• Beseda s dentálnou hygieničkou

     • Dňa 23.11.2017 našu školu navštívila dentálna hygienička Ing. Michaela Kršková zo stomatologického strediska STARDENT. Pútavou a hravou formou získali žiaci I.A a I.B triedy nové vedomosti a zručnosti o zdravom chrupe, správnom postupe čistenia zúbkov, prevencii a zdravej výžive a v neposlednej rade aj o prekonávaní strachu zo „zubárskeho kresla“.

                                                                                         Mgr. Janečková Dana

      Do galérie beseda s dentálnou hygieničkou boli pridané fotografie.

     • "Školou chodil Mikuláš"

     • Na sviatok sv. Mikuláša, 6.decembra, zavítal do našej školy  ozajstný sv. Mikuláš aj s pomocníkmi - anjelmi  a čerticami. Čertice poriadne  vystrašili  nezbedných žiakov, anjelici zase rozdávali sladké prekvapenia. Mikuláš sa deťom prihovoril a tie odvážnejšie  mu zarecitovali básničku. Celý deň panovala v škole veselá nálada.

      Do galérie Školou chodil Mikuláš boli pridané fotografie.

     • Podnetná exkurzia do Brna

     • Naši piataci sa na exkurzii do neďalekého Brna dozvedeli množstvo zaujímavých poznatkov. Aj keď sa konala priamo na mikulášsky sviatok (6.12. 2017), zamerala sa na inú tematiku. Cieľom výpravy bolo brnianske planetárium, no časová rezerva dovoľovala doobeda absolvovať ešte jeden vstup. Výber padol na kazematy pod hradom Špilberk. Žiakov aj učiteľky vyše hodinová prehliadka doplnená o zaujímavý výklad naozaj zaujala. Nenadarmo ide o jednu z najnavštevovanejších turistických atrakcií v Brne. Prešli sme rozsiahlu časť premysleného podzemného systému chodieb, ktorý v minulosti slúžil ako vojenský úkryt pri obliehaní hradu, neskôr ako kruté väzenie pre najťažších zločincov i politických väzňov, počas 2. svet. vojny opäť ako vojenský úkryt pre gestapo. Ohromili nás kruté podmienky v podzemných kobkách pre odsúdencov na doživotie, ale aj mierne pomery pre urodzených väzňov.   Deti by sa boli ešte kadečo vyzvedali, ale bol čas na presun na druhú časť exkurzie – Hvezdáreň a planetárium Brno. Po príchode na miesto sa najprv pozabávali na Vedeckej ceste s interaktívnymi exponátmi, ako kaleidoskop, pixelová stena, zvukovod, planetárny silomer a podobné vedecké hračky. Samotný program v sále digitálneho planetária všetkých uchvátil. Verný model vesmíru, umelá obloha s množstvom hviezd videných z rôznych kútov Zeme,  najznámejšie súhvezdia a ku všetkému zaujímavý komentár. No a nakoniec film Cesta za miliardou hviezd, v ktorom boli prezentované najnovšie metódy merania vzdialeností vo vesmíre, ale aj vznik a vývoj hviezd, tvar a štruktúra našej Galaxie. Náročná téma, no spracovaná mimoriadne atraktívnou formou. Možno konštatovať, že exkurzia naplnila  svoje ciele – poučila aj pobavila.  

                                                                                               Mgr. Miriam Hricová

      Do galérie Exkurzia Brno boli pridané fotografie.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej  kampane Červené stužky. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Preto si aj naši žiaci dňa 1.12. 2017 pripravili niekoľko aktivít prebiehajúcich najmä v 9. ročníku :

      • prebehla rozhlasová relácia, kde žiaci boli oboznámení s kampaňou,
      • ráno žiaci, ktorí vyrobili červené stužky, pripínali tento symbol na oblečenie svojich spolužiakov,
      • deviataci sa zúčastnili besedy a aktivít spojených s problematikou AIDS a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi,
      • siedmaci vytvorili nástenku na chodbe školy na tému  kampaň červené stužky,
      • žiaci na hodine etickej výchovy pozerali DVD film „Príbehy anjelov“.

      Kampaň mala opäť pozitívny ohlas a už teraz sa tešíme na jej ďalší ročník, do ktorého sa určite opäť zapojíme.

