• "Superhrdinovia v zdravotníctve"

     • Taký je názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila SZŠ v Skalici pri príležitosti 60.výročia založenia školy. Naši žiaci sa zapojili do tejto súťaže a odmeneným žiakom v I.kategórii je žiak 3.B triedy Matej Bolf. Riaditeľka školy odovzdala Matejovi vecnú odmenu a poďakovala mu za vzornú reprezentáciu školy.

     • Objavujeme čaro chémie

     • Európske Lýceum v spolupráci so Združením učiteľov chémie uskutočnilo pre žiakov základných škôl súťažný projekt s názvom: Medzi-laboratórne porovnávacie testy. Po dlhej pauze v chemických aktivitách sme sa do tejto súťaže tiež zapojili. Podmienky boli zhoršené tým, že žiaci boli dlho na dištančnom vzdelávaní, no aj napriek tomu musíme skonštatovať, že žiaci porovnávacie výskumné práce zvládli. Získali cenné praktické zručnosti z chémie a všetky výsledky spracovali do prezentácie. Veríme, že v budúcom školskom roku si žiaci, Matyáš Kadlic a Samuel Pelikán zo 7.A, Nina Hanzalíková, Michaela Hollá, Simona Iršová a Nikola Rapsová z 8. A veľmi radi túto aktivitu znova zopakujú.

     • Deň detí a otvorenie outdoorovej triedy.

     • 1.jún sa v našej škole niesol v duchu osláv Medzinárodného dňa detí. Program pre žiakov prvého stupňa pripravili učitelia spolu s ôsmakmi a deviatakmi v areáli  školy. Žiaci prvého stupňa si zasúťažili na niekoľkých stanovištiach, kde sa nielen poriadne zapotili, ale si aj preverili svoje zručnosti a vedomosti z rozprávok. V učebni chémie bola pripravená chemická šou so zaujímavými pokusmi. Deťom  prvého a druhého ročníka sa najviac páčilo hádanie pesničiek, pri ktorých si aj spoločne zatancovali. Žiaci  vyšších ročníkov si zmerali svoje sily pri preťahovaní lanom a upútalo ich aj hľadanie pokladov spolu s veselými klaunmi. Čo sa vám najviac páčilo? Na čo sa dnes ešte tešíte? Na tieto otázky deti odpovedali rôzne. Niektoré potešilo voľno v škole i to, že nebudú žiadne domáce úlohy. Iné sa tešili na zmrzlinu a spoločné chvíle strávené s rodičmi. K dobrej nálade prispelo krásne slnečné počasie a detský smiech bolo počuť po celom školskom dvore.

     • Vyhodnotenie súťaže

     • Dňa 18.mája 2021 boli odmenení úspešní riešitelia súťažnej otázky, ktorá bola uverejnená v časopise Bernoláčik. Pani riaditeľka vyžrebovala Moniku Pavlačkovú z 3.B a Nikol Loveckú zo 6.A. Dievčatám srdečne blahoželáme a veríme, že nabudúce sa do súťaže zapojí ešte väčší počet žiakov.

    • Pomáhame s UNICEF
     • Pomáhame s UNICEF

     • Žiaci 6. - 9. ročníka sa na hodine anglického jazyka zapojili do dobrovoľnej činnosti určenej na podporu charitatívnej organizácie UNICEF počas pandémie Covid-19, ktorá poskytuje pomoc deťom po celom svete. Naši študenti sa dozvedeli o jej význame a práci prostredníctvom spracovania materiálov a vyplnením krátkej ankety mali žiaci príležitosť ovplyvniť témy a obsah, ktoré budú zahrnuté do učebníc angličtiny. Ako poďakovanie za odpovede v ankete venuje vydavateľstvo Macmillan Education organizácii UNICEF 1 £ (jednu libru) za každú dokončenú anketu. Všetkým žiakom, ktorí si našli čas pomáhať, patrí srdečná vďaka!

     • OZNAM O NÁSTUPE DO ŠKOLY

     • Od 12.mája 2021 t.j. streda nastupujú žiaci 5. - 9. ročníka na prezenčné vyučovanie okrem triedy 6.A, ktorá zostáva v karanténe do 14.mája. 6.A nastupuje do školy 17.5. 2021 v pondelok.

