• Okresné kolo Biblickej olympiády

     • Český spisovateľ Pavel Kosorin povedal: Biblia sa podobá zlatej bani - kto nie je ochotný kopať, nemá žiadnu šancu zbohatnúť.

      Žiačky VIII.A triedy - Eliška Polláková, Liana Šefčíková a Veronika Svobodová sa pustili do štúdia Svätého písma a v stredu 29.3. 2023 sa v Gbeloch zúčastnili dekanátneho (okresného) kola Biblickej olympiády. Zvládli si naštudovať 3 vybrané knihy Starého a Nového zákona a spoločnými silami ako tím porazili silných súperov zo Skalice. Vyhrali 1. miesto a postupujú na diecézne kolo, ktoré bude v apríli v Bratislave. Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole. Nech im štúdium Biblie pomôže nadobudnúť bohatstvo v nebi.

     • DEŇ UČITEĽOV

     • Deň učiteľov sa začal oslavovať už v roku 1955. Hovorí sa, a minulosť to mnohokrát potvrdila, že učiteľ je svedomím národa. Žiaci sú schopní oceniť prácu učiteľa až v dospelom veku. Žiaci našej školy sa rozhodli tento deň poňať trocha inak, tým, že si vymenia úlohy učiteľ – žiak. To znamená, že jeden až štyria žiaci odučia hodinu namiesto učiteľa, ktorý sa vráti do svojich školských lavíc. Žiaci využili svoje vedomosti z hodín a pripravili si pre učiteľov a ostatných žiakov zábavné, ale aj náročné úlohy. Táto akcia bola určená pre žiakov druhého stupňa, ale pridali sa aj mladšie ročníky z prvého stupňa. Tento deň sa vydaril, boli spokojní učitelia aj žiaci a dúfame, že sa tento deň stane v našej škole tradíciou.

      Aneta Petríková a Agáta Senderáková

     • Tvorivé dielne v školskom klube detí

     • Príchod Veľkej noci sme si v školskom klube spríjemnili zdobením medových perníkov – vajíčka, zajačika, motýlika. Rozprávali sme sa o veľkonočných sviatkoch a ich tradíciách. Upečené medovníky, ktoré pripravili pani vychovávateľky zdobili deti podľa vlastnej fantázie cukrovou polevou rôznych farieb. Deti vložili do zdobenia perníkov obrovský kus svojho srdiečka. Vyrobené perníky si deti mohli zobrať domov, ale aj konzumovať. Takto sme si pripomenuli blížiacu sa Veľkú noc.

     • Z Á P I S žiakov do 1. ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Holíči, Bernolákova ulica č. 5, oznamuje rodičom, že zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024 sa bude konať:    utorok  4. apríla 2023,

      streda   5. apríla 2023

      v čase od 13.oo do 17.oo hod.

      Prihlášku žiaka do 1. ročníka si vyplňte elektronicky.

      Uvedenú prihlášku nájdete na webovej stránke našej školy:

      www.zs-holic.edupage.org v hornej lište Elektronická prihláška žiaka do 1. ročníka. Po rozkliknutí vyplňte prihlášku a vytlačenú prineste k zápisu do školy.

      Ak túto možnosť nemáte, vyplníme elektronickú prihlášku pri zápise v škole spolu s Vami.

      Bližšie informácie:

      Tel. 668 2484

      e-mail: riaditel@zs-holic.sk

      www.zs-holic.edupage.org    

      K zápisu si rodičia prinesú:

      -  rodný list dieťaťa

      -  občiansky preukaz zákonného zástupcu

      -  15 €  (na pracovné zošity).                                

                                                                                        Mgr. Renáta Krajčovič Studeničová

                                                                                                                                         riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 31.3. /piatok/ udeľuje riaditeľka školy žiakom 8. a 9. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Žiaci 1.-7. ročníka majú riadne vyučovanie.

      V tento deň t. j. 31.3. školská jedáleň nevarí.

     • OZNAM ŠJ

     • Milí rodičia, každý z Vás si v týchto dňoch môže požiadať o dotáciu na stravu, formou nového zápisného lístka. Kto si žiadosť nepodá, nebude mať automaticky nárok na dotáciu, bude uhrádzať platby ako doteraz. Žiadosť o dotáciu  je potrebné vypísať a podpísanú odovzdať do kancelárie ŠJ (stačí poslať po žiakoch).

      Noví stravníci ktorí sa doteraz nestravovali a mali by záujem o stravovanie v ŠJ, sa musia prihlásiť cez zápisný lístok v kancelárii ŠJ (osobne).

      Termín prihlasovania a odovzdania zápisných lístkov je do 5.4.2023.

      Zápisný lístok a žiadosť o dotáciu nájdete na stránkach školy, priamo v kancelárii ŠJ a taktiež budú k dispozícii na vchode do ŠJ.    

      Na stránkach školy je k dispozícii aj Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

      ZaPISNY_LISTOK_-_Dotacia_1.5.2023.docx

      Ziadost_o_dodaciu_1_5_2023.docx

      informacie_pre_rodica_-_dotaciu.docx

     • Návšteva detí ŠKD v školskej knižnici

     • Marec – mesiac knihy sme si pripomenuli v ŠKD návštevou školskej knižnice. Deti si priniesli svoje obľúbené knihy. Krátkym obsahom nám priblížili dej knihy, porozprávali, čím ich kniha zaujala, a prečo by ju odporučili svojim spolužiakom. Z radu detských čitateľov sme preverili ich čitateľské zručnosti prečítaním krátkeho úryvku z knihy.

      Všetkým prajeme veľa krásnych chvíľ pri čítaní!

     • Majstrovstvá Trnavského kraja v streľbe zo vzduchovky

     • V piatok 17.3.2023 sa naši žiaci zúčastnili Majstrovstiev kraja v streľbe zo vzduchovky. Naše družstvo starších žiakov v zložení Jakub CHRENKA, Tadeáš BERAN a Aleš BERAN zviedlo tesný súboj o postup na Majstrovstvá Slovenska s Trakovicami. Skúsenosti a kvalita však rozhodli v náš prospech, naši strelci zvíťazili a vybojovali si miestenku na Majstrovstvách Slovenska.

      Družstvo mladších žiakov v zložení Monika PAVLAČKOVÁ, Michal BUDOVIČ a Viliam FLAJŽÍK suverénne vyhrali svoju vekovú kategóriu a tiež si zabezpečili miestenku na Majstrovstvách Slovenska.

      V súťaži jednotlivcov medzi staršími žiakmi si víťazstvo vybojoval Jakub CHRENKA, na druhom mieste skončil Tadeáš BERAN a štvrté miesto získal Aleš BERAN. Medzi staršími žiačkami obsadila tretie miesto Kristína BÍLÁ.

      Mladších žiakov vyhral Michal BUDOVIČ nasledovaný na druhom mieste Nikitom DVORECKÝM, Viliam FLAJŽÍK obsadil piate miesto a Stephan ANTONOVICI obsadil šieste miesto.

      Najlepší výsledok súťaže strelila mladšia žiačka Monika PAVLAČKOVÁ, s výsledkom 289 suverénne vyhrala svoju kategóriu. Na druhom mieste skončila Adela PECHOVÁ. Na Majstrovstvá Slovenska sa spolu prebojovalo 8 žiakov našej školy. Držíme im palce a prajeme ďalšie úspechy.

       

     • NÁVŠTEVA POĽOVNÍKOV V ŠKD

     • Do školského klubu detí dňa 17.3.2023 prijali pozvanie členovia obvodnej poľovníckej komory, aby deťom predstavili svoju prácu a poslanie poľovníkov. Beseda prebiehala v priestoroch školského dvora na ZŠ. Pani Mgr. Hanzalíková besedu zahájila tradične zatrúbením na lesný roh. Poľovníci deťom ŠKD podrobne porozprávali o význame lesov, zveri, vtáctva, čím sa živia, ako ich treba prikrmovať cez zimné mesiace a hlavne, aké je dôležité správanie sa v lese počas celého roka. Deti najviac upútali zvuky vábničiek (jeleňa, diviaka, líšky, kačky)... Nechýbali ani ukážky trofejí, ktoré si mohli poprezerať aj ohmatať. Tiež sa zoznámili s poľovnými plemenami psov a dravým vtákom. Mali možnosť vidieť psa v akcii pri love, ako prinesie zastrelenú zver. Najviac ich však zaujal jastrab, ktorého si mohli pohladkať a podržať. Bol to pre deti zážitok. Deti mali veľké množstvo otázok, na ktoré im poľovníci ochotne odpovedali. Veľmi pekne ďakujeme pani Mgr. Hanzalíkovej a jej pomocníkom za krásne popoludnie. Ďakujeme!

