• Poznáme výsledky anglickej súťaže English Star

      ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. V súťaži si žiaci zábavnou formou porovnávali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, a predviedli okoliu svoje schopnosti. Súťaž sa uskutočnila 5. mája a našu školu reprezentovalo 16 šikovných žiakov. Za 4. ročník Samuel Měchura , za 5.ročník Marína Janíková, Tomáš Zálešák, Ben Steingruber, za 6.ročník Šimon Hajjossy, Karla Neúročná, za 7. ročník Nela Ondrisková, Marián Kwašnievský, Lukáš Filín, Martin Šteflík, za 8.ročník Katarína Dobešová, Dominik Ščúry, Ján Paták a za 9.ročník Barbora Šišuláková, Andrej Anderlitschek a Sára Junková. Súťaž mala viacero stupňov hodnotenia. Žiaci, ktorí dosiahli z testu viac ako 80%, boli vyhodno

     • Naj trieda

      Žiaci 8.A sa zapojili do súťaže TALENTAGENT o “Naj triedu.” Do súťaže sme zaslali fotografiu triedy. Súťaž prebiehala formou hlasovania. Umiestnili sme sa na 2.mieste a vyhrali sme vecné ceny: rádio, balíček školských pomôcok, sladkosti, slúchadlá.

     • ŠKOLSKÝ VÝLET ŽIAKOV V MEDOLANDII – SVETE MEDU, MEDOVINY, VÔNE RUŽÍ A NÁVŠTEVA JASKYNE DRINY.

      Dňa 23.6.2022 sa žiaci 6.B, 6. C a 7. B triedy zúčastnili výletu do dedinky Dolná Krupá - dedinky hudby a ruží spojený s návštevou a prehliadkou Villy Apimed .

      Žiaci si vychutnali čarovnú atmosféru tohto miesta a dozvedeli sa zaujímavé informácie zo života pracovitých včielok. Žiaci poznali anatómiu tohto užitočného hmyzu. Pre žiakov bolo pripravené pútavé video zo života včiel. Deti si vyskúšali aj svoje praktické zručnosti spojené s vlastnoručnou výrobou sviečok, ktoré si odniesli domov. Zaujímavá bola aj prehliadka včelých produktov a ich účinkov na naše zdravie a krásu. Žiaci ochutnali rôzne druhy medov od medu pastovaného až po medy medovicové, ale aj med ochutený napr. škoricou. Žiaci zistili aj zaujímavosti o svätom Ambrózovi - patrónovi včelárov, neskôr biskupovi, ktorý pôsobil v Miláne. Prekrásna bola aj prehliadka degustačnej miestnosti - Ambroziánum a prehliadka drevených hi

     • Batikovanie

      4.A si vyskúšali prácu s textilom a farbou. Batikovali si svoje tričká.Batikovanie je veľmi stará technika farbenia textílií, ktorá vznikla v Indonézii odkiaľ sa rozšírila do ďalších krajín. Aj v batikovaní existuje viacero techník - horúca, studená a voľná.My sme so štvrtákmi vyskúšali horúce batikovanie. Myslím, že výsledok sa nám podaril🌞

     • Vzdelávacie centrum a zábava?

      Mnohí si povedia, že tieto dva pojmy určite k sebe nepasujú a nemôžu byť niečím príjemným. Dnes žiaci 5.C, 7.A a 8.A zistili, že nemožné sa stalo možným. Aj ich samých to prekvapilo, keď prišli do Vida centra v Brne a mohli zakúsiť zložité vedecké fenomény v jednoduchých interaktívnych expozíciách.Zvyšok svojej energie si boli vybiť v lanovom centre Toboga Bongo a unavení, ale s úsmevom na tvári a s hlasným spevom v autobuse sa vracali domov.

  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Jedálny lístok

   • Pondelok27. 06.
   • Polievka sedliacka (180)
    Granadiersky pochod (170)
    Stolová voda (200)
    Šalát zo sterilizovanej cvikly (50)
  • Zvonenia

   Nedeľa 26. 6. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
    • Email školy
    • riaditel@zs-holic.sk
    • Telefón
    • +421 x 034668 2484
     Školská jedáleň: 034 668 2644, 0918 729 675
    • Adresa školy
    • Bernolákova 5, 908 51 Holíč
     Slovakia