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

      6.A bude mať upravený rozvrh, ktorý im zašle triedna učiteľka.

     • OZNAM - zmena vyučovania ma II. stupni

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ Senica a rozhodnutia riaditeľky školy, žiaci II. stupňa prechádzajú od utorka 4.5.2021 na dištančnú formu vyučovania z dôvodu pozitívne testovaného žiaka 6. ročníka a z personálnych dôvodov. Platí rozvrh pre dištančné vyučovanie. /viď. nižšie/

      Žiaci II. stupňa sú automaticky odhlásení z obedov.

      Vyučovanie začne v pondelok 17.5.2021.

     • Informácie k vyučovaniu od 3.5.2021

     • Pravidlá pre školy v ružovom okrese od 3. mája 2021:

      • žiak 5. - 9. ročníka - bez testu
      • zákonný zástupca 1. - 9. ročníka - potvrdenie o bezinfekčnosti bez testu.

      Vyučovanie v 5. - 7. ročníku - 5 vyučovacích hodín podľa rozvrhu (prebieha 2. týždeň adaptačného vzdelávania).

      Vyučovanie v 8. - 9. ročníku - podľa rozvrhu (prebieha 3. týždeň adaptačného vzdelávania).

      Testovanie v MOM ZŠ Školská v termíne 30.4. - 1.5.2021 nebude realizované.

     • Po polroku opäť v škole

     • Cieľom dvojtýždňového adaptačného obdobia pre žiakov druhého stupňa je vytvorenie pravidiel a postupov, ktoré kladú dôraz na socializáciu žiakov prostredníctvom pravidelných triednických hodín. Učitelia venujú pozornosť zisťovaniu kvality osvojených vedomostí, prinavráteniu emocionálneho a sociálneho bezpečia či podpore sociálnych vzťahov. V záujme podpory vzťahov v triedach vytvárame priestor na diskusiu a zdieľanie skúseností, emócií, o ktoré sa s nami žiaci podelili prostredníctvom realizovaných aktivít.

      Aj s takýmito pocitmi sa vrátili žiaci druhého stupňa po polročnom dištančnom vzdelávaní z domáceho prostredia späť do školy.

      „Do školy som sa tešila na spolužiakov, na kamarátky, ale aj na učenie a pani učiteľky, pánov učiteľov. Síce som sa trochu bála, že nebudem nič vedieť, ale nie je to až také hrozné. :) Dúfam, že v škole zostaneme čo najdlhšie.“

      „Nepáčilo sa mi to v tom, že som ráno musel vstávať a niekam ísť. Páčilo sa mi to v tom, že som sa videl s ľuďmi, ktorých som dlho nevidel.
      Online sa mi páčil v tom, že som nemusel nikam chodiť a len som si ráno sadol za počítač.
      Nemusel som si chystať tašku, obliekať sa a robiť toľko vecí.“

      „Bol som veľmi sklamaný, keď som ráno vstal a musel som sa obliekať. Ale páčilo sa mi to v tom, že som po dlhej dobe niekam išiel. Bol som aj rád, že som sa stretol s ľuďmi, ktorých som dlho nevidel.
      Online sa mi páčilo v tom, že som mohol stávať neskôr. Nemusel som sa chystať do školy, ale zasa som sa nevidel s ľuďmi.“

      „Do školy som sa aj vcelku tešila. Síce som sa bála, že sa so spolužiakmi nebudem poznať a nesadneme si tak ako predtým :D. Ale nebolo to také hrozné, ako som si myslela :-). Najhoršie na tom všetkom je asi to skoré stávanie, ale to sa dá prežiť :D“

      „Pred nástupom do školy po polroku som mala obavy, keďže dlho boli online hodiny a nevidela som spolužiakov a učiteľov "naživo". Predpokladala som, že do školy sa tento rok už nevrátime, ale vládne nariadenia sa menia ako na horskej dráhe. A tak sme opäť zavítali do školy.“      „Keď v médiách zaznelo, že sa žiaci vrátia opäť do školských lavíc, tak som sa vôbec netešila. Ale prvý deň v škole bol super, keďže som sa videla so spolužiakmi. Len sa obávam, ako to zvládneme s rúškami 6 hodín v kuse.“

      „Nepáčilo sa mi, že som ráno musel skoro vstávať a ísť do školy.
      Na online vyučovaní som nemusel skoro vstávať, prebaľovať si tašku, slušne sa obliekať.
      Zároveň som sa tešil do školy na spolužiakov.“

      Na online vyučovaní sa mi páčila cesta do školy, ktorá trvala maximálne desať sekúnd. Taktiež sa mi páčilo, že som nemusel tak skoro vstávať. Ale predovšetkým mi chýbali prestávky strávené s kamarátmi.“

      „Prvý deň školy bol pre mňa celkom náročný vzhľadom na vstávanie a sústredenie sa na hodinách. Ale aj napriek tomu som sa tešila na niektorých spolužiakov. Som aj rada, že sa neznámkuje, pretože nejaké učivá by som potrebovala ešte dovysvetliť. Našťastie sa to všetko vracia do normálu a neviem sa dočkať, kedy budeme v škole úplne bez rúšok a obmedzení.“

      „Po 6 mesiacoch som sa tešil do školy, pretože som sa už konečne videl s priateľmi. Vstávať tak skoro bol a je nezvyk. Pracovať v triede je podľa mňa lepšie ako online vyučovanie.“

       

       

     • Deň Zeme v ŠKD

     • sa niesol v znamení kresby na asfaltovom ihrisku, na ochranu našej našej planéty "Zem"

      Milá naša Zemička,

      nech Ti rastie zelená trávička.

      Nech  máš skvelých priateľov,

      malých i veľkých pestovateľov.

      Nech sú šťastné všetky deti,

      slniečko nech im svieti.

      Vody nech máš stále čisté

      a my budúcno isté!                        

                                             Deti ŠKD

     • Deň Zeme

     • Na celom svete sa Deň Zeme oslavuje 22. apríla.  Oslava tohto dňa vznikla ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

      Preto aj my sme si pripomenuli tento sviatok a vyhlásili sme „Zelený deň“ v našej škole.

      Žiaci I. stupňa spolu s pani učiteľkami naplánovali svoje aktivity v triedach, ale aj mimo nich. Aktivity boli rôznorodé: tvorba prezentácií o ochrane životného prostredia, výroba čeleniek, presádzanie kvetov, čistenie a úprava skalky na školskom dvore, výroba výrobkov z odpadového materiálu a prváčikovia si zasadili svoje stromčeky, ktoré budú rásť spolu s nimi. Starší žiaci si vypočuli prednášku na tému "Odpad a separovanie" a potom sa vybrali do okolia školy so zámerom vyčistiť prírodu od odpadkov.

       Týmito aktivitami chceme prispieť k tomu, aby  z našich žiakov vyrástla taká generácia, ktorá sa nebude ľahostajne správať k  životnému prostrediu.

       

     • Vyučovanie od 26.4.2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2021/12811:1-A1810 od 26.4.2021 sa obnovuje školské vyučovanie aj u žiakov 5. - 7. ročníka. Na stránke MŠVVaŠ SR - https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/ - je mapa Covid školského automatu, ktorá určuje, kto môže mať prezenčné vzdelávanie. Mapa sa bude každý  týždeň v stredu aktualizovať o novú mapu na ďalší týžeň.

      Škola bude organizovať vyučovanie nasledovne:

      Prezenčné vyučovanie:

      • žiaci I. stupňa
      • žiaci II. stupňa

      Pri nástupe žiakov do školy na prezenčné vyučovanie je potrebné dodržať určité povinné náležitosti:

      Žiaci I. stupňa:

      • v pondelok priniesť v papierovej podobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu + potvrdenie o teste jedného zákonného zástupcu nesmie byť staršie ako 7 dní, prípadne prekonanie ochorenia COVID-19 - potvrdenie nie staršie ako 180 dní, alebo očkovanie po oboch dávkachmRNA vakcíny /Pfizer alebo Moderna/ 28 dní po prvej dávke vektorovej vakcíny /AstraZeneca/, prípadne potvrdenie od  lekára na kontraindikácie na testovanie.
      • žiak má počas vyučovania rúško, prípadne inú ochranu horných dýchacích ciest.

