Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

 • Za divadelnou kultúrou...

  Na muzikálové predstavenie Šľahačková princezná sa v pondelok 8. apríla 2019
  vybrali žiaci 5. a 6. ročníka so svojimi p. učiteľkami slovenského jazyka a
  literatúry. Veselé a dynamické predstavenie na Novej scéne v Bratislave sa
  všetkým páčilo a na záver nechýbalo ani tradičné občerstvenie v reštaurácii
  McDonald's. Krásne jarné počasie dotvorilo príjemnú výletnú atmosféru. 

 • Recitátori postúpili do krajského kola

  Na okresnom kole Hurbanovho  pamätníka 28. 3. 2019 v Skalici našu školu reprezentovali Klaudia Valachovičová - I. kat. poézia a Dušan Ivan - II.kat. próza. Obidvaja recitátori vybojovali prvé miesta a postúpili do krajského kola Hollého pamätníka v Trnave, ktoré sa bude konať 3. mája 2019. Z ich úspechu sa tešíme a nezabudneme držať palce. 

 • Jar v ŠKD

  Jar už prišla k nám!“

  radujú sa dietky.

  Slniečko už teplé je,

  kvitnú pestré kvietky.

   

  Deti v ŠKD svojimi prácami oživili triedy, chodby jarným slnkom, pestrými kvetmi, rozkvitnutými stromami a veľkonočnými vajíčkami.

 • Autoevalvácia (sebahodnotenie školy)

  V týchto dňoch prebiehal na škole proces autoevalvácie školy. Ďakujeme žiakom II.stupňa, rodičom našich žiakov a pedagógom našej školy, ktorí vyplnili hodnotiaci (evaluačný) dotazník. Na základe spracovaných výsledkov bude vypracovaný Rozvojový program školy.

 • Hudobné dielne v ŠKD

  Dňa 12.3.2019 sme v ŠKD oslávili hudobnými dielňami Svetový deň hudby pod názvom:"Poďte deti medzi nás, pani Hudba volá vás!" Deti si vlastnoručne vyrobili svoj hudobný nástroj - gitaru, dopĺňali noty na hudobný strom v pesničke "Naša mamka niečo má", zoznámili sa a zahrali si na Orffových hudobných nástrojoch a napokon si v hádankovom kvíze vyskúšali svoj um, kde riešili doplňovačky a hlavolamy.

  Do galérie Hudobné dielne v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo Chemickej olympiády

  Dňa 22. marca sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kategória D v ZŠ Vajanského v Skalici. Našu školu reprezentovali žiačky 9.A Nicol Fanturová a Júlia Mikulová. Chemici svoje vedomosti preukázali v teoretickej aj praktickej časti. Ako dlhoročná učiteľka, ktorá žiakov každoročne pripravuje na chemickú olympiádu, musím tento rok podotknúť, že práve odhodlanosť týchto dievčat ich priviedla k úspešnému výsledku. Nicol Fanturová sa umiestnila na 1. mieste a Júlia Mikulová na 2. mieste. Veríme, že sa obidvom žiačkam bude dariť aj v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 26. apríla v Trnave.

   

 • Chemici sa hrajú...

  Vedecké predmety na školách nepatria u žiakov medzi tie najobľúbenejšie. Často majú veľkú nechuť voči chémii či fyzike. Avšak napríklad taká chémia môže byť niekedy veľká zábava. Pomocou jednoduchých vedeckých pokusov môžeme žiakom ukázať, že chémia môže byť vlastne úplne zábavná. Preto sa snažíme, aby sa zo žiakov prostredníctvom experimentov stali malí bádatelia objavujúci čaro chémie.

  Do galérie Chemici sa hrajú... boli pridané fotografie.

 • Kráľ čitateľov 2019

  Dňa 20.3.2019 si Mestská knižnica v Holíči pripravila pre žiakov 3.-4.roč ZŠ súťaž o najsčítanejšieho čitateľa. Súťažiaci si preverili svoje literárne a čitateľské schopnosti v písmenkovom labyrinte, literárnom kvíze ako i v rýchlosti čítania. Na víťaza čakala kráľovská koruna, vecná cena a preukaz čitateľa. O tom, že naša škola má šikovných čitateľov svedčí i výsledok súťaže:

   1.miesto: Filip Štefko   IV.A

   2.miesto: Filip Poláček  IV.B

   3. miesto: Marián Kwašnievský  IV.B

  Víťazom blahoželáme a organizátorom ďakujeme za peknú akciu. Tešíme sa o rok!

