• Výtvarné súťaže Život na lúke a Môj farebný svet

     • Žiaci našej školy sa aj tento školský rok s nadšením zapojili do výtvarných súťaží, ktoré vyhlásilo Centrum voľného času v Holíči. Na zadané súťažné témy „Život na lúke“ a „Môj farebný svet“ opäť vytvorili množstvo nádherných výtvarných prác. Mnohí z žiakov boli ocenení a 1. decembra sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia súťaže.

      V súťaži „Život na lúke“ získal 1. miesto Tomáš Šedivý (3.B) a 3. miesto získal Matias Pollák (3.C). Cenou poroty boli ocenené žiačky: Diana Hnátová (2.A), Silvia Krchňavá (3.B), Nikol Urbánková (3.B) a Ema Harská (3.B).

      V súťaži „Môj farebný svet“ získala 1. miesto Mária Lysenko (8.C) a 3. miesto získala Karolína Vašečková (9.B). Cenou poroty boli ocenení žiaci Adam Grúber (7.B), Dominika Mačeková (7.B), Trisha Rubíčková (8.A), Lila Kubátová (8.B), Simona Menšíková (8.B), Nikol Mikičová (8.B), Natália Pavlačková (8.C), Natália Veselá (8.C), Natália Holešová (9.B).

       

      Našim oceneným umelcom srdečne blahoželáme.

     • Beseda s dentálnou hygieničkou

     • Dňa 29.11.2023 sa na našej škole pre 1., 3., 5., oddelenie ŠKD uskutočnila beseda s dentálnou hygieničkou Ing. Michaelou Krškovou zo Stomatologického strediska STARDENT, ktorá deťom hravou a pútavou formou vysvetlila správny postup a zásady pri čistení zúbkov. Nezabudla ani na rôzne pomôcky, obrazový materiál, aby deti videli, ako môžu vyzerať pokazené zúbky, keď sa o ne prestanú starať. Deťom sa beseda veľmi páčila a so záujmom kládli otázky, na ktoré im veľmi ochotne odpovedala. Každé dieťa dostalo odmenu zubnú pastu aj magnetku. Po besede sa deti pani hygieničke poďakovali a rozlúčili.

     • Oznam školskej jedálne

     • Z dôvodu účtovného ukončenia kalendárneho roka, je možné sa odhlásiť zo stravy len do 15.12.2023 vrátane. V prípade ochorenia dieťaťa bude v dňoch od 18.12.2023 – 21.12.2023 umožnené odobrať stravu do obedára.

      Za pochopenie ďakujeme ŠJ.

     • Úspešná riešiteľka Okresného kola OSJL

     • Po úspechu v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry reprezentovala našu školu Eliška Polláková z IX. A aj v okresnom kole. Aj keď sa jej nepodarilo vybojovať umiestnenie, bola na výsledkovej listine zaradená medzi úspešných riešiteľov. Srdečne blahoželáme!

     • 34. ročník Olympiády v anglickom jazyku

     • Olympiáda v anglickom jazyku je predmetová súťaž založená na záujme žiakov o komunikáciu a rozvíjanie jazykových zručností a stala sa neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. 

      Víťazkami školského kola sa dnes 29.11. stali Valentína Vachová zo VII.A a Adela Lukovská z IX.A. V kategórii 1A Valentína bezkonkurenčne porazila 14 súťažiacich. V kategórii 1B bojovalo 19 žiakov s veľmi tesnými bodovými rozdielmi, prvé miesto nakoniec získala Adela. Chceme sa poďakovať všetkým súťažiacim za záujem a blahoželáme našim žiačkam k prvému miestu. Obrovská pochvala patrí aj úspešným riešiteľom, medzi ktorých patria David Anderlitschek, Lukáš Filín, Vladimír Václavík, Eva Micháliková, Šimon Hajossy, Marián Kwasnievský, Martin Šteflík, Stephanie Kravchenko, Natália Holešová, Nela Vépyová.

