• ŠKOLSKÝ VÝLET DO MÚZEA HOLOKAUSTU V SEREDI

          • Dňa 28.6. 2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili výletu do Múzea holokaustu v Seredi.Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.Expozícia múzea sa nachádza v piatich pôvodných budovách pracovného a koncentračného tábora.Žiaci mali možnosť prezrieť si stále expozície ubikácií, školy a pracovných dielní, ktoré sa nachádzali v bývalom komplexe pracovného tábora v Seredi. V múzeu boli vystavené aj dobové dokumenty, propagačné plagáty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených objektov je aj dobytčí vagón, v ktorom deportovali ľudí do koncentračných táborov.Žiaci našej školy sa okrem prehliadky múzea zúčastnili aj vzdelávacej prednášky na tému "Úteky z táborov smrti". Rozšírili tak svoje vedomosti o samotných táboroch, deportáciách, o útekoch z koncentračných táborov a o odboji Židov v okupovanej Európe. Prednáška bola doplnená aj o video nahrávku svedectva preživších.