• Projekty na hodinách slovenského jazyka

     • Na hodinách slovenského jazyka sa žiaci 7.B a 7.C učili významy slov pomocou projektov, ktoré si vyhotovili. Žiaci pracovali so Slovníkom cudzích slov. Vyhľadávaním významov cudzích slov a zisťovaním ich pravopisu si utvrdzovali nadobudnuté vedomosti. Oboznámili sa so slovami z oblasti informatiky, zdravotníctva, športu, biológie....

     • I šiestaci absolvovali korčuliarsky kurz ...

     • Predposledný novembrový týždeň sme sa opäť stretli na zimnom štadióne v Senici, kde si tentokrát žiaci šiestych ročníkov obuli korčule. Celý týždeň sa pod vedením trénerov naučili nielen udržať rovnováhu, chôdzu na ľade, korčuľovanie vpred a vzad, odraz a zabrzdiť, ale naučili sa zvládnuť oblúčiky, jazdu na jednej nohe i zmeniť smer.

      Tréneri boli opäť super a taktiež nechýbali ani hry na ľade. Kurz prebiehal pod vedením Mgr. Petra Záviša a p. Pavla Kotzmana, nápomocné boli učiteľky Mgr. Monika Neuročná a Mgr. Andrea Jastrábová, ktoré odovzdali v závere týždňa všetkým zúčastneným diplomy a sladkú odmenu.

     • Výtvarná súťaž Svet Permoníkov očami detí a Minerály- poklady Zeme

     • Pri príležitosti Roku mineralógie 2022 bola vyhlásená výtvarná súťaž pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl. Žiaci našej školy vytvárali výtvarné práce na témy „Svet Permoníkov očami detí“ a „Minerály – poklady Zeme“. Žiačka Natália Veselá z triedy 7.C bola v súťaži úspešná a pani riaditeľka našej víťazke odovzdala diplom a vecné ceny, ktoré nám zaslali organizátori súťaže Geopark Malé Karpaty a nezisková organizácia Barbora.  

      Víťazke, Natálii Veselej, srdečne blahoželáme.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • 33. ročník súťaže privítal 21 záujemcov, ktorí radi komunikujú a používajú anglický jazyk aj mimo školských lavíc. V tomto školskom roku sme otvorili dve kategórie a víťazmi sa stali Šimon Hajossy zo 7.A v kategórii 1A a Marián Kwašnievský z 8.B v kategórii 1B, ktorí sa najlepšie popasovali s písomnou aj ústnou časťou školského kola. Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

     • Malí alchymisti a ich skúmanie

     • Naši štvrtáci sa postupne hravou formou oboznamujú s chémiou. Zatiaľ je to pre nich len zábava, nemusia premýšľať nad otázkami prečo, i keď práve táto otázka je pre formujúceho sa vedca veľmi dôležitá. Malí alchymisti sa zvládli naučiť názvy chemických pomôcok, vedia pripraviť roztok, oxid uhličitý, podmorský sliz, nenewtonovskú kvapalinu a ďalšie zaujímavé pokusy.

     • Exkurzia Vodárenské múzeum a Cosmos Discovery

     • 16. novembra sme sa vybrali absolvovať dve zaujímavé návštevy v Bratislave. Prvou bola návšteva Vodárenského múzea, ktorého zriaďovateľom je spoločnosť BVS. Budova vznikla 1. 11. 2007 pri príležitosti 120. výročia založenia prvej bratislavskej vodárne. Naša škola je zapojená do projektu Modrá škola, a práve lektorka z tohto projektu nám vysvetlila ako funguje vodárenský kolobeh, distribúcia a výroba pitnej vody a tiež ako dôležité je vedieť, čo všetko sa stane s odpadovou vodou v ČOV, než ju vypustíme do recipientu, našej rieky Moravy.

      Výstava Cosmos Discovery bola našou druhou zastávkou. Táto jedinečná výstava vznikla v spolupráci s americkou NASA, svetovými, českými a slovenskými odborníkmi. Výstava obsahuje stovky originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet. Vyskúšali sme si možnosť zažiť pocity hrdinov, ktorí sa vydali do vesmíru, videli sme stovky exponátov mapujúcich vývoj pilotovaných kozmických letov od historického začiatku až po súčasné plánované misie. Zaujímavá a netradičná realizácia výstavy zaujala všetkých a obohatila naše vedomosti z tejto problematiky.

     • Úspešné ukončenie 1. korčuliarskeho kurzu

     • Od 7.novembra do 11.novembra 2022 prebiehal na našej škole kurz korčuľovania pre žiakov 5.A, 5.B a časť žiakov 6.C triedy na Zimnom štadióne v Senici. Cieľom tohto výcviku bolo získanie a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností, prekonanie obáv z ľadu a nácvik korčuliarskej techniky. Všetci žiaci sa zhostili svojej pohybovej aktivity statočne a bojovali s tvrdým ľadom ako sa patrí. Mnohí sa postavili na korčule prvýkrát, iní sa výborne zdokonalili. Nechýbali ani hry na ľade. Okrem toho urobili niečo aj pre svoje zdravie.