     • 70. výročie založenia Základnej školy Bernolákova

     • Dňa 24.11.2023 sa v Kultúrno-osvetovom centre uskutočnila oslava 70. výročia založenia Základnej školy Bernolákova. Za celý čas svojej existencie vychovala a vzdelávala niekoľko generácií mladých ľudí, vytvorila priateľstvá i prvé lásky. Naši žiaci sú úspešní reprezentanti mesta vo vedomostných i športových súťažiach.

     • Tvorivé dielničky v 1.A

     • V tomto predvianočnom zhone si našli rodičia príležitosť ,,zastaviť sa,, a spoločne so svojimi ratolesťami prežiť pekné tvorivé odpoludnie. O tom, že sa spoločná práca podarila, svedčia i krásne vianočné dekorácie. Budú milou spomienkou na tento deň. 🌲 ☃️ Ďakujeme a prajeme Vám krásne Vianoce 🎁

       

      TR. uč. Renáta a vychovávateľka Miška

     • FESTIVAL VODY

     • 28.11.2023 sa žiaci zúčastnili súťaže Festival vody. Úspešne reprezentovali našu školu žiaci 3.B Silvia Krchňavá, Kristína Štepániková, Tomáš Šedivý, Maximilián Dujsík, 3.C Karolína Reháková, Amália Senderáková , Dominik Ožvoldík, Patrik Zabadal, 8.B Lila Kubátová, Karin Antonovici, Karla Neuročná, 9.A Liana Šefčíková, Veronika Svobodová, Natália Holešová a Eliška Polláková.
      Blahoželáme žiakom 3.B a žiačkam 9.A za 2. miesto vo svojej kategórii a ostatným účastníkom za úspešnú prezentáciu svojich projektov.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy oznamuje, že poskytuje žiakom ZŠ Bernolákova 5, Holíč z prevádzkových dôvodov  

      riaditeľské voľno na deň 24. novembra 2023,  t.j.  piatok,

      podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

      Žiaci budú v daný deň odhlásení z obedov v školskej jedálni.

     • Netradičné vyučovanie slovenského jazyka

     • Motivovať a aktivovať žiakov na hodinách nie je vôbec jednoduché. Vďaka tomu, že aj v našej škole sa kladie dôraz na využívanie digitálnych technológií vo výučbe, sme na vyučovacích hodinách začali používať obľúbenú aplikáciu Kahoot. Kahoot je vzdelávacia platforma využívajúca herné prvky. Umožňuje v oblasti vzdelávania vedieť učiť zábavnou formou, čo z neho robí obohacujúci interaktívny zážitok. Táto platforma  umožňuje  zopakovať si učivo na začiatku hodiny alebo i na záver tematického celku,  zopakovať si úroveň pochopeného učiva. Tiež  pomáha zistiť názor žiakov na určité témy.  Kahoot  dokonale spája vyučovanie so zábavou, čo je veľmi dôležité, pretože žiaci sa učia zábavnou formou bez toho, aby sa nudili.

     • Úspešné ukončenie korčuliarskeho kurzu

     • Od 6. novembra do 10. novembra 2023 prebiehal kurz korčuľovania pre žiakov piateho ročníka na Zimnom štadióne v Senici. Cieľom tohto výcviku bolo získanie a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností, prekonanie obáv z ľadu a nácvik korčuliarskej techniky. Všetci žiaci sa zhostili svojej pohybovej aktivity statočne a bojovali s tvrdým ľadom ako sa patrí. Mnohí sa postavili na korčule prvýkrát, iní sa výborne zdokonalili. Nechýbali ani hry na ľade. Okrem toho urobili niečo aj pre svoje zdravie.

      Kurz prebiehal pod vedením trénerov - skúsených hokejistov Petra Záviša a Pavla Kotzmana, nápomocné boli pani učiteľky Monika Neuročná a Andrea Jastrábová, ktoré našich korčuliarov počas celého týždňa povzbudzovali a pomáhali im prekonať prvé prekážky na ľade. Aj keď nás boleli nohy a boli sme zdravo unavení, vždy sme sa šťastne vracali späť do školy. Kurz bol ukončený udeľovaním diplomov za úspešné absolvovanie kurzu a sladkou odmenou.