     • Zaujímavé aktivity k sviatku kníh

     • Tento marcový deň /16.3./ patril v našej škole sviatku a oslavám mesiaca kníh. V spoločenskej miestnosti bola pre žiakov nachystaná predajná výstava kníh za zvýhodnené ceny  z vydavateľstiev Allegro a Trio Publishing. Magdaléna Gocníková sa stretla so štvrtákmi a zasvätila ich do procesu tvorby detského časopisu Fifík. Tretiaci nešetrili zvedavými otázkami obľúbenú autorku detskej literatúry  pani Toňu Revajovú, ktorá im okrem iného porozprávala aj o svojich literárnych začiatkoch. Ako vzniká kniha? Tak o tejto téme sa dozvedeli piataci od skúsenej vydavateľky kníh pani Magdalény Fazekašovej, ktorá zostala milo prekvapená z veľmi dobrej úrovne komunikačných zručností účastníkov besedy. Opätovne na našu pôdu medzi ôsmakov zavítal aj Štefan Nižňanský. Spisovateľ a historik Ivan Mrva sa podelil s deviatakmi o zaujímavosti zo života výnimočnej vladárky a matky Márie Terézie. 

     • Dobšinského rozprávka

     • Dňa 16. marca sme si pripomenuli 195 rokov od narodenia Pavla Emanuela Dobšinského. V školskej knižnici sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže 1. ročníka Dobšinského rozprávky, ktorú vyhlásila Základná škola Bernolákova. Do nášho kultúrneho stánku zavítali pedagógovia s ocenenými žiakmi z oboch holíčskych ZŠ, zo Skalice ZŠ  Vajanského a Strážnická a ZŠ Brodské. Za účasti vzácnych hostí, ktorými boli spisovateľka Toňa Revajová, riaditeľka vydavateľstva Allegro a vydavateľka časopisu Fifík Magdaléna Gocníková, riaditeľka vydavateľstva Trio Publishing Magdaléna Fazekašová, spisovateľ, novinár a bývalý riaditeľ STV Štefan Nižňanský, historik a spisovateľ Ivan Mrva, sme otvorili pomyselnú bránu do sveta rozprávok. Všetkých prítomných postupne privítali a pozdravili spisovateľka a učiteľka Renáta Matúšková, riaditeľka školy Renáta Krajčovič Studeničová a zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Naše úspešné recitátorky Júlia Lorencová a Claudia Valachovičová sa umeleckým prednesom postarali o slávnostný ráz tohto príjemného literárneho stretnutia.

      Najočakávanejšou chvíľou pre nádejných spisovateľov bolo práve vyhlásenie výsledkov a oceňovanie. K oceneným patrili aj naši dvaja žiaci z prvého stupňa a dvaja z druhého stupňa: Sára Polláková /1. kategória – 1. miesto/, Patrik Lovecký /1. kategória – 2. miesto/, Patrik Šuliga /2. kategória – 1. miesto/ a Mia Križanová /Cena poroty/. 

      Všetkým talentovaným autorom prajeme veľa tvorivých impulzov do nádejnej spisovateľskej kariéry a pevne veríme, že tejto súťaži zostanú verní i naďalej a zapoja sa v budúcom školskom roku aj do jej druhého ročníka.

       

      Výsledkovú listinu 1. ročníka lit. súťaže Dobšinského rozprávky si môžete pozrieť v prílohe.

      Príloha:

      Vyhodnotenie Dobšinského rozprávky

      1. kategória /žiaci I. stupňa/

      1. miesto

      Sára Polláková ZŠ, Bernolákova, Holíč

      2. miesto

      Amália Lašáková ZŠ, Strážnická, Skalica

      Patrik Lovecký ZŠ, Bernolákova, Holíč

      3. miesto

      Mathias Patrik Buček ZŠ, Strážnická, Skalica      2. kategória /žiaci II. stupňa/

      1. miesto

      Patrik Šuliga ZŠ, Bernolákova, Holíč

      Viktória Marčišovská ZŠ, Brodské

      Judith Poláková ZŠ, Strážnická, Skalica

      2. miesto

      Agáta Mikičová ZŠ, Vajanského, Skalica

      Ella Nováková ZŠ, Strážnická, Skalica

      Terézia Tomčíková ZŠ, Školská, Holíč

      3. miesto

      Martin Ondirko ZŠ, Vajanského, Skalica

      Melánia Lašáková ZŠ, Strážnická, Skalica


      CENA POROTY

      Mia Križanová ZŠ, Bernolákova, Holíč
       

     • Marcová predajná výstava kníh

     • Práve tretí mesiac v roku sa spája s knihami a ich čítaním. Marec – mesiac knihy bol vyhlásený v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu. Ľudový spisovateľ, šíriteľ slovenskej a českej knihy sa narodil aj zomrel práve v marci. Matej Hrebenda na svojich cestách zachraňoval výtlačky pred pálením či vyhodením, zbieral ľudové piesne a rozprávky, ale prispel aj k vybudovaniu viacerých knižníc. 

