• Koronavírus

     • MŠVVaŠ SR vydalo školám usmernenia ohľadom prevencie šírenia virusu na území SR. 

      https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

      Vážení rodičia na základe tohto usmernenia Vás žiadame: 

      Žiakov, ktorí nejavia žiadne známky choroby, nádchy a neboli odcestovaní v zahraničí pošlite riadne do školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

      Žiakov, ktorí majú príznaky choroby - nádchy, chrípky a iné, nechajte v domácom prostredí do ich vyliečenia.

      Žiakov, ktorí vycestovali do krajín postihnutých vírusom odporúčame  nechať  v domácom prostredí počas inkubačnej doby (14 dní).

      Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom.

      Ak svoje dieťa nechávate doma z dôvodu choroby alebo vycestovania kontaktujte triedneho učiteľa mailom. Ospravedlniť jeho neprítomnosť môžete aj vy v tomto období nie je nutné lekárske potvrdenie.

     • LVVK 2020

     • V dňoch 23.2. – 28. 2. 2020 sa 51 žiakov našej školy zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v krásnom prostredí Nízkych Tatier. Lyžiarsky výcvik prebiehal v známom stredisku zimných športov v SKI Tále, kde sa žiaci učili správnu lyžiarsku techniku. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa svojich lyžiarskych schopností.

      Počas kurzu si osvojili nové zručnosti a schopnosti ovládať lyže,  rešpektovať ostatných účastníkov zjazdovky a dodržiavať pravidlá lyžovania na verejných svahoch.

      Ubytovaní sme boli v Penzióne Tále v obci Bystrá. V rámci večerného programu žiaci hrali rôzne hry, pozerali filmy a tiež absolvovali prednášku na tému Dentálna hygiena. Nácvik čistenia zubov si žiaci vyskúšali na svojich zúbkoch vlastnou kefkou a pastou pod dohľadom zubného lekára MDDr. Denisa Vaňka. Cieľom prednášky bolo  priblížiť deťom dôležitosť starostlivosti o chrup a tým predchádzať tvorbe zubného kazu.

      Posledný deň si žiaci zasúťažili v slalome a večer bolo vyhodnotenie celého kurzu. Najlepší lyžiari boli odmenení diplomami. Lyžiarsky kurz splnil všetky ciele, ktoré si vo svojich zámeroch vytýčil. Prispeli k tomu všetci účastníci svojim zodpovedným prístupom.

      Neostáva nám nič iné, len sa tešiť na budúci rok.

       

      Do galérie LVVK2020 boli pridané fotografie.

     • Testovanie T9-2020

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2019/2020 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka (Testovanie 9-2020) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra 1. apríla 2020 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. apríla 2020 (utorok). Zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na testovaní v riadnom termíne. Náhradné testovanie sa uskutoční v krajských mestách.

      Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

      Nepovolené pomôcky: mobilné telefóne, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.   

      http://www.nucem.sk/dl/4603/Zakladne%20informacie%20T9_2020.pdf

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 14. 02. 2020 sa v Skalici v Gymnáziu F. Sasinka uskutočnilo  okresné kolo Dejepisnej olympiády, kde našu školu úspešne reprezentoval Tomáš Škrovan z 8.A. Veľmi dobre zvládol test, ktorý pozostával z otázok týkajúcich sa Milana Rastislava Štefánika, z ôsmackého učiva a regionálnych dejín. Vo svojej kategórii nemal konkurenciu a získal krásne 1. miesto. Srdečne mu blahoželáme a budeme držať päste na krajskom kole.

     • Voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      v súčasnej dobe končí volebné obdobie Rady školy. Ak máte záujem pracovať nasledujúce štyri roky v Rade školy, kontaktujte nás prostredníctvom mailu riaditel@zs-holic.sk alebo telefonicky na riaditeľku školy 034 6682484 do 4.3.2020. Následne prebehnú voľby, ktorých výsledky zverejníme na webovej stránke našej školy.

     • HURBANOV PAMÄTNÍK

     • Dňa 12. 02. 2020 v stredu sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese Hurbanov pamätník. Zúčastnili sa ho žiaci 5. – 9. ročníka. V druhej kategórií v prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila Katarína Dobešová zo 6. A, v kategórií v prednese prózy 1. miesto získal Dušan Ivan zo 6. B. V tretej kategórií v prednese poézie 1. miesto získala Lucia Steinerová z 9. A  v prednese prózy 1. miesto získal Adam Pelikán z 9. B. Víťazom srdečne blahoželáme a budeme im držať päste v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 03. 03. 2020 v CVČ.

