• Batikovanie

      Batikovanie je starobylá remeselná technika využívaná pri zdobení a farbení rôznych predmetov, najmä textílií. Pomocou batiky zdobili látky rôzne národy už pred viac ako 2 000 rokmi.

      Naši štvrtáci si toto starobylé umenie osvojili a každý si vytvoril svoje originálne tričko.

     • Rovesnícke vzdelávanie

      V rámci programu Zelená škola si žiak 9.A Tomáš Škrovan pripravil prezentáciu, kde mladších žiakov informoval o programe Zelená škola, do ktorého sme sa v tomto školskom roku zapojili. Prezentáciu obohatil informáciami o zvieratách žijúcich v našom okolí. Žiakov pútavá prezentácia zaujala a obohatila o nové poznatky.

     • "Superhrdinovia v zdravotníctve"

      Taký je názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila SZŠ v Skalici pri príležitosti 60.výročia založenia školy. Naši žiaci sa zapojili do tejto súťaže a odmeneným žiakom v I.kategórii je žiak 3.B triedy Matej Bolf. Riaditeľka školy odovzdala Matejovi vecnú odmenu a poďakovala mu za vzornú reprezentáciu školy.

     • Objavujeme čaro chémie

      Európske Lýceum v spolupráci so Združením učiteľov chémie uskutočnilo pre žiakov základných škôl súťažný projekt s názvom: Medzi-laboratórne porovnávacie testy. Po dlhej pauze v chemických aktivitách sme sa do tejto súťaže tiež zapojili. Podmienky boli zhoršené tým, že žiaci boli dlho na dištančnom vzdelávaní, no aj napriek tomu musíme skonštatovať, že žiaci porovnávacie výskumné práce zvládli. Získali cenné praktické zručnosti z chémie a všetky výsledky spracovali do prezentácie. Veríme, že v budúcom školskom roku si žiaci, Matyáš Kadlic a Samuel Pelikán zo 7.A, Nina Hanzalíková, Michaela Hollá, Simona Iršová a Nikola Rapsová z 8. A veľmi radi túto aktivitu znova zopakujú.

     • Deň detí a otvorenie outdoorovej triedy.

      1.jún sa v našej škole niesol v duchu osláv Medzinárodného dňa detí. Program pre žiakov prvého stupňa pripravili učitelia spolu s ôsmakmi a deviatakmi v areáli školy. Žiaci prvého stupňa si zasúťažili na niekoľkých stanovištiach, kde sa nielen poriadne zapotili, ale si aj preverili svoje zručnosti a vedomosti z rozprávok. V učebni chémie bola pripravená chemická šou so zaujímavými pokusmi. Deťom prvého a druhého ročníka sa najviac páčilo hádanie pesničiek, pri ktorých si aj spoločne zatancovali. Žiaci vyšších ročníkov si zmerali svoje sily pri preťahovaní lanom a upútalo ich aj hľadanie pokladov spolu s veselými klaunmi. Čo sa vám najviac páčilo? Na čo sa dnes ešte tešíte? Na tieto otázky deti odpovedali rôzne. Niektoré potešilo voľno v škole i to, že nebudú žiadne domáce úlohy. Iné sa tešili na zmrzlinu a spoločné chvíle strávené s rodičmi. K dobrej nálade prispelo krásne slnečné poč

  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Jedálny lístok

   • Pondelok21. 06.
   • Polievka cícerová (180)
    Kuracie mäso poľovnícke
    Cestoviny (120)
    Voda s ovocným sirupom s najmenej 50 % ovocnej zložky (150)
  • Zvonenia

   Nedeľa 20. 6. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
    • Email školy
    • riaditel@zs-holic.sk
    • Telefón
    • +421 x 034668 2484
     Školská jedáleň: 034 668 2644, 0918 729 675
    • Adresa školy
    • Bernolákova 5, 908 51 Holíč