• Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

     • Po dvoch rokoch sa dňa 11.3. 2022 uskutočnilo v našom meste obvodné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Súťaž sa konala v Centre voľného času v Holíči, organizátorom súťaže bolo Záhorské osvetové stredisko v Senici. Žiaci súťažili v umeleckom prednese poézie a prózy. Zúčastnili sa jej aj žiaci našej školy – víťazi školského kola v troch kategóriách:

      1. kategória: Linda Štrosová (IV. B) – próza, Sally Sokolová (IV.A) – poézia,
      2. kategória: Kristián Bartal (V.A) – próza, Claudia Valachovičová (VI.A) – poézia,
      3. kategória: Dušan Ivan (VIII.B) – próza, Daniela Gombárová (VII.A) – poézia.

      Súťažilo 26 žiakov z rôznych okolitých základných škôl. Konkurencia bola veľká. Všetci recitátori sa na súťaž svedomito pripravili. Naši žiaci boli úspešní a získali niekoľko krásnych umiestnení: 3. miesto vo svojej kategórii obsadili: Linda Štrosová, Kristián Bartal, Claudia Valachovičová a Daniela Gombárová. 1. miesto v 3. kategórii získal skúsený recitátor Dušan Ivan s postupom do okresného kola, ktoré bude 5. apríla v Skalici. Dušanovi srdečne gratulujeme a želáme ďalší úspech. Víťazom bol každý, kto si našiel čas a odvahu ukázať svoj talent.

       

     • Testovanie 9 - 2022

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2021/2022 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka (Testovanie 9-2022) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra 6. apríla 2022 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2022 (štvrtok). Zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na testovaní v riadnom termíne. Náhradné testovanie sa uskutoční v krajských mestách.

      Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

      Nepovolené pomôcky: mobilné telefóne, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.   

     • Detský karneval v ŠKD

     • Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy a  karnevalov. Aj tento rok pani vychovávateľky zorganizovali pre deti v našom ŠKD po triedach „Detský karneval“ plný zábavy, súťaží, tanca... Deti sa poobliekali do rôznych karnevalových masiek a kostýmov. Na tejto akcii bolo podané občerstvenie, ktoré zabezpečili rodičia detí a vedenie školy, začo veľmi pekne ďakujeme! Každá karnevalová maska si odniesla  sladkosť a samozrejme pekný zážitok.

     • Školské kolo Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 23.2.2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese.

      Školského kola sa zúčastnilo 49 žiakov v troch vekových kategóriách a dvoch kategóriách žánrových: v prednese poézie a prózy.

      V I. kategórii v prednese poézie sa na 3. mieste umiestnila Hana Repáňová /2.C/, na 2. mieste Kristína Janíková /2.C/ a na 1. mieste Sally Sokolová /4.A/. V prednese prózy sa na 3. mieste umiestnila Mia Křižanová /4.A/, na 2. mieste Rebecca Herpay /2.B/ a na 1. mieste Linda Štrosová /4.B/.

      V II. vekovej kategórii v prednese poézie sa na 3.mieste umiestnil Patrik Krška /5.A/, na 2. mieste Natália Veselá /6.C/ a na 1. mieste Claudia Valachovičová /6.A/. V próze skončila Sofia Mária Šafránková /5.A/ na 3. mieste a 1. mieste sa umiestnil  Kristián Bartal /5.A/.

      V poslednej tretej vekovej kategórii sa v prednese poézie umiestnila na 3.mieste Sofia Dobiášová/8.A/, na 2. mieste Juraj Suchovský /7.C/  a 1. miesto obhájila Daniela Gombárová /7.A/. V prednese prózy obsadil 2. miesto Denis Ivan /7.B/ a 1. miesto Dušan Ivan /8.B/.

      Víťazom srdečne blahoželáme. V postupovom obvodnom kole nás budú reprezentovať žiaci, ktorí obsadili prvé miesta: Sally Sokolová, Linda Štrosová, Claudia Valachovičová, Kristián Bartal, Daniela Gombárová a Dušan Ivan.

