Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Orlíková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Pekárová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Pavlína Ružičková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Janečková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Ravasová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Hrušecká
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Speváková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Duffková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Šimeková
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Vlková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Tomašovičová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomír Zelenka
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Pribylová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiána Petráková
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Kotvanová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Hricová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Pochylý
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Ištvančinová
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Štrbová
Foto Foto Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Neuročná
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kondeková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lukáš Vašíček
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Darina Langová

© aScAgenda 2019.0.1158 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.04.2019