• Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Dňa 22. apríla sa netradičné vyučovanie v Základnej škole na Bernolákovej ulici nieslo v duchu osláv ekologicky motivovaného sviatku – Dňa Zeme. Práve v tento deň prebiehalo v budove školy, no najmä na školskom dvore množstvo pestrých aktivít, ktorých spoločným cieľom bolo pripomenutie si našej závislosti od cenných darov Zeme a vzbudenie záujmu o ochranu životného prostredia nielen pre nás, ale i pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

                  Naši najmladší žiaci sa z dramatizácie scénky, ktorá zobrazila správanie nezodpovedných ľudí v prírode, dozvedeli o význame lesa a ochrane zdravého životného prostredia. Osobitnú pozornosť sme venovali problematike triedenia odpadu. Vysvetlili sme si, čo do zberných nádob patrí a čo nie, upozornili na škodlivosť batérií, ak sa vyhodia do komunálneho odpadu a niektorí žiaci si zhotovili vkusné koše na triedenie papiera a plastov v triede.

                  Náš školský dvor zaplnili ekostánky, ktorými žiaci postupne prechádzali a aktívne sa zapájali do zaujímavých činností /symbolické šitie ozónovej diery, ekokvízy, pohybové aktivity, triedenie odpadu, zdobenie krabíc s environmentálnou tematikou, plnenie úloh so zameraním na riešenie problémov ochrany životného prostredia, výstava výtvarných prác detí ku Dňu Zeme, osveta o nahrádzaní igelitových tašiek ekotaškami a iné/. V blízkom okolí školy sme putovali po náučnom chodníku, ktorý slúžil na poznávanie stromov a kríkov. Ďalšie aktivity predstavovali tematicky zamerané vychádzky do prírody. Skupinka žiakov napríklad čistila okolie potoka Kýštor od odpadkov a zároveň v ňom skúmala vodný život a fyzikálne a chemické vlastnosti  vzoriek vody z viacerých stanovíšť.

                  Pevne veríme, že zrealizované aktivity a získané informácie nezostanú len v spomienkach na oslavy sviatku Dňa Zeme, ale prejavia sa i v našom každodennom zodpovednom správaní, úcte a ochrane našej planéty, ktorej poklady nemajú slúžiť len nám.    

      Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

    • Vystúpenie sokoliarov
     • Vystúpenie sokoliarov

     • Spoločnosť Zayferus si pripravila pre žiakov našej školy odborný vzdelávací program o dravých vtákoch. Žiaci si mohli pozrieť  ohrozené dravce a vypočuť si  o nich odborný výklad. Počas výkladu boli žiaci zapájaní do súťaží o pexeso a kalendár s fotografiami dravcov. Po výklade nasledovali ukážky letu a lovu jednotlivých dravcov.

      Do galérie Vystúpenie sokoliarov boli pridané fotografie.

    • Návšteva ČOV
     • Návšteva ČOV

     • Dňa 22. 3. 2016 sme so žiakmi 4. C triedy navštívili ČOV v Holíči. Modernizovaným areálom nás sprevádzala p. Kovačičová. Poskytla nám informácie o tom, ako sa spracúva znečistená voda a ako sa mení na ekologicky čistú, ktorá sa potom odvádza do rieky Moravy. Porozprávala nám o mechanickom aj biologickom čistení vôd. Vysvetlila nám, ako fungujú jednotlivé nádrže a čo sa v nich deje. Dozvedeli sme sa, že pri čistení vody vzniká užitočný bioplyn. Exkurzia bola pre nás veľmi poučná.

                                                                                                                                               Slobodová Lucia

      Do galérie Návšteva ČOV boli pridané fotografie.

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • Dňa 22. marca sme si na našej škole pripomenuli celosvetové podujatie, ktoré je venované vode. Tohtoročná téma zdôrazňuje dôležitosť uznania ľudí, ktorí pracujú v oblastiach spojených s vodou. Nejde pritom len o zabezpečenie pitnej vody, prácu s odpadovými vodami, ochranu a správu vodných tokov, protipovodňovú ochranu, voda ovplyvňuje aj ďalšie pracovné odvetvia. A preto sme sa aj my snažili stretnúť s ľuďmi, ktorí v týchto zamestnaniach pracujú. Naplánovali sme si exkurzie do čistiarni odpadových vôd a úpravni pitnej vody V Holíči.  Žiakom bolo vysvetlené, akým spôsobom sa čistí odpadová voda a čím všetkým musí prejsť voda od zdroja pitnej vody až pokiaľ nepríde k nám spotrebiteľom. V tento deň sme tiež navštívili pútavú výstavu venovanú vode „Voda je život“. A čo sa uskutočnilo v škole?