     • Úspech našich žiakov v okresnom kole Geografickej olympiády

     • Dňa 17.2.2022 sa konalo okresné kolo GO. Z našej školy do tohto kola postúpili 4 žiaci. Všetci skončili ako úspešní riešitelia. V kategórii G na 2. mieste skončil Kristián Bartal z 5.A triedy, na 5. mieste sa umiestnil Tomáš Zálešák a na 9. mieste Marína Janíková, obidvaja z 5.C triedy. V kategórii E  bol na 3. mieste Adam Šebesta z IX.A triedy, ktorý postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22.4.2022. Všetkým srdečne blahoželáme.

     • Jarné prázdniny

     • V dňoch 28.2. až 4.3.2022 budú pre žiakov Trnavského kraja jarné prázdniny. Vyučovanie opäť začne 7.3.2022. Prosíme, aby ste žiakov pred nástupom do školy otestovali Ag samotestami. Pred nástupom do školy nezabudnite cez edupage vyplniť tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa. 

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 10.2.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C- TP.  Do okresného kola postúpili a olympiády sa zúčastnili žiaci ôsmeho ročníka- triedy 8. A : Dominik Ščúry, ktorý sa umiestnil na 3. mieste a Matyáš Kadlic, ktorý sa umiestnil na 4. mieste. Žiakom ďakujeme za účasť a srdečne gratulujeme k umiestneniu!

     • Chemická olympiáda

     • Dňa 11. februára sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády kategória D. Našu školu reprezentovali šiesti žiaci.

      1. miesto: Natália Holešová      7. A

      2. miesto: Matyáš Kadlic           8. A

      3. miesto: Dominik Ščúry          8. A

      Ďalšou úšpešnou riešiteľkou bola Lucia Stehlíková z 9. B. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a veríme, že sa im bude dariť aj v okresnom kole.

       

     • Medzinárodný úspech našej bývalej žiačky

     • Veľmi sme sa potešili úspechu našej bývalej žiačky Evy Jasmíny Tomečkovej. Na tohtoročnej medzinárodnej chemickej súťaži Grand Prix Chimique Bratislava získala zlatú medailu  a súčasne bola najlepšou riešiteľkou chemickej analýzy.

      Eva bola u nás všestrannou žiačkou. No najviac vynikala v záujme o chémiu, takže sme hrdí, že sme sa pričinili o správne nasmerovanie žiaka v jeho v budúcom povolaní. Toto nasmerovanie prebieha nielen pri samotnom vyučovaní, kde žiaci získavajú základné vedomosti, ale aj na chemickom krúžku. Preto dúfame, že sa medzi súčasnými žiakmi zasa nájde zanietenec, ktorý sa nadchne  pre chémiu a prírodné vedy.

     • Zápis žiakov do I.ročníka

     • Vážení rodičia,

      Základná škola Holíč, Bernolákova 5 aj v tomto školskom roku umožňuje rodičom vyplniť prihlášku žiaka do I. ročníka elektronicky.

      Uvedenú prihlášku nájdete na webovej stránke našej školy v hornej lište Elektronická prihláška žiaka do 1.ročníka. Po rozkliknutí vyplňte prihlášku a vytlačenú prineste k zápisu do školy.

      Ak túto možnosť nemáte, vyplníme elektronickú prihlášku pri zápise v škole spolu s vami.

      Termín zápisu bude 5. a 6. apríla 2022. Podrobnejšie usmernenie k priebehu zápisu zverejníme v najbližších dňoch.

                                                                 Mgr. Renáta Krajčovič Studeničová

                                                                   riaditeľka školy

     • Technická olympiáda - krajské kolo

     • Vo štvrtok 3.2.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády. Do tohto kola sa prebojovalo 6 žiakov z rôznych škôl celého Trnavského kraja. Našu školu reprezentoval Jakub Mikula, žiak 5.B triedy, ktorý sa stal úspešným riešiteľom a obsadil krásne 2.miesto.Srdečne gratulujeme