      Pri príležitosti mesiaca knihy pripravujeme pre žiakov viacero aktivít, ktorých cieľom je vzbudiť záujem o literatúru a motivovať ich k aktívnemu čítaniu. V piatok 10. marca sa naša školská knižnica premenila na predajný stánok a výstavu zaujímavých knižných titulov.

      Teší nás, že uskutočnená výstava čitateľsky atraktívnych kníh vzbudila u žiakov opäť veľký záujem a rozhodli sa objednávkou knihy u svojich triednych rozšíriť svoju domácu knižnicu o nového knižného priateľa.

      Všetkým prajeme nevšedné čitateľské zážitky a už teraz sa tešíme na ďalšiu veľkú udalosť v našej knižnici, ktorá sa uskutoční už tento štvrtok.  

     • Divadelné centrum - divadlo, ktoré si Vás nájde

     • Divadelné centrum z Martina si tentokrát našlo svojich divákov v Skalici. Dňa 10.3. si pre žiakov, ktorí obľubujú divadelné predstavenia a angličtinu, pripravili dve činoherné anglicko-slovenské divadelné inscenácie, ktoré boli koncipované ako učebná pomôcka.

      Činohernú anglicko-slovenskú rozprávku s pesničkami pre začiatočníkov s názvom LAZY GOAT mali možnosť vidieť naši šiestaci.  Príbeh je o namyslenej a drzej koze, ktorú najskôr zvieratká vyženú z dvora, pretože nechce pracovať. Po úteku do lesa koza obsadí líščí domček a nechce z neho von a zvieratá si s kozou nevedia rady. Nakoniec kozu vyženie maličký ježko.

      Príbeh LAST WISH bol aj napriek pesimisticky znejúcemu názvu humorný. Inšpiráciou sa stala rozprávka Jana Wericha Kráľ mal troch synov, v ktorej posledné želanie pána Kinga pripraví jeho potomkom skutočný oriešok, s ktorým sa každý z nich popasuje podľa svojich schopností. Prostredníctvom príbehu diváci navštívili miesta ako jednotka intenzívnej starostlivosti, automobilový pretekársky okruh či krčma a mohli si uvedomiť, že jediné, čo má skutočný význam a zmysel, sú dobré rodinné vzťahy.

      Kultúrny dom v Skalici sa stal dnes dejiskom zaujímavých príbehov, variabilných scén, žánrovo rôznorodej hudby a pestrých hereckých kreácií.

     • Predaj kníh

     • Vážení rodičia,

      v rámci „literárneho dopoludnia“, ktoré sa na našej škole uskutoční dňa 16. 3. 2023 vydavateľstvá Perfekt, Allegro a Trio Publishing budú predávať za zvýhodnené ceny knihy pre deti a mládež, ktoré sú uvedé dolu v ponuke. Žiaci si ich budú môcť zakúpiť v spoločenskej miestnosti, kde sa v priebehu doobedia vystriedajú postupne so svojimi triedami.

      Spoločne podporme rozvoj čitateľskej gramotnosti a rozvoj čítania s porozumením!

      ponuka_ZS_marec_2023-1.pdf

     • Prednáška

     • V našej spoločnosti sa vynoril fenomén, ktorým je kyberšikanovanie, ktorého vznik podnietil prudký nárast využívania technológií na účely komunikácie a výmeny informácií, rozrástli sa sociálne siete, blogy, chat...

      Ako všetko pozitívne i komunikačné siete je možné zneužívať, čoho sme v posledných rokoch svedkami. Pre našich žiakov siedmych a ôsmych ročníkov sme pripravili prednášku na tému Kyberšikana a trestnoprávna zodpovednosť pod vedením poručík Dajany Štepanovskej z OR PZ Skalica, ktorá sa konala 7. 3. 2023.

      Poručík D. Štepanovská po krátkom filme žiakov oboznámila s akými formami kyberšikany sa stretávajú, ako sa chrániť pred útokmi na internete, predchádzať im, aké môžu byť následky kyberšikany, kde hľadať pomoc. Tiež žiakov oboznámila, čo je to tresnoprávna zodpovednosť , kedy je mladistvý zodpovedný za svoje činy. Odpovedala žiakom na ich otázky, ktoré ich zaujímali k danej téme.

