• SJL exkurzia

     • Žiaci 7.-9. ročníka sa dnes zúčastnili sjl exkurzie, ktorá za začala divadelným predstavením Kým kohút nezaspieva. Výkonom vysokoškolákov, ktorí divadelnú hru pripravili vrámci projektu Literatúra na doskách, boli všetci nadšení.
      Pokračovali sme návštevou pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, kde nám o histórii porozprával terajší evanjelický kňaz.
      Exkurziu sme zakončili v najautentickejšie zachovalej pamiatke Slovenska v rodnom dome Jána Hollého v Borskom Mikuláši.

     • Halloweenska únikovka

     • Dňa 27.10.2022 sa na našej škole uskutočnila "Halloweenska únikovka". Žiaci riešili rôzne úlohy na vopred určených 12 stanovištiach. Za každú aktivitu na stanovišti žiaci dostali indíciu vo forme slova. Slová tvorili kľúčové heslo, ktoré znelo: " Všetky naše sny sa môžu stať skutočnosťou, pokiaľ máme odvahu ich nasledovať". Na záver sa konala show "Miss univerzálne staršidlo" a vyhodnotil sa naplepší team a najlepšia trieda dňa.

     • Deň školských knižníc v našej novučičkej knižnici

     • V pondelok 24. októbra 2022 pri príležitosti Dňa školských knižníc sme v našej školskej knižnici zorganizovali besedu s autorkou detských kníh Renátou Matúškovou, ktorá je zároveň aj pani učiteľkou v našej škole. V priebehu troch vyučovacích hodín sa na besedách vystriedali žiaci 3. a 4. ročníka.

      Pani Matúšková predstavila deťom svoju tvorbu, porozprávala im ako taká kniha vzniká, kde čerpá inšpirácie k povestiam, čo všetko zažila pri písaní a hľadaní materiálov k povestiam, s akými zaujímavými ľuďmi sa stretla a tiež niečo málo prezradila zo svojho súkromia.

      Žiaci, pozorní poslucháči zasypali pani spisovateľku rôznymi zvedavými otázkami. Zaujímalo ich, či hrady a zámky, o ktorých aj píše navštívila, či spočítala, koľko povestí už napísala, čo čítala, keď bola malá, prečo sa rozhodla venovať povestiam, kedy povesti píše, koľko trvá napísanie takej knihy a ešte množstvo ďalších a ďalších otázok.

      Pani Matúšková všetky otázky starostlivo zodpovedala a na záver ešte prezradila, že už čoskoro, v novembri vyjde jej šiesta kniha, ktorá je venovaná Bratislave.

      Žiaci 3. a 4. ročníka zažili v školskej knižnici poučnú a neobyčajnú vyučovaciu hodinu.

     • Tanečná telesná výchova

     • Od pondelka 17.10.2022 realizujeme  na našej škole v ročníkoch 2.-4. v rámci projektu MŠVVaŠ SR Inovatívne formy vzdelávania na telesnej a športovej  - modul tanečná telesná výchova. Hodiny  prebiehajú pod vedením lektorky tanca, ktorá absolvovala školenie s Lacim Strikeom – autorom týchto tanečných osnov, za prítomnosti pani učiteľky. Každá hodina  začína rozcvičkou, pokračuje nácvikom základných tanečných krokov, z ktorých neskôr vzniknú jednoduché kombinácie, freestyle a zábavné choreografie. Veríme, že tieto hodiny budú pre deti spestrením výučby a naučia sa pohybovým tanečným zručnostiam.

       

       

       

     • Plavecký výcvik

     • V piatok 21.10. naši tretiaci úspešne ukončili plavecký výcvik na plavárni v Senici. Na záver si v pretekoch preverili svoje plavecké schopnosti a všetci boli odmenení mokrým vysvedčením.

     • Kam na strednú

     • Dňa 19.10. 2022 žiaci deviatych ročníkov navštívili podujatie „ Kam na strednú v Trnavskej župe“, ktoré sa konalo v Senici. Prezentovali sa tu rôzne stredné školy Trnavského kraja. Deviataci tak získali rôzne informácie ohľadom odborov, ktoré jednotlivé školy ponúkajú.

     • Cesta za vesmírom – Hvezdáreň a planetárium Brno /exkurzia/

     • V pondelok 17. októbra 2022 sme sa s početnou posádkou V. A a V. B triedy vydali na očarujúcu cestu vesmírom. Navštívili sme Hvezdáreň a planetárium v Brne. Počas tejto dobrodružnej výpravy sme našli odpovede na rôzne zaujímavé otázky, ktoré sú obsahom aktuálne preberaného učiva geografie.

      Slnečná sústava, hviezdy a planéty, orientácia na hviezdnej oblohe, astronaut, ... To boli kľúčové témy našej exkurzie. Nevšedný zážitok v tele astronauta sme zažili aspoň na pár chvíľ v pútavom programe Astronaut /2D/, pod ktorý sa podpísal jeden z najuznávanejších producentských tímov pre sférickú projekciu na svete. Súčasťou predstavenia v modernom digitáriu bola aj prehliadka hviezdnej oblohy, ukážka niektorých známych hviezd a súhvezdí.

