Navigácia

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.ročníka

  V tomto školskom roku sa po prvý krát testovali žiaci prvých ročníkov  v týchto disciplínach:

  predklon  v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, kotúľanie 3 lôp, člnkový beh 4x 10 metrov, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov a vlajková naháňačka. V našej škole testovanie prebehlo 3.10. 2018. Hlavnou koordinátorkou testovania bola Mgr. Miriam Ravasová za výdatnej pomoc žiakov 9.A.

  Do galérie Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ boli pridané fotografie.

 • Noc výskumníkov 2018

  Ako každý rok, tak aj tento, sme si nemohli nechať ujsť Európsku Noc výskumníkov. 12. ročník tohto festivalu sa uskutočnil 26. septembra. Organizátori pripravili bohatý a maximálne pestrý program, ktorý oslovil všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu boli deti v školskom veku, pričom dôraz bol kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. Mottom tohtoročného festivalu bolo „Výskumníci v nás“, tým organizátori chceli pripomenúť, že každý z nás niekedy zažil, aké je to byť vedcom a každý môže svojimi poznatkami prispieť k pokroku.

  Počas Noci výskumníkov sme navštívili V- klub, kde sme mali možnosť si pozrieť pokusy od alchýmie až po modernú chémiu, dozvedeli sme sa ako je to s eko bio pšenicou. Vedecké stánky v Starej tržnici boli svojim obsahom tiež veľmi zaujímavé -  dozvedeli sme sa, aké sú dôležité pohybové účinky na telo, či sa máme báť alebo nebáť zemetrasení .... a poslednou našou zastávkou bolo Prírodovedné múzeum, kde nás uchvátili úžasné pakobylky  strašilky.

  Do galérie Noc výskumníkov 2018 boli pridané fotografie.

 • Jeseň v ŠKD

  S príchodom jesene sa školské kluby detí na našej škole prezliekli do jesenných farieb. Deti vytvorili z prírodných materiálov a tekvíc krásnych strašiakov. Nástenky, chodby, triedy a okenné parapety vyzdobili svojimi nápaditými prácami.

  Do galérie Jeseň v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Športový deň v ŠKD

  Motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu, to je hlavný cieľ Európskeho týždňa športu, ktorý na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy prebiehal od 23. do 30. septembra 2018. Aj deti zo Školského klubu detí sa zapojili do tohto projektu. Pani vychovávateľky pripravili deťom športové odpoludnie plné súťaží a hier. Deti s nadšením súťažili, športovali v rôznych disciplínach.

  Do galérie Športový deň v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Európsky týždeň športu

  Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

 • Európsky deň jazykov

  Jazykovú rozmanitosť Európy sme si aj v tomto školskom roku pripomenuli na hodinách cudzieho jazyka s nadšením a zábavou. Aktivity organizované v tento významný deň pre žiakov našej školy prispeli k obohateniu ich slovnej zásoby a k rozšíreniu všeobecnému rozhľadu, nakoľko sa oboznámili s kultúrou iných krajín. Tešíme sa, že 26. september zostane v pamäti detí prostredníctvom príjemne strávených hodín plných zábavy a informácií.

  Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

 • Vedecký veľtrh

  14. septembra sme znova zavítali druhýkrát na Vedecký veľtrh, ktorý pripravuje nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Tretí ročník sa konal vo vonkajších priestoroch nákupného strediska Eurovea. Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, vo svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si mohli formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy mali zasa príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Malí návštevníci si mohli niektoré pokusy sami vyskúšať alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Taktiež sme využili možnosť vidieť film o vzniku sveta v mobilnom planetáriu.

  Do galérie Vedecký veľtrh boli pridané fotografie.

 • Exkurzia Strážnice

  Do galérie Exkurzia Strážnice boli pridané fotografie.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

  V pondelok, 3. septembra 2018 o 8.00 h., sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie šk. roka 2018/19 za účasti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a ďalších hostí. Okrem slávnostných príhovorov si prítomní rodičia a žiaci vypočuli krátke recitačno-hudobné pásmo ako motivačné spríjemnenie prvých školských chvíľ. Ešte raz prajeme všetkým žiakom a ich učiteľom, aby im škola prinášala veľa potešenia a radosti z úspechov.

 • Oznam stravníkom

  Vážení rodičia,

  v prílohe si môžete stiahnuť prihlášku na stravovanie v šk. roku 2018/2019 alebo si ju môžete osobne vyzdvihnúť v kancelárii ŠJ v čase od 8.00 do 13.00 hod.

  Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej prihláške.

  prihl.SJ_2018.pdf

 • EKO-výchovná exkurzia

  Dňa 13. júna sa žiaci 7.ročníka zúčastnili exkurzie do OLO Centra v bratislavskej Spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle.  Tu sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých a užitočných informácií o ekologickom nakladaní s odpadom. V OLO Centre nás zaujímavou a interaktívnou formou zoznámili s tým, ako sa odpad správne triedi a čo všetko sa deje s odpadom od jeho vhodenia do zbernej nádoby / kontajnera, cez triedenie až po energetické využitie. Dozvedeli sa aké produkty sa z odpadu vyrábajú, ako dlho trvá, kým sa odpad rozloží v prírode. Videli celý kolobeh triedenia a recyklácie papiera, plastov aj skla. Pochopili, že zodpovedným prístupom k odpadom všetci prispejeme k ochrane životného prostredia.