     • Matematicko-informatická súťaž iBobor

     • V dňoch 6. až 10.novembra 2023 sa naša škola zapojila do medzinárodnej matematicko-informatickej súťaže iBobor. Súťaž sa koná každoročne od roku 2004. Založil ju prof. dr. Valentina Dagiene v Litve a odvtedy sa rozšírila do mnohých krajín. Súťaží sa v 54. krajinách a súťaží takmer 3 milión žiakov. Tento rok sa súťažilo v 4 kategóriách. Kategóriu Kadeti reprezentovali žiaci 8. a 9. ročníka. Do kategórie Benjamín sa zapojili žiaci 6.a 7. ročníka. V kategórii Bobrík súťažili žiaci 4. a 5. ročníka. V kategórii Drobci žiaci 3. ročníka. Na plný počet bodov napísala test Agáta Senderáková zo 7.C a zaradila sa tak medzi prvých 169 žiakov zo všetkých krajín v danej kategórii. Na plný počet bodov napísala aj Rebecca Herpay zo 4.B. Výborné výsledky dosiahla aj Eva Micháliková z 8.B. Pozrite si aj mená ďalších úspešných žiakov, ktorí dosiahli veľmi pekné výsledky a zaradili sa tak medzi úspešných riešiteľov testu. Výsledky sú zoradené od najlepších výsledkov. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu. Kategória Kadeti: E. Micháliková (8.B), E. Polláková (9.A), N. Mikičová (8.B), A. Václavek (8.B), M. Kwašnievský (9.B), V. Svobodová (9.A), L. Kubátová (8.B), K. Neuročná (8.B), N. Ondrisková (9.A), N. Pavlačková (8.C), L. Šefčíková (9.A), V. Václavík (9.A), M. Klein (8.B), J. Chrenka (9.A), N. Lovecká (9.A) Kategória Benjamín: A. Senderáková (7.C), S. Slusarčíková (7.B), V. Brišková (7.B), R. Mikičová (6.B), J. Hajossy (7.B), B. Steingruber (7.B), A. Čuhaničová (7.B), M. Mikula (7.B), V. Flajžík (6.B) Kategória Bobrík: R. Herpay (4.B), V. Filúš (4.C), S. Polláková (5.A), L. Kubínková (4.B), M. Suchánek (5.B), T. Irša (5.C), K. Janíková (4.C), V. Jankovičová (5.C), L. Dojčáková (4.A), M. Škrovan (4.C), N.E.Lukáčová (5.A), M. Kocian (4.A), T. Havlová (5.C), N. Havelková (5.B), S. Mičová (5.B), L. Packová (4.B), K. Špačková (5.B), B. Bartalová (5.C), M. Liščáková (5.A), L. Antalíková (5.A), A. Belyerdouh (4.C) A. Kákošová (5.B) Kategória Drobec: T. Dávideková (3A), M. Bridík (3.A), M. Pollák (3.C), D. Rúsek (3.B), Š. Pollák (3.A), S. Antalíková (3.A), S. Krchňavá (3.B), D. Macek (3.C), P. Zabadal (3C), J. Bílý (3.B), J. Mihálik (3.A), T. Šedivý (3.B), R. Styková (3.A)

     • V úlohe jazykovedcov

     • Na hodinách slovenského jazyka sa šiestaci oboznámili s jazykovými a kodifikačnými príručkami. Získané teoretické poznatky o jednotlivých druhoch slovníkov si na ďalšej hodine overili skupinovou prácou súborom niekoľkých praktických i problémových úloh, pričom na ich úspešné zvládnutie využívali rôzne typy slovníkov /KSSJ, SSSJ, SCS, PSP, MFS,..., www.slovnik.juls.savba.sk/.  V školskej knižnici zavládla aktívna pracovná atmosféra. Žiaci VI. A pracovali v úlohe jazykovedcov naozaj svedomito a zodpovednou spoluprácou sa dopátrali nielen k správnym odpovediam, ale sa aj zdokonalili vo svojich komunikačných a prezentačných zručnostiach.

