• Školský výlet ZOO Hodonín, zámok Milotice
     • Školský výlet ZOO Hodonín, zámok Milotice

     • Kto by nechcel okúsiť život princa alebo princeznej?

      Kto z Vás tancoval alebo vzdával poctu ozajstnej kňažnej?

      No, my, žiaci I.B a I.C  triedy sme toto všetko a ešte viac zažili. Ale pekne poporiadku....

      Tento rozprávkový deň, utorok 20.6.2017, odštartovala návšteva ZOO Hodonín. Vybavení dostatočným množstvom tekutín do horúceho počasia sme si pozreli zvieratá domáceho aj cudzokrajného pôvodu. Najväčšiu pozornosť pútali opice, levy, zebry, kozy, surikaty a exotické vtáky.

      Po prehliadke ZOO cesta pokračovala na zámok Milotice. V sprievode pani kňažnej sme si prešli krásne zámocké interiéry a zoznámili sa s jej rodinou a životom na zámku. Potom nás priučila dvornej etikete a nakoniec nasledoval tanec pre princezné a šermiarsky súboj pre malých princov.

      Všetko za sprievodu dobovej hudby. Než zazvonil rozprávkový zvonec, prešli sme sa francúzskym parkom, bažantnicou a tzv. zásobnou záhradou.

      Unavené nôžky, rozžiarené očká a množstvo nezabudnuteľných zážitkov bolo to s čím sme sa

      vrátili domov.

                                         Mgr. Ivana Vlková, Mgr. Renáta Šimeková, Mgr. Kvetoslava Jarovičová

       

      Do galérie Śkolský výlet ZOO Hodonín, zámok Milotice boli pridané fotografie.

    • Opäť víťazmi v súťaži Krimichémia
     • Opäť víťazmi v súťaži Krimichémia

     • Naša škola má snaživých a šikovných žiakov, o čom sme sa presvedčili dňa 19.6.2017, kedy  sa opäť v súťaži Krimichémia umiestnili na 1.mieste. Tento úspech patrí Eve Jazmíne Tomečkovej /9.A/, Jakubovi Chylovi /9.B/ a pani učiteľke Štrbovej, ktorá žiakov pripravovala a odborne viedla. Realizátorom 8.ročníka tejto súťaže je SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava a partnersky ju podporila spoločnosť Slovnaft, a.s.

      Blahoželáme!!!

      Do galérie Krimichémia boli pridané fotografie.

     • Spôsob platby v ŠKD v školskom roku 2017/2018

     • ZMENA v spôsobe platby platná od 01.09. 2017

      Platby za pobyt Vášho dieťaťa v ŠKD sa budú realizovať 2x počas školského roka do 10-teho v mesiaci – vždy na príslušný polrok ( nie mesačne)

      1. platba bude zrealizovaná v dobe od 01.09. do 10.09. 2017 na prvých päť mesiacov šk. roka ( september 2017 až január 2018)
      2. platba bude zrealizovaná v dobe od 01.01. do 10.01. 2018 na druhýchpäť mesiacov šk. roka (február 2018 až jún 2018)

       

      Platby môžete realizovať zadaním jednorazového príkazu v banke, internet bankingom, hotovostným vkladom v banke, alebo poštovou poukážkou, kde vypíšete všetky náležitosti vrátane mena a priezviska dieťaťa a variabilného symbolu.

      Pri hotovostných platbách vkladom do banky je potrebné taktiež zadať správny VS a celé meno dieťaťa.

      Žiadame rodičov, aby pri úhradách školného zadávali správne variabilný symbol ( bude vášmu dieťaťu pridelený ) a do textu celé meno a priezvisko dieťaťa ( nie rodiča) – predídete tak nedorozumeniam pri identifikácii platieb.

      POZOR zmena vo výške školného!