    • Ypsilon – slovina je hra
     • Ypsilon – slovina je hra

     • Tak znie názov zábavnej súťaže, ktorej hlavným poslaním je popularizovať slovenský jazyk a literatúru a motivovať žiakov k úspešnému zdolávaniu výziev v podobe testov. V nových priestoroch školskej knižnice sa sedemnásť žiakov 5. až 9. ročníka odhodlalo dňa 19. januára zmerať svoje aktívne myslenie, originalitu a vedomosti. Na vypracovanie testu mali žiaci 45 minút a svoje odpovede zaznamenávali priamo do vytlačeného testu so zameraním na jazykové zručnosti. Každý súťažiaci získa diplom o absolvovaní súťaže.  Prvé miesto bude odmenené smartfónom, druhé a tretie miesto vecnými cenami. Výsledky súťaže a ocenení budú zverejnení na stránke www.ypsilonsutaz.sk koncom januára.

      Pevne veríme, že na základe výsledkov bude môcť školský koordinátor konštatovať, že slovenčina je aj pre našich žiakov naozaj hrou.

     • Oznam ŠKD

     • Prosím rodičov detí ŠKD, ktorí ešte neuhradili poplatok do ŠKD za mesiac február až jún 2022, aby tak realizovali platbu v priebehu tohto týždňa od 17.01. - 21.01.2022. Číslo učtu a osobné číslo dieťaťa je platný ako pri prvej platbe za prvý polrok.

      Ďakujem, ved. vych. Kečkešová

     • Recyklo hry, zber mobilov- Cesta mobilu.

     • V našej škole sa uskutočnil zber mobilov od 7.9.2021 do 30.10.2021. Vyzbieralo sa 44 starých mobilných telefónov a nefunkčných batérií. Zapojili sa žiaci prvého aj druhého stupňa.

      Žiaci prvého stupňa v rámci školskej družiny s p. uč. Kečkešovou sa zapojili do projektu s úlohou " Vyrob si domáci telefón" . Vyrábali ho za pomoci plastových( jogurtových ) kelímkov prepojených šnúrou.
      Okrem toho si žiaci pripravili karneval s maskami zvierat , kde úlohou bolo: " Ako sa zvieratá dorozumievajú bez mobilu" .

      Na druhom stupni sa žiaci zapojili do projektu s úlohou " Výrobné a dopravné cesty mobilného telefónu" kde vypracovali pracovný list s rôznymi úlohami v rámci hodín Geografie za pomoci p. uč. Kondekovej a žiakov 9. ročníka.

      Žiačky Nikoleta Chrenková a Simona Iršová z 9. A triedy v rámci hodín Biológie vypracovali prezentáciu na tému " Krvavé minerály ", ktoré sú potrebné pre výrobu mobilných telefónov. Žiačky absolvovali aj rovesnícke vzdelávanie, pričom túto problematiku prezentovali svojim spolužiakom z nižších ročníkov.

      Za jednotlivé úlohy v projekte škola získala 700 bodov, v zbere starých mobilných telefónov 440 bodov. Celkovo sme získali 1140 bodov.
      Získané body budú slúžiť na zakúpenie vyučovacích pomôcok.

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme. P. učiteľky Majerčíková a Ištvančinová.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Ďakujeme Kataríne Dobešovej a Lukášovi Sebastiánovi Filínovi za účasť v okresnom kole OAJ, ktoré sa konalo online formou dňa 13.1.2022 a Lukášovi blahoželáme k získaniu pekného 3. miesta.

     • Biologická olympiáda

     • V utorok 11.1.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z Biológie.Olympiáda bola určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. Na olympiáde sa zúčastnilo sedem žiakov: Andrej Šebesta z 8.B, David Harskýz 8.B, Ján Paták z 8. B,  Adam Šebesta z 9.A, Filip Jelenčík z 9. A,Dominik Ščúry z 8. A a Matyáš Kadlic z 8. A triedy. Do okresného kolapostupujú Dominik Ščúry a Matyáš Kadlic. Srdečne gratulujeme.

     • Školské kolo Pytagoriády

     • V stredu 8. 12. 2021 riešili úlohy žiaci 3. – 5. ročníka; vo štvrtok sa s úlohami popasovali žiaci druhého stupňa 6. – 8. ročníka.

      Na druhom stupni a v niektorých triedach aj na prvom stupni súťaž prebehla online.