                                                                                                    Mgr. Mária Kondeková

                                                                                                     koordinátor prevencie

       

      Do galérie Červené stužky boli pridané fotografie.

     • Plavecký výcvik

     • I tento rok naša škola organizovala plavecký výcvik detí 3. a 4. ročníkov. Výcvik sa uskutočnil v krásnych priestoroch senickej plavárne. Skoro všetky naše malé rybičky sa naučili plávať. Na záver súťažili o najlepších plavcov z každej skupiny, vyskúšali si jazdu v tobogane a vykúpali sa vo vírivke.

     • Beseda so spisovateľkou

     • 24. 11. sa uskutočnila beseda so spisovateľkou Renátou Matúškovou. Všetci tretiaci sa na ňu veľmi tešili. Pani spisovateľka si pre nich pripravila dve pútavé knihy – Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch a Slovenskí zbojníci povesti a iné zvesti. Deti mali veľa otázok, na ktoré autorka odpovedala s úsmevom na tvári. Na záver besedy, žiaci poďakovali a odovzdali pani Matúškovej malý darček.

      Do galérie Beseda so spisovateľkou boli pridané fotografie.

    • "Ochranárik 2017"
     • "Ochranárik 2017"

     • Vo štvrtok 30.11. 2017 zorganizoval odbor krízového riadenia Okresného úradu Skalica vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“. Súťaž každoročne organizuje pod záštitou Ministerstva vnútra SR odbor krízového riadenia Okresného úradu. Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia detí materských škôl, základných škôl a špeciálnych základných škôl. Žiaci boli hodnotení v štyroch kategóriách a z rúk primátora Zdenka Čambala a prednostky okresného úradu Viery Kučerovej si prevzali hodnotné ceny.

      Umiestnenie našich žiakov:

      Kategória ZŠ I. stupeň:

      2.miesto Terézia Poláková 4.A

      3.miesto Lila Kubátová  2.B

      Kategória ZŠ II.stupeň:

      1.miesto Simona Iršová 5.A

      3.miesto Nina Hanzalíková 5.A

      Srdečne blahoželáme!

      Do galérie Ochranárik boli pridané fotografie.

    • Rodina bez cigariet
     • Rodina bez cigariet

     • Rodina bez cigariet

      Dňa 20. 11.2017 sa v Skalici konal 6. ročník okresnej školskej konferencie - Rodina bez cigariet. Do súťaže sa zapojili 3 družstvá z našej školy. Boli to  Adam Pelikán, Lucia Steinerová – II. kategória, Marek Malík a Martin Gavlík I. kategória. Jessica Gašpárková, David Deščík a Tomáš Ciriak sa umiestnili na 5. mieste v I. kategórii.  Všetci žiaci sa na súťaž poctivo pripravovali, za čo im ďakujeme a výhercom srdečne gratulujeme.                                                                                                     

      Mgr. M. Kondeková

      Do galérie Rodina bez cigariet boli pridané fotografie.

    • Exkurzia v múzeu holokaustu.
     • Exkurzia v múzeu holokaustu.

     • 14. novembra 2017 sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.  Pri pohľade na budovy nám zmizol úsmev z tváre. Uvedomili sme si, že tu zomierali ľudia. Na úvod sme si vypočuli v krátkom filme výpoveď človeka, ktorý prežil tento tábor. Po skončení videa nás pani sprievodkyňa odviedla do prvej časti múzea  -exkurzie barakov. Prvá časť obsahovala hlavne pomníky zosnulých. Presunuli sme sa k vagónu v ktorom prevážali väzňov do iných táborov. Po prezretí vagóna nás pani sprievodkyňa odviedla do druhej budovy expozície. Tu nás oboznámila aj s inými koncentračnými tábormi. Súčasťou expozície boli aj zabavené osobné veci väzňov, ako kufre, topánky, oblečenie a dokonca aj kúsok kože s vytetovaným číslom, zachované dávidove hviezdy ako symbol židov. Po prehliadke sme sa premiestnili do poslednej časti exkurzie, ktorá obsahovala prezentáciu o úteku pána Vrbu a pána Wetzlera z koncentračného tábora Auschwitz.