                                                                                      Mgr. Renáta Tomašovičová

  Do galérie Kráľ čitateľov 2019 boli pridané fotografie.

 • Karneval 2019

  Tak ako každý rok, aj tento, sa 21.2.2019 konal v ŠKD detský karneval.  Deti si pripravili veľa rozmanitých masiek rôznych  rozprávkových a filmových hrdinov. Karneval sa začal v spoločenskej miestnosti úvodnou  promenádou. Potom deti tancovali, súťažili a zabávali sa.  Popri zábave sa mohli osviežiť malým občerstvením. Deti  sa dobre bavili a z karnevalu odchádzali spokojní a plní zážitkov. Už  teraz sa tešíme na ďalší karneval, ktorý pripravíme o rok.

                                                              kolektív vychovávateliek ŠKD

  Do galérie Karneval 2019 boli pridané fotografie.

 • Beseda s dentálnou hygieničkou

  Dňa 19.02.2019 nás v ŠKD navštívila dentálna hygienička Ing. Michaela Kršková zo stomatologického strediska STARDENT. Pútavou a hravou formou získali deti zo školského klubu detí nové vedomosti a zručnosti o zdravom chrupe, správnom postupe čistenia zúbkov, prevencii a zdravej výžive a v neposlednej rade aj o prekonávaní strachu zo „zubárskeho kresla“. Pani stomatologička súťaživou hrou  zistila, ako sa deti o svoje zúbky starajú a ako si ich ošetrujú. Deti, ktoré dokázali správne odpovedať dostali odmenu na čistenie zúbkov. Týmto sa chceme pani dentálnej hygieničke veľmi poďakovať za čas, ktorý venovala deťom  a vysvetlila im správnu starostlivosť o ich chrup.Veľmi pekne ďakujeme, deti z ŠKD i pani vychovávateľky.

  Do galérie Beseda s dentálnou hygieničkou boli pridané fotografie.

 • Úspešní recitátori

  Na obvodnom kole recitačnej súťaže Hurbanov pamätník našu školu reprezentovala šestica žiakov, pričom štyria z nich sa umiestnili na medailových priečkach. Prvé miesta a postup do okresného kola si vybojovali tretiačka Klaudia Valachovičová (1. kategória – poézia, pripr. Mgr. Duffková a piatak Dušan Ivan (2. kategória – próza, pripr. Mgr. Hricová).  Za tretie miesta si odniesli diplomy piatačka Agáta Látalová (2. kategória – poézia) a siedmačka Tereza Lukáčová (3. kategória – poézia), obe pripr. Mgr. Hricová

 • Na stupni víťazov v krajskom kole OSJL

  Dňa 12. 2. 2019 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, do ktorého sa po 1. mieste v okresnom kole úspešne prebojovala žiačka IX. A triedy Nikola Bartošíková. Po absolvovaní písomného testu, transformácie textu a ústnej časti olympiády sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie výsledkov. Nikola Bartošíková v kategórii C zaslúžene získala diplom a sladkú odmenu za krásne 3. miesto. Jej učiteľ slovenského jazyka a literatúry Lukáš Vašíček je na ňu právom hrdý a praje jej veľa ďalších školských i osobných úspechov.

 • Školské kolo Hurbanovho pamätníka

  Dňa 6. 2. 2019 sa v ZŠ Bernolákova uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka.

  Výsledky:

  II. stupeň

  Poézia

  II. kategória /5. – 6. ročník/

  1. miesto  – Agáta Látalová
  2. miesto  – Katarína Dobešová
  3. miesto  – Romana Balážová

  Próza

  II. kategória

  1. miesto  – Dušan Ivan
  2. miesto  – Sofia Dobiašová
  3. miesto  – Juraj Hnátovič, Adam Křižan

  Poézia

  III. kategória /7. – 9. ročník/

  1. miesto  – Tereza Lukáčová

  Próza

  1. miesto  – Lucia Steinerová
  2. miesto – Timea Dinková
  3. miesto  – Veronika Čáranová, Adam Pelikán

  Agáta Látalová, Dušan Ivan, Tereza Lukáčová a Lucia Steinerová  postupujú do obvodného kola v umeleckom prednese poézie a prózy, ktoré sa uskutoční 19. februára 2019 v CVČ v Holíči. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im, aby na sebe ďalej svedomito pracovali.    