      Školné: 8 €/mesiac , deti zo soc. znevýhodneného prostredia, ďalší súrodenec 3 €/mesiac

      č. účtu v tvare IBAN: SK29 0200 0000 0025 3413 9751

      Školné sa platí bez ohľadu na to, či dieťa chodí 1 deň alebo celý mesiac, suma je stanovená jednotne. Pri chorobe alebo iných prekážkach, kedy dieťa nenavštevuje ŠKD po dobu 30 dní po sebe,  je možné písomne požiadať o vrátenie školného, ktoré bude zúčtované po uplynutí školského roka do konca septembra  a bude zaslané na váš účet.

      Žiakom, ktorí už majú pridelený variabilný symbol, zostáva nezmenený.

      Žiakom  0-tého a 1. ročníka bude pridelený variabilný symbol pri nástupe do školy (4. septembra 2017)

      V prípade neuhrádzania poplatkov porušíte poriadok školy a Vaša dieťa môže byť vyradené

      zo ŠKD.

    • Hľadá sa SUPERSTAR
     • Hľadá sa SUPERSTAR

     • Dňa 14. Júna 2017 sa v telocvični našej školy uskutočnilo finálové kolo našej školskej Superstar. Finálovému kolu predchádzalo školské kolo, kde porota vybrala 12 finalistov (3 duetá a 6 jednotlivcov). Žiaci si vybrali piesne samostatne z repertoáru ich obľúbených interpretov. Spolužiaci ich povzbudzovali búrlivým potleskom. Porota mala ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní, pretože súťažiaci podali výborné výkony. Porota rozhodovala v zložení: Renáta Studeničová – riaditeľka školy, Zdenka Cintulová – SŠÚ Holíč, Ľubomíra Pechová a Simona Baránková – učiteľky ZUŠ Holíč.

      Porota sa zhodla na nasledujúcom poradí:

      V kategórii jednotlivcov I.stupeň:

      1.miesto Dana Gombárová (2.A), Veronika Svobodová (2.A)

      2.miesto Agáta Látalová (3.C)

      3.miesto Viktória Hrušecká (2.A), Sylvia Rehušová (3.C)

      V kategórii jednotlivcov II.stupeň:

      1.miesto Lucia Steinerová (6.A)

      V kategórii duetá:

      1.miesto Simona Menšíková a Nella Barcziová (1.B)

      2.miesto Ivana Dolinská a Dominika Okenicová (1.C)

      3.miesto Eva Micháliková a Nikol Mikičová (1.B)

      Súťažiaci si za svoje výkony prevzali vecné ceny a diplomy.

      Už sa tešíme na ďalší ročník!

      Do galérie Hľadá sa SUPERSTAR boli pridané fotografie.

    • Pravda o drogách
     • Pravda o drogách

     • O tom, že drogy nelegálne i legálne poškodzujú život ako taký, nikto nepochybuje. Napriek tomu sú medzi mládežou rozšírené. Preto, aby sme sa vyhli problémom s drogami, sa 30.5. a 5.6.2017 uskutočnili protidrogové preventívne prednášky spojené s besedou pre žiakov druhého stupňa. Prednášky urobil Ing. Rastislav Bobček, PhD. z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Žiaci sa dozvedeli, prečo drogy postupne škodia telu, ako pôsobia na mozog, nervový systém a pľúca, ale aj prečo je marihuana škodlivá, fakty o droge extáza a ďalšie informácie. Po prednáške dostali žiaci protidrogovú brožúrku. Veríme, že si odniesli informácie, ktoré im pomôžu v živote bez drog.

      Do galérie Pravda o drogách boli pridané fotografie.

    • Školský výlet - Macocha
     • Školský výlet - Macocha

     • Dňa 6.6.2017 boli žiaci 3.ročníka na výlete v Brne, kde navštívili zábavný park Bruno. Odtiaľ sa presunuli do Moravského krasu, priepasti Macocha, ktorá je súčasť najdlhšieho jaskynného systému v Českej republike. Okrem zábavy žiaci spoznali aj nové krásy blízkeho okolia a tiež adrenalín, ktorý prežívali v jaskyniach pri presúvaní loďkami.

      Do galérie Śkolský výlet - Macocha boli pridané fotografie.

