• Členovia rady školy:

    • Predseda: Mgr. Lukáš Vašíček (za pedagogických zamestnancov)

     Podpredseda:Mgr. Jana Hrušecká (za pedagogických zamestnancov)

     Členovia:

     Za rodičov:

     PhDr. Lenka Látalová, Phd.

     Ing. Lenka Hrušecká

     Katarína Ivanová

     JUDr. Jana Dobiašová

     Za nepedagogických zamestnancov:

     Eva Petrovičová

     Za mesto Holíč:

     Ing. Jaroslav Végh

     Jarmila Duffková

     Mgr. František Janeček

     Ing. Katarína Turečková

      

      

     Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/