• Siedmaci na cyklovýlete - Adamovské jazerá

     • Dňa 28.6.2022 sa žiaci siedmych ročníkov (7.A a 7.C) zúčastnili cyklovýletu do rekreačnej oblasti Adamov. Cesta v horúčave na bicykloch bola síce náročná, ale žiaci si nakoniec užili nádherné letné počasie v prírode pri vode. Občerstvili sa v bufete a navštívili rozhľadňu.

     • Po deviatich rokoch nastal čas lúčenia

     • Žiaci IX. A a IX. B sa v pondelok 27. 6. 2022 lúčili s vyučujúcimi a so ZŠ Bernolákova, ktorá sa stala na deväť rokov ich druhým domovom. Rozlúčkový akt sa odohral v spoločenskej miestnosti za účasti pedagogického zboru, vedenia školy a pochopiteľne aj našich najstarších žiakov. Tí sa všetkým prítomným prihovorili a zaspomínali na príjemne strávené chvíle formou úsmevných spomienkových prezentácií s fotografiami a krátkymi videami. Nechýbali povzbudivé slová, slzy dojatia a kvety pre vyučujúcich ako symbol vďaky za odovzdané vedomosti, podporu a spoločne strávené roky. Sladkou bodkou pre všetkých boli už na prvý pohľad lákavé torty, ktoré nesklamali ani naše chuťové poháriky.
      Triedni učitelia, Mgr. Lukáš Vašíček a Mgr. Matúš Pochylý, prajú svojim deviatakom pohodové prežitie letných prázdnin a úspešné vykročenie do novej životnej etapy.
      Ďakujeme, že sme mohli byť neoddeliteľnou súčasťou životných príbehov kolektívu tried IX. A a IX. B.
      Držte sa! :-)

     • Poznáme výsledky anglickej súťaže English Star

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. V súťaži si žiaci zábavnou formou porovnávali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, a predviedli okoliu svoje schopnosti. Súťaž sa uskutočnila 5. mája a našu školu reprezentovalo 16 šikovných žiakov. Za 4. ročník Samuel Měchura , za 5.ročník Marína Janíková, Tomáš Zálešák, Ben Steingruber, za 6.ročník Šimon Hajjossy, Karla Neúročná, za 7. ročník Nela Ondrisková, Marián Kwašnievský, Lukáš Filín, Martin Šteflík, za 8.ročník Katarína Dobešová, Dominik Ščúry, Ján Paták a za 9.ročník Barbora Šišuláková, Andrej Anderlitschek a Sára Junková. Súťaž mala viacero stupňov hodnotenia. Žiaci, ktorí dosiahli z testu viac ako 80%, boli vyhodnotení ako ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA a boli odmenení DIPLOMOM a drobným darčekom - perom. Žiaci, ktorí dosiahli 100 % postupovali do súťaže o zlosovateľné hodnotné ceny. V našej škole získalo všetkých 16 žiakov úspešnosť nad 80%. Najvyššiu úspešnosť mal Dominik Sčúry s úspešnosťou 97%, Sára Junková 96% a Benjamín Steingruber 95%. Sú to veľmi pekné výsledky a my všetkým súťažiacim gratulujeme, ďakujeme im za reprezentáciu a prajeme im aj do budúcnosti veľa úspechov. Veríme, že budúci rok budeme ešte lepší.

      Celkové výsledky a porovnanie jednotlivých škôl si môžete pozrieť na stránke englishstar.sk

     • Naj trieda

     • Žiaci 8.A sa zapojili do súťaže TALENTAGENT o “Naj triedu.” Do súťaže sme zaslali fotografiu triedy. Súťaž prebiehala formou hlasovania. Umiestnili sme sa na 2.mieste a vyhrali sme vecné ceny: rádio, balíček školských pomôcok, sladkosti, slúchadlá.

     • ŠKOLSKÝ VÝLET ŽIAKOV V MEDOLANDII – SVETE MEDU, MEDOVINY, VÔNE RUŽÍ A NÁVŠTEVA JASKYNE DRINY.

     • Dňa 23.6.2022 sa žiaci 6.B, 6. C a 7. B triedy zúčastnili výletu do dedinky Dolná Krupá - dedinky hudby a ruží spojený s návštevou a prehliadkou Villy Apimed .

