• Učiteľ pre primárne vzdelávanie

        • Od 1.9. 2022 prijmeme do pracovného pomeru učiteľa pre I.stupeň, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady.

          Od 1.9. 2022 prijmeme do pracovného pomeru učiteľa  anglického jazyka, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady.