• ENGLISHSTAR

     • Do priestorov našej novej knižnice dňa 5.5.2022 zasadli 16 žiaci 4. – 9. ročníka, ktorí neváhali a zapojili sa do medzinárodnej súťaže Englishstar. Poďakovanie patrí všetkým záujemcom i škole, ktorá poskytla finančné prostriedky spojené s registráciou do súťaže. Na výhercov čakajú pekné vecné odmeny.

     • Biologická olympiáda

     • Dňa 21.4.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiádykategórie D- Teoreticko- praktická časť.  Do okresného kola postúpili a olympiády sa zúčastnili žiačky siedmeho ročníka- z triedy 7. A : Veronika Svobodová a Viktória Hrušecká. Olympiáda bola rozdelená na 2 časti. Žiačky absolvovali teoretickú časť- test z biológie a praktické úlohy. Obidve žiačky boli úspešnými riešiteľkami. Veronika Svobodová sa umiestnila na 1. mieste a Viktória Hrušecká sa umiestnila na 2. mieste. Žiačkam ďakujeme za účasť a srdečne gratulujeme k umiestneniu!

     • Okresné a krajské kolo Chemickej olympiády

     • Príprava našich chemikov na Chemickú olympiádu kategórie D sa zúročila. A čo všetko musí absolvovať žiak, aby bol schopný konkurovať v takejto súťaži?
      Celkovo žiaci musia zvládnuť učivá 7. – 9. ročníka z chémie a takisto aj odporúčanú literatúru. Súťaž sa vždy začína Domácim kolo, po jeho vyriešení čaká žiakov vo februári Školské kolo, tento rok sa ho zúčastnili: Nátália Holešová, Matyáš Kadlic, Erik Pipíš, Dominik Ščúry, Agáta Látalová a Lucia Stehlíková.
      Natália Holešová, Matyáš Kadlic a Dominik Ščúry postúpili do Okresného kola, ktoré sa konalo 25. 3. a teoretické úlohy riešili v škole prezenčnou formou. Veľmi sme sa potešili 3. miestu, ktoré obsadila Natália Holešová zo 7. A triedy, pretože obstáť v konkurencii starších žiakov je vždy náročné. Dominik Ščúry z 8. A bol úspešným riešiteľom a spolu s Natáliou postúpili do Krajského kola. Matyášovi Kadlicovi za účasť v okresnom kole poďakujeme.
      A nakoniec sme sa 28. apríla sa zúčastnili Krajské kolo Chemickej olympiády, ktoré sa konalo v Gymnáziu J. Hollého v Trnave. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti v teoretickej a praktickej časti. Vo veľkej konkurencii, 33 účastníkov, sme obstáli na veľmi dobre. Natália Holešová obsadila 11. miesto a Dominik Ščúry 14 miesto, obidvaja súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi. K výbornému úspechu im blahoželáme.

     • Biblická olympiáda

     • Žiačky 7.A: Veronika Svobodová, Liana Šefčíková a Eliška Polláková sa zúčastnili biblickej olympiády, vyhrali školské a okresné kolo, následne postúpili do diecézneho kola, v ktorom obsadili pekné 9. miesto.
      Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme a gratulujeme k úspechom!

     • Po pandemickom období opäť v kine 😊

     • Dňa 3. 5. 2022 /utorok/ sme sa po prvej vyučovacej hodine vybrali konečne na filmové predstavenie do kina CINEMAX v Skalici. O miesta v autobuse sa podelili prevažne žiaci IV.A a IX. A triedy spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Na štvrtákov čakala úsmevná komédia Ježko Sonic 2, ktorý zažiaril na filmovom plátne už pred dvomi rokmi. Do kín sa však vrátil s novým dobrodružstvom. Deviataci si deň po absolvovaní prvého termínu prijímacích pohovorov na stredné školy oddýchli a dobre sa zabavili na českej komédii Po čom muži túžia 2. Pozor však na vyslovené priania! :-) Niekedy sa totiž môžu aj nečakane vyplniť.

      Príjemný filmový zážitok z oboch komédií a spoločného stretnutia mimo školy naplnil naše očakávania a po dlhom pandemickom období sme si vychutnali naozaj nevšedný filmový zážitok.

     • Čitateľské aktivity – spolupráca žiakov druhého stupňa s prvým stupňom

     • V mesiacoch marec – apríl si žiaci druhého stupňa pripravili pre žiakov prvého stupňa zaujímavé aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a zvyšovanie záujmu detí o aktívne čítanie.

      Kolektív žiakov VI. A počas hodiny literatúry  zavítal do II. A, pričom si pre nedočkavých druhákov pripravili dramatizáciu bájky, kvíz, puzzle a rôzne úlohy so zameraním na porozumenie obsahu a vyvodenie ponaučenia. Pripraveným aktivitám predchádzala aj komunikácia o knihách a vzťahu detí k čítaniu.

      Žiaci VIII. B pozvali žiakov IV. A do krásnych priestorov novej školskej knižnice. Na hodinách literatúry si v skupinách vopred pripravili pracovné listy s úlohami, ktorých cieľom bolo predovšetkým zlepšiť samotnú orientáciu žiakov v knižnici pri vyhľadávaní kníh na základe niekoľkých indícií. Keď už sa im podarilo nájsť tú správnu knihu, vrátili sa do skupín, kde sa štvrtáci pod dohľadom skúsenejších ôsmakov popasovali s úlohami na vyhľadávanie informácií z kníh rôznych literárnych žánrov. Po kontrole pracovných listov si ôsmaci overili aj úroveň čitateľských zručností našich pozvaných štvrtákov. Na záver každá skupina zhodnotila svoju prácu, náročnosť a atraktivitu jednotlivých úloh.

      Veľmi nás potešila pozitívna odozva zo strany mladších žiakov, a preto plánujeme v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti. Pevne veríme, že prínos takéhoto učenia, kedy starší žiaci vyučujú a odovzdávajú svoje rokmi nadobudnuté skúsenosti mladším, bude motiváciou a inšpiráciou na spoluprácu aj pre ostatných. 

     • Pálenie čarodejníc

     • Blíži sa posledný aprílový víkend a s ním aj príležitosť si užiť pálenie čarodejníc.

      Posledný aprílový večer sa tradične "pália čarodejnice". Poďme sa ale pozrieť, prečo to vlastne robíme a ako tému čarodejníc videli ľudia v minulosti.

      História

      Ľudia už odjakživa verili, že sú dni, ktoré sú magické. Patrí k nim aj posledná aprílová noc - Filipojakubská. Súmrak vraj otváral cestu temným silám, ktoré je potrebné skrotiť, zapudiť alebo očistiť plameňom. Ľudia vraj mohli nájsť zakopané poklady. Pri takomto hľadaní človeku ale škodili zlé sily, proti ktorým sa mal chrániť kvetom z papradia, svätenou kriedou a mnohými ďalšími predmetmi. Na oblohe lietali čarodejnice, ktoré sa chystali na sabat  (zraz čarodejníc), slávil sa sviatok Beltain (Beltine). Beltain znamená "jasný (žiarivý) oheň“. V predvečer Beltaina sa v dedinách zhasínali všetky ohne, pretože ľudia verili, že so starými plameňmi má odísť aj všetko zlé, čo sa v minulom období stalo. S novým ohňom potom prichádzali aj nové začiatky.

      Oslavy dnes

      Vatry sa túto sobotu rozhoria po dedinách i mestách. V priebehu storočí sa oslavy posledné aprílové noci menili.

      I my v našej skole sme si chceli tento sviatok pripomenúť, preto sme si urobili v posledný aprílový piatok zraz učiteľských čarodejníc. J

      Po pálení čarodejníc nasleduje prvý máj, preto oslávte  posledný aprílový deň - definitívne sa rozlúčte so všetkými zlými vecami a "upáľte" symbolicky vaše problémy...

     • Rozprávka Škaredé káčatko

     • Školou sa opäť začal po dlhom čase ozývať  detský smiech, spev a iné prejavy radosti.  Dôvodom bolo divadelné predstavenie  Škaredé káčatko, ktorého sa zúčastnili  žiaci prvého až tretieho ročníka vo štvrtok  28. 4. 2022. Prostredníctvom veršovaných dialógov a veselých pesničiek bola odohratá svetoznáma rozprávka, ktorá súčasným jazykom poukázala na spoločenské rozdiely.  Rozprávka mala pekný , dojímavý a poučný príbeh so šťastným koncom, ktorý bol sprevádzaný hovoreným slovom, zvukmi a piesňami. Deťom sa rozprávka páčila a hercov odmenili veľkým potleskom.

     • Deň narcisov

     • Dňa 28.4.2022 /štvrtok/ sa uskutoční Deň narcisov. Deň narcisov je nezisková zbierka na pomoc onkologickým pacientom, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine. Jej symbolom je  žltý kvietok – narcis. Tento rok nebudú po našej škole chodiť chlapci ani dievčatá s pokladničkou, ktorí by vám po vhodení príspevku pripli na tričko narcis.  Bude však možné prispieť prostredníctvom SMS alebo priamo na účet. SMS môžete posielať na číslo 848. Ak vám prázdna SMS nepôjde odoslať, vložte akýkoľvek znak. Cena SMS je 3€. Zbierku môžete touto formou podporiť až do 6. mája.

      Najväčším bohatstvom je zdravie, a preto aj touto cestou vás chceme vyzvať, pomôžme ľudom s touto zákernou chorobou. 

     • DEŇ ZEME V ŠKD

     • …Kde príroda vyžaruje krásu a čistotu,
      každý kameň, strom, či zviera majú svoju podstatu. Horský potok valiaci sa dole dolinou,
      je ako život spätý s krásnou prírodou. Ranná rosa v háji zelenom,
      všetko je tu svieže po novom…

      Túto krásu vyjadrenú v básni, sa snažíme zachovať aj pre ďalšie generácie. Ako? Chránime prírodu, čistíme svoje okolie, tešíme zo všetkých vôní, ktoré nám príroda ponúka. A to nielen v tento deň….

      Deň Zeme sa už tradične oslavuje 22. apríla. V našich oddeleniach sa žiaci prejavili svojimi šikovnými rukami, kreativitou a nápadmi. Kreslili sme Zem, vyrábali plagáty a jeden veľký plagát sme zrealizovali na školskom dvore, kde deti zo všetkých oddelení maľovali kriedami na asfalt našu planétu Zem.

      Deň Zeme v ŠKD bol dňom dobrej nálady.

     • Deň Zeme

     • A ešte zopár fotografií z našich aktivít, ktoré prebiehali v rámci tohto dňa s názvom Vyčistime si Holíč. V spolupráci s oddelením životného prostredia MsÚ sme vyčistili niektoré lokality nášho mesta. Žiaci sa spolu s pani učiteľkami venovali mnohým aktuálnym témam ako je problematika čiernych skládok, triedenie odpadu, recyklácia odpadu, znečisťovanie vody a ovzdušia. K obľúbeným aktivitám patrili enviromentálne hry, kvízy, tvorba plagátov a z praktických aktivít siatie byliniek a letničiek, ktoré až vyrastú, budú skrášľovať náš areál. 

     • Úspech nášho recitátora v okresnom kole Hurbanovho pamätníka

     • Františkánsky kláštor v Skalici dňa 5. apríla 2022 otvoril bránu všetkým úspešným recitátorom, ktorí sa svojimi výkonmi v obvodnom kole prebojovali až do okresného kola 54. Hurbanovho pamätníka. Hurbanov pamätník patrí  v našom regióne medzi najstaršiu a najprestížnejšiu postupovú súťaž v oblasti umeleckého prednesu. Našu školu úspešne reprezentoval žiak VIII. B Dušan Ivan, ktorý súťažil v tretej kategórii – próza.  Krásou umeleckého slova prítomných zaujal ukážkou Príbeh psa Bukyho od Igora Majzlana. Prázdninovým príbehom o priateľstve desaťročného chlapca a psa zaujal odbornú porotu natoľko, že mu v okresnom kole udelili pekné 3. miesto. Odborný seminár  pre recitátorov a pedagógov s členmi odbornej poroty priniesol množstvo podnetných námetov na premýšľanie a pevne veríme, že budú motiváciou aj do ďalšej umeleckej činnosti.

      Dušanovi ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme mu, aby zostal umeleckému prednesu verný i naďalej.

     • Biologická olympiáda - školské kolo

     • V pondelok 21.3.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z biológie kategórie D- teoreticko-praktická časť. 
      Olympiáda bola určená pre žiakov šiestych a siedmych ročníkov. Na olympiáde sa zúčastnilo 24 žiakov: 
      Zo 6.A triedy: Hajossy Šimon, Hrušecký David, Ovečka Martin. 
      Zo 6.B triedy: Antonovici Karin, Barcziová Nella, Klein Mária, Kubátová Lila, Menšíková Simona, Micháliková Eva, Mikičová Nikol, Neuročná Karla, Vépyová Nela. 
      Zo 6.C triedy: Pavlačková Natália, Veselá Natália. 
      Zo 7. A triedy: Holešová Natália, Hrušecká Viktória, Ivanová Laura, Polláková Eliška, Svobodová Veronika, Václavík Vladimír. 
      Zo 7. B triedy: Szegény Laura, Vrubeš Róbert. 
      Zo 7. C triedy: Filín  Lukáš Sebastián, Lukovská Adela. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia. 
      Najlepšie výsledky dosiahli tieto žiačky: Hrušecká Viktória sa umiestnila na 1. mieste , Svobodová Veronika na 2.mieste a Holešová Natália na 3. mieste.

      Žiačky Hrušecká Viktória a Svobodová Veronika postupujú do okresného kola biologickej olympiády. 
      Úspešným riešiteľom a postupujúcim žiačkam srdečne gratulujeme.

       

     • "Odvrátená tvár internetu"

     • V rámci celoslovenskej preventívnej kampane s názvom „Odvrátená tvár internetu“, zorganizovali príslušníci Okresného riaditeľstva policajného zboru v Skalici pre žiakov 8.ročníka prednášku na túto tému. Cieľom bolo poukázať na nebezpečenstvo sociálnych sietí a varovať mladých ľudí pred nástrahami virtuálneho sveta. Počas preventívnej činnosti apelovali na uvedomenie si vysokého rizika, akému sa vystavujú v prípade zverejňovania svojho súkromia v akejkoľvek podobe vo virtuálnom svete.  V priebehu prednášky boli žiakom premietnuté krátke videá, ktoré im ukázali modelové situácie nerozumného a ľahkovážneho správania sa mladých ľudí. Z dôvodu vyhnutia sa nepríjemnostiam, boli poučení ako sa správať podľa zásad bezpečného správania na internete.

     • Marec - MESIAC KNIHY

     • Naši štvrtáci sa v utorok 29.03.2022 zúčastnili zaujímavej besedy v Mestskej knižnici so spisovateľkou Renátou Matúškovou. Pani spisovateľka pútavou formou priblížila žiakom svoju tvorbu.

      Renáta Matúšková sa narodila v Nitre a v súčasnom období žije v Holíči. Od detstva mala túžbu stať sa učiteľkou a spisovateľkou. Tento sen sa jej splnil. Doteraz napísala štyri knihy povestí: Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch, Slovenskí zbojníci, Tajuplné povesti o hradoch a zámkoch, Čarovné povesti slovenské. Okrem týchto kníh napísala knihu o M. R. Štefánikovi pod názvom M. R. Štefánik Detstvo. Taktiež napísala školské učebnice a prispieva svojou tvorbou do časopisu Fifík.

      S jej knihami sa naši žiaci oboznamujú na hodinách Slovenského jazyka a literatúry a s radosťou z nich čítajú.

      V závere besedy pani spisovateľka deťom prečítala povesť o Veternom mlyne, ktorý sa nachádza v našom meste a potom žiaci pani Matúškovú zahltili otázkami, na ktoré s radosťou odpovedala.

     • Beseda s pani spisovateľkou

     • Naši štvrtáci sa v utorok 29.03.2022 zúčastnili zaujímavej besedy v Mestskej knižnici so spisovateľkou Renátou Matúškovou. Pani spisovateľka pútavou formou priblížila žiakom svoju tvorbu.

      Renáta Matúšková sa narodila v Nitre a v súčasnom období žije v Holíči. Od detstva mala túžbu stať sa učiteľkou a spisovateľkou. Tento sen sa jej splnil. Doteraz napísala štyri knihy povestí: Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch, Slovenskí zbojníci, Tajuplné povesti o hradoch a zámkoch, Čarovné povesti slovenské. Okrem týchto kníh napísala knihu o M. R. Štefánikovi pod názvom M. R. Štefánik Detstvo. Taktiež napísala školské učebnice a prispieva svojou tvorbou do časopisu Fifík.

      S jej knihami sa naši žiaci oboznamujú na hodinách Slovenského jazyka a literatúry a s radosťou z nich čítajú.

      V závere besedy pani spisovateľka deťom prečítala povesť o Veternom mlyne, ktorý sa nachádza v našom meste a potom žiaci pani Matúškovú zahltili otázkami, na ktoré s radosťou odpovedala.

     • Majstrovstvá Trnavského kraja v streľbe zo vzduchovky

     • Po dlhej Covidovej pauze prichádza k postupnému uvoľňovaniu opatrení a návratu normálneho režimu, ku ktorému patria aj športové podujatia. ŠSK BETA 77 Holíč v spolupráci so ZŠ Bernolákova Holíč, mestom Holíč a Slovenským streleckým zväzom usporiadali otvorené majstrovstvá kraja žiakov v streľbe zo vzduchovky. Súťaž prebehla 18.3. v nových priestoroch streleckého krúžku v komplexe budov mesta na Kollárovej ulici. Súťaže sa zúčastnilo 35 strelcov reprezentujúcich 11 škôl Trnavského samosprávneho kraja.

                      Naši strelci neprerušili tradíciu a i naďalej dominovali nad svojimi rovesníkmi z TT kraja. V kategórii starších žiakov, kde bolo spolu 16 strelcov, boli adeptami na víťazstvo 2 naši strelci. Obaja strelili rovnaký výsledok a o poradí rozhodol súčet posledných 10 rán. Víťazstvo a titul majster kraja získal Lukáš HORÍNEK nasledovaný Jurajom HNÁTOVIČOM. Aleš BERAN, ďalší z našich strelcov v tejto kategórii, obsadil 4. miesto.

                      Kategórii starších žiačok dominovala, s najlepším výsledkom súťaže – 290 bodov, Silvia VYMYSLICKÁ. Svojim piatim súperkám nedala žiadnu šancu a zvíťazila s rezervou 15 bodov.

                      V kategórii mladších žiakov dominovali strelci zo streleckého krúžku pri ZŠ Bernolákova Holíč, ktorí ale reprezentovali školy z nášho regiónu. Prvé miesto, a titul majster kraja, si vystrieľal Matyas NĚMEC zo ZŠ s MŠ Unín. Druhý skončil Nikolas ŽÚREK zo ZŠ Radošovce. Z našich žiakov sa najlepšie umiestnil Peter UHRINEC, ktorý obsadil štvrté miesto. A na šiestom mieste skončil Jakub CHRENKA. V kategórii mladších žiakov bolo spolu 10 strelcov.

                      V kategórii mladších žiačok sme nemali žiadne zastúpenie. Kategóriu, v ktorej boli tri pretekárky, vyhrala Eliška CIBULKOVÁ z Hlohovca.

                      Absolútnu dominanciu získali naši strelci v kategórii družstiev starších žiakov. Naše družstvo, v zložení Silvia VYMYLICKÁ, Lukáš HORÍNEK a Aleš BERAN zvíťazili s predstihom 90 bodov nad druhým družstvom z Trakovíc. V kategórii družstiev mladších žiakov sme nemali zastúpenie, kategóriu vyhralo družstvo zo ZŠ s MŠ Trakovice.

                      Pri obhliadnutí sa za týmito MK je vidieť výrazný vplyv možností, ktoré mal náš strelecký krúžok i počas pandémie a to predovšetkým vďaka novým priestorom na Kollárovej ulici. Podporu mesta sme nasmerovali na individuálne tréningy i počas pandémie. I keď vo výrazne obmedzenom režime, stále sme sa venovali športovej príprave a rozvoju strelcov. Nové priestory na Kollárovej ulici sme počas tejto súťaže úspešne vyskúšali využiť i na súťažné účely.

                      Našim strelcom gratulujeme a pätici, Lukáš HORÍNEK, Silvia VYMYSLICKÁ, Juraj HNÁTOVIČ, Aleš BERAN a Matyas NĚMEC, prajeme veľa úspechov na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia 20.5. v Modre.

     • Upresnenie pokynov k zápisu

     • Vzhľadom k uvoľneniu opatrení súvisiacich s pandemickou situáciou Vám oznamujeme, že zápis do I.ročníka bude prebiehať prezenčne s dieťaťom. Zápis sa uskutoční v prístavbe ZŠ - vstup z dvora, na I. poschodí v triedach 3.A a 3.B. Ostatné informácie zostávajú nezmenené /viď. novinka nižšie/.

      Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpíše iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

      Vyhlasenie_o_podpisovani_pisomnosti_jednym_rodicom.docx

      V prípade, že vám nie je známa adresa druhého zákonného zástupcu, vytlačiť a vyplniť čestné prehlásenie a doložiť k prihláške s podpisom jedného zákonného zástupcu.

      Vyhlasenie_o_podpisani_prihlasky_jednym_rodicom.docx