      ​​​​​​​Žiaci II. stupňa:

      • Žiak 5. -9. ročníka musí mať negatívny test na Covid 19 nie starší ako 7 dní.
      • v pondelok priniesť v papierovej podobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu + potvrdenie o teste jedného zákonného zástupcu nesmie byť staršie ako 7 dní, prípadne prekonanie ochorenia COVID-19 - potvrdenie nie staršie ako 180 dní, alebo očkovanie po oboch dávkachmRNA vakcíny /Pfizer alebo Moderna/ 28 dní po prvej dávke vektorovej vakcíny /AstraZeneca/, prípadne potvrdenie od  lekára na kontraindikácie na testovanie.
      • žiak má počas vyučovania rúško, prípadne inú ochranu horných dýchacích ciest.
      • Nezabudnúť si priniesť kľúč od šatne, prezúvky a čip na obed.
      • 5. - 7. ročník - od 26.4. do 30.4.2021 - vyučovanie podľa rozvrhu 4 vyučovacie hodiny,
      • 8. - 9. ročník - od 26.4. do 30.4.2021 - vyučovanie podľa rozvrhu 5 vyučovacích hodín.
      • Na stravovanie je automaticky prihlásený každý žiak, ktorý chodil od septembra na stravu do ŠJ. V prípade neúčasti žiaka na vyučovaní, rodič odhlási svoje dieťa z obedov.
      • Školská dochádzka je povinná a neprítomnosť žiaka treba ospravedlniť. Ak žiak vynechá veľa hodín a nebude môcť byť klasifikovaný, bude komisionálne preskúšaný. Komisionálne skúšky môžu byť zo všetkých predmetov, ktoré žiak neabsolvoval.

      ​​​​​​​Čestné vyhlásenia zákonného zástupcu:

      https://www.minedu.sk/data/att/19414.docx

       

       

     • Deň vody

     • 22. marca bola jedinečná príležitosť pre nás všetkých, pripomenúť si dôležitosť vody ako základnej podmienky života.

      Mali by sme si uvedomiť skutočnú cenu vody a takisto sa zaoberať tým, ako by sme mohli lepšie chrániť tento životne dôležitý zdroj. Celosvetová kampaň sa niesla v duchu „Vážim si vodu.“ Aj naša škola sa zapojila do tohto podujatia. Žiaci 6. až 9. ročníka sa mohli zapojiť do rôznych aktivít napr. výtvarnej, fotografickej, literárnej, bádateľskej, reportérskej, ale nechýbali aj testy, kvízy na túto tému. Ich úlohou bolo vybrať si dve aktivity, pričom sa museli držať témy: „Vážim si vodu.“ Veľmi sa tešíme, že nám žiaci ukázali, ako vedie pracovať aj v tejto dištančnej rovine. Veríme, že na budúci rok si zorganizuje Deň vody spoločne, ale už v reálnom prostredí školy.

      Výsledky práce našich žiakov:

      Donoval-basen.pdf, Kralik_-_plagat.pdf

      Bohusova_-Voda_-_basen.docx, Hornak-Vodny_svet_-_basen.docx


     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 13. - 14. apríla 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády online formou. Úspešnými riešiteľmi tejto matematickej súťaže sú nasledovní žiaci: Samuel Měchura, Mia Křižanová, Patrik Šuliga /3.A/, Linda Štrosová /3.B/, Natália Holešová /6.A/, Adriána Pulmanová a Adriana Júnošová /8.B/. Úspešným riešiteľom blahoželáme.

     • Testovanie

     • Vážení rodičia,

      testovanie rodičov a žiakov sa uskutoční v telocvični Základnej školy na Školskej ulici

      v piatok 23.4.2021 od 14:00 do 20.00 hod.

      a v sobotu 24.4.2021 od 10:00 do 20.00 hod.

     • NÁVRAT ŽIAKOV 8. a 9. ROČNÍKOV DO ŠKOLY

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR  číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 sa s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje školské vyučovanie –  prezenčnú formu vzdelávania pre končiace ročníky ZŠ – 8. a 9. ročníka.