      Máme veľmi šikovných žiakov, ktorí sa už 5 rok zúčastnili Festivalu vody, práve títo žiaci prezentovali svoje výskumy, na ktoré sa prišli pozrieť ostatní žiaci našej školy.

      Témy boli zaujímavé napríklad, prečo je dôležitý pitný režim, aký je rozdiel medzi čistiarňou odpadových vôd a úpravňou pitnej vody, ako súvisí životné prostredie s kvalitou vody .... A nezabudli sme ani na chemické pokusy s vodu. Tento deň bol pre nás zaujímavou aktivitou, pri ktorej sme žiakom chceli pripomenúť, prečo je voda pre nás veľmi dôležitá.

                                                                                                                            Štrbová Katarína

      Do galérie Svetový deň vody boli pridané fotografie.

    • Planetárium Brno
     • Planetárium Brno

     • V utorok  19. apríla sa štvrtáci našej školy zúčastnili exkurzie do Hvezdárne a planetária v Brne, kde absolvovali prehliadku výstavy „Príbeh slnečnej sústavy“ . Súčasťou expozície boli napríklad mechanické exponáty, Foucaultovo kyvadlo, model atmosfér plynných planét, vrátene vodného tornáda. Po ukončení výstavy žiaci vypĺňali pracovné listy.

      Ďalšou akciou v hvezdárni bolo predstavenie „Úžasné planéty“. Žiaci putovali hviezdnou oblohou – cez spaľujúci žiar i mrazivé pustiny, vesmírnym vzduchoprázdnom, kľučkovali medzi prstencami, mesiacmi a planétkami. Dobrodružnú cestu Slnečnou sústavou zavŕšila prehliadka aktuálnej nočnej oblohy. Žiakom sa v hvezdárni veľmi páčilo a určite si odniesli ďalšie vedomosti, ktorými doplnili svoje vedomosti  zo školy.

      Po tomto vzdelávacom programe sa deti išli vyšantiť a občerstviť do zábavného parku Bruno family park. Všetci – učitelia aj žiaci – sme odchádzali spokojní a plní zážitkov domov.

                                                                                           Duffková Katarína

      Do galérie Planetárium Brno boli pridané fotografie.

    • Okresné kolo Hurbanov pamätník
     • Okresné kolo Hurbanov pamätník

     • Na okresnom kole interpretačnej súťaže Hurbanov pamätník, ktoré sa konalo
      19.4. 2016 v Skalici vo Františkánskom kláštore, našu školu reprezentoval
      šikovný recitátor Michal Spiegel z 8.B. Vybojoval 1. miesto v 3. kategórii -
      próza a získal postup do krajského kola súťaže Hollého pamätník, ktoré sa
      bude konať 28. 4. v Trnave. Blahoželáme a pokračujeme v držaní palcov!

       Hricová Miriam

      Do galérie Okresné kolo Hurbanov pamätník boli pridané fotografie.

    • Dominik Špaček je majster Slovenska!
     • Dominik Špaček je majster Slovenska!

     • V dňoch 1. – 2. 4.2016 sa konali v Košiciach majstrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchovky. Svoje sily si zmerali žiaci základných škôl a osemročných gymnázií v disciplíne „vzduchová puška Slávia 30“. Ani tento rok na tomto vrcholnom podujatí nechýbali naši strelci pod vedením trénera Milana Vymyslického. A samozrejme, ani tento rok sa nevrátili domov bez medaile. Osem kvalifikovaných pretekárov priviezlo domov spolu 5 medailí. ZŠ Bernolákova Holíč tu mala zastúpenie v podobe družstva starších žiakov (zloženie: Michal Ružička, Denis Vymyslický a Dominik Špaček), družstva mladších žiakov (zloženie: Monika Havelková, Silvia Vymyslická, Jakub Švec) a za starších jednotlivcov na toto podujatie postúpil Matúš Michalička. Naši skúsení strelci potvrdili svoje kvality a na tomto podujatí, v kategórii starších chlapcov, sa umiestnili nasledovne: Dominik Špaček – 1. miesto, Denis Vymyslický - 2. miesto, Matúš Michalička – 3. miesto, Michal Ružička – 14. miesto. Uvedené družstvo starších žiakov sa umiestnilo na 2. mieste. Ani našim začínajúcim mladým strelcom, pre ktorých bola táto súťaž vrcholom ich prvej sezóny, sa nedarilo najhoršie. V kategórii mladších žiačok sa na 9. mieste umiestnila Monika Havelková a na 15. mieste sa umiestnila najmladšia účastníčka, iba 9 ročná Silvia Vymyslická. V kategórii mladších žiakov sa Jakub Švec umiestnil na 22. mieste. Ako družstvo sa mladší žiaci umiestnili na 8. mieste. V hodnotení úspešnosti jednotlivých škôl sa ZŠ Bernolákova umiestnila celkovo na 2. mieste.

