PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Renáta Krajčovič Studeničová Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 30
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Dana Janečková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 45
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Katarína Vaňková Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 20
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Katarína Duffková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 70
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Čitateľská gramotnosť na hodinách slovenského jazyka 15
Mgr. Andrea Horná Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jana Hrušecká Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Silvia Kečkešová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 31
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogická diagnostika 6
Mgr. Ľubomíra Kollárová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Mária Kondeková Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Ľubica Kotvanová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 15
Mgr. Ľudmila Majerčíková Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 30
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Miroslava Mlčochová Pedagogická diagnostika 6 31
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Monika Neuročná Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8 63
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Jana Pekárová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 60
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Miriam Ravasová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 40
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Miroslava Repáňová Finančná gramotnosť škôl 10 10
Olga Surová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 31
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogická diagnostika 6
Mgr. Renáta Tomašovičová Rozširujúce štúdium pre učiteľov v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis 60 60
Mgr. Lukáš Vašíček Využívanie IKTv práci učiteľa 15 55
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Ivana Vlková Využívanie IKTv práci učiteľa 15 60
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15


© aScAgenda 2022.0.1288 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021