     • Bibliotéka – knižný veľtrh 2023

     • V rámci Bibliotéky sa žiaci 4. B a 4. C hneď v deň jej otvorenia, vo štvrtok 9. 11. 2023 zúčastnili predstavenia knihy významného slovenského spisovateľa Petra Karpinského pod názvom Príbehy Kveťa Herbára. Túto pútavú knihu obohatila svojimi skvelými ilustráciami Zuzana Bočkayová Bruncková, ktorá sa tiež zúčastnila prezentácie. Deti určite zažili zaujímavé a nezabudnuteľné  doobedie v bratislavskej Inchebe a odniesli si množstvo zážitkov z netradičnej prezentácie jednej výnimočnej detskej knihy. Ďakujeme vydavateľstvu Alle Gro, ktoré nás na prezentáciu pozvalo.

     • Úcta k starším - ŠKD

     • Mesiac október je tradične mesiacom oslavy jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. V tomto školskom roku deti z ŠKD 7.11.2023 nezabudli na babky a dedkov v Senior dome Terézia. Uctili si ich básničkou, pesničkou i tancom, za ktoré boli odmenené veľkým potleskom a sladkosťou. Svoju náklonnosť k našim starkým prejavili aj malým darčekom, ktorý vyrobili v ŠKD.

     • Hodina náboženskej výchovy

     • Ani tento školský rok sme na hodinách náboženskej výchovy nezabudli na svojich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti. V rámci hodín sme navštívili cintorín a pri kríži sa pomodlili za duše v očistci.

     • Archeopark Mikulčice

     • Dňa 7.11.2023 sa žiaci 4.B a 4.C zúčastnili výučbového programu ,,Živobytí na hradišti” v Archeoparku Mikulčice. Sprievodkyňa žiakom pútavo priblížila podmienky života našich predkov z doby pred viac ako tisíc rokmi. Nasledovala prehliadka expozície nálezov z obdobia Veľkej Moravy – základy kostolov, šperky, gombíky, zbrane a predmety dennej potreby. Nielenže deti získali nové teoretické poznatky o živote našich predkov, ale aj si prakticky vyskúšali ,,profesiu” vtedajších šperkárov, hrnčiarov, poľnohospodárov a kováčov.

     • Exkurzia po mlynoch

     • Školská exkurzia je super príležitosť dozvedieť sa viac. So žiakmi siedmeho ročníka sme navštívili dňa 26.10.23 mlyny v okolí nášho mesta. Na prvej zastávke v obci Sobotište sme sa dozvedeli informácie zo života Habánov a mlynárskom remesle na našom území. Pokračovali sme ďalej do obce Čáčov, tam na nás čakali milé dámy, ktoré nám porozprávali o histórii a súčasnom využití Škodáčkovho mlyna. Neodmysliteľnou súčasťou našej cesty bol aj Veterný mlyn v Holíči, ktorý sa môže pýšiť bohatou históriou a súčasným využitím. Každý z mlynov sa môže pochváliť svojou bohatou históriou a súčasným využitím, za ktorým stoja obetaví a nadšení ľudia.

     • Návšteva prírodovedného múzea v Bratislave

     • Dňa 27.10.2023 sa žiaci 6.A, 6.B a 8.B zúčastnili exkurzie do Slovenského národného múzea na dunajskom nábreží v Bratislave v ktorej dnes sídli Prírodovedné múzeum. Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody najmä na území Slovenska.

      Svojimi zbierkami(cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné európske prírodovedné múzea.

      Naši žiaci sa v tomto múzeu zoznámili so zaujímavými a  rozmanitými expozíciami:

      Absolvovali prehliadku biodiverzity Zeme, kde sa oboznámili so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi, ale aj faunou a flórou Slovenska.

      Zaujala ich aj expozícia, ktorá je zameraná na antropológiu, ktorá priblížila žiakom korene vzniku človeka , jeho vývoj a celkový pohľad na náš druh s modernými zobrazovacími prvkami doplnenú interaktívnymi vstupmi a predmetmi.

