• Prednáška Bez drog

     • Dňa 12.11.2019 sa na našej škole uskutočnila prednáška Bez drog. Prednášky sa zúčastnili žiaci 5.-9.ročníka. Žiaci sa na prednáške dozvedeli o škodlivých účinkoch drog či o ich vplyve na ľudský organizmus. Okrem toho im prednášajúci vysvetlil ako sa menia nálady a pocity ľudí, ktorí sú drogovo závislí.

     • Beseda s pani Hejdovou a jej postihnutým synom Markom - zbierame plastové vrchnáky na dobrú vec.

     • Na našej škole realizujeme separovaný zber v rámci Holíčskej ekotriedy v spolupráci s Mestom Holíč už niekoľko rokov. Pani uč. Mgr. Monika Neuročná je koordinátorkou väčšiny zberových aktivít na našej  škole, kde deti zbierajú okrem plastových vrchnákov i tetrapakové obaly, plechovky, papier, batérie, dokonca i  drobný elektroodpad. Dňa 12.11.2019 na našej škole usporiadala besedu pre žiakov 4. a  5. ročníka s pani Máriou Hejdovou z Letničia a jej postihnutým 10-ročným synom Markom. Pani Hejdová vyrozprávala svoj príbeh, aké to je fungovať v bežnom živote s chorým dieťaťom, ktoré trpí Dawnovým syndrómom, detskou mozgovou obrnou, epilepsiou, ťažkým stupňom hluchonemoty, mikrocefalom a oslabenou imunitou. Koľko rodina  potrebuje financií na rôzne ozdravné pobyty a rehabilitácie pre svojho syna Marka, aby zvládla jeho zdravotný  stav, tak aby napredoval a žil lepším životom. Bohužiaľ Markov zdravotný stav si vyžaduje neustále pravidelné rehabilitácie a rodina si ich z vlastných prostriedkov nemôže dovoliť financovať. Jeden vrchnák má približne 2,5 gramu a kilo vrchnákov stojí 20 centov. Za tonu vrchnákov vie získať až 150€ - 200€, čo je asi 100 vriec. Potrebuje plný kamión, do ktorého sa vmestí až 500 vriec, aby získala financie na 1 rehabilitačný pobyt v Maďarsku. Vrchnáky sa ďalej recyklujú  a týmto pomáhame nielen Marekovi, ale aj prírode. Stačí tomu venovať každý deň chvíľu a  reálny výsledok je vidieť až po dlhšom čase.

      Týmto by sme chceli požiadať všetkých žiakov, aby prispeli do zberu plastových vrchnákov, ktoré pomôžu malému Marekovi. Vrchnáky môžete odovzdať  v škole p. uč. Neuročnej a tá ich posunie ďalej  pani Hejdovej. Čím viac detí a ľudí sa zapojí do zbierania, tým lepšie.  Ďakujeme.   

                                                               Mgr. Monika Neuročná

     • Prvé strelecké súťaže v novej sezóne

     • Prvými súťažami sezóny 2019/2020 sú 4 kolá Krajskej školskej streleckej ligy. Prvé kolo O putovný pohár starostu obce Trakovíc sa uskutočnilo 25.10.2019 v Trakoviciach. Mládežníci zo streleckého krúžku pri ZŠ Bernolákova Holíč znovu dokázali ich kvality. V kategórii starších žiakov nás reprezentovali a uspeli Lukáš Horínek, ktorý si odniesol prvé miesto, Matej Šcuhta druhé miesto a siedme miesto obsadil Andrej Andelitschek, v kategórii mladších žiakov sa na prvom mieste umiestnil Juraj Hnátovič nasledoval ho Matyas Němec z druhým miestom. V kategórii mladších žiačok sa na prvom mieste umiestnila Silvia Vymyslická a na treťom Natália Paráková. Ako družstvo sa ZŠ Bernolákova Holíč umiestnilo na 1. mieste (Lukáš Horínek, Silvia Vymyslická a Juraj Hnátovič).

      Krajská školská strelecká liga pokračovala 8.11.2019 druhým kolom. O putovný pohár primátora mesta Holíč prišlo zabojovať 28 strelcov z jedenástich škôl západného Slovenska. Najlepší výsledok súťaže (285 z 300) dosiahol, a kategóriu starších žiakov aj vyhral náš strelec, Matej Šuchta. Druhé miesto v rovnakej kategórii obsadil Lukáš Horínek. Naši strelci bodovali i v ostatných kategóriách. V kategórii mladších žiakov zvíťazil Juraj Hnátovič, na druhom mieste Matyas Němec, siedme miesto obsadil Tomáš Rajčák a ôsme Dominik Meixner. V kategórii mladších žiačok sa na prvom mieste umiestnila Silvia Vymyslická a na treťom mieste Natália Paráková. Súťaž družstiev vyhralo s náskokom 57 bodov družstvo ZŠ Bernolákova Holíč v zložení Silvia Vymyslická, Lukáš Horínek a Juraj Hnátovič. Družstvo týmto obhájilo svoje prvenstvo z minulých rokov a získalo tak putovný pohár primátora mesta Holíč.

      Súčasťou druhého kola Krajskej školskej streleckej ligy boli aj Majstrovstvá okresu Skalica v streľbe zo vzduchovky. Naši strelci si s ich výsledkami vybojovali miestenky na Majstrovstvá kraja odkiaľ môžu postúpiť na majstrovná Slovenska.

      Súčasťou bola i ukážka ďalších disciplín športovej streľby. Monika Havelková a Lukáš Horínek predstavili olympijskú disciplínu „Vzduchová puška 40 (VzPu 40)“ strieľanú v stoji so športovými vzduchovými puškami. Tomáš Hurban predstavil ďalšiu olympijskú disciplínu „Vzduchová pištoľ 40 (VzPi 40)“ a Silvia Vymyslická, Juraj Hnátoviš a Matej Šuchta predstavili národnú disciplínu „Vzduchová puška 40 ľah (VzPu 40 ľah)“ strieľanú v polohe ľah so športovými vzduchovkami.

      Súťaž v Holíči sa uskutočnila so spolufinancovaním a podporou mesta Holíč, ZŠ Bernolákova Holíč a Športovo streleckého klubu BETA 77 Holíč.

      Ďalšie kolo čaká našich strelcov 22.11.2019 v Hlohovci a záverečné kolo bude 29.11 2019 opäť na domácej pôde v Holíči. Našim strelcom držíme palce a prajeme ďalšie strelecké úspechy.

       

      Ing. Lukáš JEDINÝ

      Do galérie Strelecká súťaž o pohár primátora boli pridané fotografie.

     • Imatrikulácia prvákov

     • Dňa 5. 11. boli prváci našej školy slávnostne prijatí do rodiny školákov. Slávnosť sa začala privítaním hostí a krátkou videoprojekciou, ktorá nám priblížila bežný školský deň prvákov. V duchu našich tradícií sa prváci predstavili pásmom ľudových piesní a tancov. Symbolickým pasovaním a zložením prváckeho sľubu sa stali ozajstnými členmi našej školy. Túto nezabudnuteľnú udalosť im bude pripomínať kniha a imatrikulačný list, ktoré si prevzali z rúk pani riaditeľky a primátora nášho mesta. Svoj slávnostný deň zvládli na veľkú jednotku.

     • Zber gaštanov

     • Koncom septembra sme sa opäť zapojili do zberu gaštanov. Zbierali deti, rodičia, starí rodičia aj triedne učiteľky. Podarilo sa nám nazbierať 60 vriec gaštanov. Naše gaštany zo Záhoria budú ochutnávať zvieratká v našich lesoch, ale aj zvieratká na Orave.

      Vďaka patrí všetkým, ktorí sa do zberu zapojili !

