• Úspechy našich strelcov

     • Žiaci ZŠ Bernolákova Holíč sa v piatok 27.10. zúčastnili streleckej súťaže   „ O pohár starostu obce Trakovice“. Ako každý rok, i teraz, naši žiaci na súťaži bojovali o najcennejšie kovy. 

      Medzi staršími žiakmi zvíťazil s najlepším výsledkom súťaže Michal BUDOVIČ. Tretie miesto obsadil Jakub CHRENKA a štvrté Tadeáš BERAN.

      Celkovo sa súťaže zúčastnilo 27 starších žiakov. 

      Mladších žiakov sa súťaže zúčastnilo 12. Z dvojice našich žiakov si lepšie počínal Nikita DVORECKÝ ktorý obsadil druhé miesto. Viliam FLAJŽÍK obsadil piate miesto. 

      V kategórii mladších žiačok si Adela PECHOVÁ vybojovala druhé miesto.

      Adélku dokázala poraziť len naša bývalá žiačka, dnes žiačka gymnázia v Skalici, Monika PAVLAČKOVÁ. Mladších žiačok bolo na súťaži 8. V kategórii starších žiačok sme nemali zastúpenie. 

      V súťaži družstiev si naše „A“ družstvo, tvorené staršími chlapcami Michalom, Jakubom a Tadeášom, vybojovalo suverénne víťazstvo. Naše „B“ družstvo tvorené Adélkou, Nikitom a Vilom obsadilo druhé miesto stále s odstupom 40 bodov od tretieho družstva domácich Trakovíc. 

      V súťaži jednotlivcov boli našim žiakom dôstojní  konkurenti len ďalší mládežníci absolvujúci strelecký krúžok organizovaný našou školou v spolupráci so ŠSK BETA 77 Holíč. Trénermi našich žiakov na tejto súťaži boli Božena VYMYSLICKÁ a Aleš VYMYSLICKÝ.

       

     • Halloweenska párty

     • Vo štvrtok 26.októbra sa pre deti II. stupňa konala v poobedných hodinách strašidelná halloweenska párty. Deti sa najprv rozdelili do tímov a mali za úlohu zdolať rôzne zadania, aby vo finále vyriešili záhadný slogan. Ak sa im to úspešne podarilo, mohli vstúpiť na zábavnú strašidelnú párty. Tu sa jedlo, pilo, tancovalo, kreslilo a zabávalo a takisto sa súťažilo v rôznych disciplínach o zaujímavé ceny. Vyhodnotili sa najlepšie tímy, najstrašidelnejšie dyne a zvolila sa MISS UNIVERZÁLNE STRAŠIDLO. Deti si mohli pochutnať na domácich koláčok, keksoch a čerstvých palacinkách. Na deti čakala aj bohatá tombola. Pevne veríme, že sa deťom večer páčil a odchádzali domov spokojné. Zároveň ďakujeme všetkým pomocníkom, ktorí sa spolupodielali na vytvorení tohto podujatia - od výzdoby, občerstvenia až po zábavu.

     • Póla radí deťom

     • Dňa 25. 10. 2023 sme pripravili besedu „Póla radí deťom" pre našich prváčikov s poručík D. Štepanovskou z ORPZ Skalica. Hravou formou sa deti oboznámili s pravidlami chodcov, cyklistov, kde je vhodné sa hrať, prečo je dôležité používať ochranné bezpečnostné prvky pre vlastnú bezpečnosť, zahrali si didaktickú hru.

      Ďakujeme poručík D. Štepanovskej za zaujímavú besedu a nám zostáva dúfať, že nadobudnuté poznatky deťom utkvejú v pamäti čo najdlhšie a bude pre nich hračkou správať sa bezpečne a zodpovedne.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

     • Príjemné prostredie školskej knižnice sa počas mesiaca október stalo miestom testovania vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry. Do školského kola predmetovej olympiády zo SJL sa zapojili v kategórii C  žiaci IX. A a IX. B triedy. Meranie síl v materinskom jazyku spočívalo v online teste, v tvorbe/transformácii textu a prípravy rečníckeho prejavu. Súťažiaci sa stali úspešnými riešiteľmi po dosiahnutí min. 40 bodov z max. možného počtu 55 bodov.

      Našimi najúspešnejšími riešiteľmi boli Eliška Polláková, Veronika Svobodová a Natália Holešová. Výkony dievčat boli naozaj vyrovnané, no do okresného kola /15.11.2023/ sa prebojovala Eliška Polláková.

      Šikovným riešiteľkám prajeme, aby nadobudnuté skúsenosti a vedomosti ďalej zúročili pri Testovaní 9 či prijímacích skúškach na stredné školy.

     • Svetový deň výživy v ŠKD

     • Aj deti z ŠKD si pripomenuli Svetový deň výživy rôznymi aktivitami, porozprávali sme sa o potravinovej pyramíde a zdravo sme si zamaškrtili ochutnávkou ovocia a zeleniny.

     • Hovorme o jedle

     • Zdravie patrí nesporne medzi najväčšie dary, ktoré človek dostal do vienka. Ako si ho však zachovať až do staroby, vie už málokto. Práve preto sa naša škola zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“ a do fotografickej súťaže „Očami gurmána“.Našim cieľom je podporovať spoluprácu, aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách, o správnych stravovacích návykoch, ako aj zdravý životný štýl, ktorý minimalizuje zdravotné riziká spojené s nevhodnými návykmi a zvyšuje pravdepodobnosť vyššej kvality života.Všetky pripravované aktivity sa niesli v duchu myšlienky, že jedlo znamená radosť a pôžitok, zdravie a prevenciu. Žiaci počas dňa ochutnávali rôzne druhy ovocia, zeleniny, s učiteľmi pripravovali chutné a zároveň zdravé pokrmy, nesladené nápoje a rôzne zdravé dobroty. Žiaci taktiež vytvárali rôzne vzdelávacie plagáty, jedálne lístky a dozvedeli sa viac o všetkých zdravých potravinách.Naše zdravie a životný štýl, je iba v našich rukách!

     • Hodina výtvarnej výchovy v I. B

     • S p. riaditeľkou Mgr. Zdenkou Cintulovou si spoločnou prácou deti vyrobili krásneho ježka, ktorý bude zdobiť našu triedu. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

     • Hodina výtvarnej výchovy v 1.A

     • Na dnešnú hodinu výtvarnej výchovy k nám zavítala p. riad. CVČ Mgr. Zdenka Cintulová a prečítala príbeh o ježkovi, ktorý stratil pichliače. Spoločnou prácou sme ho opäť rozveselili. Teraz nám krášli triedu... Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Exkurzia do Hvezdárne a planetária

     • V utorok 10. 10. 2023 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili Exkurzie do Hvezdárne a planetária v Brne. Deti si pozreli program s názvom Cesta Slnečnou sústavou, prešli náučný chodník a navštívili Astro obchod, kde si kúpili rôzne suveníry alebo odborné publikácie. Výlet sa im veľmi páčil, vrátili sa spokojní a plní nových zaujímavých vedomostí.

     • Veľká pocta pre Martina Ovečku

     • Žiakovi našej školy, Martinovi Ovečkovi z 8. A triedy sa dostalo veľkej pocty. Dňa 2. októbra 2023 sa stal jedným z členov detskej poroty Bienále ilustrácií Bratislava 2023. Detskú porotu tvoria vždy žiaci zo ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska. Tento rok bolo nominovaných šesť detí, medzi ktoré patril aj náš Martin. Veríme, že to bola pre neho úžasná a jedinečná skúsenosť z oblasti výtvarného umenia, ktorá ho posunie vpred na ceste za poznaním.

      Bienále ilustrácií Bratislava 2023 je už po 29-krát  jedinečnou prehliadkou toho najlepšieho, čo za posledné dva roky v detskej ilustrácii vo svete vzniklo. V Bratislavskej Bibiane vystavuje svoje ilustrácie 275 ilustrátorov a ilustrátoriek z 36 krajín s 2072 ilustráciami z 355 kníh.

      Hlavným organizátorom BIB je Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti v spolupráci s UNESCO a Medzinárodnou úniou pre detskú knihu (IBBY). Medzi prihlásenými slovenskými ilustrátormi a knihami bol aj Juraj Martiška s knihou Bratislavské povesti a iné neobyčajné zvesti, ktorú napísala naša pani učiteľka Renáta Matúšková.