    • Cvičný požiarny poplach
     • Cvičný požiarny poplach

     • Keď sa v školskom rozhlase ozval hlas riaditeľky školy: „Prosím pozor! Hovorí k vám riaditeľka školy! Venujte pozornosť uvedenej správe! Vyhlasujem cvičný požiarny poplach, tak z tohto dôvodu nariaďujem vykonať okamžitú evakuáciu z objektu školy!“

       2.6. 2017 sa konalo taktické cvičenie, zámerom ktorého bolo precvičenie organizácie záchranných prác pri likvidácii následkov požiaru v škole, minimalizovanie škôd a zamedzenie poškodenia zdravia a majetku.

      Cvičenie sa konalo v spolupráci s OR HaZZ v Skalici, DHZO Holíč, SČK, Polícia SR.

      Po skončenia sa konala prehliadka hasičskej a policajnej techniky.

       

                                                                                         Mgr. Renáta Studeničová

      Do galérie Cvičný požiarny poplach boli pridané fotografie.

    • MO v atletike
     • MO v atletike

     • Dňa 24.5.2017 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v atletike v Skalici. Naša škola mala zastúpenie v každej disciplíne.

      Janovičová Adriana (300m,štafeta)

      Lukáčová Michaela (800m,diaľka,štafeta)

      Ondrušová Lucia (60m, 300m, štafeta)

      Ivanová  Timea (60m, diaľka, štafeta)

      Štermenská Ema (800m, kriketka)

      Horniaková Laura (60m, 300m)

      Mikulášková Karolína(diaľka, výška)

      Mikulová Júlia (guľa, kriketka)

      Najlepšie umiestnenie získala Lukáčová Michaela, obsadila 2.miesto s novým osobným rekordom 440cm.

                                                                              Mgr. Šimková Barbora

    • Záhorácka olympiáda
     • Záhorácka olympiáda

     • Dňa 17.5.2017 sa uskutočnila na ZŠ s MŠ v Gbeloch Záhorácka olympiáda. Zúčastnilo sa na nej 14 škôl z nášho regiónu.

      Našu školu reprezentovali štyri dievčatá.

      L.Horniaková v behu na 60m a 300m,

      A.Janovičová v behu na 60m a 300m,

      L.Ondrušová v behu na 60m a 300m,

      M.Lukáčová v behu na 800m a v skoku do diaľky, kde aj získala jedinú medailu pre našu školu a výkonom 412cm si vybojovala 3.miesto.

                                                                             Mgr. Šimková Barbora

      Do galérie Záhorácka olympiáda boli pridané fotografie.

    • Športová olympiáda detí
     • Športová olympiáda detí

     • Dňa 26.5. 2017 sa konala "Športová olympiáda detí". Akcie sa zúčastnilo 96 športovcov z I.stupňa. Športovalo sa v týchto disciplínach: beh na 50 m, beh na 200m, štafetový beh, skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom. Pre deti boli pripravené zábavné sprievodné akcie.

      Diplomy za 1.,2. a 3. miesto získali chlapci a dievčatá v každej disciplíne za ročník,

      Zlaté medaily získali najlepší športovci:

      1.ročník: Alexander Václavek, Zara Tkáčová

      2.ročník: Róbert Vrubeš, Gabriela Čáranová

      3.ročník: Adam Křižan, Terézia Vaculková

      4.ročník: Adam Horniak, Klára Brišková

      Za  štafetový beh boli ocenené družstvá zlatými medailami. Boli to triedy: 1.B, 2.B, 3.A, 4.A

                                                                                                                                   Mgr. Pribylová Viera

       

      Do galérie Śportová olympiáda detí boli pridané fotografie.