     • Beseda s poľovníkmi

     • Do školského klubu detí dňa 16. 10. 2019 prijali pozvanie členovia  poľovníckeho združenia.

           Pod vedením pani Mgr. Hanzalíkovej žiakom prvého ročníka podrobne porozprávali o význame lesov, zveri, vtáctva, čím sa živia, ako ich treba prikrmovať cez zimné mesiace a hlavne aké je dôležité správanie sa v lese počas celého roka. Deti najviac upútali zvuky vábničiek. Či už jeleňa, diviaka, líšky, kačky... Nechýbali ani ukážky trofejí, ktoré si mohli poprezerať aj ohmatať.  Tiež sa zoznámili s poľovným psíkom Britou a dravým vtákom.

          Deti mali veľké množstvo otázok, na ktoré im poľovníci ochotne odpovedali. Veľmi pekne ďakujeme pani Mgr. Hanzalikovej a jej pomocníkom za krásne popoludnie. Ďakujeme

     • Jeseň v ŠKD

     • Koniec leta pomaličky, štebocú si lastovičky.

      Deti bežia do školy, pusto bude na poli.

      Vietor fúka, šarkan letí, kopec víta všetky deti.

      Farbičkami tromi farbí jeseň stromy.

      Maľuje a ráta: žltá, hnedá, zlatá…

       

      Jeseň je ročné obdobie,  ktoré k nám  prichádza  vždy v rovnakom čase ako švihnutím čarovného prútika. V tejto farebnej dobe nájdeme na vychádzke v parku, v lese, v záhrade či doma rôzne prírodné materiály, ktoré ulahodia oku a dajú sa využiť podľa našej fantázie.

      V školskom klube detí  počas jesenných dní vládla pohoda, relax a úsmev, ale aj tvorivá nálada.  Deti vyrábali jesenné dekorácie, obrazy z lesných plodov, ježkov a listnaté stromy. Ježkovia neboli obyčajní – miesto pichliačov mali listy. Žiaci sa popri práci dozvedeli aj mnoho užitočných informácií – kde ježko býva, čo rád je, prečo je v prírode dôležitý…

      Pri vytváraní svojich prác deti čerpali inšpiráciu priamo z prírody. Podarilo sa im vytvoriť stromy žiariace krásnymi jesennými farbami. Dozvedeli sa, prečo listy menia farby a čo je typické pre jesenné obdobie. 

      Šarkany, ale aj  halloweenské tekvice vyrábali spolu z rôznych prírodných materiálov. Pracovali vo dvojiciach, v skupinách. Ich výtvory skrášľujú chodby našej školy.

     • Exkurzia Mikulčice

     • Dňa 22.októbra 2019 sa žiaci 4.ročníka zúčastnili exkurzie v Slovanskom hradišti v Mikulčiciach spojenej so súťažou ,,O Mojmírův poklad“.

      ,,O Mojmírův poklad“ je športovo – vedomostná vlastivedná súťaž, v ktorej žiaci súťažia v 8-členných skupinách . Úlohou  je čo najlepšie a v najkratšom čase vypracovať pracovný list. Súťaž podporuje žiakov k aktívnemu vyhľadávaniu informácií a učí ich s mapou v ruke orientovať sa v priestore celého hradišťa a prehlbuje vedomosti žiakov o Veľkej Morave.

      Počas exkurzie  žiaci navštívili aj stálu expozíciu, prezreli si repliky pôdorysov veľkomoravských kostolov a tiež si vyskúšali streľbu z luku.

