• Novinky

     • Zážitkové učenie v Strážnici

      V pondelok 28.11.2022 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili zážitkového vzdelávacieho programu ,, Radujme sa, veselme sa ´´ v skanzene v Strážnici.

      Program bol zameraný na tradičné zimné a vianočné zvyky a obyčaje zo Slovácka a blízkeho okolia.

      Počas putovania skanzenom sa deti prizerali príprave tradičných jedál a stolovaniu, drápaniu peria, výrobe vianočných ozdôb.

     • Projekty na hodinách slovenského jazyka

      Na hodinách slovenského jazyka sa žiaci 7.B a 7.C učili významy slov pomocou projektov, ktoré si vyhotovili. Žiaci pracovali so Slovníkom cudzích slov. Vyhľadávaním významov cudzích slov a zisťovaním ich pravopisu si utvrdzovali nadobudnuté vedomosti. Oboznámili sa so slovami z oblasti informatiky, zdravotníctva, športu, biológie....

     • I šiestaci absolvovali korčuliarsky kurz ...

      Predposledný novembrový týždeň sme sa opäť stretli na zimnom štadióne v Senici, kde si tentokrát žiaci šiestych ročníkov obuli korčule. Celý týždeň sa pod vedením trénerov naučili nielen udržať rovnováhu, chôdzu na ľade, korčuľovanie vpred a vzad, odraz a zabrzdiť, ale naučili sa zvládnuť oblúčiky, jazdu na jednej nohe i zmeniť smer.

     • Výtvarná súťaž Svet Permoníkov očami detí a Minerály- poklady Zeme

      Pri príležitosti Roku mineralógie 2022 bola vyhlásená výtvarná súťaž pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl. Žiaci našej školy vytvárali výtvarné práce na témy „Svet Permoníkov očami detí“ a „Minerály – poklady Zeme“. Žiačka Natália Veselá z triedy 7.C bola v súťaži úspešná a pani riaditeľka našej víťazke odovzdala diplom a vecné ceny, ktoré nám zaslali organizátori súťaže Geopark Malé Karpaty a nezisková organizácia Barbora.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

      33. ročník súťaže privítal 21 záujemcov, ktorí radi komunikujú a používajú anglický jazyk aj mimo školských lavíc. V tomto školskom roku sme otvorili dve kategórie a víťazmi sa stali Šimon Hajossy zo 7.A v kategórii 1A a Marián Kwašnievský z 8.B v kategórii 1B, ktorí sa najlepšie popasovali s písomnou aj ústnou časťou školského kola. Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

  • Zvonenia

   Nedeľa 4. 12. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje