• Exkurzia v múzeu holokaustu.
     • Exkurzia v múzeu holokaustu.

     • 14. novembra 2017 sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.  Pri pohľade na budovy nám zmizol úsmev z tváre. Uvedomili sme si, že tu zomierali ľudia. Na úvod sme si vypočuli v krátkom filme výpoveď človeka, ktorý prežil tento tábor. Po skončení videa nás pani sprievodkyňa odviedla do prvej časti múzea  -exkurzie barakov. Prvá časť obsahovala hlavne pomníky zosnulých. Presunuli sme sa k vagónu v ktorom prevážali väzňov do iných táborov. Po prezretí vagóna nás pani sprievodkyňa odviedla do druhej budovy expozície. Tu nás oboznámila aj s inými koncentračnými tábormi. Súčasťou expozície boli aj zabavené osobné veci väzňov, ako kufre, topánky, oblečenie a dokonca aj kúsok kože s vytetovaným číslom, zachované dávidove hviezdy ako symbol židov. Po prehliadke sme sa premiestnili do poslednej časti exkurzie, ktorá obsahovala prezentáciu o úteku pána Vrbu a pána Wetzlera z koncentračného tábora Auschwitz.

      Za túto exkurziu ďakujeme našej pani sprievodkyni, ale predovšetkým našim pani učiteľkám Barančicovej a  Kondekovej,  vďaka ktorým sme mohli navštíviť tento pracovný koncentračný tábor.

                                                                                                                                   E. Štermenská, N. Fanturová

                                                                                                                                                   žiačky 8.A triedy

      Do galérie Múzeum Holokaustu boli pridané fotografie.

     • Vedecká exkurzia

     • Vedci, ktorí sa zaoberajú geológiou a botanikou boli tí, ktorí nás privítali na pôde SAV v Bratislave. Možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie sme dostali ako víťazi súťaže „Výskumník - Pouličník“, ktorú organizovala nezisková organizácia SOVVA v rámci tohtoročnej Noci výskumníkov. Najskôr sme absolvovali prehliadku seizmologického laboratória v Geofyzikálnom odbore, kde nám vysvetlili ako vznikajú zemetrasenia a akým spôsobom sa monitorujú. Na Geologickom odbore sme si mohli pozrieť rôzne fosílie pod mikroskopom a tiež sme videli aj zlatinky z nánosov z Dunaja. Videli sme vzorky minerálov, hornín a modely meteoritov.  Na záver tejto časti exkurzie si žiaci urobili krátky test a štyria najlepší dostali za odmenu knihu. Hneď po skončení tejto časti sme odišli do Botanického ústavu, kde sme sa oboznámili s mikroskopickou technikou na Oddelení fyziológie rastlín a s laboratóriami molekulárnej systematiky. Zaujímavosťou pre nás bolo vidieť, akým spôsobom sa získava DNA z rastlín. Dozvedeli sme sa, že na tomto oddelení sa snažia získavať semená ohrozených druhov rastlín, ktoré následne zasielajú do databanky semien v Anglicku. Exkurzia bola veľmi náročná z hľadiska všetkých vedomostí, ktoré sme sa dozvedeli. Možno o pár rokov bude inšpiráciou pre budúcu profesionálnu orientáciu našich žiakov.

      Do galérie Vedecká exkurzia boli pridané fotografie.

    • Jesenné pochúťky
     • Jesenné pochúťky

     • V mesiaci november pani učiteľky v spolupráci s rodičmi pripravili deň s názvom „Jesenné pochúťky“. Rodičia s deťmi pripravili rôzne nátierky, šaláty, koláče a ďalšie pochúťky z ovocia a zeleniny. Pani učiteľky tematicky prispôsobili jednotlivé vyučovacie predmety. Deťom sa aktivity veľmi páčili a s radosťou privítali oživenie bežného školského dňa.

      Do galérie Jesenné pochúťky boli pridané fotografie.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 20.11.2017 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré pre našich žiakov pripravili vyučujúce anglického jazyka. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. V kategórii 1A získal 1. miesto Tomáš Škrovan zo 6.A a Adela Erbertová z 9.A sa umiestnila prvá v kategórii 1B. Ďakujeme všetkým žiakom za veľký záujem a víťazom želáme veľa šťastia v okresnom kole.