      Dňa 13.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka pre žiakov 1.-4.ročníka. Účastníkov v recitácii bolo 23. Súťažilo sa v dvoch kategóriách- v umeleckom prednese poézie a prózy.

      Umiestnenia v umeleckom  prednese prózy :

      1.miesto : Frederik Bartošík  II.B

      2.miesto : Natália Veselá  IV.C

      3.miesto : Samuel Brunovský  III.C

      Umiestnenia v umeleckom  prednese poézie :

      1.miesto : Claudia Valachovičová  IV.A

      2.miesto : Linda Štrosová  II.B

      3.miesto : Mia Valová  III.A

      3.miesto : Martin Ovečka  IV.A

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým recitátorom ďakujeme za príjemný umelecký zážitok !

     • Florbalový turnaj

     • Dňa  13.02.2020 sa žiaci našej školy: Martin Hrušecký, Peter Habala, Patrik Dolinský, Adam Krištofík, Adam Šebesta, David Deščík, Richard Marek, Timotej Tolla, Michal Ralbovský pod vedením pána uč. Pochylého zúčastnili priateľského florbalového turnaja na SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči. V silnej konkurencii  sme si na prekvapenie všetkých poradili s každým súperom a odniesli sme si výborné prvé miesto so skóre 15:4. Organizátorom týmto ďakujeme za pozvanie a žiakom našej školy za vzornú reprezentáciu.

       

      Výsledky:

      ZŠ Bernolákova 5:1 ZŠ Kopčany (Tolla, Habala, Marek, Deščík, Dolinský)

      ZŠ Bernolákova 4:1 ZŠ Šaštín-Stráže (Dolinský 2, Deščík, Habala)

      ZŠ Bernolákova 2:1 ZŠ Školská Holíč (Deščík, Šebesta)

      ZŠ Bernolákova 4:1 SOŠ J. Čabelku (Dolinský 2, Ralbovský, Marek)

     • Zápis žiakov do I.ročníka

     • Vážení rodičia,

      Základná škola Holíč, Bernolákova 5 v tomto školskom roku  umožňuje rodičom vyplniť prihlášku žiaka do 1.ročníka elektronicky.

      Uvedenú prihlášku nájdete na webovej stránke našej školy: www.zs-holic.edupage.org v hornej lište Elektronická prihláška žiaka do 1.ročníka. Po rozkliknutí vyplňte prihlášku a vytlačenú prineste k zápisu do školy.

      Ak túto možnosť nemáte, vyplníme elektronickú prihlášku pri zápise v škole spolu s Vami.

      V súlade s platnou legislatívou je nevyhnutná prítomnosť obidvoch zákonných zástupcov (rodičov) na zápise. V prípade neprítomnosti jedného rodiča vyžadujeme písomný súhlas tohto rodiča so zapísaním dieťaťa na našu školu. Tlačivo nájdete na stránke našej školy v časti pre rodičov alebo si ho môžete vyzdvihnúť v MŠ.

                                                                                                                               Mgr. Renáta Studeničová

                                                                                                                                riaditeľka školy

       

     • Úspešný recitátor

     • Náš nádejný recitátor Dušan Ivan zo 6.B sa umiestnil na peknom treťom mieste v okresnom kole povestí Šaliansky Maťko. Srdečne blahoželáme!

     • Vianoce sú dar

     •         V Kultúrno-osvetovom centre sa počas Vianočných dní konala medzi ZŠ, CVČ, ZUŠ a Špeciálnej ZŠ súťaž o najkrajší Vianočný stromček.

              Vďaka pani vychovávateľkám, ktoré využili svoju fantáziu a kreativitu, vytvorili Vianočný stromček z prírodného materiálu a tým  získali 1. miesto.

                            

     • Advent

     • Advent, advent štyri sviece,
      prvá z nich sa zatrbliece.
      Za ňou druhá, tretia zhorí,
      prinesieme stromček z hory.
      A keď štvrtá horí stíška,
      tešíme sa na Ježiška.

