• OZNAM - zmena vyučovania ma II. stupni

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ Senica a rozhodnutia riaditeľky školy, žiaci II. stupňa prechádzajú od utorka 4.5.2021 na dištančnú formu vyučovania z dôvodu pozitívne testovaného žiaka 6. ročníka a z personálnych dôvodov. Platí rozvrh pre dištančné vyučovanie. /viď. nižšie/

      Žiaci II. stupňa sú automaticky odhlásení z obedov.

      Vyučovanie začne v pondelok 17.5.2021.

     • Informácie k vyučovaniu od 3.5.2021

     • Pravidlá pre školy v ružovom okrese od 3. mája 2021:

      • žiak 5. - 9. ročníka - bez testu
      • zákonný zástupca 1. - 9. ročníka - potvrdenie o bezinfekčnosti bez testu.

      Vyučovanie v 5. - 7. ročníku - 5 vyučovacích hodín podľa rozvrhu (prebieha 2. týždeň adaptačného vzdelávania).

      Vyučovanie v 8. - 9. ročníku - podľa rozvrhu (prebieha 3. týždeň adaptačného vzdelávania).

      Testovanie v MOM ZŠ Školská v termíne 30.4. - 1.5.2021 nebude realizované.

     • Po polroku opäť v škole

     • Cieľom dvojtýždňového adaptačného obdobia pre žiakov druhého stupňa je vytvorenie pravidiel a postupov, ktoré kladú dôraz na socializáciu žiakov prostredníctvom pravidelných triednických hodín. Učitelia venujú pozornosť zisťovaniu kvality osvojených vedomostí, prinavráteniu emocionálneho a sociálneho bezpečia či podpore sociálnych vzťahov. V záujme podpory vzťahov v triedach vytvárame priestor na diskusiu a zdieľanie skúseností, emócií, o ktoré sa s nami žiaci podelili prostredníctvom realizovaných aktivít.

      Aj s takýmito pocitmi sa vrátili žiaci druhého stupňa po polročnom dištančnom vzdelávaní z domáceho prostredia späť do školy.

      „Do školy som sa tešila na spolužiakov, na kamarátky, ale aj na učenie a pani učiteľky, pánov učiteľov. Síce som sa trochu bála, že nebudem nič vedieť, ale nie je to až také hrozné. :) Dúfam, že v škole zostaneme čo najdlhšie.“

      „Nepáčilo sa mi to v tom, že som ráno musel vstávať a niekam ísť. Páčilo sa mi to v tom, že som sa videl s ľuďmi, ktorých som dlho nevidel.
      Online sa mi páčil v tom, že som nemusel nikam chodiť a len som si ráno sadol za počítač.
      Nemusel som si chystať tašku, obliekať sa a robiť toľko vecí.“

      „Bol som veľmi sklamaný, keď som ráno vstal a musel som sa obliekať. Ale páčilo sa mi to v tom, že som po dlhej dobe niekam išiel. Bol som aj rád, že som sa stretol s ľuďmi, ktorých som dlho nevidel.
      Online sa mi páčilo v tom, že som mohol stávať neskôr. Nemusel som sa chystať do školy, ale zasa som sa nevidel s ľuďmi.“

      „Do školy som sa aj vcelku tešila. Síce som sa bála, že sa so spolužiakmi nebudem poznať a nesadneme si tak ako predtým :D. Ale nebolo to také hrozné, ako som si myslela :-). Najhoršie na tom všetkom je asi to skoré stávanie, ale to sa dá prežiť :D“

      „Pred nástupom do školy po polroku som mala obavy, keďže dlho boli online hodiny a nevidela som spolužiakov a učiteľov "naživo". Predpokladala som, že do školy sa tento rok už nevrátime, ale vládne nariadenia sa menia ako na horskej dráhe. A tak sme opäť zavítali do školy.“      „Keď v médiách zaznelo, že sa žiaci vrátia opäť do školských lavíc, tak som sa vôbec netešila. Ale prvý deň v škole bol super, keďže som sa videla so spolužiakmi. Len sa obávam, ako to zvládneme s rúškami 6 hodín v kuse.“

      „Nepáčilo sa mi, že som ráno musel skoro vstávať a ísť do školy.
      Na online vyučovaní som nemusel skoro vstávať, prebaľovať si tašku, slušne sa obliekať.
      Zároveň som sa tešil do školy na spolužiakov.“

      Na online vyučovaní sa mi páčila cesta do školy, ktorá trvala maximálne desať sekúnd. Taktiež sa mi páčilo, že som nemusel tak skoro vstávať. Ale predovšetkým mi chýbali prestávky strávené s kamarátmi.“

      „Prvý deň školy bol pre mňa celkom náročný vzhľadom na vstávanie a sústredenie sa na hodinách. Ale aj napriek tomu som sa tešila na niektorých spolužiakov. Som aj rada, že sa neznámkuje, pretože nejaké učivá by som potrebovala ešte dovysvetliť. Našťastie sa to všetko vracia do normálu a neviem sa dočkať, kedy budeme v škole úplne bez rúšok a obmedzení.“

      „Po 6 mesiacoch som sa tešil do školy, pretože som sa už konečne videl s priateľmi. Vstávať tak skoro bol a je nezvyk. Pracovať v triede je podľa mňa lepšie ako online vyučovanie.“

       

       

     • Deň Zeme v ŠKD

     • sa niesol v znamení kresby na asfaltovom ihrisku, na ochranu našej našej planéty "Zem"

      Milá naša Zemička,

      nech Ti rastie zelená trávička.

      Nech  máš skvelých priateľov,

      malých i veľkých pestovateľov.

      Nech sú šťastné všetky deti,

      slniečko nech im svieti.

      Vody nech máš stále čisté

      a my budúcno isté!                        

                                             Deti ŠKD

     • Deň Zeme

     • Na celom svete sa Deň Zeme oslavuje 22. apríla.  Oslava tohto dňa vznikla ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

      Preto aj my sme si pripomenuli tento sviatok a vyhlásili sme „Zelený deň“ v našej škole.

      Žiaci I. stupňa spolu s pani učiteľkami naplánovali svoje aktivity v triedach, ale aj mimo nich. Aktivity boli rôznorodé: tvorba prezentácií o ochrane životného prostredia, výroba čeleniek, presádzanie kvetov, čistenie a úprava skalky na školskom dvore, výroba výrobkov z odpadového materiálu a prváčikovia si zasadili svoje stromčeky, ktoré budú rásť spolu s nimi. Starší žiaci si vypočuli prednášku na tému "Odpad a separovanie" a potom sa vybrali do okolia školy so zámerom vyčistiť prírodu od odpadkov.

       Týmito aktivitami chceme prispieť k tomu, aby  z našich žiakov vyrástla taká generácia, ktorá sa nebude ľahostajne správať k  životnému prostrediu.

       

     • Vyučovanie od 26.4.2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2021/12811:1-A1810 od 26.4.2021 sa obnovuje školské vyučovanie aj u žiakov 5. - 7. ročníka. Na stránke MŠVVaŠ SR - https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/ - je mapa Covid školského automatu, ktorá určuje, kto môže mať prezenčné vzdelávanie. Mapa sa bude každý  týždeň v stredu aktualizovať o novú mapu na ďalší týžeň.

      Škola bude organizovať vyučovanie nasledovne:

      Prezenčné vyučovanie:

      • žiaci I. stupňa
      • žiaci II. stupňa

      Pri nástupe žiakov do školy na prezenčné vyučovanie je potrebné dodržať určité povinné náležitosti:

      Žiaci I. stupňa:

      • v pondelok priniesť v papierovej podobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu + potvrdenie o teste jedného zákonného zástupcu nesmie byť staršie ako 7 dní, prípadne prekonanie ochorenia COVID-19 - potvrdenie nie staršie ako 180 dní, alebo očkovanie po oboch dávkachmRNA vakcíny /Pfizer alebo Moderna/ 28 dní po prvej dávke vektorovej vakcíny /AstraZeneca/, prípadne potvrdenie od  lekára na kontraindikácie na testovanie.
      • žiak má počas vyučovania rúško, prípadne inú ochranu horných dýchacích ciest.