      Ďakujeme Dajane Štepanovskej za zaujímavú prednášku

     • KRÁĽ ČITATEĽOV

     • Dňa 8. marca Mestská knižnica zorganizovala pre žiakov 3. ročníka súťaž  Kráľ čitateľov. Súťaž pozostávala z piatich súťažných kôl, v ktorých si žiaci overili svoje schopnosti  vedieť sa orientovať v detskom oddelení knižnice a v detskej literatúre, čítať na rýchlosť, vypracovať test na čitateľskú gramotnosť, vyriešiť literárnu tajničku, zvládnuť úlohy na pozornosť.

      Všetky  súťažiace deti prejavili záujem o čítanie a kladný vzťah k literatúre. Súperenie bolo veľmi napínavé až do konca. Kráľom  čitateľom pre rok 2023 sa stala žiačka 3.B triedy Rebecca Herpay.

      Všetkým zúčastneným deťom ďakujeme a víťazke blahoželáme!

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch od 26.2.2023 do 3.3.2023 sa 43 žiakov našej školy zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v overenej lokalite Ski Tále. Ubytovaní sme boli v penzióne Zuna Tále.

      Lyžiarske stredisko  nám poskytlo počas celého týždňa krásne počasie a ideálne snehové podmienky.

      Začiatočníci sa veľmi zodpovedne učili lyžovať, pokročilí lyžiari sa zdokonaľovali v lyžiarskej technike a výborne si zalyžovali.

      Voľné poobedia sme trávili prechádzkami po okolí. Každý večer bol pre žiakov prichystaný pestrý program v podobe hier, diskotéky a žiaci sa tiež dozvedeli zaujímavé a potrebné  informácie od pána záchranára, ktorý nás počas nášho pobytu sprevádzal. V programe dňa nám nechýbali ani relaxačné a voľnočasové aktivity, ktoré upevnili vzťahy medzi žiakmi.

      Vyvrcholením lyžiarskeho výcviku boli slalomové preteky, ktoré nám pripravili zamestnanci strediska. Týždeň strávený na lyžiach a v prírode rýchlo prešiel.  Cestou domov sme sa zastavili v Bystrianskej jaskyni a samozrejme nemohla chýbať prestávka v McDonalde.

      Veríme, že okrem nadobudnutých lyžiarskych zručností žiaci budú ešte dlho a s radosťou spomínať na množstvo skvelých zážitkov.

      Tešíme sa na ďalší rok.

     • Významný slovenský ilustrátor medzi nami

     • V piatok 3. marca, sa naša krásna knižnica premenila na malú galériu. Vystavovali v nej svoje práce malí a mladí výtvarníci, ktorí sa zapojili do 1. ročníka výtvarnej súťaže „Zimná krajina“. Súťažilo sa v troch kategóriách – MŠ, I. a II. stupeň ZŠ. Pre nás, významným porotcom bol známy slovenský ilustrátor Miro Regitko, ktorý nielen jednotlivé práce posudzoval, ale aj víťazom osobne odovzdal diplomy a ceny. No najprv, ešte pred samotným aktom vyhodnotenia pán ilustrátor porozprával svojim „mladším kolegom“ ako on začínal svoju ilustrátorskú kariéru, koľko kníh a učebníc zilustroval, ukázal im rozmanité ilustrácie a tiež im prezradil ako vyzerá jeho bežný ilustrátorský deň. Čas rýchlo plynul a pútavé rozprávanie sme pomaly ukončili, aby bol priestor aj na vyhodnotenie samotnej súťaže.

      Do súťaže sa celkovo zapojilo takmer päťdesiat deti. Umiestnenie bolo nasledovné:

      I.kategória                   1. miesto     Laura Šipoldová, MŠ Kopčany

      II.kategória                  1. miesto     Diana Hnátová, 1. A

                                           2. miesto     Nina Barcziová, 3. B

                                           3. miesto     Natália Ella Lukáčová, 4. A

      III.kategória                 1. miesto     Claudia Valachovičová, 7. A

                                            2. miesto     Adela Palkovičová, 8. C

                                            3. miesto     Valentína Vachová, 6. A

               Po ukončení slávnostného vyhodnotenia čakalo deti ešte jedno milé prekvapenie. Pán Regitko si pre nich pripravil bonus. Všetci zúčastnení malí a mladí výtvarníci mohli vidieť nášho milého hosťa priamo pri práci. So zatajeným dychom sledovali ako pod jeho rukami vznikal obrázok. Našej škole venoval úžasnú kresbu veľmi vtipnej Červenej čiapočky, ktorá bude mať čestné miesto v  školskej knižnici. Stretnutie s Mirom Regitkom bolo nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých zúčastnených, nielen tých malých a mladých, ale aj pre nás dospelákov. Tešíme sa na skoré videnie. Veríme, že o rok sa opäť stretneme.