  Druhá časť exkurzie sa uskutočnila v Aureliu – vedecko-zábavnom centre.  Aurelium je miestom, kde sa prelína zábava s učením. Centrum sa od klasických múzeí odlišuje tým, že návštevníci si majú možnosť jednotlivé exponáty sami vyskúšať. Samoobjavovaním, pozorovaním, manipuláciou s exponátmi sa žiaci zoznámili s množstvom fyzikálnych, chemických či biologických dejov.

  Do galérie Exkurzia Bratislava boli pridané fotografie.

 • Zábavný vedecký park VIDA

  Na ploche vyše 4 600 m2 sa nachádza až 170 interaktívnych exponátov prostredníctvom, ktorých môžeme pochopiť tajomstvá vedy a techniky. A kde by ste mali zájsť, aby ste s týmto všetkým mohli stretnúť? Tak takéto náučné exponáty sme našli vo vedeckom parku VIDA v Brne, ktorý ponúka projekciu 3D filmov, máme možnosť si užívať predstavenia plné zábavných pokusov v Divadle vedy, VIDA tiež zabezpečuje výučbové programy pre deti od materských škôl až po stredoškolákov, témy sú naozaj veľmi zaujímavé ako napríklad život a význam včely medonosnej, podmorský život veľrýb, ako vzniká svetlo, kriminalistické metódy práce, obehový systém, pitva srdca.... Ak by to žiakom nestačilo môžu si zahrať hru Pevnosť VIDArd, kde pomocou indícií návštevníci hľadajú ukrytý poklad. Veríme, že tento výlet, ktorý sme so žiakmi absolvovali 1. júna, bol pre nich naozaj super zážitkom.

  Do galérie Zábavný vedecký park VIDA boli pridané fotografie.

 • Noc výskumníkov v ZŠ Pavla Horova v Bratislave

  Výlet, ktorý sme si naplánovali na 25. mája,  sa začal presunom v mikrobuse do Bratislavy. Po príchode do nášho hlavného mesta sme si najskôr prezreli historické pamiatky v Starom meste. Naši žiaci boli aj našimi sprievodcami, lebo nám sami porozprávali o pamiatkach ako napríklad Michalskej bráne, Univerzitnej knižnici, Hviezdoslavovom námestí, budove Opere SND... Po krátke prestávke na obed, sme sa presunuli do Devínskej Novej Vsi, kde Rada rodičov v spolupráci so školou ZŠ  Pavla Horova opäť organizovala podujatie Noc výskumníkov. Tu sme mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi a poodhaliť tajomstvá rôznych  prírodovedných odborov. My sme načreli do tajomstiev genetiky, paleontológie, geochémie a fyziky.

  Do galérie Noc výskumníkov v ZŠ Pavla Horova v Bratislave boli pridané fotografie.

 • MDD v JUMP ARÉNE

  Dňa 1.6.2018 sa rozhodli žiaci prevažne ôsmeho ročníka osláviť MDD výletom do JUMP ARÉNY v Bratislave. V JUMP ARÉNE sme si riadne zaskákali, vyskúšali si chôdzu po lane, vyjašili sa v penovej jame a pri adrenalínových atrakciách /skok z veže do airbagu/ sme si dodávali odvahu na prekonanie vlastných limitov. Svoje akrobatické prvky sme predvádzali na 27 pospájaných trampolínach.  Po aktívnom pohybe sme sa presunuli do nákupného centra, kde sme sa občerstvili a urobili si radosť niečím novým.

 • Pohár vedy „NEWTON 2018“

  Je medzinárodná súťaž, prebiehajúca pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, za podpory Nadačného fondu Neuron a ďalších partnerov a sponzorov. Cieľom projektu je viesť mladú generáciu už od útleho veku k záujmu o vedu a výskum. Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a experimentujú. Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného finále. Tejto súťaže sa naši žiaci zúčastňujú pravidelne. Do medzinárodného finále sme sa síce ešte nedostali, ale výsledky našich žiakov sú vždy veľmi uspokojujúce. Aj tento školský rok sa zapojili dva tímy. Tím SLOVAKIA girls v zložení Adriána Janovičová, Isabela Iršová, Kristína Poláková, Michaela Lukáčová, Laura Horniaková a tím SEDEM ČASTÍC v zložení Rebecca Križanková, Lucia Steinerová, Nátália Václavíková, Romana Ščepková, Samuel Křižan, Marek Hudeček, Patrik Škrovánek. Počas štyroch mesiacoch bádali a experimentovali...týmto im chceme poďakovať za reprezentáciu našej školy.

