Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

 • Vianočné dielničky

  Dňa 10.12. a 11.12.2018 našu školu navštívili deti z materských škôl z Holíča. Pani vychovávateľky ŠKD pripravili pre predškolákov " Vianočné dielničky", kde si deti mohli sami vytvoriť rôzne výrobky s vianočnou tématikou, ktoré si mohli so sebou zobrať domov a ukázať rodičom aké sú šikovné.Vládla predvianočná nálada, deti nám zaspievali vianočné pesničky a s radosťou sa pustili do práce.Tešíme sa na ďalšiu návštevu detí z MŠ.

  Do galérie Vianočné dielničky boli pridané fotografie.

 • 12. ročník kampane Červené stužky

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila už do 12. ročníka celoslovenskej  kampane Červené stužky. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Preto si aj naši žiaci dňa 30.11. 2018 pripravili niekoľko aktivít prebiehajúcich  v našej škole :

  • prebehla rozhlasová relácia, kde žiaci boli oboznámení s kampaňou,
  • ráno žiaci, ktorí vyrobili červené stužky, pripínali tento symbol na oblečenie svojich spolužiakov,
  • deviataci sa zúčastnili besedy a aktivít spojených s problematikou AIDS a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi
  • ôsmaci vytvorili nástenku na chodbe školy na tému  kampaň červené stužky
  • žiaci na hodine etickej a náboženskej  výchovy pozerali film príbehy Anjelov a Dar lásky pre Ugandu

  Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými s chorobou AIDS. Jej posolstvá sú ZÁUJEM, SOLIDARITA, NÁDEJ a  PODPORA.

  Kampaň mala opäť pozitívny ohlas a už teraz sa tešíme na jej ďalší ročník, do ktorého sa určite opäť zapojíme.

                                                                                                Mgr. Mária Kondeková

                                                                                                 koordinátor prevencie

  Do galérie Červené stužky boli pridané fotografie.

 • Skanzen Strážnice

  „Radujme se, veselme se ...“

  Žiaci druhého a tretieho ročníka sa v tomto predvianočnom čase zúčastnili podujatia v skanzene  v Strážnici - Muzeu vesnice  jihovýchodní Moravy -, ktoré je každoročne venované vianočným tradíciam. Preniesli  sa do  doby našich predkov, dozvedeli  sa o trávení vianočného času kedysi, o starých zvykoch, ktoré  nechýbali  v žiadnej rodine . Deti boli pri príprave vianočných cukroviniek, zdobení  medovníčkov, „draní“ peria, výrobe voskových sviečok. Naučili sa nové koledy, niečo z histórie   vianočných stromčekov i sviatku sv. Štefana či Troch kráľov.

   Vianočný program „Radujme se, veselme se... „ bol ako každý rok veľmi zaujímavý a žiaci v skanzene strávili veľmi príjemné chvíle.

  Do galérie Skanzen Strážnice boli pridané fotografie.

 • Školou chodil Mikuláš

  Do galérie Školou chodil Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Mikuláš v ŠKD

  Do galérie Mikuláš v ŚKD boli pridané fotografie.

 • Beseda s poľovníkmi

  Pondelkové popoludnie 3.12.2018 nám v ŠKD spríjemnila beseda s poľovníkmi z Holíča,  v rámci ktorej sa deti dozvedeli nielen o práci poľovníckych združení, ale predovšetkým o živote lesných zvieratiek, o tom aké zvieratká žijú v našich lesoch, čím sa živia a ako sa poľovníci o tieto zvieratká starajú. Deti mali možnosť vidieť malého sokolíka, na besedu prišla aj Brita - poľovnícka sučka. Videli rôzne fotografie zvierat, parožie, krmivá a vábničky, ktoré poľovníci používajú pri love. Deti boli veľmi nadšené výkladom a názornými ukážkami poľovníkov. Sami si mohli prezrieť parožie a krmivá. Na záver deti našim hosťom poďakovali a zatlieskali za strávený čas, ktorý venovali deťom. Veľká vďaka patrí: Mgr. R.Rajčákovej,  Mgr.M.Hanzalíkovej, R. Hanzalíkovi, M. Hanzalíkovi a samozrejme mladým poľovníkom J. a R. Hanzalíkovi . Ešte raz ďakujeme za krásne popoludnie!

