Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum Jedálny lístok

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Renáta Studeničová Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Finančná gramotnosť škôl 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Hana Škápiková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 30
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Katarína Vaňková Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 35
Finančná gramotnosť škôl 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. 5
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Ľudmila Barančicová Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 70
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť škôl 10
Emília Čáranová Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21 62
Finančná gramotnosť škôl 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogická diagnostika 6
Mgr. Katarína Duffková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 70
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Čitateľská gramotnosť na hodinách slovenského jazyka 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Andrea Horná Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Miriam Hricová Finančná gramotnosť škôl 10 65
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Jana Hrušecká Využívanie IKTv práci učiteľa 15 60
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Ing. Jana Ištvančinová PowerPoint v edukačnom procese 15 30
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Mgr. Dana Janečková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 45
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Silvia Kečkešová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 62
Finančná gramotnosť škôl 10
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogická diagnostika 6
Mgr. Mária Kondeková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 60
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Ľubica Kotvanová Finančná gramotnosť škôl 10 63
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
PaedDr. Darina Langová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Adela Medlenová Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15 82
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj digitálnych kompetencií v elektronickej komunikácii 8
Miroslava Mlčochová Pedagogická diagnostika 6 62
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Finančná gramotnosť škôl 10
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Mgr. Monika Neuročná Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 63
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Elena Orlíková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 30
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Jana Pekárová Využívanie IKTv práci učiteľa 15 60
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Mgr. Bibiána Petráková Finančná gramotnosť škôl 10 35
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Viera Pribylová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Miriam Ravasová Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0 40
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Finančná gramotnosť škôl 0
Olga Surová Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21 62
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogická diagnostika 6
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Renáta Šimeková Etická výchova pre primárne vzdelávanie. 25 30
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. 5
Mgr. Katarína Štrbová Využívanie IKTv práci učiteľa 15 68
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. 35
Finančná gramotnosť škôl 10
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Mgr. Renáta Tomašovičová Rozširujúce štúdium pre učiteľov v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis 60 120
Rozširujúce štúdium pre učiteľov v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis 60
Mgr. Lukáš Vašíček Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 65
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Finančná gramotnosť škôl 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Ivana Vlková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 60
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Ľubomír Zelenka Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 75
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10


© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019