      Všetci sme sa tešili nielen z príjemného doobedia v pestrom jesennom počasí, ale aj z toho, že sme sa aspoň na krátky čas stali pomyselnou hviezdou nášho vesmíru. 😊

     • Sladké imatrikulácie

     • Každý škôlkar sa chce stať veľkým prvákom. Naši najmenši sa oficiálne v utorok 11.10.2022 stali členmi našej školskej rodiny.

      V tento slávnostný deň zavítali do priestorov telocvične predstavitelia mesta, rodičia, učitelia a samozrejme, naši najmladší prváčikovia.

      Imatrikulácie sa začali krátkym videom, v ktorom mohlii naši hostia nahliadnuť do zákulisia našej školy a predstavili sa nám tí, ktorým tento deň patril, a to našim najmladším prvákom.

      V úvode mala príhovor pani riaditeľka a tiež primátor mesta pán Zdenko Čambal.

      Program a moderovanie pripravili žiaci 9. ročníka. Dievčatá si nacvičili tanec, chlapci predviedli futbalové triky s loptou a mali sme možnosť vypočuť si hru na bicích nástrojoch.

      Prváci mali prichystaný program, kde nám predviedli svoje tanečné a pohybové zručnosti a čo sa v škole stihli naučiť.

      Po programe boli slávnostne pasovaní veľkou ceruzou a vstúpili tak do cechu žiackeho. Od pána primátora a pani riaditeľky si na pamiatku prevzali imatrikulačný list a knihu s názvom Bola raz jedna trieda od Kristy Bendovej.

      Nakoniec zložili prvácky sľub a ako odmenu dostali pečené nanuky.

      Po skončení imatrikulácie bol pre deti pripravený fotokútik s názvom "Maškrtný prváčik", kde si rodičia mohli na pamiatku urobiť fotky, ktoré im tento veľký deň budú navždy pripomínať.


     • Športové popoludnie v ŠKD

     • V piatok 7.10.2022 sme pre deti v ŠKD pripravili športové popoludnie. Deti súťažili po ročníkoch vo viacerých disciplínach. Deň sme ukončili opekačkou , ktorá bola pre deti veľkým prekvapením.

     • Privítanie školskej knižnice do života školy

     • Posledný septembrový deň sme za účasti predstaviteľov vedenia mesta pána primátora Zdenka Čambala a jeho zástupkyne Lenky Látalovej  slávnostne otvorili školskú knižnicu. Predstavili sme ju tak, ako sa na uvedenie knižnice do života patrí. Pre žiakov 9. ročníka sme zorganizovali literárnu besedu so spisovateľom Štefanom Nižňanským, bývalým riaditeľom Slovenskej televízie, novinárom a publicistom. Privítala ho i spisovateľka detskej literatúry pani Renáta Matúšková, ktorá je zároveň našou novou pani učiteľkou.

      Školskú knižnicu sme vybudovali v rámci projektu „Modernizácia technického stavu a vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Bernolákova, ktorého žiadateľom je Mesto Holíč. Celkové náklady tohto projektu sú 150 319 €.

      Pevne veríme, že naša knižnica sa stane kultúrnym stánkom pre žiakov a pedagógov našej školy a bude slúžiť aj pre ďalšie generácie.

     • Účelové cvičenie na bicykloch

     • Dňa 5.10.2022 absolvovali žiaci 8.C a 9.A triedy účelové cvičenie na bicykloch. Vydali sme sa cez cyklotrasu smerom do Kopčian, kde sme mali prvú zastávku u Kostolíka sv. Margity Antiochijskej, ďalej sme pokračovali smerom cez cyklolávku do neďalekých Mikulčíc. Tam sme navštívili virtuálnu prehliadku Veľkomoravských Mikulčíc a vracali sme späť do Kopčian k žrebčínu a na občerstvenie do blízkej reštaurácie Luna. I napriek chladnému októbrovému ránu sa účelové cvičenie na bicykloch vydarilo, veď nakoniec občas vykuklo i slniečko a my sme sa príjemne unavení vracali späť do školy.

     • Babylonská škola v prírode

     • V dňoch od 26.9. do 30.9.2022 sa žiaci 4.A, 4.B a tri dievčatá z 5.A zúčastnili Babylonskej školy v prírode v dedinke Bystrá. Počas týždňa si deti užili krásnu prírodu Nízkych Tatier, množstvo aktivít, turistiku, diskotéky, karneval, bingo a zážitkový bazén vo vedľajšom hoteli. Aktivity boli organizované v skupinách pod vedením lektorov, kde spoznali i nových kamarátov zo ZŠ Košťany. Veľkým zážitkom bolo pre deti záverečné divadelné predstavenie Pipi Dlhá Pančucha. Vyskúšali si aké je krásne a zároveň ťažké sa stať na chvíľu hercom. Za to všetkým patrí veľká pochvala.