                                                                               Mgr. Štrbová Katarína

 • Okresné kolo OSJL

             16. mája naša škola organizovala okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.a 4. ročníky ZŠ.  Prihlásilo sa 10 škôl,  súťaže sa zúčastnilo 38 detí z okresu Skalica. Po náročných testoch boli vyhlásení  víťazi, ktorí získali diplomy a knižné ceny. Z tretích ročníkov sa na prvom mieste umiestnil Filip Štefko, ZŠ Bernolákova 5 Holíč, druhá bola Adela Blahová,  ZŠ Vajanského Skalica a tretí bol Matúš Bajan, ZŠ s MŠ Unín. Zo štvrtých ročníkov 1. miesto obsadila Zuzana Šebestová, ZŠ Vajanského Skalica, 2.miesto patrilo Natálii Forrovej, ZŠ Brodské a 3.miesto obsadila Aneta Strhanová, Súkromná ZŠ Skalica. Všetkým deťom a pedagógom ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vás budúci školský rok.

 • Škola v prírode Duchonka

  V dňoch 7.5.-11.5.2018  sa žiaci 2. ročníka zúčastnili  Školy v prírode v rekreačnom zariadení Fortunato . Chata sa nachádza v krásnom prostredí chránenej krajinnej oblasti Duchonka.

  Scenár tohtoročného animačného programu niesol názov ,,Po stopách pamiatok“. Deti každý deň v rôznych zábavných a náučných aktivitách spoznávali nové krajiny a najmä ich kultúrne pamiatky.

  V programe nechýbali súťaže, športové hry a turistické vychádzky .

  Nevynechali sme ani tak obľúbené BINGO. Spoločenská miestnosť sa vo chvíli premenila na televízne štúdio s malými hráčmi. Napätie striedali výkriky radosti. Každé Bingo bolo odmenené cenou, takže nakoniec boli spokojní všetci. Pripravená  bola tiež opekačka. K dobrej nálade prispela aj diskotéka a  karneval. Vďaka peknému počasiu sme si mohli užívať množstvo aktivít.

  Po týždni plnom zábavy, športu, turistiky sa tešili na svojich rodičov. Pre niektorých  to bola veľká skúška odvahy, ktorú sme všetci výborne zvládli. Počas celého pobytu sa o deti starali pani učiteľky Šimeková, Vlková, Orlíková , Mlčochová a pani zdravotníčka Šplíchalová.

   Našim cieľom bolo ukázať deťom iné formy zábavy a oddychu než pri počítačoch, čo sa nám aj podarilo splniť.

  Ďakujeme  všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a prispeli k úspešnému priebehu tejto akcie.

  Do galérie Śkola v prírode Duchonka boli pridané fotografie.

 • Projektové vyučovanie Veda hrou a Kúzelná fyzika

  Dňa 9. mája sa v priestoroch telocvične Základnej školy na Bernolákovej uskutočnilo projektové vyučovanie s názvom „Veda hrou“. Bolo zamerané predovšetkým na pokusy z fyziky, ktoré si pre mladších žiakov I. stupňa pripravili šiestaci. Netradičné vyučovanie zorganizovala učiteľka fyziky a chémie Katarína Štrbová.

  Naši vedci zaplnili telocvičňu 22 stánkami s pokusmi, ktoré si sami vybrali a zanietene ich odprezentovali žiakom I. stupňa.

  Projektový deň „Veda hrou“ sme poňali aj ako amatéri /žiaci/ verzus profesionál, nakoľko pozvanie prijal aj Mgr. Michal Figura, ktorý sa žiakom predstavil s programom „Kúzelná fyzika“

  Zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom v podobe fyzikálnych kúziel prijali deti s mimoriadnym nadšením.

  Cieľom Kúzelnej fyziky je predovšetkým vzbudiť záujem detí o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto vednú disciplínu.

  Mnohé pokusy si mohli deti pod vedením skúsenejších žiakov vyskúšať a osvojiť si tak nové poznatky zážitkovou formou, ktorá sa i u žiakov našej školy teší stále väčšej obľube. 

   

 • Krajské kolo Chemickej olympiády

  26. apríla sa uskutočnilo Krajské kolo Chemickej olympiády kategória D v Gymnáziu J. Hollého v Trnave. Ako vždy žiaci museli preukázať svoje vedomosti v teoretickej aj praktickej časti. Vo veľkej konkurencii, 37 účastníkov, sme obstáli na výbornú. Tomáš Pekár obsadil 4. miesto.  Na súťaž ho pripravovala Mgr. Štrbová Katarína.

  K vynikajúcemu úspechu Tomášovi blahoželáme.

   

 • Majstrovstvá okresu v malom futbale

  Dňa 7.5.2018 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu mladších žiakov v malom futbale. Naši chlapci - Timotej Tolla, Samuel Křižan, Patrik Škrovánek, Michal Ralbovský, Peter Habala, Daniel Zima, Lukáš Vymyslický, Adam Krištofík, Tomáš Porubský - bez menšieho zaváhania vyhrali skupinu a postúpili do finále, kde zvíťazili nad ZŠ Vajanského 2, Skalica a tým obsadili celkové prvé miesto. Tým si zabezpečili postup na majstrovstvá kraja. Za tento vynikajúci výsledok im gratulujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
  Bernolákova 5, 908 51 Holíč
 • +421 x 034668 2484

Fotogaléria