     • Deň zdravej výživy

     • 16. októbra sme na našej škole oslávili Svetový deň výživy.  Počas prvých troch vyučovacích hodín sa žiaci našej školy zapájali spolu s učiteľmi do rôznych projektov.  Žiaci 1. stupňa mali od učiteľov pripravené rôzne prezentácie, súťaže ale aj výtvarné projekty v podobe rôznych plagátov  o zdravom a nezdravom jedle a potravinových pyramídach. Žiaci 2. stupňa už mali na starosti prípravu rôznych zdravých pokrmov a nápojov. Počas štvrtej vyučovacej hodiny triedy na svojich chodbách prezentovali tieto pokrmy ostatným žiakom. Na stoloch sme mohli vidieť rôzne druhy nátierok, ovocných mís, zeleninových šalátov, nápojov a tekvicovej polievky, ktorou sa mohli pýšiť žiaci 6.B. Okrem prezentácie mohli žiaci ochutnávať jednotlivé jedlá a nápoje iných tried. My, žiačky 9.ročníka, sme nielen sledovali, ale aj fotografovali priebeh prípravy, samotnú prezentáciu zdravých pochúťok a nápojov našich šikovných žiakov. Dúfame, že sa žiakom tento deň páčil, že sa zabavili pri vytváraní týchto projektov a pokrmov. A  hlavne dúfame, že si niečo z tohto dňa odniesli a niečo nové sa aj naučili.

      - Natália Václavíková, Lucia Steinerová, Rebecca Križánková; 9.A

       

      Do galérie Deň zdravej výživy boli pridané fotografie.

     • Exkurzia – Planetárium Brno

     • Dňa 17. 10. 2019 sa uskutočnila exkurzia do Planetária v Brne na výučbový program- Astronaut.

      Túto exkurziu absolvovalo 47 žiakov 5. ročníkov. V zaujímavom 2 D filme sa žiaci dozvedeli základné informácie o astronautoch. Dozvedeli sa napríklad, čo potrebuje človek pri pobyte vo vesmíre, aké účinky má vesmír na jeho telo- srdce, krvný obeh, mozog... , aké technické  vybavenie má vesmírna stanica, na čo slúži, aké pravidlá musia astronauti dodržiavať, aký je ich denný režim. V druhej časti tohto náučného programu mohli žiaci pozorovať nočnú oblohu s jednotlivými súhvezdiami .

      Po skončení programu si mohli žiaci zakúpiť suveníry , ktoré im budú pripomínať vesmír a jeho fungovanie napr. meteority, rôzne minerály a horniny( vltavíny...) , kaleidoskopy.

      Žiaci sa neskôr presunuli na náučný chodník okolo planetária, kde si pozreli expozíciu pozostávajúcu z : kaleidoskopu, pixelovej steny, zvukovodu, planetárneho silomeru a spektroskopu.

      Deťom sa exkurzia páčila, dozvedeli sa veľa zaujímavostí, ktoré využijú pri tvorbe prezentácií a projektov s vesmírnou tematikou  v predmetoch geografia, fyzika, geológia a biológia.

     • Návšteva v SND

     • Budúci rok si pripomenieme storočnicu SND v Bratislave, nášho najvýznamnejšieho kultúrneho stánku, preto sa v piatok 18. 10. 2019  deviataci a ôsmaci Základnej školy na Bernolákovej ulici v Holíči zúčastnili na večernom divadelnom predstavení od Jána Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.  Palárikova komédia z 19. storočia mala čo povedať aj dnešným mladým ľuďom. Dvojitá zámena, slovensko -maďarská národnostná trenica bola humorným spôsobom bravúrne realizovaná hviezdnym obsadením hercami SND a to Františkom Kovárom, Janou Oľhovou, Jánom Galovičom, Danielom Heribanom, Milanom Ondríkom, Dominikou Kavaschovou, Monikou Potokárovou ako aj tancom a spevom členov cimbalovej skupiny Maroša Mikuša. Diváci všetkých po skončení predstavenia odmenili búrlivým potleskom. Veríme, že onedlho navštívime opäť nejakú zaujímavú divadelnú hru.

      Mgr. Monika Bodoriková

     • Výchovný koncert „SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ“

     • Dňa 17.10.2019 sa v priestoroch telocvične našej školy uskutočnil výchovný koncert s názvom „SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ“.  Organizátormi koncertu boli pán Hlbocký spolu s manželkou, ktorí k nám zavítali z Piešťan.

