• Školský špeciálny pedagóg

        • Od 1.9. 2019 prijmeme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady.