• Úspechy talentovaných recitátorov

     • Šesť našich žiakov sa zo školského kola recitačnej súťaže prebojovalo do obvodného kola v umeleckom prednese poézie a prózy – 55. ročníka Hurbanovho pamätníka. Svoje recitačné schopnosti predviedli 1. marca v CVČ na Kollárovej ulici. Odborná porota si vypočula takmer tridsať recitátorov v troch vekových kategóriách. O príjemnú umeleckú atmosféru sa postarali aj naši recitátori, pričom štyria presvedčili o svojom talente trojicu skúsených porotkýň.

      Nikita Dvorecký /I. kategória – próza/ a Tereza Mišičáková /II. kategória – próza/ sa umiestnili na 3. mieste. Do okresného kola súťaže Hurbanovho pamätníka sa s 1. miestom prebojovali Júlia Lorencová /I. kategória – poézia/ a Claudia Valachovičová /III. kategória – poézia/, ktoré budú našu školu reprezentovať 4. apríla 2023 vo Františkánskom kláštore v Skalici. Všetkým našim priaznivcom umeleckého prednesu srdečne blahoželáme a pevne veríme, že cenné rady ostrieľaných porotkýň si zoberú k srdcu a premenia ich v ďalšie recitačné úspechy a víťazstvá.  😊

     • Úspech našich žiakov v okresnom kole biologickej olympiády

     • V utorok 14.2.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z Biológie žiakov 8. a 9. ročníkov v kategórii C. Do okresného kola postúpili dvaja žiaci z našej školy: Natália Holešová z triedy 8. A a Matyáš Kadlic z 9. A triedy. Žiaci si overili svoje vedomosti  a praktické zručnosti z oblasti biológie na základnej škole V. Paulínyho Tótha v Senici.

      Natália Holešová sa umiestnila na  krásnom prvom mieste a Matyáš Kadlic na piatom mieste. Obidvom žiakom srdečne gratulujeme a Natálke Holešovej prajeme veľa úspechov na krajskom kole biologickej olympiády.

     • Poľovníci v našej škole

     • V piatok, 17. 2. 2023, sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili besedy s poľovníkmi. Pre nepriaznivé počasie sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti. Na hodinách prvouky sa deti už niečo o zvieratách naučili, ale taká beseda so skutočnými poľovníkmi je riadny zážitok z vyučovania.

      Poľovníci nám predstavili svoju prácu a plemená ich poľovníckych psov. Mali sme možnosť vidieť aj názornú ukážku, ako poľovnícky pes pracuje pri love a prinesie ulovenú korisť. Dôležitou súčasťou besedy bolo aj predstavenie tradícií poľovníctva, kde nám rozprávali o svojej práci. Ich zaujímavé slová striedala ukážka trubačstva, imitácie hlasov zvierat a vábničiek. So sebou si priniesli aj poľovnícku výbavu, ktorú si deti s veľkým záujmom popozerali. Najviac ich upútal dravec, ktorého mali možnosť pozorovať pri lete. Deti sa zaujímali aj o život zvierat vo voľnej prírode, o spoločenstvách, ktoré vytvárajú. Zo stretnutia si odniesli aj suvenír, ktorý im bude túto besedu pripomínať. Veľmi pekne ďakujeme pani Mgr. Hanzalíkovej a všetkým, ktorí nám umožnili toto zážitkové učenie. Deti si so sebou odniesli cenné a užitočné informácie, ktoré využijú na hodinách prvouky.

     • Rozprávková chémia pre predškolákov

     • V dňoch 14. až 16. februára sme na pôde našej školy privítali predškolákov z MŠ nášho mesta. Ako ste už videli aj na sociálnych sieťach, vytvorili sme chemicko – divadelné spracovanie rozprávky od Hansa Christiana Andersena Snehová kráľovná.

      Celým príbehom malých pomocníkov sprevádzali snehové vločky. Všetci sa spoločne snažili vyslobodiť Kai zo Snehového kráľovstva. Pre našich predškolákov sme pripravili jednoduché pokusy, ktoré v nich mali vzbudiť zvedavosť. Forma výučby, ktorú v tomto prípade využívame, v sebe zahŕňa dôležité aspekty. Je to nenásilný spôsob, ktorý v prvom momente spôsobí nadchnutie detí a ten druhý aspekt, nastúpi možno niekedy až s oneskorením, kedy sa deti začnú pýtať „prečo sa to deje“. A práve o toto sa vždy snažíme, nielen u takto pozvaných predškolákov, ale aj u našich žiakov I. stupňa pri rôznych aktivitách. Takéto aktivity sa nezaobídu bez spolupráce, preto tiež chceme poďakovať všetkým zainteresovaným učiteľom.

     • Karneval

     • FAŠIANGY – to je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou a obdobie zábav, plesov a karnevalov.

      Jeden taký karneval sme si zorganizovali 17.2.2023 aj u nás v škole. Konal sa v spoločenskej miestnosti v budove školy a bol pripravený pre deti ŠKD. Deti si masky priniesli z domu, ale našli sa aj takí, ktorí si ich vytvorili v družine. Asi najväčšie zastúpenie mal Harry Potter, Hermiona..., ale mali sme aj policajta, princezné, a mnoho iných zaujímavých masiek. Každá maska bola jedinečná. Po krátkej promenáde boli pre masky pripravené rôzne zábavné hry a súťaže. Počas celého karnevalu nám hrala príjemná hudba, na ktorú si nejedna maska zatancovala. Každé dieťa dostalo malé občerstvenie a sladkú odmenu.

      A tak sme prežili v našej družine krásne popoludnie plné zábavy, smiechu, tanca a súťaží.

     • Hurbanov pamätník 13.2.2023 – školské kolo

     • Do školského kola sa zapojilo 55 žiakov v troch vekových kategóriách a dvoch kategóriách žánrových: v prednese poézie a prózy. V I. kategórii 28 žiakov, v II. kategórii 15 žiakov a v III. kategórii  12 žiakov.

      Porota pre I. kategóriu bola v zložení p. uč. Renáta  Matúšková, Helena Vodičková, Dana Janečková.

      Na 3. mieste v prednese poézie sa  umiestnila Hana Repáňová /3.C/, na 2. mieste sa umiestnila Tamara Dávideková/2.A/ a na 1. mieste Júlia Lorencová/4.A/.

      V prednese prózy sa na 3. mieste umiestnila Nina Lanžová/2.A/ a Tomáš Šedivý/2.B/, na 2. mieste sa umiestnil Dominik Horváth/2.A/ a 1. miesto obsadil Nikita Dvorecký/4.B/.

      V II. vekovej kategórii v prednese poézie sa na 3. mieste umiestnila Sofia Mikulášková/5.B/, na 2. mieste Sally Sokolová/5.A/ a na 1. mieste Aneta Pražská/6.A/. V prednese prózy sa na 3. mieste umiestnila Agáta Senderáková/6.C/, na 2.mieste Mia Križanová/5.A/ a na 1. mieste Tereza Mišičáková/5.B/.

      V III. vekovej kategórii sa v prednese poézie na 3. mieste umiestnila Karin Antonovici/7.B/, na 2. mieste sa umiestnila Daniela Gombárová /8.A/a na 1. mieste Claudia Valachovičová/7.A/. V prednese prózy sa na 2. mieste umiestnila Sofia Dobiášová/9.A/ a na 1. mieste Denis Ivan/8.B/.

      Porota pre II. a III. vekovú kategóriu bola v zložení p. uč. Lukáš Vašíček, Miroslava Repáňová, Miroslava Lašáková, Andrea Ožóg a Klaudia Turečková.

      Víťazom srdečne blahoželáme. V postupovom obvodnom kole nás budú reprezentovať žiaci, ktorí obsadili prvé miesta v jednotlivých kategóriách: Júlia Lorencová, Nikita Dvorecký, Aneta Pražská, Tereza Mišičáková, Claudia Valachovičová a Denis Ivan.

     • Literárna beseda ku knihe Bratislavské povesti a iné neobyčajné zvesti

     • O nové knižné kamarátstva sme sa obohatili 15. februára na literárnej besede ku knihe Bratislavské povesti a iné neobyčajné zvesti v známom kníhkupectve v jednom z bratislavských obchodných centier. Spolu s piatakmi a šiestakmi sme sa potešili pozvaniu od autorky knihy i našej kolegyne – pani Renáty Matúškovej. Do pútavého rozprávania o novej knihe povestí sa zapojili okrem samotnej spisovateľky aj ilustrátor knihy Juraj Martiška, fotograf Vlado Fecko a vydavateľka Magdaléna Gocníková.

      Niektorí naši žiaci využili príležitosť a rozhodli sa, že práve zakúpením tejto knihy si rozšíria a spestria svoj domáci knižničný fond.  Deti sa zaujímali predovšetkým o to, ako kniha vznikla, a preto nešetrili ani zvedavými otázkami. Z kníhkupectva odchádzali spokojne s podpísanou novou knihou, darčekmi v podobe časopisu Fifík pre veselých školákov či záložkou do práve rozčítanej knihy.   

      Z útulného prostredia kníhkupectva nás vylákal už len hlad a podľa želaní žiakov sme neodolali ani spoločne strávenému času pri obede.  

      Pani spisovateľke želáme, aby sa jej novému knižnému počinu dobre darilo a zostala naďalej verná nevšednému poslaniu v tvorbe obľúbených povestí.  

     • „Spoločne za lepší a bezpečnejší internet“

     • Tak znelo motto tohtoročných osláv 20. ročníka Dňa bezpečného internetu, ktorému v kalendári  patril práve 7. február. Organizuje ho sieť centier bezpečného internetu Insafe ako najvýznamnejšiu akciu na zvyšovanie povedomia o online svete a jeho rizikách i príležitostiach.

      • ČO PRE VÁS/TEBA ZNAMENÁ LEPŠÍ A BEZPEČNEJŠÍ INTERNET?
      • Ako si predstavujete online svet, kde sa nemusíte cítiť ničím ohrození?
      • Čo by ste potrebovali zmeniť/pridať/zrušiť, aby bol online svet pre vás lepším a bezpečnejším miestom?
      • ... ?

      Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede počas hodín etickej výchovy. K tejto téme sme si pozreli krátke video, ktoré poukázalo na nebezpečné nástrahy sociálnych sietí a internetu. Nechýbala ani diskusia, pričom sme sa zhodli na tom, že online svet môže byť bezpečnejším miestom, ak je strávený čas na internete priamoúmerný spoločne prežitému dôvernému vzťahu medzi dieťaťom a dospelým /rodičom, učiteľom,.../. Šiestaci sa aktívne zapojili aj pripravenými príspevkami, ktoré odprezentovali pred skupinou.

      Aktívny čas s rodinou, kamarátmi a otvorená komunikácia sú tým správnym predpokladom na to, aby deti a mladí ľudia dokázali zvíťaziť nad nebezpečenstvami digitálnych technológií.

      Pevne veríme, že všetci zúčastnení budú naďalej svojím priamym príkladom podporovať osvetu zodpovedného a pozitívneho využívania moderných digitálnych technológií.

     • Priaznivci školskej knižnice

     • Naša školská knižnica si každým týždňom získava stále nových aktívnych čitateľov. Teší nás, že žiaci zmysluplne využívajú aj čas pred začiatkom vyučovania a nachádzajú si zaujímavé knižné tituly na školské kolo Hurbanovho pamätníka či len tak na voľnočasové potešenie. Deviataci z IX. B sú práve začítaní do knihy Jar Adely Ostrolúckej, ktorou si rozvíjajú svoje vedomosti z histórie aj zo slovenského jazyka a literatúry. Ľudo Zúbek vzdal touto knihou hold Ľudovítovi Štúrovi, ktorý celý svoj život zasvätil našej národnej slobode.

      Blížia sa jarné prázdniny. 😊 Ak ste si ešte nevybrali tú pravú knižnú spoločnosť na voľné chvíle, môžete tak urobiť v stredu už o 7:35.

       Tešíme sa na Vašu spoločnosť! 

                                                                                                                                                Školská knižnica

     • ZBER TEXTILU V ŠKOLE

     • Čo zbierame: Textil, vhodný na ďalšie použitie, a to najmä (vypraté) letné a zimné pánske, ženské a detské oblečenie, zachovalý bytový textil ako návliečky, plachty či periny, rovnako aj topánky, opasky a kabelky.

      Ako zbierame: zozbierané veci musia byť vo vhodnom obale, topánky zviazané šnúrkami v pároch, ideálne v  priesvitnom vreci.

      Prečo zbierame: ochrana životného prostredia, zozbieranému oblečeniu a textilným výrobkom dávame druhú šancu na ich vrátenie do obehu, pomoc ľuďom v núdzi.

     • Rozprávka o Snehovej kráľovnej

     • Asi každý z vás túto rozprávku pozná. Nám sa tiež natoľko zapáčila, že sme si nacvičili jej  chemicko – divadelné stvárnenie. Ako každé predstavenie, tak aj to naše muselo mať predpremiéru. Do nášho chemického divadla zavítali žiaci z 2. B. Herci, v podaní žiakov chemického krúžku,  vystúpenie zvládli a veríme, že premiéra, ktorú chystáme pre škôlkarov sa tiež vydarí.

     • Školské kolo Chemickej olympiády

     • Dňa 9. februára sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády kategória D. Našu školu reprezentovalo osem žiakov. Súťaž v tejto kategórii je určená pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Na prvom mieste sa umiestnil Dominik Ščúry z 9. A, druhé miesto obsadila Natália Holešová z 8. A a na treťom skončil Matyáš Kadlic z 9. A. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú Alex Dávidek z 8.A, Sylvia Rehušová a Romana Balážová z 9. B a Patrik Irša z 8. B.

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a veríme, že sa postupujúcim bude dariť aj v okresnom kole.

     • Rozprávkový zážitok v kine

     • Ako odmenu za polročnú prácu a výborné výsledky boli žiaci I. A a V. A v kine Cinemax Skalica. Prváci si pozreli veľmi peknú hudobnú rozprávku o spievajúcom krokodílovi. Piataci si nenechali ujsť animovanú rozprávku Kocúr v čižmách: Posledné želanie. Aspoň na malú chvíľu sa preniesli do sveta rozprávok, kde dobro víťazí nad zlom. Želáme im, aby sa im aj v druhom polroku darilo aspoň tak dobre ako doteraz.

     • S rozprávkou je život krajší

     • Rozprávka je chlebom i soľou slovenského ľudu. Možno práve takto by to povedal samotný „kráľ“ slovenskej rozprávky, Pavol Dobšinský.

                  V rozprávke sa ocitli aj prváci z tried 1. B a 1. C ZŠ, Bernolákova 5 v Holíči, keď 2. februára 2023 zavítali do mestskej knižnice. Tety knihovníčky si pre nich pripravili zaujímavé rozprávkové dopoludnie. V rámci Svetového dňa hlasného čítania im teta Hanka prečítala jednu z najkrajších slovenských rozprávok O dvanástich mesiačikoch. Na chvíľku sa deti ocitli pri veľkej vatre a spolu s mesiačikmi plnili Maruškine prosby. Postupne tiež dopĺňali čítaný text ilustráciami, až napokon vyskladali celý dej. Každá rozprávka predsa končí šťastne, a nebolo tomu inak ani v tejto. Zlo bolo potrestané a zvíťazilo dobro, ktoré predstavovala milá, skromná, spravodlivá a pracovitá Maruška.

                  Na záver tety knihovníčky ukázali deťom, kde a aké knihy si v detskom oddelení knižnice môžu nájsť. Každý si určite tú svoju našiel. Nielen popozeral obrázky, ale niektorí už zvládli aj čo to prečítať, i keď ešte nepoznajú všetky písmenká.

