• Ocenenie úspešných žiakov školy

     • Dňa 30.6.2021 riaditeľka školy Mgr. Renáta Studeničová ocenila úspešných žiakov našej školy za školský rok 2020/21. Ocenenie si prevzali nasledovní žiaci: Tamara Bohušová, Margaréta Malachová, Nina Nemcová, Adam Šebesta /8.A/, Šimon Hajossy a Martin Ovečka /5.A/, Veronika Čáranová /9.A/  za výborný prospech a vzorné správanie, Tomáš Škrovan z 9.A za 1. miesto v okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku, za pomoc pri organizácii školských akcií a za rovesnícke vzdelávanie žiakov I. stupňa v rámci projektu Zelená škola, Frederik Bartošík, Linda Štrosová /3.B/ a Daniela Gombárová /6.A/ za 2. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hurbanov pamätník, Matej Bolf /3.B/ za reprezentáciu školy vo výtvarnej súťaži Suprhrdinovia v zdravotníctve, Lukáš Horínek z 8.A za 2. miesto v kategórii jednotlivcov Majstrovstiev SR v streľbe zo vzduchových zbraní. Pochvalu od RŠ si prevzala aj  Aneta Petriková /4.A/ za 1. miesto v literárnej súťaži Skalická poviedka a Klára Izabel Pašková /3.B/ za Cenu poroty v literárnej súťaži Skalická poviedka.

      Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

     • Výlet

     • Spoločný výlet 2.A a 2.B na farmu do Duboviec. Ďakujeme p. Kataríne Ondrušovej ml. za pekné dopoludnie a občerstvenie. Tešíme sa niekedy nabudúce.

     • Vyhodnotenie literárnej súťaže

     • Posledný deň školského roka sme vyhodnotili výsledky 2.ročníka literárnej súťaže Skalická poviedka. Žiačka 4.A triedy Aneta Petriková sa umiestnila na krásnom 1.mieste. Žiačke Klárke Izabel Paškovej bola udelená cena poroty. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa kreativity pri ďalšom písaní.

     • Turnaj v plachtovom volejbale

     • Dňa 28.6. 2021 sa na našej škole uskutočnil 1.ročník turnaja v Plachtovom volejbale. Súťažili medzi sebou 2 družstvá učiteľov a 2 družstvá žiakov 8.ročníka. Po vyrovnaných zápasoch zvíťazilo družstvo učiteľov v zložení: Lašáková, Horná, Neuročná a Bekešová. Na 2.mieste sa umiestnilo družstvo triedy 8.A v zložení: Hanzalíková, Jelenčík, Šebesta, Nádaský. Na 3.mieste sa umiestnilo opäť družstvo učiteľov v zložení: Duffková, Brunovský, Pochylý, Davidová -Valábiková. Riaditeľka školy ocenila víťazné družstvá. 

     • Deti pomáhajú

     • Triedy 2.A a 2.B sa zapojili do zbierky pre ľudí, ktorým tornádo vo štvrtok zničilo domovy a všetko, čo roky budovali. Ďakujeme všetkým deťom aj rodičom, ktorí prispeli. Deti mali radosť, že pomohli.

     • Na výlet vláčikom

     • Detí 3.C sa dnes vybrali na výlet vláčikom do Kútov. Na stanici nás privítal pán prednosta  Peter Rajčãk, deťom ochotne poukazoval priestory železničnej stanice. Deti mali veľa otázok na ktoré im ochotne odpovedali aj zamestnanci riadiaceho centra. Za ich ochotu im ďakujeme.

     • Chemická rozprávka

     • V rozprávkach vždy vyhrá dobro nad zlom, tak to bolo aj v našej rozprávke. Avšak naša rozprávka, ktorú si pripravili žiaci deviateho ročníka pre žiakov I. stupňa bola chemická. Snažili sme sa spojiť zaujímavé chemické pokusy s dejom rozprávky, ktorý si napísali sami žiaci. Veľmi nás teší, že žiaci prvého stupňa sa spolu s deviatakmi preniesli do sveta rozprávky a hravou formou nám pomohli odkliať princeznú

     • Hurbanov pamätník

     • Dňa 22.06.2021 sa vo Františkánskom kláštore v Skalici uskutočnilo okresné kolo v prednese umeleckého textu Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovali: Linda Štrosová a Frederik Bartošík z 3.B, Daniela Gombárová zo 6.A a Denis Ivan zo 6.B. Linda, Frederik a Daniela získali každý vo svojej kategórii krásne druhé miesto. Všetci si z tejto súťaže zobrali krásne zážitky a cenné skúsenosti, ktoré im pomôžu v ďalšom napredovaní.

     • Vyhodnotenie súťaže

     • V pondelok 14.06.2021 boli poslednýkrát v tomto školskom roku pani riaditeľkou vyžrebovaní dvaja výhercovia, ktorí sa zúčastnili súťaže uverejnenej v Bernoláčiku. Stali sa nimi Timea Mucsková zo 4.A a Alex Dávidek zo 6.A. Nové čísla školského časopisu budú vychádzať v ďalšom školskom roku a určite v nich budú zaujímavé súťaže, na ktorých sa môžete všetci zúčastniť. Všetkým súčasným i budúcim čitateľom prajeme krásne prázdniny a budeme sa na vás tešit znovu v septembri.