                      Výchovný koncert bol vhodný pre všetky vekové kategórie, preto sa ho zúčastnili žiaci prvého i druhého stupňa.  Manželia Hlbockí deťom predstavili rôzne druhy piesní ( ľúbostné, zbojnícke, uspávanky, smútočné či piesne, ktoré si ľudia v minulosti spievali pri práci). Okrem  piesní deti videli tradičné slovenské hudobné nástroje, ktoré pán Hlbocký vyrába. Medzi ne patrí fujara, mrmlák, ozembuch, rôzne druhy píšťaliek a mnohé iné.  Pár dobrovoľníkov a dobrovoľníčok si vyskúšali zvyk čepčenia, ktorý sa na svadbách dodržiava dodnes.

                      Žiaci odchádzali z výchovného koncertu nadšení, s dobrou náladou a s novými poznatkami o piesňach a tradičných hudobných nástrojoch.

      Veľké poďakovanie patrí manželom Hlbockým za krásny kultúrny zážitok, ktorým potešili nielen žiakov, ale i pedagogický zbor. Tešíme sa na ďalšiu návštevu manželov Hlbockých.

     • Netradičná hodina biológie

     • Naši piataci prežili netradičnú hodinu biológie, keď sme mohli medzi nami privítať predsedu Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie  Holíč p. Králika a rybárskeho hospodára p. Nátera.  Pripravili si pre nás zaujímavú, interaktívnu prezentáciu o rybách.  Veľa sme sa dozvedeli o stavbe tela, spôsobe života rýb, o  výživovej hodnote rybieho mäsa a veľa iných zaujímavostí. Prezentácia bola spojená aj s ukážkou živých rýb, žiaci si mohli pozrieť ozubené ústa šťuky aj bezzubé ústa kapra.  Tiež nám porozprávali o chove rýb a o  výlove rybníka. Deti sa veľa pýtali, bolo vidieť, že sa im takéto vyučovanie páči. Vyučovacia hodina ubehla neuveriteľne rýchlo a deti opúšťali učebňu s úsmevom a malým darčekom.

      Ďakujeme p. Králikovi a p. Náterovi, že si našli čas, prišli medzi nás a odovzdali nám cenné informácie.

      ĎAKUJEME!

      Do galérie Netradičná hodina biológie boli pridané fotografie.

     • Európsky týždeň športu

     • Neseď a hýb sa! bola výzva pre žiakov 1.stupňa našej školy v rámci Európskeho týždňa športu. Žiaci absolvovali turistickú prechádzku do lesoparku Poveterný mlyn. Zábavu na športových stanoviskách a beh lesoparkom zvládli všetci zúčastnení žiaci.

      Za pomoc pri organizovaní športovej aktivity ďakujeme žiačkam 8.ročníka.

     • Mesto robotov a Noc výskumníkov 2019

     • Dňa 27. septembra sme navštívili interaktívnu výstavu pod názvom „Mesto robotov “ v NC Avion. Na výstave sme mohli vidieť 72 najnovších robotov z Japonska, USA, Južnej Kórey, Veľkej Británie a Ruska. Taktiež tu bolo pre nás pripravených osem zón virtuálnej a rozšírenej reality, divadlo robotov, zariadenia na pohybovanie objektmi silou mysle. Na začiatku výstavy nás privítalo robotické dievča Kiki, ktorá sa rada rozprávala, fotila a objímala. Videli sme robotov, ktorí za nás môžu zastať domáce práce. S veľkým záujmom sme si pozreli robotického psíka. Mali sme možnosť sa vydať na cestu galaxiou, leteli sme do vesmíru výťahom cez všetky vrstvy atmosféry. Porovnávali sme svoju hmotnosť na planétach našej Slnečnej sústavy. A nechýbala ani fyzická aktivita v podobe tanečných vystúpení vo virtuálnej zóne.