      Ako ďalšiu si žiaci prezreli paleontologickú expozíciu nazvanú: Príbeh života na Zemi, ktorá prezentovala žiakom vývoj dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Žiakov zaujalo viac ako 700 vzoriek skamenelín od najmenších- voľným okom takmer neviditeľných až po dvojmetrový kel mamuta srstnatého

      alebo model dinosaura , ktorý zanechal stopy vo Vysokých Tatrách.

      Očarila nás aj mineralogická zbierka- Klenoty Zeme prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít.

      Okrem týchto expozícií žiaci absolvovali aj lektorský výklad na ktorom sa zoznámili so zaujímavosťami zo života našich významných druhov rýb.

      Na záver deti navštívili aj obchodík so suvenírmi, kde si zakúpili rôzne upomienkové predmety ktoré im budú pripomínať tento predprázdninový deň.

     • Imatrikulácia prvákov

     • Cirkus v škole? Šašovia, mažoretky, akrobati, cvičení psi? Je to vôbec možné? Vážené dámy, vážení páni, dňa 24.10. 2023 sa naša telocvičňa premenila na jedno veľké šapitó. Naši najstarší žiaci – deviataci prijali medzi seba tých najmenších – prvákov. V tento deň sa prváci stali riadnymi žiakmi našej školy, boli prijatí do cechu žiackeho. Sprevádzali ich rodičia, starí rodičia, ktorí sa s hrdosťou a dojatím pozerali na svojich veľkých školákov. A mnohí z nás si spomenuli, aké to bolo v prvom ročníku.

      Prváci sa so svojimi pani učiteľkami na tento výnimočný večer pripravili. Rodičia si pozreli v dokrútke, ako vyzerá bežný školský deň. Videli svoje deti v laviciach, pri tabuli. Takto ich bežne vidieť nemôžu. Na začiatku si vypočuli príhovory pani riaditeľky Mgr. Renáty Krajčovič Studeničovej a pani viceprimátorky PhDr. Lenky Látalovej. Svojimi slovami sa prihovorili deťom, ale aj rodičom, ktorí svoje ratolesti sprevádzali. 

      Večerom nás viedla moderátorská dvojica Denis Ivan a Eliška Polláková. Starší žiaci si pripravili pekný dynamický program. Zaznela cirkusová hudba a deviatačky to rozprúdili moderným tancom. Siedmačka Anetka Pražská sa predviedla ako mažoretka. Išlo jej to super, jej výkon odmenili prítomní veľkým potleskom. Pieseň Šašo zaspievala Veronika. Sprevádzali ju milí malí šašovia, ktorí okolo nej tancovali a samopašne vyvádzali. V našom cirkuse nechýbali ani cvičené psy. Anetka Petriková sa výcviku psov venuje už dlho. A bolo to vidieť! Jej psi Jack a Danny ju na slovo poslúchali. A vrchol večera patril prvákom. Aj oni sa so svojimi pani učiteľkami pripravili. I.A si s pani učiteľkou Tomašovičovou pripravila tanec Do školy sa teším. Sprevádzala ich svojím spevom piatačka Julka Lorencová. Trieda I.B s pani učiteľkou Spevákovou rozhýbala všetkých v telocvični tancom a piesňou Hýb sa! Pri príprave jej pomáhala deviatačka Nikola Lovecká.

      Po programe boli prváci pasovaní do cechu žiackeho a zložili prvácky sľub. Z rúk pani viceprimátorky a pani riaditeľky si prevzali pamätné listy a knižnú odmenu. A okrem tej knižnej ich čakala ešte sladká odmena v podobe veselej tortičky a slaného popkornu.

      Veríme, že na tento školský cirkus naši najmenší kamaráti nikdy nezabudnú.

      Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom do tohto slávnostného večera zapojili. Zvlášť pánovi riaditeľovi ZUŠ Petrovi Kovárikovi za ozvučenie.