                                                                                    Silvia Kečkešová

  Do galérie Beseda s poľovníkmi boli pridané fotografie.

 • Úspech v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa konalo dňa 28. novembra 2018 v priestoroch SSOŠ Via Humana v Skalici. V 11. ročníku olympiády reprezentovala ZŠ Bernolákova Nikola Bartošíková z IX. A triedy. Žiačka súťažila v kategórii C /žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl, žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií/.

  Písomná časť súťaže pozostávala z didaktického testu a z tvorby vlastného textu, resp. transformácie textu. Ústna časť bola tvorená samostatnou prípravou a prednesením rečníckeho prejavu na zadanú tému s uplatnením prvkov verbálnej i neverbálnej komunikácie.

   Nikola Bartošíková si vybojovala krásne 1. miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 12. februára 2019. Z úspechu sa spolu s ňou teší i triedny učiteľ Lukáš Vašíček, ktorý ju na olympiádu pripravoval.

  Žiačke prajeme veľa šťastia a elánu do ďalšej prípravy.       

 • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

  Michal Durec (7.B) a Marek Flamík (9.A) postupujú do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku na základe výsledkov dosiahnutých v školskom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.11.2018. Všetkým 23 žiakom našej školy ďakujeme za záujem a účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách želáme úspech v okresnom kole.

 • Rodina bez cigariet

  Dňa 20. 11.2018 sa v Skalici konal 7. ročník okresnej žiackej konferencie - Rodina bez cigariet. Žiaci si pripravili prezentácie na vybrané témy, ktoré odprezentovali pred porotou a ostatnými účastníkmi. Konferencie sa zúčastnilo 42 tímov zo základný škôl okresu Skalica. Najlepšie tímy z našej školy boli v 1.kategórii: Dobiašová Sofia, Cilečková Michaela a Dobešová Katarína za 6.ročník a Denis Valachovič, Sára Měchurová za 5. ročník.   Všetci žiaci sa na súťaž poctivo pripravovali pod vedením pani učiteľky Kondekovej.                                                                                                     

  Do galérie Rodina bez cigariet boli pridané fotografie.

 • Beseda so spisovateľkou Renátou Matúškovou.

  Mestská knižnica v Holíči zorganizovala  pre našich štvrtákov besedu so spisovateľkou Renátou Matúškovou.  Pani spisovateľka pripravila pre deti zaujímavú knihu – Tajuplné povesti o slovenských hradoch a zámkoch. V knihe je 21 povestí o hradoch. Autorka deťom priblížila svoju tvorbu, rozprávala im o svojich zážitkoch pri písaní a nezabudla im pripomenúť, že v knihe sú aj interaktívna úlohy, doplňovačky a prešmyčky. Žiaci na záver poďakovali autorke za pútavé rozprávanie a organizátorom za pozvanie na besedu.

                            Mgr. Viera Pribylová

 • Beseda s ortopédom

  Dňa 20.11.2018 prijal naše pozvanie MUDr. Roman Petrik, ortopéd. Žiaci z II.A triedy si hravou a pútavou formou rozšírili svoje prvé poznatky o ľudskom tele, konkrétne o kostre človeka. Naučili sa pomenovať niektoré kosti a identifikovať ich na vlastnom tele. Porozprával o zlomeninách, ich liečbe, prevencii a dôležitosti pohybu a zdravej výživy detí. V diskusii zodpovedal množstvo zaujímavých otázok našich druháčikov.

