• Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

    • Od 1.9. 2023 prijmeme do pracovného pomeru učiteľa matematiky, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady.

      

     Prijmeme do pracovného pomeru upratovačku na zastupovanie počas PN. (s nástupom ihneď)