    • Vynikajúce výsledky našich strelcov pokračujú.
     • Vynikajúce výsledky našich strelcov pokračujú.

     • Opäť po roku sa v našej telocvični uskutočnila dňa 3.11.2017 strelecká súťaž O putovný pohár primátora mesta Holíč, ktorá bola zároveň aj 2. kolom Krajskej školskej streleckej ligy a Majstrovstvami Skalického okresu žiakov a žiačok ZŠ v streľbe zo vzduchovej pušky. Zverencom trénera Milana Vymyslického sa opäť darilo a putovný pohár si od primátora mesta Holíč Zdenka Čambala prevzalo družstvo starších žiakov v zložení: Michal Ružička, Monika Havelková a Erik Nemeček.

      V kategórii starších žiakov sme mali nasledovné umiestnenia: Michal Ružička -  1. miesto, Erik Nemeček - 2. miesto, Jozef Svitek - 6. miesto. V kategórii starších dievčat sa žiačka  Monika Havelková umiestnila na 1. mieste a Silvia Vymyslická v kategórii mladších dievčat taktiež obsadila 1. miesto. Prvú priečku si vystrieľal v kategórii mladších žiakov žiak Lukáš Horínek a  2. miesto obsadil Patrik Janda. Uvedení žiaci postupujú do krajského kola aj ako jednotlivci a aj ako družstvá starších a mladších žiakov.

      Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach. Riaditeľka školy ďakuje za reprezentáciu mesta Holíč a našej školy všetkým zúčastneným žiakom a realizačnému tímu v zložení: Milan Vymyslický,  Lukáš Jediný a David Bimka.

       

    • Úspech našich šachistov
     • Úspech našich šachistov

     • Dňa 27. októbra 2017 sa v Hoteli sv. Ľudmily v Skalici uskutočnili Školské majstrovstvá okresu Skalica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Svoje hráčske schopnosti predviedli aj traja žiaci našej školy, ktorí sa v silnej konkurencii nenechali zahanbiť.

      Tretiaci Filip Štefko a Liana Šefčíková sa umiestnili na 9. mieste a 1. miesto s postupom do krajského kola si zaslúžene vybojoval Daniel Švrček z VIII. A triedy. Šachistov pripravuje Mgr. Marek Šefčík.

      Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme, aby cenné skúsenosti premieňali na úspechy i v ďalších šachových partiách.  

      http://zs-holic.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=311  

    • Zber gaštanov
     • Zber gaštanov

     • Zber gaštanov patrí k pravidelným aktivitám našej školy. Spolupráca s Lesnou správou v Holíči a Zväzom poľovníkov je  jednou z aktivít nášho celoročného environmentálneho projektu. Deti, ale aj ich rodičia, starí rodičia, súrodenci a učitelia sa s nadšením zapájajú do zberu gaštanov. Okrem dobrého pocitu, že aj my nepriamo pomáhame pri kŕmení lesnej zveri, sme zažili veľa zážitkov pri pozorovaní jesennej prírody. Pri práci sme si  upevňovali priateľské vzťahy, trávili sme  viac času na čerstvom vzduchu. Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, ďakujeme a tešíme sa na aktivity, ktoré pre nás lesníci a poľovníci opäť pripravia.

      Do galérie Zber gaštanov boli pridané fotografie.

    • Prijali sme do cechu žiackeho takmer 80 prváčikov
     • Prijali sme do cechu žiackeho takmer 80 prváčikov

     • Zvyčajne podvečer školáci sedia nad úlohami, chrumkajú ovocie či relaxujú. No streda 25. októbra bola výnimočná. Naši prváčikovia sa stále nachádzali v škole a spolu s nimi aj ich pani učiteľky,  rodičia, súrodenci. V slávnostne vyzdobenej telocvični sa totiž konala slávnostná imatrikulácia prvákov, ktorá nesporne patrí k najkrajším školským zážitkom.

      A prváci si tento večer riadne užili. Usmiati, suverénne odvážni, plní elánu čakali na svoje vystúpenia. Úvodná prezentácia vtipnej miniankety všetkých výborne naladila, po nej si vypočuli príhovory riaditeľky školy Renáty Studeničovej a primátora mesta Zdenka Čambala. Obaja sa prívetivými a srdečnými slovami prihovárali najmä malým protagonistom večera, no úprimné slová venovali aj prítomným rodičom a učiteľom, ktorí by sa mali navzájom rešpektovať, aby dosiahli čo najlepšie výsledky pri výchove mladej generácie.   