      V poobedňajších hodinách sme sa presunuli do Starej tržnice, kde už niekoľko rokov po sebe navštevujme Noc výskumníkov. Žiaci, ktorí mali záujem o ďalšie vedecké poznatky, si mohli z množstva stánkov vybrať zaujímavosti napríklad z oblasti geológie, matematiky, chémie, fyziky... Vedci zrozumiteľným jazykom trpezlivo vysvetľovali všetkým návštevníkom javy tak, aby ich každý pochopil.

     • Európsky deň jazykov

     • 26. september v našej škole bol aj v tomto roku dňom hier, aktivít a nových poznatkov o iných jazykoch a kultúrach. Ďakujeme vyučujúcim, ktoré pre žiakov pripravili program na hodinách anglického i nemeckého jazyka, a deťom, ktoré sa do činností zapojili, a týmto spôsobom si pripomenuli Európsky deň jazykov.

     • Prírodovedné múzeum Bratislava

     • Dňa 13. septembra navštívili naši šiestaci a deviataci niekoľko expozícii v Prírodovednom múzeu. Konkrétne sme mali možnosť vidieť expozície: Príbeh života na Zemi, Biodiverzita Slovenska, Biodiverzita Zeme a Klenoty Zeme. Postupne sme sa počas prehliadky oboznámili s dávno vyhynutými spoločenstvami na Zemi, prešli sme si jednotlivé obdobia cez prvohory, druhohory.. mali sme možnosť vidieť mamuta v reálnej veľkosti a mnohé iné zaujímavosti. Veľmi peknou časťou bola Biodiverzita Slovenska a Zeme, kde sme mohli vidieť v skutočných veľkostiach živočíchy, ktoré žijú u nás. Posledná expozícia predstavovala prostredníctvom 1100 vzoriek  vyše 700 minerálov zo Slovenska alebo zahraničia.

     • Vedecký veľtrh

     • Veda nemusí byť postrachom pre našich žiakov...

      Práve s takýmto mottom sme prišli na podujatie Vedecký veľtrh, ktorý sa uskutočnil 13. septembra a bol určený pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Viac ako 20 katedier fakúlt vysokých škôl a viac ako 25 stredných škôl prišlo ukázať výsledky svojej práce. Naši šiestaci, ktorí sa s predmetom fyzika  ako vedným odborom stretávajú prvýkrát, mohli na vlastné oči vidieť zaujímavé nielen fyzikálne, ale aj  chemické experimenty, ktoré sa niesli v duchu hesla „Chémia je náš život, naša budúcnosť“ (alchymistická dielňa - čarovné nápoje, ohnivé experimenty, variácia so suchým ľadom; Sherlock Holmes v chemickom laboratóriu - odtlačok, odkazy špiónov, domáce výbušniny; chémia v prírode - príroda v chémii - domáca lekáreň; biotechnológia mení svet; farebný svet pigmentov – farebná cesta časom). Z oblasti fyziky mohli žiaci vidieť ukážky super počítačov, Teslovu cievku, tekutý magnet a iné zaujímavosti. Pre našich deviatakov tento veľtrh poskytuje možnosť sa zorientovať v oblastiach, ktorým sa venujú stredné školy.

     • Projekt Recyklohry

     • Od tohto školského roku sa naša škola zapojila do projektu Recyklohry.  V rámci tohto projektu sa bude zberať drobný elektroodpad, ako napr. rádiá, mp3 prehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybavenie, elektrické hračky, hudobné nástroje, varné kanvice, kulmy, fény, aku skrutkovače a iné, ktoré musia prejsť otvorom 25cm x 20cm.  Všetky elektrozariadenia musia byť kompletné a čisté. Ďalej budeme naďalej zberať aj použité batérie. Za nazberané batérie a elektrické zariadenia škola získa body, za ktoré budú kúpené pomôcky na vyučovanie. Do zbernej nádoby prosím nevhadzujte žiarivky a úsporné žiarovky. Zbernú nádobu – červený kontajner nájdete vo vestibule školy.  Ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.