      Čas Adventu a čas Vianoc má magický charakter. S tým súvisia rôzne ľudové obyčaje, zvyky, tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie a aktívnejšie. Nebolo tomu ináč ani v Školskom klube detí. Od začiatku sme usilovne pracovali a vytvárali rôzne ozdoby, pozdravy, stromčeky. My sme si stromček nepriniesli z hory, ako sa hovorí v básničke, ale vyzdobili sme si stromčeky v triedach a v priestoroch školy. Nápadov bolo veľmi veľa a šikovných ručičiek ešte viac. Práca sa nám vyplatila a stromčeky nám v triedach svietili a krásne jagali.
      Nezabudli sme však ani na Svätého Mikuláša a čertov. Deti sa svojej fantázii vôbec nebránili  vytvorili naozaj strašidelných čertov.

     • Poďakovanie

     • Dňa 19.12.2019 sa konal na našej škole Vianočný benefičný koncert, na ktorom sa vyzbieralo 631,30 €. Na koncerte vystupovali žiaci školy pod vedením pedagógov, ktorí predviedli svoj talent a kreativitu. Výťažok z koncertu poputuje Marekovi Hejdovi z Letničia na jeho rehabilitáciu a liečbu.

      Za finančné príspevky srdečne ďakujeme.

     • OZNAM

     • Riaditeľka školy oznamuje, že poskytuje žiakom ZŠ Bernolákova 5, Holíč 

      riaditeľské voľno na deň 20. decembra 2019,  t.j.  piatok, 

      podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

      Nástup do školy je:  8.januára. 2020 t.j. streda.

     • Exkurzia Sereď

     • Dňa 17. decembra 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do novootvoreného Múzea holokaustu v Seredi. Naši starí a prastarí rodičia si isto pamätajú, že práve v období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov. Bola im tu prezentovaná veľmi zaujímavá prednáška o živote židovských detí v Slovenskom štáte počas vojny, dozvedeli sa veľmi tragické čísla o počte židov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch a mali možnosť vidieť autentické predmety, ktoré patrili týmto ľuďom, ako aj dobytčie vagóny, ktoré ich odvážali na miesta konečného vyhladenia. Na všetkých prítomných zanechala exkurzia hlboký dojem a veci ako je mier, cestovanie, chodenie do školy, ktoré dnes všetci berú ako samozrejmú vec si budú oveľa viac vážiť, pretože niektorí ľudia mohli  o nich niekedy len snívať a bohužiaľ i dnes,  v 21. storočí sú krajiny vo svete, kde ľudia o týchto pre nás samozrejmostiach stále len snívajú...

     • Vianočná Viedeň

     • December je mesiac, počas ktorého  sa skoro v každom väčšom meste  konajú vianočné trhy. V stredu 11. 12. 2019 sa naši deviataci, ôsmaci a siedmaci  zúčastnili exkurzie  historickej vianočnej Viedne. Prezreli si gotický chrám, nádhernú katedrálu Stefansdom, prešli sa pešou zónou až po zimné sídlo Habsburgovcov – palác Hofburg, videli budovu Rakúskeho parlamentu ako aj Viedenskú starú radnicu, pred ktorou sa už tradične konajú každý rok vianočné trhy. Sladké vône typických sladkých koláčikov, štrúdieľ rôznych druhov, perníčkov, praclíkov, karamelu, škorice ich lákala k stánkom, kde ich ponúkali predavači a nielen to, ale aj rôzne vianočné ozdoby, hračky a suveníry. Vo Viedni, hlavnom meste Rakúska, strávili zopár krásnych predvianočných chvíľ, ktoré ich nabudili na tú pravú vianočnú atmosféru šíriacu sa odvšadiaľ.

     • 13. ročník kampane Červené stužky

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej  kampane Červené stužky. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Preto si aj naši žiaci dňa 29.11. 2019 pripravili niekoľko aktivít prebiehajúcich  vo všetkých ročníkoch II. stupňa :

      • prebehla rozhlasová relácia, kde žiaci boli oboznámení s kampaňou,
      • ráno žiaci, ktorí vyrobili červené stužky, pripínali tento symbol na oblečenie svojich spolužiakov,
      • deviataci sa zúčastnili besedy a aktivít spojených s problematikou AIDS a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi,
      • žiaci vytvorili nástenku na chodbe školy na tému  kampaň Červené stužky,
      • žiaci na hodine etickej výchovy a náboženskej výchovy pozerali DVD film „Príbehy anjelov“.

      Kampaň mala opäť pozitívny ohlas a už teraz sa tešíme na jej ďalší ročník, do ktorého sa určite opäť zapojíme.

                                                                                                    Mgr. Mária Kondeková

                                                                                                     koordinátor prevencie