      Za túto exkurziu ďakujeme našej pani sprievodkyni, ale predovšetkým našim pani učiteľkám Barančicovej a  Kondekovej,  vďaka ktorým sme mohli navštíviť tento pracovný koncentračný tábor.

                                                                                                                                   E. Štermenská, N. Fanturová

                                                                                                                                                   žiačky 8.A triedy

      Do galérie Múzeum Holokaustu boli pridané fotografie.

     • Vedecká exkurzia

     • Vedci, ktorí sa zaoberajú geológiou a botanikou boli tí, ktorí nás privítali na pôde SAV v Bratislave. Možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie sme dostali ako víťazi súťaže „Výskumník - Pouličník“, ktorú organizovala nezisková organizácia SOVVA v rámci tohtoročnej Noci výskumníkov. Najskôr sme absolvovali prehliadku seizmologického laboratória v Geofyzikálnom odbore, kde nám vysvetlili ako vznikajú zemetrasenia a akým spôsobom sa monitorujú. Na Geologickom odbore sme si mohli pozrieť rôzne fosílie pod mikroskopom a tiež sme videli aj zlatinky z nánosov z Dunaja. Videli sme vzorky minerálov, hornín a modely meteoritov.  Na záver tejto časti exkurzie si žiaci urobili krátky test a štyria najlepší dostali za odmenu knihu. Hneď po skončení tejto časti sme odišli do Botanického ústavu, kde sme sa oboznámili s mikroskopickou technikou na Oddelení fyziológie rastlín a s laboratóriami molekulárnej systematiky. Zaujímavosťou pre nás bolo vidieť, akým spôsobom sa získava DNA z rastlín. Dozvedeli sme sa, že na tomto oddelení sa snažia získavať semená ohrozených druhov rastlín, ktoré následne zasielajú do databanky semien v Anglicku. Exkurzia bola veľmi náročná z hľadiska všetkých vedomostí, ktoré sme sa dozvedeli. Možno o pár rokov bude inšpiráciou pre budúcu profesionálnu orientáciu našich žiakov.

      Do galérie Vedecká exkurzia boli pridané fotografie.

    • Jesenné pochúťky
     • Jesenné pochúťky

     • V mesiaci november pani učiteľky v spolupráci s rodičmi pripravili deň s názvom „Jesenné pochúťky“. Rodičia s deťmi pripravili rôzne nátierky, šaláty, koláče a ďalšie pochúťky z ovocia a zeleniny. Pani učiteľky tematicky prispôsobili jednotlivé vyučovacie predmety. Deťom sa aktivity veľmi páčili a s radosťou privítali oživenie bežného školského dňa.

      Do galérie Jesenné pochúťky boli pridané fotografie.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 20.11.2017 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré pre našich žiakov pripravili vyučujúce anglického jazyka. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. V kategórii 1A získal 1. miesto Tomáš Škrovan zo 6.A a Adela Erbertová z 9.A sa umiestnila prvá v kategórii 1B. Ďakujeme všetkým žiakom za veľký záujem a víťazom želáme veľa šťastia v okresnom kole.

    • Vynikajúce výsledky našich strelcov pokračujú.
     • Vynikajúce výsledky našich strelcov pokračujú.

     • Opäť po roku sa v našej telocvični uskutočnila dňa 3.11.2017 strelecká súťaž O putovný pohár primátora mesta Holíč, ktorá bola zároveň aj 2. kolom Krajskej školskej streleckej ligy a Majstrovstvami Skalického okresu žiakov a žiačok ZŠ v streľbe zo vzduchovej pušky. Zverencom trénera Milana Vymyslického sa opäť darilo a putovný pohár si od primátora mesta Holíč Zdenka Čambala prevzalo družstvo starších žiakov v zložení: Michal Ružička, Monika Havelková a Erik Nemeček.

      V kategórii starších žiakov sme mali nasledovné umiestnenia: Michal Ružička -  1. miesto, Erik Nemeček - 2. miesto, Jozef Svitek - 6. miesto. V kategórii starších dievčat sa žiačka  Monika Havelková umiestnila na 1. mieste a Silvia Vymyslická v kategórii mladších dievčat taktiež obsadila 1. miesto. Prvú priečku si vystrieľal v kategórii mladších žiakov žiak Lukáš Horínek a  2. miesto obsadil Patrik Janda. Uvedení žiaci postupujú do krajského kola aj ako jednotlivci a aj ako družstvá starších a mladších žiakov.

      Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach. Riaditeľka školy ďakuje za reprezentáciu mesta Holíč a našej školy všetkým zúčastneným žiakom a realizačnému tímu v zložení: Milan Vymyslický,  Lukáš Jediný a David Bimka.

       

    • Úspech našich šachistov
     • Úspech našich šachistov

     • Dňa 27. októbra 2017 sa v Hoteli sv. Ľudmily v Skalici uskutočnili Školské majstrovstvá okresu Skalica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Svoje hráčske schopnosti predviedli aj traja žiaci našej školy, ktorí sa v silnej konkurencii nenechali zahanbiť.

      Tretiaci Filip Štefko a Liana Šefčíková sa umiestnili na 9. mieste a 1. miesto s postupom do krajského kola si zaslúžene vybojoval Daniel Švrček z VIII. A triedy. Šachistov pripravuje Mgr. Marek Šefčík.

      Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme, aby cenné skúsenosti premieňali na úspechy i v ďalších šachových partiách.  

      http://zs-holic.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=311  

    • Zber gaštanov
     • Zber gaštanov

     • Zber gaštanov patrí k pravidelným aktivitám našej školy. Spolupráca s Lesnou správou v Holíči a Zväzom poľovníkov je  jednou z aktivít nášho celoročného environmentálneho projektu. Deti, ale aj ich rodičia, starí rodičia, súrodenci a učitelia sa s nadšením zapájajú do zberu gaštanov. Okrem dobrého pocitu, že aj my nepriamo pomáhame pri kŕmení lesnej zveri, sme zažili veľa zážitkov pri pozorovaní jesennej prírody. Pri práci sme si  upevňovali priateľské vzťahy, trávili sme  viac času na čerstvom vzduchu. Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, ďakujeme a tešíme sa na aktivity, ktoré pre nás lesníci a poľovníci opäť pripravia.

      Do galérie Zber gaštanov boli pridané fotografie.

    • Prijali sme do cechu žiackeho takmer 80 prváčikov
     • Prijali sme do cechu žiackeho takmer 80 prváčikov

     • Zvyčajne podvečer školáci sedia nad úlohami, chrumkajú ovocie či relaxujú. No streda 25. októbra bola výnimočná. Naši prváčikovia sa stále nachádzali v škole a spolu s nimi aj ich pani učiteľky,  rodičia, súrodenci. V slávnostne vyzdobenej telocvični sa totiž konala slávnostná imatrikulácia prvákov, ktorá nesporne patrí k najkrajším školským zážitkom.

      A prváci si tento večer riadne užili. Usmiati, suverénne odvážni, plní elánu čakali na svoje vystúpenia. Úvodná prezentácia vtipnej miniankety všetkých výborne naladila, po nej si vypočuli príhovory riaditeľky školy Renáty Studeničovej a primátora mesta Zdenka Čambala. Obaja sa prívetivými a srdečnými slovami prihovárali najmä malým protagonistom večera, no úprimné slová venovali aj prítomným rodičom a učiteľom, ktorí by sa mali navzájom rešpektovať, aby dosiahli čo najlepšie výsledky pri výchove mladej generácie.   

      Potom prišiel na rad originálny a dynamický program. Malí žiačikovia spievali, tancovali, recitovali, ba aj anglické slovíčka odriekali. Vystúpili všetky 4 prvácke triedy, no program nenudil ani minútu. Moderátorské nadanie predviedli dvaja deviataci v úlohe večerníčkovských postavičiek Macha a Šebestovej s neodmysliteľným kúzelným slúchadlom. A moderátori využili aj ďalšie rekvizity – obrie ceruzky, ktorými  prvákov pasovali do cechu žiackeho. Z rúk pána primátora a pani riaditeľky prváčikovia prevzali imatrikulačné listy a  knihy na pamiatku. Možno aj so sladkými odtlačkami prštekov od záverečnej marcipánovej maškrty...

       

                                                                                                                     Mgr. Hricová Miriam

      Do galérie Imatrikulácia prvákov 2017 boli pridané fotografie.