      ​​​​​​​Žiaci II. stupňa:

      • Žiak 5. -9. ročníka musí mať negatívny test na Covid 19 nie starší ako 7 dní.
      • v pondelok priniesť v papierovej podobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu + potvrdenie o teste jedného zákonného zástupcu nesmie byť staršie ako 7 dní, prípadne prekonanie ochorenia COVID-19 - potvrdenie nie staršie ako 180 dní, alebo očkovanie po oboch dávkachmRNA vakcíny /Pfizer alebo Moderna/ 28 dní po prvej dávke vektorovej vakcíny /AstraZeneca/, prípadne potvrdenie od  lekára na kontraindikácie na testovanie.
      • žiak má počas vyučovania rúško, prípadne inú ochranu horných dýchacích ciest.
      • Nezabudnúť si priniesť kľúč od šatne, prezúvky a čip na obed.
      • 5. - 7. ročník - od 26.4. do 30.4.2021 - vyučovanie podľa rozvrhu 4 vyučovacie hodiny,
      • 8. - 9. ročník - od 26.4. do 30.4.2021 - vyučovanie podľa rozvrhu 5 vyučovacích hodín.
      • Na stravovanie je automaticky prihlásený každý žiak, ktorý chodil od septembra na stravu do ŠJ. V prípade neúčasti žiaka na vyučovaní, rodič odhlási svoje dieťa z obedov.
      • Školská dochádzka je povinná a neprítomnosť žiaka treba ospravedlniť. Ak žiak vynechá veľa hodín a nebude môcť byť klasifikovaný, bude komisionálne preskúšaný. Komisionálne skúšky môžu byť zo všetkých predmetov, ktoré žiak neabsolvoval.

      ​​​​​​​Čestné vyhlásenia zákonného zástupcu:

      https://www.minedu.sk/data/att/19414.docx

       

       

     • Deň vody

     • 22. marca bola jedinečná príležitosť pre nás všetkých, pripomenúť si dôležitosť vody ako základnej podmienky života.

      Mali by sme si uvedomiť skutočnú cenu vody a takisto sa zaoberať tým, ako by sme mohli lepšie chrániť tento životne dôležitý zdroj. Celosvetová kampaň sa niesla v duchu „Vážim si vodu.“ Aj naša škola sa zapojila do tohto podujatia. Žiaci 6. až 9. ročníka sa mohli zapojiť do rôznych aktivít napr. výtvarnej, fotografickej, literárnej, bádateľskej, reportérskej, ale nechýbali aj testy, kvízy na túto tému. Ich úlohou bolo vybrať si dve aktivity, pričom sa museli držať témy: „Vážim si vodu.“ Veľmi sa tešíme, že nám žiaci ukázali, ako vedie pracovať aj v tejto dištančnej rovine. Veríme, že na budúci rok si zorganizuje Deň vody spoločne, ale už v reálnom prostredí školy.

      Výsledky práce našich žiakov:

      Donoval-basen.pdf, Kralik_-_plagat.pdf

      Bohusova_-Voda_-_basen.docx, Hornak-Vodny_svet_-_basen.docx


     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 13. - 14. apríla 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády online formou. Úspešnými riešiteľmi tejto matematickej súťaže sú nasledovní žiaci: Samuel Měchura, Mia Křižanová, Patrik Šuliga /3.A/, Linda Štrosová /3.B/, Natália Holešová /6.A/, Adriána Pulmanová a Adriana Júnošová /8.B/. Úspešným riešiteľom blahoželáme.

     • Testovanie

     • Vážení rodičia,

      testovanie rodičov a žiakov sa uskutoční v telocvični Základnej školy na Školskej ulici

      v piatok 23.4.2021 od 14:00 do 20.00 hod.

      a v sobotu 24.4.2021 od 10:00 do 20.00 hod.