       

    • Vyučovanie v teréne
     • Vyučovanie v teréne

     • Vyučovanie nemusí prebiehať len v triede ako sme sa o tom presvedčili  dňa 18. mája, kedy sa žiaci 5.ročníka zúčastnili exkurzie, kde sa dozvedeli veľa nových poznatkov. Prvou zastávkou bola firma Sonnentor v Čejkoviciach.  Previedli nás voňavými skladmi i výrobnými priestormi, kde sme mohli vidieť zrodenie nálevového čajového vrecka. Svoje znalosti o lúčnych bylinách sme si mohli overiť v bylinkovej záhrade priamo v areáli firmy. Vo firemnom obchodíku sme si nakúpili biočaje, koreniny a ďalšie špeciality. Ďalšou našou zastávkou bola botanická a sladkovodná expozícia v dedinke Modrá. Vonku mohli  deti vidieť  záhradku s liečivými bylinkami a rybník. Obrovské prekvapenie však prišlo vnútri. V hĺbke 3,5 m sa nachádzal sklenený tunel,  cez ktorý bolo vidieť ryby našich vôd -  kaprov, zubáčov, jeseterov, obrovské vyzy, sumcov, šťuky. Všetky sa predvádzali nad našimi hlavami v rybníku, na dne ktorého sme stáli. Nakoniec sme navštívili neďaleký  Archeoskanzen,  ktorý nám priblížil život obyvateľov Veľkej Moravy. Nachádzali sa tu obydlia s palisádovým opevnením, bránou, vežami, kostolíkom a remeselníckymi dielňami. Deti sa tu mohli preniesť do historického obdobia Veľkomoravskej ríše.  Takéto vyučovanie sa deťom veľmi páčilo!

                                                                                                       Mgr. Vaňková Katarína

      Do galérie Exkurzia Čejkovice, Modrá boli pridané fotografie.

     • Projekt "Historická abeceda"

     • V januári 2017 sa žiaci 5.A triedy zapojili do projektu " Historická abeceda "s ruským mestom Malojaroslavec. Projekt sme ukončili v piatok 19.05.2017 telemostom. Najprv  prezentovali svoje mesto žiaci 4.ročníka Gymnázia Malojaroslavec. Potom žiaci piateho ročníka prezentovali svoje poznatky o  siedmich pamiatkach mesta zoradených podľa abecedy, svojim ruským rovesníkom ukázali aj vlastnoručne nakreslené obrázky pamiatok. Žiaci obidvoch škôl sa oboznámili nielen s jednotlivými historickými  pamiatkami, ale pozitívom tohto podujatia  bolo aj stretnutie s cudzím (ruským)  jazykom. Nadviazali sme multikultúrnu spoluprácu, ktorá je v súčasnom svete nevyhnutná.

      Žiakov pripravovala Mgr. Barančicová Ľudmila

    • McDonalds Cup - krajské kolo
     • McDonalds Cup - krajské kolo

     • Dňa 19.5.2017 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo v minifutbale žiakov I.stupňa McDonald´s Cup. Naši žiaci v zostave Adam Horniak, Matyáš Kadlic, Adam Křižan, Aneta Micháliková, Viktor Mráz, Simon Nádaský, Nikola Rapsová, Adam Šebesta, Andrej Šebesta, Roman Tkáč dosiahli tieto výsledky:

      Holíč - Šamorín 4:5, Holíč – Sereď 3:3, Holíč - Piešťany 4:3.

      V boji o tretie miesto porazili Senicu 4:1.

      Celkovo obsadili 3.miesto, čím si obhájili umiestnenie z predchádzajúceho roka.

                 Srdečne blahoželáme!

                                                                            Mgr. Zelenka Ľubomír   

      Do galérie McDonalds Cup - krajské kolo boli pridané fotografie.

    • Vodný ekosystém
     • Vodný ekosystém

     • Na hodine biológie v 5.ročníku sme privítali hospodára miestnej organizácie Slovenského  rybárskeho zväzu pána Baláža. Porozprával  žiakom o živote vodného ekosystému. Priniesol si aj videozáznam z verejného  výlovu zámockého rybníka, ktorý žiakom priblížil zaujímavú prácu rybárov. Povysvetľoval žiakom priebeh výlovu a odpovedal na ich zvedavé otázky . Dozvedeli sme sa veľa o chove rýb, love rýb a  najčastejšie chovaných druhoch.

      Do galérie prednáška boli pridané fotografie.

