• Vianočný program

     • Za horami, dolinami, je kráľovstvo detských snov...

      Týmito slovami začínal vianočný koncert žiakov I. stupňa, ktorý pripravili pod vedením svojich pedagógov.  Vďaka  nim  sme sa mohli všetci stretnúť vo vyzdobenej  telocvični, a spoločne si  užiť radosť z prichádzajúcich sviatkov prostredníctvom bohatého kultúrneho programu.

      Vianočné sviatky sú aj o darčekoch a prekvapeniach, a preto  sme tento koncert venovali našej žiačke Wendy Siposovej. Wendy od narodenia trpí vrodeným kĺbovým stuhnutím horných a dolných končatín. Koncert bol spojený so zbierkou, na ktorej žiaci, učitelia a rodičia prispeli celkovou sumou 988 eur a 60 Kč.

      Ďakujeme všetkým , ktorí prispeli na jej rehabilitačný pobyt a prajeme krásne vianočné sviatky!   

      Do galérie Vianočný program boli pridané fotografie.

     • Beseda s dentálnou hygieničkou

     • Dňa 23.11.2017 našu školu navštívila dentálna hygienička Ing. Michaela Kršková zo stomatologického strediska STARDENT. Pútavou a hravou formou získali žiaci I.A a I.B triedy nové vedomosti a zručnosti o zdravom chrupe, správnom postupe čistenia zúbkov, prevencii a zdravej výžive a v neposlednej rade aj o prekonávaní strachu zo „zubárskeho kresla“.

                                                                                         Mgr. Janečková Dana

      Do galérie beseda s dentálnou hygieničkou boli pridané fotografie.

     • "Školou chodil Mikuláš"

     • Na sviatok sv. Mikuláša, 6.decembra, zavítal do našej školy  ozajstný sv. Mikuláš aj s pomocníkmi - anjelmi  a čerticami. Čertice poriadne  vystrašili  nezbedných žiakov, anjelici zase rozdávali sladké prekvapenia. Mikuláš sa deťom prihovoril a tie odvážnejšie  mu zarecitovali básničku. Celý deň panovala v škole veselá nálada.

      Do galérie Školou chodil Mikuláš boli pridané fotografie.

     • Podnetná exkurzia do Brna

     • Naši piataci sa na exkurzii do neďalekého Brna dozvedeli množstvo zaujímavých poznatkov. Aj keď sa konala priamo na mikulášsky sviatok (6.12. 2017), zamerala sa na inú tematiku. Cieľom výpravy bolo brnianske planetárium, no časová rezerva dovoľovala doobeda absolvovať ešte jeden vstup. Výber padol na kazematy pod hradom Špilberk. Žiakov aj učiteľky vyše hodinová prehliadka doplnená o zaujímavý výklad naozaj zaujala. Nenadarmo ide o jednu z najnavštevovanejších turistických atrakcií v Brne. Prešli sme rozsiahlu časť premysleného podzemného systému chodieb, ktorý v minulosti slúžil ako vojenský úkryt pri obliehaní hradu, neskôr ako kruté väzenie pre najťažších zločincov i politických väzňov, počas 2. svet. vojny opäť ako vojenský úkryt pre gestapo. Ohromili nás kruté podmienky v podzemných kobkách pre odsúdencov na doživotie, ale aj mierne pomery pre urodzených väzňov.   Deti by sa boli ešte kadečo vyzvedali, ale bol čas na presun na druhú časť exkurzie – Hvezdáreň a planetárium Brno. Po príchode na miesto sa najprv pozabávali na Vedeckej ceste s interaktívnymi exponátmi, ako kaleidoskop, pixelová stena, zvukovod, planetárny silomer a podobné vedecké hračky. Samotný program v sále digitálneho planetária všetkých uchvátil. Verný model vesmíru, umelá obloha s množstvom hviezd videných z rôznych kútov Zeme,  najznámejšie súhvezdia a ku všetkému zaujímavý komentár. No a nakoniec film Cesta za miliardou hviezd, v ktorom boli prezentované najnovšie metódy merania vzdialeností vo vesmíre, ale aj vznik a vývoj hviezd, tvar a štruktúra našej Galaxie. Náročná téma, no spracovaná mimoriadne atraktívnou formou. Možno konštatovať, že exkurzia naplnila  svoje ciele – poučila aj pobavila.  

                                                                                               Mgr. Miriam Hricová

      Do galérie Exkurzia Brno boli pridané fotografie.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej  kampane Červené stužky. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Preto si aj naši žiaci dňa 1.12. 2017 pripravili niekoľko aktivít prebiehajúcich najmä v 9. ročníku :

      • prebehla rozhlasová relácia, kde žiaci boli oboznámení s kampaňou,
      • ráno žiaci, ktorí vyrobili červené stužky, pripínali tento symbol na oblečenie svojich spolužiakov,
      • deviataci sa zúčastnili besedy a aktivít spojených s problematikou AIDS a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi,
      • siedmaci vytvorili nástenku na chodbe školy na tému  kampaň červené stužky,
      • žiaci na hodine etickej výchovy pozerali DVD film „Príbehy anjelov“.

      Kampaň mala opäť pozitívny ohlas a už teraz sa tešíme na jej ďalší ročník, do ktorého sa určite opäť zapojíme.

