• Výchovný koncert "ECO H2O TOUR"

     • Charizmatický spevák Thomas Puskailer vystúpil pre žiakov našej školy s interaktívnym programom ECO H2O TOUR. Svoje vystúpenie venoval environmentálnej tematike – vode. Upozornil žiakov na potrebu šetrenia vodou. Na svojom koncerte hravou formou informoval všeobecne o vode, jej výskyte na planéte, spôsobe jej využitia a nevyhnutnosti pre život. Potom sa zameral na každodenné využívanie a hlavne plytvanie vodou. Žiaci sa dozvedeli ako šetrne splachovať, sprchovať sa, či umývať si zuby. Súčasťou vystúpenia boli aj súťaže, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami zo šou biznisu. Na záver samozrejme nechýbala ani autogramiáda a spoločné fotografovanie.

      Do galérie Výchovný koncert "ECO H2O TOUR" boli pridané fotografie.

     • Úspech našich žiakov na Majstrovstvách Slovenska žiakov v streľbe zo vzduchovky

     • Aj v tomto školskom roku sa zverenci trénera Milana Vymyslického prebojovali na Školské majstrovstvá SR žiakov v streľbe zo vzduchovky dňa 13.4.2018 vo Svätom Petri, kde si medzi takmer stovkou súťažiacich zmerali pevnú ruku a presnú mušku. V kategórii jednotlivcov sa na 1. mieste v kategórii mladších žiakov umiestnil žiak V.A Lukáš Horínek. Družstvo mladších žiakov v zložení Lukáš Horínek, Silvia Vymyslická a Patrik Janda skončilo na 2. mieste a družstvo starších žiakov: Michal Ružička, Monika Havelková a Jozef Svitek sa umiestnili na 5. mieste. Súťažiacim a pánovi trénerovi blahoželáme k úspechu.  

       

       

     • Kvietok nádeje v uliciach nášho mesta /Deň narcisov/

     • V piatok 13. apríla 2018 zaplnili ulice nášho mesta dobrovoľníci Ligy proti rakovine zo ZŠ na Bernolákovej, ktorí sa zapojili do 22. ročníka Dňa narcisov.

      Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine, ktorá získala vašu dôveru, ktorú ste prejavili aj svojím finančným príspevkom.

      Zbierka sa vykonáva za účelom získania prostriedkov na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní Ligy proti rakovine, na podporu výskumných a klinických projektov.

      Aj vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 4243,67 eur.

      Nech každého, kto prispel a zapojil sa tak do boja proti tejto zákernej chorobe, hreje dobrý pocit z toho, že nezištne pomohol. Veď nikto z nás nevie, či my alebo niekto z našich blízkych nebude niekedy práve na túto pomoc odkázaný.

       

     • Svetový deň vody

     • Dňa 22. marca sme si na našej škole pripomenuli celosvetové podujatie, ktoré je venované vode. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov schválilo, že v roku 2018 je témou "PRÍRODA PRE VODU", resp. prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou.

      V rámci vyučovania chémie sa uskutočnila Vodná konferencia, v ktorej naši žiaci prezentovali svoje projekty, s ktorými sa predstavili na Festivale vody. Žiaci siedmeho ročníka si pripravili projekty o modelovaní dažďa a projekty s ekologickým zameraním. Tiež sme si zahrali vedomostný kvíz o vode a využili materiály, ktoré nám boli poskytnuté od BVS v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola.

      Do galérie Deň vody boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo Chemickej olympiády

     • Dňa 23. marca sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kategória D v ZŠ Vajanského v Skalici. Našu školu reprezentoval Tomáš Pekár z 9. B. Chemici svoje vedomosti preukázali v teoretickej aj praktickej časti. Napriek tomu, že sme tento školský rok mali len jedného zástupcu, s výsledok, ktorý  dosiahol v tejto súťaži Tomáš sme veľmi spokojní. Preto aj touto cestou mu chceme zablahoželať k 1. miestu. Veríme, že sa bude Tomášovi dariť aj v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 26. apríla v Trnave.

     • Okresné kolo súťaže Hurbanov pamätník

     • Na jubilejnom 50. ročníku súťaže v umeleckom prednese našu školu reprezentovala žiačka 6. B triedy Katarína Gombárová. Vo svojej kategórii obsadila krásne 2. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme.  Keďže sa súťaž konala v Hlbokom,  v pôsobisku J. M. Hurbana, súčasťou programu bola aj prehliadka Pamätnej izby a evanjelickej fary, na ktorej Hurban pôsobil. 

      Do galérie Okresné kolo súťaže Hurbanov pamätník boli pridané fotografie.

     • Veľkonočné dielničky

     • pripravili p. vychovávateľky ŠKD pre deti z MŠ, ktoré nás navštívili 27. a 28. marca 2018. Deti privítala p. vychovávateľka Surová v spoločenskej miestnosti, ktorú sme skrášlili veľkonočnou výzdobou. Deti sa rozdelili do 6. oddelení a tvorili výrobky k blížiacej sa Veľkej noci: vajíčka, kuriatka, sliepočky, zajačikov. Deti vystrihovali, lepili, kreslili a zdobili... Práca sa deťom páčila, výrobky si odniesli so sebou domov na pamiatku.

      Tešíme sa zasa o rok na návštevu detí z MŠ!

                                          vychovávateľky ŠKD

      Do galérie Veľkonočné dielničky boli pridané fotografie.

    • Zážitkové učenie v Strážnici
     • Zážitkové učenie v Strážnici

     • V pondelok 26.3.2018 sa žiaci II. B a II.C zúčastnili zážitkového vzdelávacieho programu ,,Fašanky, fašanky, Velká noc ide... ´´, ktorý pripravili pracovníci skanzenu Strážnice.

      Deti sa zoznámili so zvykmi zo Slovácka od začiatku pôstneho obdobia do Veľkej noci.

      ,,Tetičky povyprávjali ´´ ako to bolo kedysi v pôstnom období a čo sa počas pôstu ne / jedlo.

      Spoločne s dievčatami vynášajúcimi smrtku ( morenu ) sa deti preniesli zo zimného obdobia do obdobia jari.

      Počas putovania skanzenom sa deti prizerali vyrezávaniu píšťaliek, pleteniu korbáčov a výrobe klepáčov a rapkáčov. Sledovali zdobenie kraslíc rôznymi technikami a neušlo nám ani pečenie a ochutnávanie veľkonočných baránkov, šišiek, judášov a iných dobrôt.

       

      Program bol pripravený tak, aby bol zrozumiteľný a zaujímavý pre detských návštevníkov. Deti si vyskúšali spôsob života svojich vrstovníkov v dobe svojich prarodičov.

       

                                                     tr.uč.: Mgr. Renáta Šimeková, Mgr. Ivana Vlková

      Do galérie Zážitkové učenie v Strážnici boli pridané fotografie.

     • Beseda so spisovateľom Štefanom Nižňanským

     • Tradičné  marcové čitateľské aktivity sme v utorok 20. marca obohatili o zaujímavú besedu s Mgr. Štefanom Nižňanským, známym publicistom, dramaturgom, scenáristom a spisovateľom. Jeho dve rozprávkové knihy O dvanástich trpaslíkoch a Záhorácki permoníci, ktorých fantazijný dej je situovaný do nášho regiónu, sú vhodným čítaním pre žiakov nižších ročníkov. Besedu sme pre početný záujem rozdelili na dve časti. Najprv si s pánom spisovateľom podebatovali žiaci 4. ročníka, ktorí sa zaujímali nielen o knižné príbehy, ale aj o ich čarovné prostredie borovicových lesov pri Tomkoch. Ďalšie otázky sa týkali autorských inšpirácií i rodinného života autora – hlavne jeho vnukov. Úprimný čitateľský záujem detí ocenil aj pán spisovateľ, ktorý im prečítal úryvok o holíčskom veternom mlyne.