      Žiaci si vychutnali čarovnú atmosféru tohto miesta a  dozvedeli sa zaujímavé informácie zo života pracovitých včielok. Žiaci poznali anatómiu tohto užitočného hmyzu. Pre žiakov bolo pripravené pútavé video zo života včiel. Deti si vyskúšali aj svoje praktické zručnosti spojené s vlastnoručnou výrobou sviečok, ktoré si odniesli domov. Zaujímavá bola aj prehliadka včelých produktov a ich účinkov na naše zdravie a krásu. Žiaci ochutnali rôzne druhy medov od medu pastovaného až po medy medovicové, ale aj med ochutený napr. škoricou. Žiaci zistili aj zaujímavosti o svätom Ambrózovi - patrónovi včelárov, neskôr biskupovi, ktorý pôsobil v Miláne. Prekrásna bola aj prehliadka degustačnej miestnosti - Ambroziánum a prehliadka drevených historických úľov. Nezabudli sme načrieť aj do našej histórie - navštívili sme aj Salónik Ružovej grófky - Márie Henriety Chotekovej- zakladateľky pôvodnej ružovej záhrady, na počesť ktorej bola vytvorená  a pomenovaná v roku 2019 nová záhrada ruží - tzv. Rozárium M.H. Chotekovej.

      Žiaci mohli obdivovať 2300 ruží 200 odrôd. Počas prechádzky v Rozáriu si žiaci zahrali zábavno-náučnú hru s poznávaním jednotlivých druhov ruží.

      Zamierili sme aj k „oblakom“ a navštívili  sme medovú vežu s najväčšou medovou kvapkou, kde sa odvážne deti poprechádzali po presklenej dlážke.

      Takisto sme zamierili aj do podzemia, kde náš čakala prehliadka pivnice a tunela s ozvenou so sudmi s nápojom kráľov - s medovinou.

      Na záver exkurzie deti dostali sladkú odmenu a nezabudli ani na svojich blízkych, ktorých potešili nákupom darčekov v malebnom obchodíku nielen pre včelárov.

      Dúfame, že toto čarovné miesto v blízkej budúcnosti opäť navštívime!

     • Batikovanie

     • 4.A si vyskúšali prácu s textilom a farbou. Batikovali si svoje tričká.Batikovanie je veľmi stará technika farbenia textílií, ktorá vznikla v Indonézii odkiaľ sa rozšírila do ďalších krajín. Aj v batikovaní existuje viacero techník - horúca, studená a voľná.My sme so štvrtákmi vyskúšali horúce batikovanie. Myslím, že výsledok sa nám podaril🌞

     • Vzdelávacie centrum a zábava?

     • Mnohí si povedia, že tieto dva pojmy určite k sebe nepasujú a nemôžu byť niečím príjemným. Dnes žiaci 5.C, 7.A a 8.A zistili, že nemožné sa stalo možným. Aj ich samých to prekvapilo, keď prišli do Vida centra v Brne a mohli zakúsiť zložité vedecké fenomény v jednoduchých interaktívnych expozíciách.Zvyšok svojej energie si boli vybiť v lanovom centre Toboga Bongo a unavení, ale s úsmevom na tvári a s hlasným spevom v autobuse sa vracali domov.

     • Výlet 4.A a 4.B triedy

     • Dňa 21.06.2022 navštívili triedy 4.A a 4.B voňavý bylinkový raj Sonnentor v Čejkoviciach. Priložené fotografie zachytávajú pohodovú atmosféru exkurzie.

     • 3.C a 4.B na výlete

     • 17.6. bola 3.C a 4.B na výlete. Absolvovali dva vstupy do hradu Červený kameň. Prvý vstup nám priblížil ako sa žilo na hrade. Druhý vstup s názvom NEPRIATEĽ PRED BRÁNAMI nás interaktívnou formou naučil veľa nového o zbraniach a obrane hradu.Deti si odpočinuli v krásnom zámockom parku a domov odchádzali s novými zážitkami, vedomosťami i nakúpenými suvenírmi.

     • Mladí spisovatelia

     • Dňa 17.6. 2022 sa konalo v Skalici v Základnej škole na Strážnickej ulici vyhodnotenie súťaže Skalická poviedka. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci, ktorým písanie textov nie je cudzie. Deti písali poviedky na témy, ktoré sú im blízke. Práce hodnotili spisovateľka Renáta Matušková, spisovateľ a publicista Štefan Nižňanský, novinár  Ivan Szabó a predstaviteľka vydavateľstva Perfekt. Keďže sme prežili dobu, v ktorej sme sa nemohli stretávať, tento rok boli vyhodnotené až 3 ročníky tejto literárnej súťaže. V roku 2021 – 2. ročník dosiahli naši mladí spisovatelia krásne umiestnenia:

            1. kategória – 1. miesto - Aneta Petrikova (V.A)

                                   Cena poroty – Klára Izabel Pašková (IV.B)

           2. kategória – 1. miesto – Tomáš Rajčák (VIII.A)

                                  Cena poroty – Simona Iršová (IX.A)

      Všetci umiestnení žiaci boli obdarovaní vecnými cenami – knihou, vyrezávanou medailou, zborníkom žiackych prác. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

       

     • Poslanec Európskeho parlamentu v našej škole

     • V piatok  10. 6. našu školu navštívil vzácny hosť  -  poslanec  Európskeho parlamentu  Ing. Ivan Štefanec.

