• Úspech našich žiakov v predmetových olympiádach
     • Úspech našich žiakov v predmetových olympiádach

     • V mesiaci január sa konali okresné kolá predmetových olympiád online formou. Naši žiaci v nich uspeli na popredných miestach: Ivana Dolinská, žiačka 5.A  sa umiestnila na 1. mieste v okresnom kole Matematickej olympiády a Simona Menšíková z 5.B obsadila 4. miesto. 

      V okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Tomáš Škrovan z 9.A sa umiestnil na 1. mieste.

      Adam Šebesta z 8.A sa stal úspešným riešiteľom v okresnom kole Geografickej olympiády.

      Úspešným žiakom gratulujeme.

     • Oznam pre rodičov žiakov I.stupňa - testovanie

     • Vážení rodičia!

      Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že odberné testovacie miesto pre rodičov žiakov našej školy bude otvorené aj v telocvični na Školskej ulici v čase :

      piatok – 19. 2. 2021 – od 16.00 – 20.00 hod.

      sobota – 20. 2. 2021 – od 10.00 – 14.00 hod.

      Pri nástupe do školy (pondelok – 22.2.2021) žiak odovzdá vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo dostanú vaše deti v škole. Kópiu o negatívnom teste nemusíte prikladať. V prípade, že žiak tlačivo neodovzdá, bude umiestnený v karanténnej miestnosti, kde vyčká do príchodu rodiča.

      Otestovať sa môžete v MOM- kách v Holíči na Moyzesovej a Hollého ulici, prípadne aj v blízkom okolí. 

      Žiaci II.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • Návrat do škôl žiakov I. stupňa od 8.2.2021

     • Žiaci I. stupňa nastúpia do školy od 8.2.2021. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny test
      1 zákonného zástupcu žiaka / vzhľadom na závažnosť situácie doporučujeme obidvoch/.

      Mesto Holíč ako zriaďovateľ našej školy bude realizovať testovanie cez víkend v dňoch 6.-7.2.2021 v čase 8.00 - 20.00 hod. na dvoch odberných miestach: telocvičňa ZŠ Školská a športová hala na Kollárovej ulici.
      Žiaci, ktorých zákonný zástupca neabsolvuje testovanie, bude pokračovať v povinnom vzdelávaní dištančnou formou podľa možnosti školy.
      ŠKD bude fungovať v riadnom režime, aj ranná služba. ŠJ bude v prevádzke až od utorka 9.2.2021.

      Pri nástupe do školy žiak odovzdá nové tlačivo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom svojím podpisom rodič potvrdzuje negatívny výsledok testovania. Toto tlačivo bude k dispozícii dolu pod textom.  Rodič si toto tlačivo môže  vyzdvihnúť aj pri testovaní v MOM.
      Ak rodič nevyplní toto tlačivo, žiak bude umiestnený do izolačnej miestnosti, kde počká na rodiča.

      Ak vláda v najbližších hodinách vyjadrí opačné stanovisko k otváraniu škôl, budeme toto rozhodnutie akceptovať a škola zostane zatvorená.

      II. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Cestne_vyhlasenie_-_zakonny_zastupca.docx