      V druhej časti besedy sa pán Nižňanský venoval žiakom 5. ročníka. Tých okrem rozprávkových kníh zaujali aj autorove aktivity v oblasti športu, najmä hokeja. Podozvedali sa tiež množstvo zaujímavých podrobností o tvorbe kníh, vzťahu pána spisovateľa k nášmu regiónu i nárečiu. Nakoniec si jedno poučenie odniesol aj on sám. V jeho knižke sa spomínajú záhorácke bazové špeciality, no pomenovanie bazy v záhoráčtine – hural bolo preňho novinkou. Možno tento poznatok využije vo svojej ďalšej knihe...

      Na záver besedy nechýbala autogramiáda, lebo viacerých čitateľov prezentované knihy natoľko zaujali, že neodolali a obohatili nimi vlastnú knižnicu. A všetkým zostal príjemný pocit z vydarenej besedy.

      Do galérie Beseda so spisovateľom Śtefanom Nižňanským boli pridané fotografie.

    • Majstrovstvá Trnavského kraja v streľbe – opäť prví!
     • Majstrovstvá Trnavského kraja v streľbe – opäť prví!

     • Pod vedením trénera Milana Vymyslického naši strelci zúročili svoje tréningy dňa 2.3. 2018, kedy sa v našej škole konali Majstrovstvá Trnavského kraja v streľbe zo vzduchovej pušky. Obidve družstvá v kategórii starších žiakov (Ružička Michal, Nemeček Erik, Havelková Monika) a mladších žiakov (Vymyslická Silvia, Horínek Lukáš, Janda Patrik) sa umiestnili na prvom mieste a postupujú na Majstrovstvá SR, ktoré sa budú konať v apríli.

     • Úspech na Pytagoriáde

     • O tom, že máme šikovných a nadaných žiakov niet pochýb. Svedčí o tom aj umiestnenie na okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 13.a 14. marca 2018.

      3.ročník: Filip Štefko (3.A) - 1.miesto. Pripravovala Mgr. Renáta Tomašovičová

      4.ročník:  Adam Lánik (4.B) - 2.miesto. Pripravovala Mgr. Katarína Duffková

      5.ročník: Adam Šebesta (5.A) - 3.miesto. Pripravovala PaedDr. Darina Langová

      6.ročník: Patrik Dolinský (6.A) - 2.miesto. Pripravovala Mgr. Renáta Studeničová

      8.ročník: Daniel Švrček (8.A) - 2.miesto. Pripravovala Mgr. Ľubica Kotvanová

      Srdečne blahoželáme!

     • Hurbanov pamätník

     • Hurbanov pamätník je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie/prózy a v tvorbe detských recitačných kolektívov. Jej hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti recitátorov či recitačných kolektívov.

      Recitačné umenie predviedli i žiaci našej školy v školskom kole, ktoré sa konalo 26. februára 2018. Do obvodného kola sa však prebojovali len tí najlepší v troch vekových kategóriách, v ktorých našu školu reprezentovali:

      I. kategória – poézia

      Claudia Valachovičová /II. A/, pripravovala: Mgr. Jana Pekárová

      I. kategória – próza

      Dušan Ivan /IV. B/ , pripravovala: Mgr. Katarína Duffková

      II. kategória – próza

      Katarína Gombárová /VI. B/, pripravovala: Mgr. Miriam Hricová

      III. kategória – próza

      Adam Pelikán /VII. B/, pripravoval: Mgr. Lukáš Vašíček

      Obvodná súťaž HP sa uskutočnila 2. marca 2018 v Základnej umeleckej škole v Holíči.

      Odborná porota ocenila pekným umiestnením i našich súťažiacich. Na treťom mieste sa umiestnil Adam Pelikán, na druhom Claudia Valachovičová a prvé miesto s postupom do okresného kola si vybojovala Katarína Gombárová.