     • Európska Noc výskumníkov

     • V piatok 29. 9. sme sa zúčastnili 17. ročníka Európskej Noci výskumníkov v Bratislave.  V tento deň sme navštívili loď Kriváň, Starú tržnicu a V-klub. Hlavnými nosnými témami bola voda a umelá inteligencia. Aby mohli vedecké objavy dosiahnuť svoj účinok, musia byť prístupné a zrozumiteľné pre všetkých, a práve preto každoročne navštevujeme toto podujatie. Keď majú ľudia prístup k vedeckým informáciám, môžu sa sami rozhodnúť a vytvárať si vlastné názory na základe dôkazov a faktov. Popularizácia vedy pomáha odstrániť mýty, ktoré sa často šíria. Ľudia majú možnosť zbaviť sa predsudkov a lepšie porozumieť svetu okolo seba. Popularizácia vedy rovnako stimuluje záujem o vedeckú kariéru a inovácie. Keď je veda prístupná a zaujímavá, mladí ľudia majú tendenciu sa jej viac venovať a vytvárať nové objavy.

     • Deň športu v ŠKD

     • Pri príležitosti európskeho týždňa športu sa dňa 26.9.2023 v ŠKD konalo športové popoludnie. Pre deti boli pripravené stanoviská pri ktorých plnili športové disciplíny za ktoré získavali razítka. Všetkým deťom patrí pochvala za snahu pri plnení úloh.

     • Európsky deň jazykov

     • Tak ako tradične aj tento rok naša škola realizovala aktivity v rámci Európskeho dňa jazykov. Utorok 26.9. sme im venovali všetky hodiny cudzích jazykov.


      Prvý stupeň vytvoril krásnu anglickú maľovanú abecedu. Prázdniny sú síce už za nami, ale prídu ďalšie, a preto sme si balili kufor. Žiaci mali napísať v anglickom jazyku veci, ktoré by si zobrali na dovolenku. Potom ich vysvetľovali ostatným, ktorí ich mali uhádnuť.


      Iná skupina navrhovala logo Európskeho dňa jazykov. Ďalší žiaci sa zapojili do kvízov. Podľa detailu fotografie mali zistiť, v ktorej krajine sa ocitli. Vypočuli si tiež nahrávky v cudzích jazykoch a hádali, aký je to jazyk. Žiaci, ktorí sa učia nemecký jazyk, sa nezľakli pojmových máp a ani palindromov.


      Zlatým klincom boli hodiny s lektorom anglického jazyka. Žiaci si vypočuli krátku prednášku o Kanade a potom rozdelení do skupín porovnávali reálie Slovenska a Kanady.
      Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa opäť o rok.

     • Cestovanie v čase

     • Cestovať v čase nie je vôbec jednoduché, ale pre druhákov našej školy to bola vskutku hračka. V utorok 19. septembra 2023 navštívili Skanzen v Strážnici a zrazu sa ocitli v minulom storočí, niekoľko desiatok rokov nazad, kedy bol život úplne iný ako dnes. V rámci výchovného programu Jeseň na dedine mali deti možnosť vidieť nielen rôzne práce spojené s týmto ročným obdobím, ale aj ochutnať skvelé dobroty, ktoré im tety a ujovia v skanzene pripravili. Spoločne s pani učiteľkami druháci videli ako sa vyorávali zemiaky, ako sa rezala kapusta a následne tlačila do sudov, ako sa varil vo veľkom kotle slivkový lekvár, ako sa rastlinka ľanu postupným spracovaním premenila na tenkú priadzu, z ktorej sa tkala látka a ďalšie a ďalšie zaujímavé činnosti. Pevne veríme, že deti si z tejto exkurzie odniesli veľmi veľa nových poznatkov a vedomostí.

     • Rekonštrukcia viacúčelového ihriska

     • Mesto Holíč uspelo vo výzve na podporu športu v projekte s názvom Rekonštrukcia športovej infraštruktúry - multifunkčné ihrisko v meste Holíč v priestoroch našej základnej školy v celkovej sume 113 451 €.