  Pánovi doktorovi  ďakujeme, vážime si čas, ktorý si pre našich žiakov našiel a želáme mu veľa zdravia a pracovných úspechov.                                                                         tr.uč.Dana Janečková

  Do galérie Beseda s ortopédom boli pridané fotografie.

 • Súťaž o Putovný pohár primátora mesta Holíč

  Opäť po roku sa v našej telocvični dňa 9.11.2018 uskutočnila strelecká súťaž O putovný pohár
  primátora mesta Holíč, ktorá bola zároveň aj 2. kolom Krajskej školskej streleckej ligy
  a Majstrovstvami Skalického okresu žiakov a žiačok ZŠ v streľbe zo vzduchovej pušky. Zverencom
  trénera Milana Vymyslického sa opäť darilo a putovný pohár nášho pána primátora zostal naďalej
  v našich rukách a družstvo a jednotlivci našej školy postupujú do krajského kola.
  V kategórii starších žiakov sa Patrik Janda umiestnil na 2. mieste.
  V kategórii starších dievčat sa žiačka Monika Havelková umiestnila na 1. mieste a Nikola Bartošíková
  na 2. mieste. Silvia Vymyslická v kategórii mladších dievčat taktiež obsadila 1. miesto. Prvú priečku si
  vystrieľal v kategórii mladších žiakov žiak Lukáš Horínek, Juraj Hnátovič – 4. miesto a Tomáš Rajčák -
  5. miesto. Uvedení žiaci postupujú do krajského kola aj ako jednotlivci a aj ako družstvá starších
  a mladších žiakov. Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach. Riaditeľka školy ďakuje za
  reprezentáciu mesta Holíč a našej školy všetkým zúčastneným žiakom a realizačnému tímu v zložení:
  Milan Vymyslický,  Lukáš Jediný, Štefánia Matulová a Katarína Vymyslická.
  Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka školy

  Do galérie Súťaž o Putovný pohár primátora mesta Holíč boli pridané fotografie.

 • Testovanie 5-2018

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude v školskom roku 2018/2019 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ. Hlavné certifikačné testovanie sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda), zúčastnia sa ho žiaci 5.ročníka ZŠ. Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka.  Z organizačných dôvodov budú mať v tento deň riaditeľské voľno žiaci 6. – 9. ročníka. V tento deň budú z obedov odhlásení.

  I. stupeň sa učí podľa rozvrhu. Žiaci 1.- 5.ročníka, ktorí budú v škole, sa stravujú normálne.

  Harmonogram_T5-2018.pdf


 • Plavecký výcvik

  Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku, sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili plaveckého výcviku v Senici. Plavecký kurz sa konal v mesiaci októbri a novembri. Svoje plavecké schopnosti si zdokonalilo 45 chlapcov a dievčat. Ukončením plaveckého kurzu boli plavecké preteky, kde si všetci zúčastnení zmerali sily vo svojej kategórii. Držali sme sa hesla „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“, a preto všetky deti odchádzali z kurzu  spokojné, plné zážitkov a nových zručností.

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • Výchovný koncert "Vieme sa tolerovať"

  Do galérie Výchovný koncert "Vieme sa tolerovať" boli pridané fotografie.

 • Školské majstrovstvá okresu v šachu

  V priestoroch Hotela sv. Ľudmily v Skalici sa vo štvrtok 8. novembra 2018 konali Školské majstrovstvá okresu Skalica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu.

      Našu školu reprezentovali Filip Štefko /IV. A/, Liana Šefčíková /IV. A/, Martin Hollý /VI. B/ a Daniel Švrček /IX. A/. Liana sa umiestnila na 5. mieste a Filip na 7. mieste.  Daniel si suverénne vybojoval 1. miesto a bude môcť svoje šachové umenie predviesť v krajskom kole. Prajeme mu veľa šťastia v ďalších šachových partiách!

  Do galérie Śkolské majstrovstvá okresu v šachu boli pridané fotografie.