      Potom prišiel na rad originálny a dynamický program. Malí žiačikovia spievali, tancovali, recitovali, ba aj anglické slovíčka odriekali. Vystúpili všetky 4 prvácke triedy, no program nenudil ani minútu. Moderátorské nadanie predviedli dvaja deviataci v úlohe večerníčkovských postavičiek Macha a Šebestovej s neodmysliteľným kúzelným slúchadlom. A moderátori využili aj ďalšie rekvizity – obrie ceruzky, ktorými  prvákov pasovali do cechu žiackeho. Z rúk pána primátora a pani riaditeľky prváčikovia prevzali imatrikulačné listy a  knihy na pamiatku. Možno aj so sladkými odtlačkami prštekov od záverečnej marcipánovej maškrty...

       

                                                                                                                     Mgr. Hricová Miriam

      Do galérie Imatrikulácia prvákov 2017 boli pridané fotografie.

    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy

     • 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Svetový deň výživy zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania. V tento deň si pani vychovávateľky v ŠKD pripravili  pre deti rôzne aktivity, hry, súťaže na tému zdravá výživa. Rozprávali sa aj o zdravom životnom štýle.

      Pochutnávali si pritom na čerstvom ovocí, zeleninových šalátoch a pomazánkach, ktoré si sami pripravili.

      Veríme, že aj takouto formou si žiaci osvoja zásady zdravého stravovania a tie potom prispejú k zdravému životného štýlu.

    • "Pozvánka do knižnice"
     • "Pozvánka do knižnice"

     • Presne takýto názov má tematický celok v učebnici literatúry pre 5 ročník. Je zameraný na podporu čítania krásnej literatúry, ale aj oboznamovania sa so systémom práce knižníc. Učiteľky slovenského jazyka a literatúry v 5. ročníku využili ponuku Mestskej knižnice v Holíči a vybrali sa do nej na exkurziu v piatok 6. októbra. Pracovníčky knižnice žiakov zoznámili s oddeleniami knižnice, so systémom triedenia a požičiavania kníh aj s možnosťami doplnkových služieb. Potešili sa, keď zistili, koľkí žiaci z tejto  skupinky knižnicu pravidelne navštevujú. Ďalší čitatelia sa zaregistrovali, prípadne sa - motivovaní svojimi spolužiakmi -  zaregistrovať chystajú.

      Do galérie "Pozvánka do knižnice" boli pridané fotografie.

    • Zážitkové učenie v Strážnici
     • Zážitkové učenie v Strážnici

     • V mesiaci september sa štvrtáci našej školy zúčastnili programu, ktorý pre žiakov základných škôl uskutočnili pracovníci Múzea dediny juhovýchodnej Moravy v Strážnici, s ktorými už viac rokov spolupracujeme. Program mal názov „Podzim na dědině“ a priblížil žiakom život na dedine v čase zberu úrody.

       Deti na svojich potulkách prechádzali viacerými stanoviskami, napr. videli ukážku záprahu koní, vyorávania zemiakov ,zberu cukrovej repy,  lámania  a česania  ľanu a konope, šliapania  kapusty. Ujo bylinkár učil deti rozoznávať a používať liečivé rastliny. Deti ochutnávali typické jesenné pochúťky – pečené podlistníky, varené zemiaky v kotli, jablčnú ovocnú šťavu . Na lúke si dievčatá a chlapci merali svoje sily pri detských hrách. Tiež si pripomenuli Pamiatku zosnulých  a dozvedeli sa o tradícii tohto sviatku na Morave.

      Žiaci odchádzali z tejto akcie plní dojmov, ktoré boli znásobené tým, že si všetky činnosti mohli vyskúšať na „vlastnej koži“. Už sa všetci tešíme na Vianoce v tomto prírodnom múzeu v Strážnici.