     • NÁVRAT ŽIAKOV 8. a 9. ROČNÍKOV DO ŠKOLY

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR  číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 sa s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje školské vyučovanie –  prezenčnú formu vzdelávania pre končiace ročníky ZŠ – 8. a 9. ročníka.

      Vyučovanie žiakov I. stupňa pokračuje  prezenčnou formou a žiaci 5. - 7. ročníka pokračujú dištančnou formou.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka, aj samotný žiak neabsolvuje testovanie na COVID-19 a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadom vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
      2. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
      3. Zákonný zástupca nemá v týchto prípadoch nárok na tzv. „pandemickú OČR.“

      Testovanie žiakov a zákonných zástupcov:
      Testovanie žiakov a zákonných zástupcov sa uskutoční v MOM v telocvični ZŠ Školská Holíč v piatok 16.4.2021 od 15.00 do 20.00 hod. a v sobotu dňa 17.04.2021  od 10.00 do 14.00 hod.

      Stravovanie v ŠJ:

      Žiaci 8. a 9. ročníka budú na obedy automaticky prihlásení. V prípade, že žiak sa vyučovania nezúčastní, musí sa z obedov odhlásiť.

      Podmienky nástupu žiakov 8. a 9. ročníka do školy:

      • potvrdenie o negatívnom výsledku testu žiaka na COVID-19 nie starší ako 7 dní,
      • potvrdenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka spolu s ofoteným potvrdením negatívneho výsledku aspoň jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní /príloha dolu nižšie alebo v MOM telocvični ZŠ Školská/,
      • počas vyučovania musí mať žiak v interiéri školy respirátor.

      Upravený rozvrh hodín bude uverejnený na stránke školy do piatku 16.4.2021.

      Milí žiaci, tešíme sa na stretnutie s Vami.

      Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka školy

      Príloha tlačiva potvrdenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu:

      https://www.minedu.sk/data/att/19262.docx


     • UPOZORNENIE PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia, nástup do školy pre žiakov I.stupňa je od stredy 7.apríla 2021. Vyučovanie pokračuje v režime ako pred zatvorením školy. /1.a 2.roč. vyučovanie do 11.35, 3. a 4.ročník do 12.00 hod./

       ŠKD je v prevádzke aj s rannou družinou.

      Žiaci II.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Tí žiaci, ktorí nemajú doma prístup na internet môžu chodiť do školy /skupinky po 5/, musia sa preukázať negatívnym testom.

      Školská jedáleň bude taktiež v prevádzke.

      Nezabudnite si vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti jedného rodiča a predložiť pri nástupe do školy. K čestnému vyhláseniu je nutné priložiť kópie potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu alebo potvrdenie o výnimke.

      Priloha_c._11c_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie.docx

     • TESTOVANIE ŽIAKOV II. STUPŇA – KLOKTACIE TESTY

     • Vážení rodičia žiakov II. stupňa,

      na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne: 

      • ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  
      • v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto Vám ponúkame možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa základných škôl.

      V súvislosti s tým  chceme zistiť predbežný záujem zo strany rodičov o túto formu testovania. Prostredníctvom svojich triednych učiteľov vyjadrite svoje stanovisko a v prípade, že máte záujem o kloktacie testy, vyplňte Prílohu č. 1A „Súhlas dotknutej osoby“ a Prílohu č. 1B „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka. Vyplnené prílohy odovzdajte svojmu triednemu učiteľovi.

      Testovanie žiakov 2.stupňa sa uskutoční po veľkonočných prázdninách v 14.týždni.   

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

      Prázdne tlačivá /si môžete stiahnuť nižšie/ alebo budú k dispozícii v škole na recepcii, kde si ich môžete vyzdvihnúť.