      Kurz prebiehal pod vedením trénerov Mgr. Petra Záviša a p. Pavla Kotzmana, ktorým patrí naše poďakovanie. Nápomocní boli učitelia Mgr. Monika Neuročná a Mgr. Matúš Pochylý, ktorí našich korčuliarov počas celého týždňa povzbudzovali a pomáhali im prekonať prvé prekážky na ľade. Aj keď nás boleli nohy a boli sme zdravo unavení, vždy sme sa šťastne vracali späť do školy. Kurz bol ukončený slávnostným udeľovaním diplomov za úspešné absolvovanie kurzu a sladkou odmenou.

     • iBobor

     • V týždni 7.11.2022 – 11.11.2022 sa žiaci našej školy zapojili do informatickej súťaže iBobor. Žiaci 3. – 9. ročníka si tak preverili svoje znalosti a schopnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií. 

     • Dcéra svetoznámej slovenskej spisovateľky navštívila ZŠ, Bernolákova 5 v Holíči

     • Naši druháci sa v stredu 9. 11. 2022 stretli na besede s dcérou svetoznámej spisovateľky Kláry Jarunkovej, s pani Danou Zacharovou, ktorá je tiež známa slovenská ilustrátorka, akademická maliarka a prvá dáma slovenskej karikatúry. Milovníci kresleného humoru sa jej vtipom mohli dlhé roky smiať v časopise Roháč.

      Žiaci sa dozvedeli nielen koľko kníh pani spisovateľka Jarunková vytvorila pre deti a mládež, ale aj o tom, ako pani Danka bola prvým poslucháčom poviedok, ktoré mamička napísala, kde sa spisovateľka narodila, kde hľadala inšpiráciu k svojim knihám, ba aj to, že jej kolegom v časopise Roháč bol známy slovenský spisovateľ Tomáš Janovic.

                  O Kláre Jarunkovej môžeme právom hovoriť, ako o svetoznámej spisovateľke, pretože jej knihy nájdeme v 39 krajinách sveta. Pani Zacharová svojej mamičke ilustrovala knižky, no deťom prezradila, že zo všetkých ilustrovaných kníh jej najmilšia je práve O psovi, ktorý mal chlapca. Niečo málo deťom o knihe aj prezradila. Povedala však, že ak sa chcú dozvedieť viac, či psík si naozaj svojho pána vybral, knižku si musia prečítať.

      V našej novučičkej knižnici máme momentálne aj putovnú výstavu k storočnici narodenia Kláry Jarunkovej. Zoznámiť sa s jej tvorbou a s úryvkami z jej najznámejších kníh môžu všetci žiaci školy.

      Osobné stretnutie s pani Dankou Zacharovou bolo pre našich druhákov úžasným zážitkom. Ďakujeme pani Magdaléne Fazekašovej, riaditeľke vydavateľstva Trio PUBLISHING, ktorá pripravila putovnú výstavu o Kláre Jarunkovej a zorganizovala pre nás túto zaujímavú besedu.

     • Vianočná predajná výstava kníh

     • Včera 8.11. sa v našej novej knižnici konala predajná výstava kníh. Žiaci si mohli knižky popozerať, prelistovať. Veríme, že vystavené tituly malých čitateľov zaujali a cez vianočné prázdniny sa prenesú do sveta fantázie a prostredníctvom knihy spoznajú prírodu, svet okolo nás. Želáme im krásny čitateľský zážitok.

     • Náš prvý korčuliarsky výcvik.....deň prvý....

     • V druhom novembrovom týždni žiaci 5.A, 5.B a časť žiakov z 6.C triedy začali výcvik v korčuľovaní, ktorý sa na našej škole konal prvýkrát. Celý týždeň sa deti pod vedením inštruktorov a pedagógov budú učiť zvládať korčuliarske umenie. Hravou formou si osvoja nielen jeho základy, ale zdokonalia si svoje doterajšie korčuliarske schopnosti.
      A takto sme si viedli hneď prvý deň.....

     • Tanečná telesná výchova

     • Dnešná posledná hodina tanečnej telesnej výchovy.😊Ďakujeme lektorke Laci Strikea za spestrenie hodín ako i pekné tričká , ktoré sú odmenou za snahu i šikovnosť .Tešime sa na ďalšie stretnutie .

     • Prejav sa pohybom

     • V piatok 4.11. ožila naša telocvičňa hudbou a tancom. Naši žiaci sa zúčastnili tanečného vystúpenia s názvom Prejav sa pohybom. Tanečné kreácie predviedol Miroslav Žilka zo známej tanečnej školy Old School Brothers. Skupina bola úspešná v známej súťaži Česko-Slovensko má talent. Predviedol rôzne techniky moderného tanca - electric boogie, moonwalk a iné, ktoré si mohli vyskúšať vybraní žiaci. Vystúpenie malo u žiakov veľký úspech, odmenili ho búrlivým potleskom.