      Medzi hlavné oblasti jeho pôsobenia v európskej politike patrí pomoc malým a stredným podnikateľom, odstraňovanie zbytočných byrokratických prekážok, rozvoj digitalizácie a vzdelávania, ochrana práv spotrebiteľa a stráženie dodržiavania princípov subsidiarity.

      So žiakmi deviateho ročníka diskutoval o aktuálnych politických a ekonomických témach z pohľadu EÚ.

      V závere stretnutia pohotovo a trpezlivo odpovedal na všetky otázky, ktoré  žiakov zaujímali. Ešte raz ďakujeme, že ste prišli medzi nás, pán poslanec ....

     • OZNAM školskej jedálne

     • Z dôvodu účtovného ukončenia školského roka sa bude možné odhlásiť zo stravy len do 23.6. 2022 vrátane. V prípade ochorenia dieťaťa bude umožnené v dňoch od 24.6.2022 do 29.6. 2022 odobrať stravu do obedára.

      Za pochopenie ďakujem

        vedúca ŠJ 

     • Malí veľkí turisti

     • V piatok 10.6.2022 sme žiaci 2.B a 2.C ukončili turistický krúžok výletom vlakom do Skalice.

      Počas školského roka sme spoznávali historické pamiatky v našom meste – Veterný mlyn, rozhľadňu, zámok, bylinkovú záhradu, povodie Chvojnice, Šibenicu, Valšu.

      Cieľom turistického krúžku bolo spoznávať historické pamiatky, všímať si zmeny v prírode počas roka, znečisťovanie prírody, spoznávanie rastlinstva a voľne žijúcich živočíchov. Kŕmili sme kačice a ryby v zámockých valoch a v rybníku, sledovali sme dopravu v našom meste a zúčastňovali sme sa aktuálnych výstav.

      Záverečnou bodkou  za turistickým krúžkom a odmenou za splnenie všetkých našich cieľov bol výlet vlakom do okresného mesta Skalica. I tu sme spoznávali historické pamiatky.

      Pozreli sme si rotundu, ľadovňu, kalváriu, gymnázium, kostoly.

      Výlet sme ukončili v cukrárni na námestí, kde sme si príjemne posedeli pri zmrzline a sladkých zákuskoch.

      Už sa tešíme na ďalší školský rok, kedy spoznáme ďalšie zaujímavosti a zákutia nášho mesta.

     • Bolo u nás divadlo

     • V stredu, dňa 9.9. 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili historicko-divadelného predstavenia s názvom „Cesta slovenskou históriou“. Predstavenie si pre žiakov pripravila šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica. Našim žiakom a učiteľom pútavou a vtipnou formou predviedli nielen niektoré z najdôležitejších udalostí, ale aj osobností našich dejín od víťazstva nad Turkami pro Viedni, po Ľudovíta Štúra. Do predstavenia sa aktívne zapojili aj niektorí naši žiaci. Dostalo sa im možnosti vžiť sa do role a života osobností Juraja Jánošíka a jedného z podporovateľov Ľudovíta Štúra.Skupine Via Historica veľmi ďakujeme za obohacujúci zážitok

     • Ôsmaci medzi tretiakmi

     • Žiaci 8.A si pripravili pre žiakov z 3.C krátke divadielko o lesnej studničke. Starší žiaci mali prichystané pracovné listy zamerané na rozvoj  čitateľskej gramotnosti. Tretiaci skladali poprehadzované písmená do slov, kreslili, odpovedali na otázky, spoznali rôzne názvy minerálnych vôd.  Na záver mali možnosť žiaci ochutnať a občerstviť sa rôznymi druhmi minerálok.

     • Exkurzia v Schaeffler Skalica

     • Dňa 6.6.2022 sa žiaci 8.A a 8.B zúčastnili exkurzie v spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o..

      V rámci prednášok sme sa dozvedeli základné informácie o firme Schaeffler. Veľkým prínosom bola exkurzia priamo vo výrobe. Na jednotlivých pracoviskách sa nám venovali odborní pracovníci. Mali sme možnosť vidieť čo sa vyrába vo firme a ako to tam funguje. Ako suvenír sme dostali pero s logom firmy a píšťalku z 3D tlačiarne. Krátku prestávku sme si spravili v podnikovej reštaurácii, kde sme sa občerstvili.

      Potom sme sa premiestnili do SOŠ Strojníckej Skalica, kde sme si vypočuli prednášku o študijných a učebných odboroch, získali sme informácie o spolupráci školy s firmou Schaeffler a na záver sme absolvovali prehliadku v odborných učebniach.