 • Hurbanov pamätník - školské kolo

  Do galérie Hurbanov pamätník - školské kolo boli pridané fotografie.

 • Poďakovanie

  Riaditeľstvo školy ďakuje všetkým deťom, ich rodičom a známym  za finančný príspevok pre nášho žiaka Šimona. Vyzbierali  sme 3 500€. Veríme, že tieto finančné prostriedky pomôžu uľahčiť jeho liečbu.

  Všetci ste ukázali, že máte srdce na správnom mieste. Ešte raz... VEĽKÉ  ĎAKUJEME!

 • Druháci – malí chemici

  V stredu 6.2. si druháci vyskúšali, aké je to obliecť si biely plášť a stať sa ozajstným chemikom. Žiaci VII.A triedy malým spolužiakom vysvetlili pojmy filtrácia a odparovanie. Starší žiaci druhákov oboznámili so všetkými pomôckami a spoločnými silami si filtráciu a odparovanie aj vyskúšali.

  Veľká vďaka patrí pani učiteľke Kataríne Štrbovej a žiakom VII.A triedy

  Do galérie Mladí chemici boli pridané fotografie.

 • Zimné radovánky

  Nová snehová nádielka rozžiarila deťom očká a roztiahla úsmevy na ich tváričkách. Deti na snehu vystrájali a zabávali sa. Využili svoju fantáziu a postavili rôznych snehuliakov aj veľkú húsenicu.

  Do galérie Zimné radovánky boli pridané fotografie.

 • Zima 2019

  Postavím si snehuliaka na najbližšom brehu,

  postavím si snehuliaka z bielučkého snehu.

  Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám

  a už stojí snehuliačik a už stojí tam.

  Dňa 9.1.2019 prišla snehová nádielka, a tak sme pre deti v ŠKD pripravili súťaž o najkrajšieho snehuliaka. Deti sa s veľkým nadšením pustili do práce. Pri stavaní nepociťovali žiadnu zimu. Každý chcel, aby ten jeho snehuliak bol najkrajší. Pri hodnotení sme však zistili, že každý snehuliak je jedinečný, stavaný s láskou a nadšením. Vybrať toho najkrajšieho bolo veľmi náročné, a preto každý snehuliak získal prvé miesto. Všetky deti dostali veľkú pochvalu. Po tejto krásnej akcii sme išli do tried, kde sme si uvarili teplý čaj a spokojne si popíjali s pocitom dobre vykonanej práce. Tešíme sa na ďalšiu snehovú nádielku.

  Do galérie Zima 2019 boli pridané fotografie.

 • Hvezdáreň Brno

  Dňa 18. 12. 2018 sme sa piataci a niekoľko štvrtákov zúčastnili exkurzie do hvezdárne v Brne. Tentokrát  sme si pozreli v digitáriu hvezdárne krásny výučbový 2D film „Cesta slnečnou sústavou“. Prvou zastávkou bol Mesiac, jediné vesmírne teleso, kde pristál človek. Potom sme sa prešli jednotlivými planétami slnečnej sústavy. Prieskum vesmíru je fascinujúci a priniesol nám zaujímavé poznatky. Súčasťou predstavenia bola tiež prehliadka hviezdnej oblohy. Na záver sme navštívili vedecký chodník, kde sme na vlastné oči, sluch a hmat poznávali svet okolo nás pomocou interaktívnych exponátov ako kaleidoskop, pixelová stena, zvukovod, planetárny silomer a spektroskop. Exkurzia bola pre nás poučná a zábavná.

  Do galérie Hvezdáreň Brno boli pridané fotografie.

 • Divadelné predstavenie Slnko v zatmení

  Predvianočný čas si dňa 19.12.2018 spríjemnili žiaci siedmeho a prevažne deviateho ročníka návštevou Divadla Andreja Bagara v Nitre. Divadelná hra Slnko v zatmení  je strhujúcim príbehom človeka a štátnika M. R. Štefánika. Ako správni diváci sme s ním prežívali najzásadnejšie okamihy jeho životnej cesty. Tento príbeh je predovšetkým o človeku plnom obdivuhodnej vnútornej sily. Dúfame, že jeho odkaz a hlavná idea tohto diela v nás zostanú trvalo a hlboko vpečatené.

strana: