• Naša škola sa prihlásila do medzinárodného environmentálneho projektu Zelená škola, prostredníctvom ktorého chceme zmeniť nielen našu školu, ale aj okolie. Cieľom programu bude vzájomná spolupráca žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov školy, rodinných príslušníkov a komunít v našom meste.  Životné prostredie by nemalo byť ľahostajné nikomu, nechceme len formálne sa rozprávať na túto tému, v súčasnom svete vzniká potreba vykonať viac.

    Preto, čo nás všetkých čaká...? Bude to obdobie počas dvoch rokov, v ktorom si musíme zvoliť kolégium Zelenej školy, a práve vás žiakov týmto oslovujeme. Ak vám nie je ľahostajné životné prostredie, ak máte chuť spolupracovať, máte nápady ako zmeniť našu školu, aby sme sa v nej cítili, čo najlepšie, nevadí vám práca navyše, tak ste to práve vy, ktorých by sme privítali v kolégiu.

    Ďalšími úlohami bude analýza súčasného stavu školy, tomu sa hovorí environmentálny audit na základe, ktorého si určíme tému a budeme sa jej venovať v rámci dvojročného obdobia. Medzi témami sú voda, odpad, energia, potraviny, doprava o ovzdušie, zelené obstarávanie a úradovanie, zeleň a ochrana prírody.

    Vaše nápady ako zlepšiť situáciu v danej téme spracujeme do environmentálneho akčného plánu, ktorého úlohy musíme splniť.

    Bez kontroly to nejde, bude to aj v tomto prípade, kedy cez monitoring a hodnotenie, zistíme ako je škola na tom, či nám všetko vychádza, čo sme si naplánovali alebo sa niekde vyskytli problémy, ktoré sa budeme snažiť odstrániť.

    A posledným krokom bude vytvoriť umelecké dielo, Ekokódex, ktorý bude znázorňovať návod ako sa bude naša škola ohľaduplne správať k životnému prostrediu.