      Bližšie informácie o tomto testovaní si môžete pozrieť na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

      Suhlas_dotknutej_osoby__Zber_udajov.pdf

     • 10. ročník IQ olympiády pre žiakov 2. stupňa

     • Registrácia do 10. ročníka IQ olympiády je možná  do 31.03.2021 pre žiakov druhého stupňa základnej školy a 1. stupňa osemročných gymnázií.

      Opäť sa môžete tešiť na zaujímavé úlohy a samozrejme výhry. Kto vyhrá tento rok notebook? A kto bude mať nový tablet či smart hodinky? Alebo sa niekto teší na spoločenské hry či zaujímavé knihy?

      Každý žiak, ktorý sa chce zúčastniť súťaže, sa musí zaregistrovať na webovej stránke súťaže  https://test.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1

      Milí žiaci, želáme Vám veľa šťastia!!!

    • Rozprávkar
     • Rozprávkar

     • Do literárnej súťaže Rozprávkar, ktorú zorganizovalo Centrum voľného času v Holíči v spolupráci s Mestskou knižnicou, sa svojimi povesťami o novej vyhliadkovej veži zapojili aj žiaci našej školy – Dušan Ivan a Vanessa Mišičáková zo VII. B, Nikola Lovecká zo VI. A triedy.

      Najviac hlasov/lajkov od verejnosti získal Dušan Ivan povesťou O škriatkovi Valentínovi.

      Všetkým prajeme veľa zaujímavých podnetov v ich ďalšom tvorivom písaní.

      Povest_-_Dusan_Ivan.pdf

      Povest_-_Vanesa_Misicakova.pdf

      Povest_-Nikol_Lovecka.pdf

     • OZNAM PRE RODIČOV ohľadom školského stravovania žiakov I. stupňa v ŠJ

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ Senica z dôvodu karantény je v čase od 16.3. do 29.3.2021 vrátane uzatvorená prevádzka školskej jedálne. Prosíme rodičov, aby zabezpečili suchú stravu pre svoje deti, ktoré zostávajú v poobedňajších hodinách v školskom klube detí. 

       

     • Nástup žiakov od 15.3.2021

     • Krízový štáb mesta Holíč rozhodol, že od 15.3.2021 pokračuje prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      1. – 2. ročník končí vyučovanie o 11.30 hod.

      3. – 4. ročník končí vyučovanie o 12.00 hod.

       

      • Pri nástupe do školy žiak odovzdá triednej učiteľke čestné vyhlásenie zákonného zástupcu /príloha 11a, 11c/ spolu s kópiou o negatívnom výsledku testu alebo potvrdenia o výnimke oboch zákonných zástupcov. Ak žiak uvedené tlačivo neodovzdá, bude izolovaný a počká na rodiča.
      • Každý triedny učiteľ bude učiť vo svojej kmeňovej triede, nebudú sa striedať vyučujúci v jednotlivých triedach / ETV, NAV, TSV, HUV, ANJ, INF,.../ Rozvrh hodín si triedni učitelia upravia tak, aby sa vyučovali hlavné vzdelávacie oblasti, triedny učiteľ s aprobáciou ANJ odučí v danej triede aj tento predmet.
      • Žiak nosí počas celého dňa rúško alebo respirátor. Má so sebou aj náhradné rúško, respirátor pre prípad potreby.
      • Zamestnanci školy nosia počas dňa v škole respirátor FFP2.
      • Ak zákonný zástupca sa obáva nástupu žiaka do školy, upovedomí o tom písomne triednu učiteľku. Jeho absencia bude ospravedlnená. Rodič sa však pravidelne musí informovať o priebehu vyučovania a preberanom učive. Ak sa v priebehu 5 dní zákonný zástupca nebude informovať o preberanom učive, tak škola bude jeho absenciu považovať za neospravedlnenú. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVaR s hlásením o jej zanedbávaní.
      • II. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní okrem žiakov, ktorí nemajú v domácom prostredí podmienky na dištančné vyučovanie. Títo žiaci chodia do školy s tým, že sú otestovaní na ochorenie COVID-19 a prinesú do školy toto potvrdenie nie staršie ako 7 dní spolu s potvrdením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti spolu s kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku oboch zákonných rodičov.  