 • Zbierka pre útulok Skalica

  Školský klub detí urobil zbierku starých diek, paplónov.... granulí a konzerv pre psíkov a mačičky, ktoré sa nachádzajú opustené v útulku Skalica. Touto cestou sa chceme poďakovať menovite týmto deťom, ktoré sa do tejto zbierky zapojili:

  1.A

  Dobiašová Lívia, Hnátovič Lukáš, Měchura Samuel, Klein Liliana, Karnoš Alex, Liščáková Roberta

  1.B

  Holčík Timotej, Mišičáková Terezka

  1.C

  Filúšová Lucia, Rajčák Peter, Tomeček Jakub

  2.A

  Bízek Timko, Formánek Boris, Halabrín Patrik, Hanzalíková Hanka, Ivánek Martin, Neuročný Jakub, Žilka Máximo Christián

  2.B

  Filúšová Júlia

  2.D

  Rišková Kristína, Opalek David, Blahová Sofia

  3.A

  Krička Alex

  3.B

  Okenica Roderik, Toráčová Vanesa

  4.B

  Kazinotová Klaudia

  4.C

  Rišková Simona, Dobrovodská Simona

  Sme veľmi radi že, rodičia svoje deti v tejto zbierke podporili a preto ešte raz všetkým veľké ĎAKUJEME!

   

 • Imatrikulácia prvákov 2018

  Dňa 23. októbra v  podvečerných hodinách sa slávnostne vyzdobená telocvičňa školy ZŠ Bernolákova zaplnila našimi najmladšími žiakmi, ich rodičmi, starými rodičmi, učiteľmi a pozvanými hosťami. Zišli sa tu na slávnostnej imatrikulácii prvákov, teda ich pasovania do cechu žiackeho.

              Na úvod všetkých prítomných pozdravili svojím tanečným vystúpením žiaci tanečného krúžku. Slávnosť pokračovala krátkou videoprojekciou, ktorá nám všetkým priblížila bežný školský deň prvákov. Pasovanie i moderovanie celého programu sa odohralo v réžii žiačok 9. ročníka Nicol Fanturovej a Adriany Janovičovej. Z rúk pani riaditeľky Renáty Studeničovej a pána primátora Zdenka Čambala si 57 prvákov prevzalo imatrikulačný list a knihu, ktorá im bude túto nezabudnuteľnú udalosť pripomínať. Symbolickým pasovaním veľkou ceruzkou sa stali ozajstnými členmi našej školy, ktorá sa na deväť rokov stane ich druhým domovom.

              Samozrejme, aj prváci sa predstavili so svojím starostlivo pripraveným programom, ktorý pozostával z pásma hudobných a recitačných vystúpení. Ich triedne pani učiteľky mohli byť na svojich žiačikov právom hrdé. Za odvahu, šikovnosť a úsilie pri nácviku programu prváčikov v závere čakala sladká odmena.

  Do galérie Imatrikulácia prvákov 2018 boli pridané fotografie.

 • Svetový deň zdravej výživy v ŠKD

  Aj v tomto školskom roku sme si dňa 16.10. pripomenuli Svetový deň zdravej výživy.Pani vychovávateľky si pre deti pripravili rôzne súťaže, hry a aktivity na tému zdravá výživa.Pochutnávali si pritom na občerstvení z ovocia a zeleniny, ktoré si spoločne pripravili.Tento „ zdravý deň“ sa deťom veľmi páčil.

  Do galérie Svetový deň zdravej výživy v ŚKD boli pridané fotografie.

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.ročníka

  V tomto školskom roku sa po prvý krát testovali žiaci prvých ročníkov  v týchto disciplínach:

  predklon  v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, kotúľanie 3 lôp, člnkový beh 4x 10 metrov, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov a vlajková naháňačka. V našej škole testovanie prebehlo 3.10. 2018. Hlavnou koordinátorkou testovania bola Mgr. Miriam Ravasová za výdatnej pomoc žiakov 9.A.

  Do galérie Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ boli pridané fotografie.