• OZNAM PRE RODIČOV – DOTÁCIE

      Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorými sa menia podmienky dotácií na stravu v školskej jedálni.

      Od nového školského roku 2021/2022 sa jedná najmä o nasledovné zmeny:

      • ukončenie plošného poskytovania
     • Ocenenie úspešných žiakov školy

      Dňa 30.6.2021 riaditeľka školy Mgr. Renáta Studeničová ocenila úspešných žiakov našej školy za školský rok 2020/21. Ocenenie si prevzali nasledovní žiaci: Tamara Bohušová, Margaréta Malachová, Nina Nemcová, Adam Šebesta /8.A/, Šimon Hajossy a Martin Ovečka /5.A/, Veronika Čáranová /9.A/ za výborný prospech a vzorné správanie, Tomáš Škrovan z 9.A za 1. miesto v okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku, za pomoc pri organizácii školských akcií a za rovesnícke vzdelávanie žiakov I. stupňa v rámci projektu Zelená škola, Frederik Bartošík, Linda Štrosová /3.B/ a Daniela Gombárová /6.A/ za 2. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hurbanov pamätník, Matej Bolf /3.B/ za reprezentáciu školy vo výtvarnej súťaži Suprhrdinovia v zdravotníctve, Lukáš Horínek z 8.A za 2. miesto v kategórii jednotlivcov Majstrovstiev SR v streľbe zo vzduchových zbraní. Pochvalu od RŠ si prevzala aj Aneta Petrik

     • Výlet

      Spoločný výlet 2.A a 2.B na farmu do Duboviec. Ďakujeme p. Kataríne Ondrušovej ml. za pekné dopoludnie a občerstvenie. Tešíme sa niekedy nabudúce.

     • Vyhodnotenie literárnej súťaže

      Posledný deň školského roka sme vyhodnotili výsledky 2.ročníka literárnej súťaže Skalická poviedka. Žiačka 4.A triedy Aneta Petriková sa umiestnila na krásnom 1.mieste. Žiačke Klárke Izabel Paškovej bola udelená cena poroty. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa kreativity pri ďalšom písaní.

  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri ZŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 5, 90851 Holíč
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0145
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Jedálny lístok

   • Piatok23. 07.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Piatok 23. 7. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
    • Email školy
    • riaditel@zs-holic.sk
    • Telefón
    • +421 x 034668 2484
     Školská jedáleň: 034 668 2644, 0918 729 675
    • Adresa školy
    • Bernolákova 5, 908 51 Holíč