      Prevádzka ŠKD od 15.3.2021

       

      Ranná služba bude od 6.00 hod. do 7.45 hod. /len žiaci, ktorých rodičia ráno sú v zamestnaní prezenčne/.

      Poobedňajšia činnosť ŠKD bude rozdelená po jednotlivých triedach, žiaci sa nebudú spájať do oddelení.

      Prevádzka ŠKD v 4. ročníku bude zrušená.

      Činnosť ŠKD budú okrem vychovávateliek zabezpečovať asistentky a učitelia II. stupňa.

      Rodičia žiakov budú upozornení, aby zvážili nutnosť účasti svojich detí v ŠKD v čase, kedy platia sprísnené opatrenia v súvislosti so šírením COVID-19.

      Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka školy

       

    • Úspech našich žiakov v predmetových olympiádach
     • Úspech našich žiakov v predmetových olympiádach

     • V mesiaci január sa konali okresné kolá predmetových olympiád online formou. Naši žiaci v nich uspeli na popredných miestach: Ivana Dolinská, žiačka 5.A  sa umiestnila na 1. mieste v okresnom kole Matematickej olympiády a Simona Menšíková z 5.B obsadila 4. miesto. 

      V okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Tomáš Škrovan z 9.A sa umiestnil na 1. mieste.

      Adam Šebesta z 8.A sa stal úspešným riešiteľom v okresnom kole Geografickej olympiády.

      Úspešným žiakom gratulujeme.

     • Oznam pre rodičov žiakov I.stupňa - testovanie

     • Vážení rodičia!

      Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že odberné testovacie miesto pre rodičov žiakov našej školy bude otvorené aj v telocvični na Školskej ulici v čase :

      piatok – 19. 2. 2021 – od 16.00 – 20.00 hod.

      sobota – 20. 2. 2021 – od 10.00 – 14.00 hod.

      Pri nástupe do školy (pondelok – 22.2.2021) žiak odovzdá vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo dostanú vaše deti v škole. Kópiu o negatívnom teste nemusíte prikladať. V prípade, že žiak tlačivo neodovzdá, bude umiestnený v karanténnej miestnosti, kde vyčká do príchodu rodiča.

      Otestovať sa môžete v MOM- kách v Holíči na Moyzesovej a Hollého ulici, prípadne aj v blízkom okolí. 

      Žiaci II.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • Návrat do škôl žiakov I. stupňa od 8.2.2021

     • Žiaci I. stupňa nastúpia do školy od 8.2.2021. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny test
      1 zákonného zástupcu žiaka / vzhľadom na závažnosť situácie doporučujeme obidvoch/.

      Mesto Holíč ako zriaďovateľ našej školy bude realizovať testovanie cez víkend v dňoch 6.-7.2.2021 v čase 8.00 - 20.00 hod. na dvoch odberných miestach: telocvičňa ZŠ Školská a športová hala na Kollárovej ulici.
      Žiaci, ktorých zákonný zástupca neabsolvuje testovanie, bude pokračovať v povinnom vzdelávaní dištančnou formou podľa možnosti školy.
      ŠKD bude fungovať v riadnom režime, aj ranná služba. ŠJ bude v prevádzke až od utorka 9.2.2021.

      Pri nástupe do školy žiak odovzdá nové tlačivo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom svojím podpisom rodič potvrdzuje negatívny výsledok testovania. Toto tlačivo bude k dispozícii dolu pod textom.  Rodič si toto tlačivo môže  vyzdvihnúť aj pri testovaní v MOM.
      Ak rodič nevyplní toto tlačivo, žiak bude umiestnený do izolačnej miestnosti, kde počká na rodiča.

      Ak vláda v najbližších hodinách vyjadrí opačné stanovisko k otváraniu škôl, budeme toto rozhodnutie akceptovať a škola zostane zatvorená.

      II. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Cestne_vyhlasenie_-_zakonny_zastupca.docx