     • Európska Noc výskumníkov

     • Po dvoch rokoch sme si nemohli nechať ujsť Európsku Noc výskumníkov. 16. ročník tohto festivalu sa uskutočnil 30. septembra a my sme v tento deň navštívili Starú tržnicu v Bratislave. Mottom 16. ročníka bolo Dôverujme vede“ a hlavnou snahou bolo podchytiť divákov a najmä mladých ľudí k aktivitám a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok sme mohli objavovať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy Mali  sme možnosť vidieť okolo 70 vedeckých stánkov, v ktorých nás vedci oboznámili s rôznymi druhmi energií, videli sme vodíkové auto, firma Festo uviedla ukážku lietajúcich bionických tvorov, žiaci si mohli otestovať svoju kondíciu, uvedomiť si, že pohyb je liek. Veľmi zaujímavé boli aj informácie o mikróboch. Veríme, že takýto spôsobom sprístupňovania informácií podnieti v žiakoch zvedavosť k spoznávaniu práce vedcov.  

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • Dnes pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme so žiakmi II.stupňa vyrazili za kultúrou. Na tento účel sme zvolili cudzojazyčný film s hviezdnym obsadením oskarových hercov Juliou Roberts a Georgom Clooneym s názvom Vstupenka do raja. Okrem exotického prostredia na Bali si žiaci užili množstvo vtipných anglických dialógov a zápletiek, ktoré vyústili do typického amerického happyendu, čo žiaci náležite ocenili potleskom. Veríme, že si žiaci výnimočný deň užili a že sme ich týmto motivovali k sledovaniu cudzojazyčných filmov v pôvodnom znení, čo je nepochybne jeden z najlepších spôsobov ako si osvojiť cudzí jazyk.

     • Plachtový volejbal

     • V piatok 16. 09. 2022 sa na školskom dvore odohral 3. ročník turnaja v plachtovom volejbale. Žiaci boli rozdelení na dve kategórie. Piataci a šiestaci si zahrali proti sebe na jednej hracej ploche a druhá hracia plocha patrila siedmakom, ôsmakom a deviatakom.

           Z každej strany bolo počuť hlasné povzbudzovanie. Víťazi si odniesli diplomy a výborné pocity z hry. Na záver si víťazné družstvo starších žiakov zahralo exhibičný zápas s učiteľským tímom. Žiaci si tento deň užili a zabavili sa.

           Dúfame, že aj budúci rok budú mať žiaci o tento netradičný šport záujem a budeme môcť opäť takýto turnaj zorganizovať.

      Umiestnenie:

      1.  miesto 6.B /A tím                    1. miesto 7.B

      2. miesto 6.B/B tím                      2. miesto 8.B

      3. miesto 5.A/A tím                      3. miesto 9.A

     • ZÁUJMOVÉ ÚTVARY školský rok 2022/2023

     • 1. Florbal II. stupeň - Pochylý - pondelok 13:45 - 14:45

      2. Šach II. stupeň - Pochylý - utorok 13:45 - 14:45

      3. Spoločenské hry - Kondeková - štvrtok 13:45 - 15:45

      4. Tanečný 3.-7.ročník - Bekešová - pondelok 15:30 - 16:30 + streda 13:45 - 15:00

      5. Chemický 6.-9.ročník - Štrbová - streda 14:00 - 15:00

      6. Malí alchimisti 3.-5.ročník - Štrbová - utorok 14:00 - 15:00

      7. V zdravom tele, zdravý duch - Valábiková - pondelok 14:00 - 14:45

      8. Umelecký 6.-9.ročník - Okenicová - štvrtok 14:00 - 16:00

      9. Turistický 3.C - Vlková - nepravidelne

      10. Turistický 3.B - Šimeková - nepravidelne

      11. Vybíjaná 5.-6.ročník - Ravasová - streda 13:35-14:20

      12. Tvorivá dielňa 1. ročník - Matúšková - utorok 14:00 - 15:00

      13. Stolný tenis II. stupeň - Majerčíková - streda 14:00 - 15:00

      14. Hravé klbko 3.A - Gahurová - streda 13:45 - 14:45

      15. Chcem sa stať tanečnou hviezdou - Hurtová Kalná - štvrtok 15:00 - 16:00

     • ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ V HODONÍNE

     • Nový školský rok začali žiaci našej školy v športovom duchu. Zúčastnili sa závodov dračích lodí v Hodoníne, ktorý sa konal v piatok 9.9.2022. V 20 člennej posádke zloženej prevažne zo žiakov deviateho ročníka, spolu bojovalo 12 chlapcov a 8 dievčat. Celkovo sa týchto závodov zúčastnilo 30 posádok (600 detí) z českých i slovenských škôl, naši žiaci vybojovali pekné 13. miesto.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

     • Septembrom končí čas oddychu, dovoleniek, prázdnin a začína opäť školský rok plný povinností. Po dvojmesačnej prestávke aj naša škola otvorila svoje brány. V pondelok, 5. septembra 2022 o 8.15 h., sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23 za účasti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a ďalších hostí. Okrem slávnostných príhovorov si prítomní rodičia a žiaci vypočuli krátke recitačno-hudobné pásmo ako motivačné spríjemnenie prvých školských chvíľ. Ešte raz prajeme všetkým žiakom a ich učiteľom, aby im škola prinášala veľa potešenia a radosti z úspechov.