    • Holíčska ekotrieda
     • Holíčska ekotrieda

     • 28.apríla sa na našej škole uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže v zbere tetrapakových obalov  - „HOLÍČSKA EKOTRIEDA šk. roka 2016/2017“. Túto súťaž vyhlasuje každoročne primátor mesta Holíč Zdenko Čambal. Po úvodnom kultúrnom programe pán primátor ocenil všetky zúčastnené školy mesta Holíč.

      1.miesto: MŠ Lúčky

      2.miesto: ZŠ Bernolákova

      3.miesto: ZŠ Školská

      Do galérie Holíčska ekotrieda boli pridané fotografie.

     • SciChallange

     • A znova Vás chcem požiadať o podporu našich žiakov, ktorí sa prihlásili sa do súťaže SciChallenge. Táto súťaž je celoeurópskou súťažou pre mladých ľudí so záujmom o PRÍRODNÉ VEDY, TECHNOLÓGIU, INŽINIERSTVO alebo MATEMATIKU. Za Slovenskú republiku sú v tejto súťaži zatiaľ len tri tímy z toho dva sú od žiakov ZŠ Bernolákova Holíč.

      1.tím: Adela Erbertová, Karolína Mikulášková, Andrej Oravec

      https://www.youtube.com/watch?v=tbtT4T3JlTw&t=0s


      2. Tím: Eva Jazmína Tomečková a Jakub Chylo

      https://www.scichallenge.eu/cs/submission?pid=1444

       

      A ako ich môžete podporiť ? Zdieľaním a lajkovaním. Ďakujem

       

    • Víťazný návrh obálky žiackej knižky
     • Víťazný návrh obálky žiackej knižky

     •  V marci 2017 sa naša škola zapojila do 17. ročníka celoslovenskej súťaže:   „Najlepší grafický návrh obálky žiackej knižky“.

      Do súťaže sa zapojilo 218 škôl s počtom 753 žiackych prác.

      Práce žiakov hodnotila odborná  komisia, ktorá bola vytvorená zo zástupcov  ŠEVT a. s., bolo vybraných 100 najkrajších návrhov. Tieto postúpili do ďalšieho kola, v ktorom vybrali 2 návrhy žiaci a členovia odbornej komisie.

           Žiačka našej školy - Eva Jazmína Tomečková -  je autorkou víťazného návrhu. Žiacku knižku s jej motívom na obálke budú obdivovať žiaci v školskom roku 2018/2019.

           Šikovnej a talentovanej Eve Jazmíne, žiačke 9.A triedy, želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      Žiačka pracovala pod vedením pani učiteľky Mgr. Bibiany Petrákovej.

      Do galérie Najlepší návrh obálky žiackej knižky boli pridané fotografie.

    • Hľadá sa SUPERSTAR
     • Hľadá sa SUPERSTAR

     • Výberové kolo súťaže SUPERSTAR sa konalo 4.5.2017.

      Do finálového kola postúpili:

      duo: Simona Menšíková a Nella Barcziová (1.B) s piesňou "Ta ne" od Kristíny

      duo: Eva Micháliková a Nikol Mikičová (1.B) s piesňou "Jabĺčko" od Kristíny

      duo: Ivana Dolinská a Dominika Okenicová (1.C) s piesňou "Až raz budem učiteľkou" od Dary Rolins

      Sóla: Veronika Svobodová (2.A) - "Na bieleho koňa" od Kristíny

      Danka Gombárová (2.A) - "Veľmi ťa ľúbim mama" od Ivetky Gregušovej

      Viktória Hrušecká (2.A) - "V sieti ťa mám" od Kristíny

      Sylvia Rehušová (3.C) - "Šípková Ruženka" od Nogu a Skrúcaného

      Agáta Látalová (3.C) - "Let me love you" od Justina Biebera

      Lucia Steinerová (6.A) -  "Modrá" od Jany Kirschner

      Finálové kolo sa uskutoční 13.6. 2017o 10.00 h. v telocvični školy.

      Do galérie Hľadá sa SUPERSTAR boli pridané fotografie.