    • Noc výskumníkov 2017
     • Noc výskumníkov 2017

     • Dňa 29.9.2017 som spolu s 52 žiakmi zo 6 tried absolvovala výstavu s názvom Body the Exhibition v Bratislave. Všetci sme mali možnosť vidieť ako ľudské telo vyzerá zvnútra. Sprievodcov nám robili študenti medicíny, ktorí veľmi pútavým a názorným spôsobom vysvetlili stavbu jednotlivých sústav.  Potom sme sa presunuli do Starej tržnice, kde sa konala Európska noc výskumníkov 2017.

      Tu boli naši žiaci aj ocenení za súťaž „Výskumník pouličník“ ktorú vyhrala 9.A trieda  a Lucia Steinerova zo 7.A triedy získala tiež prvé miesto vo výtvarno-fotografickej súťaži „A pointa?“ . Žiaci pracovali pod vedením pani učiteľky Štrbovej.

      No a potom nás čakali vedci, ktorí sa  vo svojich vedeckých stánkoch snažili priblížiť širokej verejnosti výsledky svojej práce.

      Mnohé stánky boli zamerané na objavovanie zábavy vo vede, žiaci mohli ochutnať hmyz- potrava 21.storočia, zistiť niečo viac o sopkách, riešili matematické hlavolamy, logické hry, pozorovali zaujímavé chemické pokusy.

      Simona Dojčarová 9. A

      Do galérie Noc výskumníkov 2017 boli pridané fotografie.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.9.2017 naša škola oslávila Európsky deň jazykov. Žiaci i učitelia s radosťou privítali možnosť precvičiť si svoje jazykové zručnosti a dozvedieť sa opäť niečo nové.

      Učitelia cudzích jazykov zorganizovali v tento deň akciu, ktorej zámerom bolo rozšíriť si svoju slovnú zásobu prostredníctvom potlače na oblečení. Žiaci si vybrali tričko s nápisom, ktorého význam odprezentovali svojim učiteľom a spolužiakom. Túto výzvu prijali s nadšením a už sa tešia na aktivity, ktorými oslávime ďalší ročník.

      Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

     • V pondelok, 4. septembra 2017 o 8.00 h., sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie šk. roka 2017/18 za účasti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a ďalších hostí. Okrem slávnostných príhovorov si prítomní rodičia a žiaci vypočuli krátke recitačno-hudobné pásmo ako motivačné spríjemnenie prvých školských chvíľ. Ešte raz prajeme všetkým žiakom a ich učiteľom, aby im škola prinášala veľa potešenia a radosti z úspechov.

      Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

    • Výučbové exkurzie
     • Výučbové exkurzie

     • Tak ako sa rozbehol nový školský rok, tak aj my, spolu so žiakmi sme začali absolvovať výučbové exkurzie. 14.septembra sme s 54 žiakmi našej školy navštívili Vodárenské múzeum, ktorého zriaďovateľom je spoločnosť BVS, a.s. Budova tohto múzea vznikla 1. 11. 2007 pri príležitosti 120. výročia založenia prvej bratislavskej vodárne. Naša škola je zapojená do projektu Modrá škola, a práve lektorky z tohto projektu nám vysvetlili ako funguje vodárenský kolobeh, videli sme model metra kubického, model vodovodného systému, pozreli sme si výučbový film z obdobia znečistenia pitnej vody v Bratislave.

      Druhá časť našej cesty viedla na ostrov Sihoť. Ostrov patrí Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,  na ktorom sú zdroje pitnej vody, patriace medzi najkvalitnejšie na Slovensku. Táto voda sa rozvádza k obyvateľom Karlovej Vsi a Devína. My sme mali tú možnosť prejsť aj tunelom, ktorý vedie pod Karloveským ramenom, ktoré je jedným z mnohých Dunajských ramien. Za pekný náučný výklad týmto chceme poďakovať p. Ing. Elene Tomovčíkovej a p. Mgr. Lucii Škamlovej, PhD.

      Nakoniec sme zavítali na Vedecký veľtrh, ktorý sa konal vo vonkajších priestoroch nákupného strediska Eurovea. Zorganizovala ho nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Cieľom organizátorov bolo hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Žiaci si mohli pozrieť zaujímavé interaktívne experimenty.

      Do galérie Výučbové exkurzie boli pridané fotografie.