      Vyučovanie žiakov I. stupňa pokračuje  prezenčnou formou a žiaci 5. - 7. ročníka pokračujú dištančnou formou.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka, aj samotný žiak neabsolvuje testovanie na COVID-19 a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadom vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
      2. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
      3. Zákonný zástupca nemá v týchto prípadoch nárok na tzv. „pandemickú OČR.“

      Testovanie žiakov a zákonných zástupcov:
      Testovanie žiakov a zákonných zástupcov sa uskutoční v MOM v telocvični ZŠ Školská Holíč v piatok 16.4.2021 od 15.00 do 20.00 hod. a v sobotu dňa 17.04.2021  od 10.00 do 14.00 hod.

      Stravovanie v ŠJ:

      Žiaci 8. a 9. ročníka budú na obedy automaticky prihlásení. V prípade, že žiak sa vyučovania nezúčastní, musí sa z obedov odhlásiť.

      Podmienky nástupu žiakov 8. a 9. ročníka do školy:

      • potvrdenie o negatívnom výsledku testu žiaka na COVID-19 nie starší ako 7 dní,
      • potvrdenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka spolu s ofoteným potvrdením negatívneho výsledku aspoň jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní /príloha dolu nižšie alebo v MOM telocvični ZŠ Školská/,
      • počas vyučovania musí mať žiak v interiéri školy respirátor.

      Upravený rozvrh hodín bude uverejnený na stránke školy do piatku 16.4.2021.

      Milí žiaci, tešíme sa na stretnutie s Vami.

      Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka školy

      Príloha tlačiva potvrdenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu:

      https://www.minedu.sk/data/att/19262.docx


     • UPOZORNENIE PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia, nástup do školy pre žiakov I.stupňa je od stredy 7.apríla 2021. Vyučovanie pokračuje v režime ako pred zatvorením školy. /1.a 2.roč. vyučovanie do 11.35, 3. a 4.ročník do 12.00 hod./

       ŠKD je v prevádzke aj s rannou družinou.

      Žiaci II.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Tí žiaci, ktorí nemajú doma prístup na internet môžu chodiť do školy /skupinky po 5/, musia sa preukázať negatívnym testom.

      Školská jedáleň bude taktiež v prevádzke.

      Nezabudnite si vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti jedného rodiča a predložiť pri nástupe do školy. K čestnému vyhláseniu je nutné priložiť kópie potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu alebo potvrdenie o výnimke.

      Priloha_c._11c_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie.docx

     • TESTOVANIE ŽIAKOV II. STUPŇA – KLOKTACIE TESTY

     • Vážení rodičia žiakov II. stupňa,

      na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne: 

      • ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  
      • v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto Vám ponúkame možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa základných škôl.

      V súvislosti s tým  chceme zistiť predbežný záujem zo strany rodičov o túto formu testovania. Prostredníctvom svojich triednych učiteľov vyjadrite svoje stanovisko a v prípade, že máte záujem o kloktacie testy, vyplňte Prílohu č. 1A „Súhlas dotknutej osoby“ a Prílohu č. 1B „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka. Vyplnené prílohy odovzdajte svojmu triednemu učiteľovi.

      Testovanie žiakov 2.stupňa sa uskutoční po veľkonočných prázdninách v 14.týždni.   

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

      Prázdne tlačivá /si môžete stiahnuť nižšie/ alebo budú k dispozícii v škole na recepcii, kde si ich môžete vyzdvihnúť.

      Bližšie informácie o tomto testovaní si môžete pozrieť na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

      Suhlas_dotknutej_osoby__Zber_udajov.pdf

     • 10. ročník IQ olympiády pre žiakov 2. stupňa

     • Registrácia do 10. ročníka IQ olympiády je možná  do 31.03.2021 pre žiakov druhého stupňa základnej školy a 1. stupňa osemročných gymnázií.

      Opäť sa môžete tešiť na zaujímavé úlohy a samozrejme výhry. Kto vyhrá tento rok notebook? A kto bude mať nový tablet či smart hodinky? Alebo sa niekto teší na spoločenské hry či zaujímavé knihy?

      Každý žiak, ktorý sa chce zúčastniť súťaže, sa musí zaregistrovať na webovej stránke súťaže  https://test.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1

      Milí žiaci, želáme Vám veľa šťastia!!!