• Profil verejného obstarávateľa

    • Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov : Základná školy Holíč, Bernolákova 5

     Sídlo:  Bernolákova 5, 908 51 Holíč

     IČO:    37838334

     DIČ:    2021637321

      

      

     Číslo zákazky

     Dátum zverejnenia zákazky

     Predmet zákazky

     Dátum

     /termín/ zadania zákazky

     (uzavretia zmluvy)

     Kontaktná osoba verejného obstarávateľa,

     Č. tel.: , e-mail *

     Poznámka

     1

     12.12.2013

     Oprava školského areálu

     18.12.2013

     Mgr. Renáta Studeničová

     E-mail: riaditel@holic.sk