                  Veľmi pekne tetám knihovníčkam ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

     • Streetbasket žiakov základných škôl

     • Dňa 30.1.2023 sa v telocvični našej školy uskutočnili majstrovstvá okresu v 3x3 streetbaskete žiakov základných škôl. Turnaja sa zúčastnili tri družstvá – ZŠ Strážnická Skalica, ZŠ Vajanského Skalica a ZŠ Bernolákova Holíč. Aj napriek tomu, že sa turnaja zúčastnil menší počet družstiev, neubralo to na jeho kvalite a zápasy medzi jednotlivými družstvami boli vyrovnané. Našu školu reprezentovali vybraní žiaci – Andrej Šebesta, Peter Králik, Patrik Porubský a Michal Spolnik, ktorí si na turnaji vybojovali pekné druhé miesto, keď porazili ZŠ Strážnickú ale nestačili na ZŠ Vajanského. Žiakom blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov pri reprezentácii našej školy aj mimo nej.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí sa stravujú v ŠJ Holíč, zvýšenie denného poplatku za odobraté

      1 jedlo na nákup potravín od 1.3.2023

       1.stupeň denný poplatok  - 1,70€ mesačný poplatok  34€ + 3€ réžia = 37€

      2. stupeň denný poplatok – 1,90€ mesačný poplatok 38€ + 3€ réžia = 41 €

      Zvýšený poplatok prosíme zrealizovať vo februárovej platbe.  

     • Okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko

     • Kto z nás by sa nezapočúval do príbehov z našej dávnej minulosti? Príbehy týkajúce sa našich hradov, zámkov, miest, hôr, studničiek? Dňa 23.1. 2023 sa v koncertnej sále ZUŠ v Skalici konal 28. ročník recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského - okresné kolo. Našu školu reprezentovala v 2. kategórii žiačka 5. ročníka Linda Štrosová. Povesťou od Márie Ďuríčkovej Stávka vyhrala krásne 3. miesto. Linde srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších recitačných súťažiach.

     • Olympiáda z Biológie- školské kolo

     • Vo štvrtok 12.1.2023 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády z Biológie. Olympiáda bola určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov, ktorí si preverili svoje vedomosti. Na olympiáde sa zúčastnilo 15 žiakov z našej školy: Z triedy 9. A sa zúčastnili žiaci: Matyáš Kadlic, Dominik Ščúry, Juraj Hnátovič a Samuel Pelikán. Z triedy 9. B sa zúčastnili žiaci: Škrovanová Terézia, Maximilián Majerník, Romana Balážová, Ján Paták, Dušan Ivan, a David Harský.

      Z tiedy 8. A to boli: Viktória Hrušecká, Veronika Svobodová a Natália Holešová.

      Z triedy 8. B: Laura Szegény a z triedy 8. C sa zúčastnil žiak Lukáš Sebastián Filín.

      Všetci súťažiaci sú úspešnými riešiteľmi biologickej olympiády. Do okresného kola postupujú dvaja žiaci: Natália Holešová a Matyáš Kadlic. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

     • Súťaž je v plnom prúde...

     • Kreatívna tvorba je prvou podmienkou úspešného absolvovania súťaže EKO-SVET, s názvom PERIODICKÁ TABUĽKA PRÍRODY. Naši ôsmaci zvládli urobiť inventár nielen vzoriek, ktoré dostali na skúmanie, ale aj pomôcok. Následne ich čakala ešte časť, kde museli vo výtvarnom prevedení stvárniť priemyselnú výrobu v súčasnosti a predstaviť si ako bude vyzerať výrobný proces v roku 2050. V našom tíme pracujú žiaci 8. A, Alex Dávidek, Natália Holešová, Liana Šefčíková, Eliška Polláková, Veronika Svobodová. Ich vzájomná spolupráca vyústila do konečnej podoby obrazov, no najväčšiu zásluhu má Natália Holešová. Jej patrí aj uznanie za zodpovedný prístup, pri ktorom si naštudovala spracovanie ropy a svojim kreatívnym postojom predložila ako môže výrobný proces v roku 2050.

      #spoludokazemevela #slovnaft #nadaciaspp #europskelyceum #periodickatabulkaprirody #ekosvet #environmentalnavychova