     • Náboženská výchova

     • Dňa 3. 11. 2022 sa žiaci 8. ročníka náboženskej výchovy zúčastnili návštevy cintorína v Holíči, kde si pripomenuli dušičkové obdobie a pomoc blížnemu prostredníctvom modlitby.

     • Pápežské misijné diela

     • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do akcie, ktorú organizujú Pápežské misijné diela. Podarilo sa nám kúpou misijných tyčiniek vyzbierať sumu 88 €, ktorou sme podporili Kambodžu. Aj takouto formou sme deti učili solidarite a vzájomnej pomoci.

     • Úspech našich žiakov v streleckej súťaži

     • Dňa 27. októbra 2022 sa v Trakoviciach konala strelecká súťaž O putovný pohár starostu obce Trakovice, ktorá bola zároveň aj I. kolom Krajskej školskej streleckej ligy. V tejto súťaži naši žiaci v zložení Aleš Beran /9.B/, Jakub Chrenka /8.C/, Michal Budovič /6.C/ obhájili niekoľkoročné víťazstvo v tejto súťaži a získali tak v kategórii družstiev 1. miesto a putovný pohár priviezli naspäť do Holíča. Súťažiacim i trénerovi Ing. Lukášovi Jedinému a Alešovi Vymyslickému blahoželáme.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

     • Mesiac október sa v ZŠ Bernolákova niesol nielen v znamení knižníc, ale aj v testovaní vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry. Do školského kola predmetovej olympiády zo SJL sa zapojilo v kategórii C desať žiakov IX. A a IX. B triedy. Meranie síl v materinskom jazyku spočívalo v online teste, v tvorbe/transformácii textu a prípravy rečníckeho prejavu. Spoločnou témou druhej a tretej časti bola dôležitosť pohybu, možnosti aktívneho športového vyžitia ako predpokladu zdravého životného štýlu. Súťažiaci sa stali úspešnými riešiteľmi po dosiahnutí min. 40 bodov z max. možného počtu 55 bodov.

      Našimi najúspešnejšími riešiteľmi boli Katarína Dobešová, Dominik Ščúry z IX. A a Ján Paták z IX. B triedy. Do okresného kola /10.11.2022/ postupuje Katarína Dobešová, ktorej prajeme veľa ďalších úspechov.    

     • Exkurzia detí ŠKD u HASIČOV

     • Dňa 26.10.2022 sme sa vybrali na exkurziu k hasičom. Hneď v garážach nás okrem krásnych veľkých hasičských áut vítali aj usmiati a veľmi priateľskí hasiči, ktorí nám pútavo rozprávali o tom, čo všetko sa skrýva v tých autách potrebné na zásah a záchranu. Veľmi sa deťom pácilo, že mohli do áut aj nastúpiť, mohli si vyskúšať hasičskú prilbu, nastúpiť do štvorkolky, alebo člna. Exkurzia bola zaujímavá a pútavá, deti nespočetnými otázkami doslova zahlcovali hasičov, pretože chceli vedieť všetko, čo sa týka tohto povolania. Všetkým sa exkurzia páčila, deti odchádzali spokojné a s veľkým rešpektom pred týmto náročným povolaním. Ďakujeme celému vedeniu HZ mesta Holíč, mjr. Karin Hepnerovej, npr. Rastislavovi Lanžovi, že nám upožnili, aby sme aspoň trošku nahliadli do práce hasičov a pochopili, že sú pre nás občanov - ľudí - životne dôležití a nezastupiteľní.

     • SJL exkurzia

     • Žiaci 7.-9. ročníka sa dnes zúčastnili sjl exkurzie, ktorá za začala divadelným predstavením Kým kohút nezaspieva. Výkonom vysokoškolákov, ktorí divadelnú hru pripravili vrámci projektu Literatúra na doskách, boli všetci nadšení.
      Pokračovali sme návštevou pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, kde nám o histórii porozprával terajší evanjelický kňaz.
      Exkurziu sme zakončili v najautentickejšie zachovalej pamiatke Slovenska v rodnom dome Jána Hollého v Borskom Mikuláši.

     • Halloweenska únikovka

     • Dňa 27.10.2022 sa na našej škole uskutočnila "Halloweenska únikovka". Žiaci riešili rôzne úlohy na vopred určených 12 stanovištiach. Za každú aktivitu na stanovišti žiaci dostali indíciu vo forme slova. Slová tvorili kľúčové heslo, ktoré znelo: " Všetky naše sny sa môžu stať skutočnosťou, pokiaľ máme odvahu ich nasledovať". Na záver sa konala show "Miss univerzálne staršidlo" a vyhodnotil sa naplepší team a najlepšia trieda dňa.