                                                                                                    Mgr. Mária Kondeková

                                                                                                     koordinátor prevencie

       

      Do galérie Červené stužky boli pridané fotografie.

     • Plavecký výcvik

     • I tento rok naša škola organizovala plavecký výcvik detí 3. a 4. ročníkov. Výcvik sa uskutočnil v krásnych priestoroch senickej plavárne. Skoro všetky naše malé rybičky sa naučili plávať. Na záver súťažili o najlepších plavcov z každej skupiny, vyskúšali si jazdu v tobogane a vykúpali sa vo vírivke.

     • Beseda so spisovateľkou

     • 24. 11. sa uskutočnila beseda so spisovateľkou Renátou Matúškovou. Všetci tretiaci sa na ňu veľmi tešili. Pani spisovateľka si pre nich pripravila dve pútavé knihy – Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch a Slovenskí zbojníci povesti a iné zvesti. Deti mali veľa otázok, na ktoré autorka odpovedala s úsmevom na tvári. Na záver besedy, žiaci poďakovali a odovzdali pani Matúškovej malý darček.

      Do galérie Beseda so spisovateľkou boli pridané fotografie.

    • "Ochranárik 2017"
     • "Ochranárik 2017"

     • Vo štvrtok 30.11. 2017 zorganizoval odbor krízového riadenia Okresného úradu Skalica vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“. Súťaž každoročne organizuje pod záštitou Ministerstva vnútra SR odbor krízového riadenia Okresného úradu. Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia detí materských škôl, základných škôl a špeciálnych základných škôl. Žiaci boli hodnotení v štyroch kategóriách a z rúk primátora Zdenka Čambala a prednostky okresného úradu Viery Kučerovej si prevzali hodnotné ceny.

      Umiestnenie našich žiakov:

      Kategória ZŠ I. stupeň:

      2.miesto Terézia Poláková 4.A

      3.miesto Lila Kubátová  2.B

      Kategória ZŠ II.stupeň:

      1.miesto Simona Iršová 5.A

      3.miesto Nina Hanzalíková 5.A

      Srdečne blahoželáme!

      Do galérie Ochranárik boli pridané fotografie.

    • Rodina bez cigariet
     • Rodina bez cigariet

     • Rodina bez cigariet

      Dňa 20. 11.2017 sa v Skalici konal 6. ročník okresnej školskej konferencie - Rodina bez cigariet. Do súťaže sa zapojili 3 družstvá z našej školy. Boli to  Adam Pelikán, Lucia Steinerová – II. kategória, Marek Malík a Martin Gavlík I. kategória. Jessica Gašpárková, David Deščík a Tomáš Ciriak sa umiestnili na 5. mieste v I. kategórii.  Všetci žiaci sa na súťaž poctivo pripravovali, za čo im ďakujeme a výhercom srdečne gratulujeme.                                                                                                     

      Mgr. M. Kondeková

      Do galérie Rodina bez cigariet boli pridané fotografie.

    • Exkurzia v múzeu holokaustu.
     • Exkurzia v múzeu holokaustu.

     • 14. novembra 2017 sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.  Pri pohľade na budovy nám zmizol úsmev z tváre. Uvedomili sme si, že tu zomierali ľudia. Na úvod sme si vypočuli v krátkom filme výpoveď človeka, ktorý prežil tento tábor. Po skončení videa nás pani sprievodkyňa odviedla do prvej časti múzea  -exkurzie barakov. Prvá časť obsahovala hlavne pomníky zosnulých. Presunuli sme sa k vagónu v ktorom prevážali väzňov do iných táborov. Po prezretí vagóna nás pani sprievodkyňa odviedla do druhej budovy expozície. Tu nás oboznámila aj s inými koncentračnými tábormi. Súčasťou expozície boli aj zabavené osobné veci väzňov, ako kufre, topánky, oblečenie a dokonca aj kúsok kože s vytetovaným číslom, zachované dávidove hviezdy ako symbol židov. Po prehliadke sme sa premiestnili do poslednej časti exkurzie, ktorá obsahovala prezentáciu o úteku pána Vrbu a pána Wetzlera z koncentračného tábora Auschwitz.

      Za túto exkurziu ďakujeme našej pani sprievodkyni, ale predovšetkým našim pani učiteľkám Barančicovej a  Kondekovej,  vďaka ktorým sme mohli navštíviť tento pracovný koncentračný tábor.

                                                                                                                                   E. Štermenská, N. Fanturová

                                                                                                                                                   žiačky 8.A triedy

      Do galérie Múzeum Holokaustu boli pridané fotografie.

    • Jesenné pochúťky
     • Jesenné pochúťky

     • V mesiaci november pani učiteľky v spolupráci s rodičmi pripravili deň s názvom „Jesenné pochúťky“. Rodičia s deťmi pripravili rôzne nátierky, šaláty, koláče a ďalšie pochúťky z ovocia a zeleniny. Pani učiteľky tematicky prispôsobili jednotlivé vyučovacie predmety. Deťom sa aktivity veľmi páčili a s radosťou privítali oživenie bežného školského dňa.

      Do galérie Jesenné pochúťky boli pridané fotografie.