      V tomto roku sa uskutoční jubilejný 50. Hurbanov pamätník . Okresná súťaž bude 6. apríla v Hlbokom.

      Do galérie Śkolské kolo Hurbanov pamätník boli pridané fotografie.

     • Lyžiarsky výcvik 2018

     • V dňoch 18.2. – 23. 2. 2018 sa uskutočnil lyžiarsky kurz v známom stredisku zimných športov v SKI Tále, kde sa žiaci učili správnu lyžiarsku techniku. Lyžiarsky výcvik prebiehal dvojfázovo – dopoludňajší a popoludňajší výcvik. Počas kurzu si osvojili základy lyžovania, naučili sa rešpektovať ostatných účastníkov zjazdovky a dodržiavať pravidlá lyžovania na verejných svahoch.

      Ubytovaní sme boli v Penzióne Tále. V rámci relaxácie sme navštívili aj wellness  v hoteli Bystrá. Posledný deň sme si zasúťažili v slalome a večer bolo vyhodnotenie celého kurzu. Pani riaditeľka pasovala nelyžiarov do cechu lyžiarov a najlepší lyžiari boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Všetci si užili pobyt v zimnej prírode spolu so spolužiakmi.

      Do galérie Lyžiarsky výcvik 2018 boli pridané fotografie.

     • Detský karneval v ŠKD

     • Tak ako každý rok, aj tento, sa 23.2.2018 konal v ŠKD detský karneval.  Deti si pripravili veľa rozmanitých masiek rôznych  rozprávkových a filmových hrdinov. Karneval sa začal v spoločenskej miestnosti úvodnou  promenádou. Potom deti tancovali, súťažili a zabávali sa.  Popri zábave sa mohli osviežiť malým občerstvením. Deti  sa dobre bavili a z karnevalu odchádzali spokojní a plní zážitkov. Už  teraz sa tešíme na ďalší karneval, ktorý pripravíme o rok.

                                                                  kolektív vychovávateliek ŠKD

      Do galérie Detský karneval v ŚKD boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 15.02.2018 sa uskutočnilo Okresné kolo DO na Gymnáziu F.V. Sasinka v Skalici.

      V kategórii C získal  Nikolas Steiner, žiak 9.B triedy 1. miesto a postupuje do Krajského kola DO v Hlohovci.

      Michal Ružička, žiak 9.A triedy,sa umiestnil na peknom 4. mieste a je úspešným riešiteľom.

      Žiakov pripravovala Mgr. Barančicová

     • Objavujeme čaro chémie

     • Na 6. národnej konferencii učiteľov chémie, ktorá sa konala dňa 1. februára, boli vyhlásené výsledky 3. ročníka celoslovenskej chemickej súťaže Objavujeme čaro chémie. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Združenie učiteľov chémie. Organizátori sa snažia zážitkovou formou zvýšiť záujem o chémiu a rozvíjať, tak prírodovednú gramotnosť.   Do tohtoročného kola postúpilo 73 súťažných prác,  v II. kategórii, žiaci 8. ročníka, nás so svojou prácou reprezentovali žiačky 8. B Adriána Janovičová  a Kristína Poláková. Odborná porota ich prezentáciu ocenila vynikajúcim 3. miestom. Ceny do tejto súťaže venovalo vydavateľstvo RAABE.  Dievčatám ďakujeme a veríme, že ich nadšenie pre chemické pokusy im zostane, čo najdlhšie.

    • Lyžiarsky výcvik Tále 2018
     • Lyžiarsky výcvik Tále 2018

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom k blížiacemu sa termínu lyžiarskeho výcviku prosím venujte pozornosť nasledovným informáciám.

      LVVK sa uskutoční v termíne 18.2. - 23.2. 2018 v SKI Tále    

      Ubytovanie a stravovanie: Penzión Tále

      Odchod – čas a miesto 18.2. 2018 o 8.30 hod.  Zámocká ul. Holíč

      Príchod – čas a miesto 23.2. 2018 o 15.00-16.00 hod. Zámocká ul. Holíč

      Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania.