    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy

     • 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Svetový deň výživy zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania. V tento deň si pani vychovávateľky v ŠKD pripravili  pre deti rôzne aktivity, hry, súťaže na tému zdravá výživa. Rozprávali sa aj o zdravom životnom štýle.

      Pochutnávali si pritom na čerstvom ovocí, zeleninových šalátoch a pomazánkach, ktoré si sami pripravili.

      Veríme, že aj takouto formou si žiaci osvoja zásady zdravého stravovania a tie potom prispejú k zdravému životného štýlu.

    • "Pozvánka do knižnice"
     • "Pozvánka do knižnice"

     • Presne takýto názov má tematický celok v učebnici literatúry pre 5 ročník. Je zameraný na podporu čítania krásnej literatúry, ale aj oboznamovania sa so systémom práce knižníc. Učiteľky slovenského jazyka a literatúry v 5. ročníku využili ponuku Mestskej knižnice v Holíči a vybrali sa do nej na exkurziu v piatok 6. októbra. Pracovníčky knižnice žiakov zoznámili s oddeleniami knižnice, so systémom triedenia a požičiavania kníh aj s možnosťami doplnkových služieb. Potešili sa, keď zistili, koľkí žiaci z tejto  skupinky knižnicu pravidelne navštevujú. Ďalší čitatelia sa zaregistrovali, prípadne sa - motivovaní svojimi spolužiakmi -  zaregistrovať chystajú.

      Do galérie "Pozvánka do knižnice" boli pridané fotografie.

    • Zážitkové učenie v Strážnici
     • Zážitkové učenie v Strážnici

     • V mesiaci september sa štvrtáci našej školy zúčastnili programu, ktorý pre žiakov základných škôl uskutočnili pracovníci Múzea dediny juhovýchodnej Moravy v Strážnici, s ktorými už viac rokov spolupracujeme. Program mal názov „Podzim na dědině“ a priblížil žiakom život na dedine v čase zberu úrody.

       Deti na svojich potulkách prechádzali viacerými stanoviskami, napr. videli ukážku záprahu koní, vyorávania zemiakov ,zberu cukrovej repy,  lámania  a česania  ľanu a konope, šliapania  kapusty. Ujo bylinkár učil deti rozoznávať a používať liečivé rastliny. Deti ochutnávali typické jesenné pochúťky – pečené podlistníky, varené zemiaky v kotli, jablčnú ovocnú šťavu . Na lúke si dievčatá a chlapci merali svoje sily pri detských hrách. Tiež si pripomenuli Pamiatku zosnulých  a dozvedeli sa o tradícii tohto sviatku na Morave.

      Žiaci odchádzali z tejto akcie plní dojmov, ktoré boli znásobené tým, že si všetky činnosti mohli vyskúšať na „vlastnej koži“. Už sa všetci tešíme na Vianoce v tomto prírodnom múzeu v Strážnici.

    • Noc výskumníkov 2017
     • Noc výskumníkov 2017

     • Dňa 29.9.2017 som spolu s 52 žiakmi zo 6 tried absolvovala výstavu s názvom Body the Exhibition v Bratislave. Všetci sme mali možnosť vidieť ako ľudské telo vyzerá zvnútra. Sprievodcov nám robili študenti medicíny, ktorí veľmi pútavým a názorným spôsobom vysvetlili stavbu jednotlivých sústav.  Potom sme sa presunuli do Starej tržnice, kde sa konala Európska noc výskumníkov 2017.

      Tu boli naši žiaci aj ocenení za súťaž „Výskumník pouličník“ ktorú vyhrala 9.A trieda  a Lucia Steinerova zo 7.A triedy získala tiež prvé miesto vo výtvarno-fotografickej súťaži „A pointa?“ . Žiaci pracovali pod vedením pani učiteľky Štrbovej.

      No a potom nás čakali vedci, ktorí sa  vo svojich vedeckých stánkoch snažili priblížiť širokej verejnosti výsledky svojej práce.

      Mnohé stánky boli zamerané na objavovanie zábavy vo vede, žiaci mohli ochutnať hmyz- potrava 21.storočia, zistiť niečo viac o sopkách, riešili matematické hlavolamy, logické hry, pozorovali zaujímavé chemické pokusy.

      Simona Dojčarová 9. A

      Do galérie Noc výskumníkov 2017 boli pridané fotografie.