     • Batikovanie

     • Batikovanie je starobylá remeselná technika využívaná pri zdobení a farbení rôznych predmetov, najmä textílií. Pomocou batiky zdobili látky rôzne národy už pred viac ako 2 000 rokmi.

      Naši štvrtáci si toto starobylé umenie osvojili a každý si vytvoril svoje originálne tričko.                                                                                                                                                                                                                              

     • Rovesnícke vzdelávanie

     • V rámci programu Zelená škola si žiak 9.A Tomáš Škrovan pripravil prezentáciu, kde mladších žiakov informoval o programe Zelená škola, do ktorého sme sa v tomto školskom roku zapojili. Prezentáciu obohatil informáciami o zvieratách žijúcich v našom okolí. Žiakov pútavá prezentácia zaujala a obohatila o nové poznatky.

     • "Superhrdinovia v zdravotníctve"

     • Taký je názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila SZŠ v Skalici pri príležitosti 60.výročia založenia školy. Naši žiaci sa zapojili do tejto súťaže a odmeneným žiakom v I.kategórii je žiak 3.B triedy Matej Bolf. Riaditeľka školy odovzdala Matejovi vecnú odmenu a poďakovala mu za vzornú reprezentáciu školy.

     • Objavujeme čaro chémie

     • Európske Lýceum v spolupráci so Združením učiteľov chémie uskutočnilo pre žiakov základných škôl súťažný projekt s názvom: Medzi-laboratórne porovnávacie testy. Po dlhej pauze v chemických aktivitách sme sa do tejto súťaže tiež zapojili. Podmienky boli zhoršené tým, že žiaci boli dlho na dištančnom vzdelávaní, no aj napriek tomu musíme skonštatovať, že žiaci porovnávacie výskumné práce zvládli. Získali cenné praktické zručnosti z chémie a všetky výsledky spracovali do prezentácie. Veríme, že v budúcom školskom roku si žiaci, Matyáš Kadlic a Samuel Pelikán zo 7.A, Nina Hanzalíková, Michaela Hollá, Simona Iršová a Nikola Rapsová z 8. A veľmi radi túto aktivitu znova zopakujú.

     • Deň detí a otvorenie outdoorovej triedy.

     • 1.jún sa v našej škole niesol v duchu osláv Medzinárodného dňa detí. Program pre žiakov prvého stupňa pripravili učitelia spolu s ôsmakmi a deviatakmi v areáli  školy. Žiaci prvého stupňa si zasúťažili na niekoľkých stanovištiach, kde sa nielen poriadne zapotili, ale si aj preverili svoje zručnosti a vedomosti z rozprávok. V učebni chémie bola pripravená chemická šou so zaujímavými pokusmi. Deťom  prvého a druhého ročníka sa najviac páčilo hádanie pesničiek, pri ktorých si aj spoločne zatancovali. Žiaci  vyšších ročníkov si zmerali svoje sily pri preťahovaní lanom a upútalo ich aj hľadanie pokladov spolu s veselými klaunmi. Čo sa vám najviac páčilo? Na čo sa dnes ešte tešíte? Na tieto otázky deti odpovedali rôzne. Niektoré potešilo voľno v škole i to, že nebudú žiadne domáce úlohy. Iné sa tešili na zmrzlinu a spoločné chvíle strávené s rodičmi. K dobrej nálade prispelo krásne slnečné počasie a detský smiech bolo počuť po celom školskom dvore.

     • Vyhodnotenie súťaže

     • Dňa 18.mája 2021 boli odmenení úspešní riešitelia súťažnej otázky, ktorá bola uverejnená v časopise Bernoláčik. Pani riaditeľka vyžrebovala Moniku Pavlačkovú z 3.B a Nikol Loveckú zo 6.A. Dievčatám srdečne blahoželáme a veríme, že nabudúce sa do súťaže zapojí ešte väčší počet žiakov.

    • Pomáhame s UNICEF
     • Pomáhame s UNICEF

     • Žiaci 6. - 9. ročníka sa na hodine anglického jazyka zapojili do dobrovoľnej činnosti určenej na podporu charitatívnej organizácie UNICEF počas pandémie Covid-19, ktorá poskytuje pomoc deťom po celom svete. Naši študenti sa dozvedeli o jej význame a práci prostredníctvom spracovania materiálov a vyplnením krátkej ankety mali žiaci príležitosť ovplyvniť témy a obsah, ktoré budú zahrnuté do učebníc angličtiny. Ako poďakovanie za odpovede v ankete venuje vydavateľstvo Macmillan Education organizácii UNICEF 1 £ (jednu libru) za každú dokončenú anketu. Všetkým žiakom, ktorí si našli čas pomáhať, patrí srdečná vďaka!

     • OZNAM O NÁSTUPE DO ŠKOLY

     • Od 12.mája 2021 t.j. streda nastupujú žiaci 5. - 9. ročníka na prezenčné vyučovanie okrem triedy 6.A, ktorá zostáva v karanténe do 14.mája. 6.A nastupuje do školy 17.5. 2021 v pondelok.

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

      6.A bude mať upravený rozvrh, ktorý im zašle triedna učiteľka.