    • Netradičný záver školského roka
     • Netradičný záver školského roka

     • Talent, úspechy, ocenenia – to boli ústredné témy školského podujatia, ktorým si naša škola spríjemnila záver školského roka 2016/2017. Rodičovské združenie a riaditeľstvo ZŠ Bernolákova usporiadali pre žiakov atraktívne vystúpenie v podaní profesionálnej tanečnej skupiny Old School Brothers, ktorú mnohí poznajú ako víťaza súťaže „Slovensko má talent“. V rámci tohto programu sa konalo slávnostné udeľovanie ocenení najúspešnejším žiakom školy.

      Na pódiu v areáli Holíčskeho zámku sa v piatok 23. júla 2017 striedali originálne tanečné vystúpenia v obľúbených štýloch mladej generácie, najmä hip-hop či break dance. Keďže skupina sa intenzívne venuje aj mladým talentom vo vlastnej tanečnej škole, deťom sa predviedli aj ich talentovaní rovesníci. Naši žiaci sa však nedali zahanbiť a tiež sa prezentovali tanečným vystúpením, ktoré si pripravili špeciálne pre túto príležitosť.

      V ďalšej časti podujatia sa konalo slávnostné udeľovanie ocenení žiakom, ktorí našu školu v uplynulom školskom roku úspešne reprezentovali vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach, predmetových olympiádach a  iných prezentáciách svojich vedomostí či zručností. Na pódiu sa vystriedalo vyše 50 šikovných žiakov, ktorí z rúk riaditeľky školy Renáty Studeničovej prevzali vecné ocenenia. Mnohí z nich triumfovali aj vo viacerých aktivitách. Naša škola je na týchto žiakov hrdá, sú pýchou svojich rodičov a učiteľov i pozitívnym príkladom pre ostatných.

      Veríme, že v budúcom školskom roku sa opäť budeme môcť tešiť z podobných úspechov a tvorivých výkonov našich žiakov. Všetkým žiakom, pani učiteľkám a pánom učiteľom aj ostaným pracovníkom školy želáme krásne chvíle zaslúženého letného oddychu!

      Mgr. Renáta Studeničová

      Do galérie Netradičný záver školského roka boli pridané fotografie.

      Do galérie Old School Brothers boli pridané fotografie.

    • ,,Po stopách Márie Terézie“
     • ,,Po stopách Márie Terézie“

     • Tak ako po iné roky sa naša škola v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva zúčastnila dňa 9.9. 2017 pochodu ,,Po stopách Márie Terézie“.

      Pod vedením našich pani učiteliek  M. Kondekovej, Ľ. Barančicovej a B. Šimkovej  sme svoje putovanie  začali registráciou v turistickom klube mesta Holíč. Následne sme sa vybrali po najvýznamnejších pamiatkach nášho mesta. Spojili sme zábavu s užitočným, kde okrem turistiky sme sa obohatili o nové poznatky  z geografie a dejepisu.

      Po skončení  sme boli všetci odmenení pamätným listom a pohostením, ktoré nám veľmi dobre padlo.

      O 17:00 sa žiaci vyšších ročníkov spolu s p. uč. Barančicovou zúčastnili divadelného predstavenia ,,Nech žije kráľovná“.

      Do galérie ,,Po stopách Márie Terézie“ boli pridané fotografie.

    • Oslavy v nultom ročnku
     • Oslavy v nultom ročnku

     • V nultom ročníku sme sa počas roka všeličo naučili. Ale o tom by sa dalo dlho písať. No "nulťáci" sa naučili i oslavovať. Počas školského roka sme mali štari oslavy narodenín a menín. Najprv mali oslavu septembroví a októbroví oslávenci, potom novembroví a decembroví. Ďalšia oslava bola veľká, lebo oslávenci boli januároví, februároví, marcoví i apríloví. Poslednú oslavu mali májoví, júnoví, júloví a augustoví oslávenci. Všetky oslavy boli plné tanca a zábavy. Mali sme i niečo pod zub, pitie a nechýbalo i detské šampanské. Deti si navzájom pripravovali darčeky i milé gartulácie. Najradšej však mali súťaž  "O najlepšieho tanečníka". Vtedy sa deti tak snažili, že súťaž museli vyhrať všetci. Takže každá oslava končila sladkou odmenou od pani učiteľky.

      Do galérie Oslavy v nultom ročnku boli pridané fotografie.