Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Renáta Studeničová Finančná gramotnosť škôl 10 50
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Hana Škápiková Využívanie IKTv práci učiteľa 15 30
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Katarína Vaňková Finančná gramotnosť škôl 10 35
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. 5
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Ľudmila Barančicová Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 70
Finančná gramotnosť škôl 10
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Emília Čáranová Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21 62
Pedagogická diagnostika 6
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Katarína Duffková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 70
Čitateľská gramotnosť na hodinách slovenského jazyka 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Mgr. Andrea Horná Digitalizácia učebných materiálov 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Miriam Hricová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 65
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Jana Hrušecká Využívanie IKTv práci učiteľa 15 60
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Ing. Jana Ištvančinová PowerPoint v edukačnom procese 15 30
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Mgr. Dana Janečková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 45
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Silvia Kečkešová Pedagogická diagnostika 6 62
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Finančná gramotnosť škôl 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Mgr. Mária Kondeková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 60
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Ľubica Kotvanová Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 63
Finančná gramotnosť škôl 10
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
PaedDr. Darina Langová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Adela Medlenová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 82
Rozvoj digitálnych kompetencií v elektronickej komunikácii 8
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Miroslava Mlčochová Finančná gramotnosť škôl 10 62
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogická diagnostika 6
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Mgr. Monika Neuročná Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 63
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Elena Orlíková Využívanie IKTv práci učiteľa 15 30
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Jana Pekárová Využívanie IKTv práci učiteľa 15 60
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Bibiána Petráková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 35
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Viera Pribylová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Miriam Ravasová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 40
Finančná gramotnosť škôl 0
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Olga Surová Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21 62
Pedagogická diagnostika 6
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Renáta Šimeková Etická výchova pre primárne vzdelávanie. 25 30
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. 5
Mgr. Katarína Štrbová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. 35 68
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Renáta Tomašovičová Rozširujúce štúdium pre učiteľov v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis 60 120
Rozširujúce štúdium pre učiteľov v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis 60
Mgr. Lukáš Vašíček Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 65
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Ivana Vlková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Ľubomír Zelenka Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 75
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10


© aScAgenda 2019.0.1158 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.04.2019