      Žiaci boli zaregistrovaní cez Edupage, kde je zverejnená aj výsledková listina.

      Do okresného kola Pytagoriády a reprezentovať našu školu budú títo žiaci:

      Kategóra P3:

      III. A – Sára Polláková, Richard Petrík, Tamara Berkešová,  Laura Antalíková

      III. B – Matúš Budovič, Tomáš Zlámal, Natália Havelková

      III. C – Filip Rehák, Vanesa Jankovičová a Tomáš Irša

      Kategóra P4:

      IV. A – Samuel Měchura, Sebastián Šebesta, Mia Křižanová,  Tomáš Vulgan, Mário Haraba,       David Zabadal, Liliana Klein

      IV. B – Tereza Mišičáková

      Kategóra P5:

      V. A – Timotej Bízek, Aneta Petríková

      V. B – Vanda Brišková, Jakub Mikula

      V. C – Tobias Orth, Agáta Senderáková, Samuel Bruno Filín, Tomáš Zálešák, Marína Janíková  a  Mário Kováčik

      Kategóra P6:

      VI. A – Klára Šimková, Claudia Valachovičová, Šimon Hajossy

      VI. B – Nella Barciová, Lila Kubátová, Simona Menšíková, Karla Neuročná, Mária Klein, Karin Antonovici, Nikol Mikičová

      VI. C – Natália Pavlačková

      Kategóra P7:

      VII. A – Vladimír Václavík, Natália Holešová, Liana Šefčíková,  Martin Šteflík

      VII. B – Marián Kwašnievský, Denis Ivan, Peter Králik, Richard Danihél

      V kategórii P8 žiaľ nepostúpil nikto.

      Pri riešení úloh v okresnom kole prajeme všetkým veľa úspechov....

     • Základné inštrukcie k nástupu žiakov do školy 10.1.2022

     • 1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti - môže žiak priniesť vytlačené, alebo platí aj elektronické prostredníctvom EduPage. Ak žiak nebude mať vyhlásenie, nebude pustený 10. 1. 2022 do triedy na vyučovanie.

      2. Žiaci nosia v priestoroch školy rúška alebo respirátory.

      3. V tomto týždni dostanete od triednych učiteľov domáce AG testy v počte 5 ks. Nesmiete zabudnúť, že prebratím na podpis sa zaväzujete posielať hlásenie o vykonaní testu a jeho výsledku. (Ak dostanete 5 testov, tak musíte mať nahlásených 5 hlásení o domácom samotestovaní.)

      4. Vážení rodičia, neposielajte do školy choré deti s nádchou, kašľom a podobne, aby sme nemuseli zatvárať triedy, ak by sa neskôr zistila pozitivita žiaka na kovid.

      Vážení rodičia, milí žiaci a zamestnanci školy, 

      situácia s koronavírusom COVID-19 nás všetkých zamestnáva tak, ako sme nikdy nepredpokladali. Preto je v tomto období potrebná veľká vzájomná tolerancia a pochopenie sa. Dnes sa len predpokladá, aký bude vývoj v najbližších týždňoch či mesiacoch. Vzniklo a vzniká množstvo otázok, vznikajú problémy, ktoré  musíme  riešiť.

      Je to veru dosť náročné pre rodičov, žiakov i učiteľov. Je to náročné na psychiku, ale práca nám pomáha. 

      Stále však máme na prvom mieste ochranu zdravia vás a všetkých blízkych.

      Buďme zodpovední všetci.

      Želám nám všetkým pevné zdravie a nech nás všetko zlé obchádza.

      Mgr. Renáta Krajčovič Studeničová, riaditeľka školy

     • OZNAM O NÁSTUPE DO ŠKOLY

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne v pondelok 10. januára 2022. Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu, okrem pondelka, kedy 1.hodina bude triednická hodina, ostatné hodiny už podľa rozvrhu.

      Od pondelka bude tiež v prevádzke ŠKD aj s rannou družinou.

      Od tohto termínu sa školy budú opäť riadiť Školským semaforom.

      Minister školstva odporúča, aby sa žiaci pred nástupom pretestovali a aby sa ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.

      Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.