• Základné informácie o škole

    • Názov školy: Základná škola Holíč, Bernolákova 5

     Adresa školy: Základná škola, Bernolákova 5, 908 51 Holíč

     IČO: 37838334

     Spôsob zriadenia: zriaďovacou listinou s účinnosťou 1.4.2002

     Zriaďovateľ: MESTO Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

     Právomoc: samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

     Účel: poskytnutie základného vzdelania

      

     Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie na žiadosť, informácie o tom, kde je možné podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

     (Smernica č.3/2017 riaditeľky školy)

     Fyzická alebo právnická osoba majú právo dožadovať sa sprístupnenia informácií na sekretariáte riaditeľky školy, u zástupkyne riaditeľky školy alebo práiamo u riaditeľky školy.

     Fyzická alebo právnická osoba môže podať žiadosť.

     - písomne na adrese ZŠ Bernolákova 5, 908 51 Holíč

     - osobne, ústne u riaditeľky školy, iným technicky vykonateľným spôsobom - napr. telefónom, kontakt: 0346682484, 0910818638 - riaditeľka školy Mgr. Renáta Studeničová alebo emailom: riaditel@zs-holic.sk.

     Žiadosti doručené priamo žiadateľom sú vybavované v úradných hodinách denne v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

     Zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejnené na tejto webovej stránke v časti Zmluvy, faktúry, objednávky.

     Webové sídla, kde získate aktuálne legislatívne východiská pre základnú školu:

     www.minedu.sk

     www.nucem.sk

     www.statpedu.sk

     www.uips.sk