     • Oznam pre rodičov

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že môžu odhlasovať z obedov svoje deti na novom mobilnom čísle 0918 729 675, a to aj zaslaním SMS.

      Číslo na pevnú linku 034/6682644 stále platí.

     • Vianočný program

     • Za horami, dolinami, je kráľovstvo detských snov...

      Týmito slovami začínal vianočný koncert žiakov I. stupňa, ktorý pripravili pod vedením svojich pedagógov.  Vďaka  nim  sme sa mohli všetci stretnúť vo vyzdobenej  telocvični, a spoločne si  užiť radosť z prichádzajúcich sviatkov prostredníctvom bohatého kultúrneho programu.

      Vianočné sviatky sú aj o darčekoch a prekvapeniach, a preto  sme tento koncert venovali našej žiačke Wendy Siposovej. Wendy od narodenia trpí vrodeným kĺbovým stuhnutím horných a dolných končatín. Koncert bol spojený so zbierkou, na ktorej žiaci, učitelia a rodičia prispeli celkovou sumou 988 eur a 60 Kč.

      Ďakujeme všetkým , ktorí prispeli na jej rehabilitačný pobyt a prajeme krásne vianočné sviatky!   

      Do galérie Vianočný program boli pridané fotografie.

     • Festival vody 2017 - znova vynikajúce umiestnenia

     • Dňa 12. 12. 2017 sa v priestoroch Vodárenského múzea konalo finále Festivalu vody. Z celého Slovenska sa finále zúčastnilo 75 žiakov, ktorí spolu vytvorili 22 dvoj- až päťčlenných družstiev.

      Už tradične boli projekty tematicky zamerané na výrobu pitnej vody, spôsob čistenia odpadovej vody a kolobeh vody. Novými témami, ktoré žiaci spracovali, bola eutrofizácia vôd a prírodou inšpirované riešenia pri problémoch s vodou.

      Odborná komisia, zložená zo zástupcov BVS, STU, SVP, SAŽP a VÚV, mala aj tento rok neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch, čoho dôkazom je aj to, že okrem tradičných prvých troch miest v oboch kategóriách sa rozhodla udeliť aj jednu špeciálnu cenu.

      Takže tí najlepší si napokon odniesli hodnotné a zaujímavé ceny, ako napríklad sady rozličných laboratórnych pomôcok, modely pre vedecké pokusy, vedomostné hry či knižky. Žiadna škola však neodišla naprázdno a odniesla si spoločensko-vzdelávaciu hru Hydrogénius, ktorú do súťaže venoval Slovenský vodohospodársky podnik.

      Ako dopadli naši žiaci?

      V I. kategórii  1. – 4. ročník ZŠ sa na 2. mieste umiestnili Ivan Dušan, Lánik Adam, Majerník Maximilián s témou Vodné zdroje v obci, pripravovala ich p. uč. Ravasová.

      V II. kategórii 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií sa na 1. mieste umiestnili Nicol Fanturová a Karolína Vaculková s témou Kto alebo čo spôsobuje eutrofizáciu? pripravovala p. uč. Štrbová.

      Celkovo naša škola do finále pripravila 7 tímov, čo predstavuje prípravu 18 žiakov, ktorej sa tiež zúčastnila aj p. uč. Kotvanová.

      Počas tohtoročného podujatia bol pre účastníkov pripravený aj zaujímavý sprievodný program – eko-výchovný koncert Eco H2O Tour s Thomasom Puskailerom, ktorý dal za celým podujatím skvelú bodku.

      Priebeh podujatia, ktorý zachytila TA3, si môžete pozrieť tu:

      https://www.ta3.com/clanok/1118071/na-festivale-vody-ocenili-najlepsie-vyskumne-projekty.html

      Do galérie Festival vody boli pridané fotografie.