      Do galérie Dominik Špaček je Majster Slovenska! boli pridané fotografie.

    • Európa v škole 2016
     • Európa v škole 2016

     • Motto 63. ročníka projektu/súťaže v školskom roku 2015/2016

                                             „ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI

           Výtvarné práce našich žiakov, ktoré uspeli v školskom kole, postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 7.marca 2016 v CVČ Senica.

           Dňa 15. marca 2016 sa v DAV Senica konala vernisáž „Európa v škole 2016“, ktorej sa zúčastnili aj naši ocenení žiaci:

      I.kategória – Je fajn, že ste tu s nami

      1.miesto – Andrej Šebesta, 2.B – „Priateľský turnaj“, postup

      ocenená práca – Diana Petráková, 2.B – „Veselá škola“

      ocenená práca – Agáta Látalová, 2.C – „Policajtka v akcii“

      ocenená práca – Denis Valachovič, 2.C – „Hasička“

      II.kategória – Som kto som

      1.miesto – Karolína Mikulášková, 7.A – „Som kto som“, postup

      II.kategória – Šikana, nič pre mňa

      1.miesto – Adela Erbertová, 7.A – „Šikana“, postup

      III.kategória – Mier, to je umenie

      ocenená práca – Eva Jazmína Tomečková, 8.A – „Spolu v mieri“

       

                      Postupujúce práce budú zaslané do celoslovenského kola.

      Do galérie Európa v škole 2016 boli pridané fotografie.

    • 1. apríl!
     • 1. apríl!

     • Veselý, no inteligentný prvoaprílový žartík si pre prváčikov pripravili
      žiačky 8. B - N. Ivanová, S. Sivoňová, K. Slobodová a T. Smolíčková. Po
      dohode s pani učiteľkami vo všetkých troch prváckych triedach vyučovali
      matematiku vo vtipnom prestrojení. Deti usilovne počítali, zároveň sa dobre
      bavili, no "pani učiteľky" boli vraj po troch hodinách práce s neposednými
      prvákmi poriadne zmorené.
       

      Do galérie 1. apríl boli pridané fotografie.

    • Veľkonočné dielničky
     • Veľkonočné dielničky

     •        Utorok, dňa 15.03.2016 sa niesol už od rána v duchu príprav na oslavu sviatkov jari. Žiaci prípravného ročníka si pod vedením triednej pani učiteľky doobeda vyzdobili triedu, prečítali príbeh o Začarovaných veľkonočných krasliciach, ktorý potom i výtvarne stvárnili a porozprávali si o symboloch jari a veľkonočných zvykoch. Poobedie strávili spoločne so svojimi rodičmi, starými rodičmi a súrodencami výrobou veľkonočných dekorácií, ktorými si potom skrášlia svoje domovy. Deti zdobili veľké, papierové kraslice aplikáciou rôznych vystrihnutých, farebných motívov zvieracích mláďat a jarných kvietkov, vyrábali zápichy do kvetináčov v podobe zajačikov a kraslíc, vytvárali jarné mandaly, zajačiky z odpadového materiálu, či zvieratká z modelovacej hmoty, ktorým vdýchli život pomocou temperových farieb. Rodičia i deti strávili opäť spoločne jedno príjemné popoludnie  a tak, ako i vianočné dielničky v decembri 2015 zožali i veľkonočné dielničky úspech na oboch stranách a všetci odchádzali domov spokojní a s úsmevom na tvári.

      Mgr. Poturnay Mária

      Do galérie Veľkonočné dielničky boli pridané fotografie.

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • V utorok 8. marca 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády žiakov 3. –  5.ročníka v ZŚ Školská ul. Holíč. Krásny úspech dosiahli žiaci 4.ročníka. Stanislav Suchovský zo 4.B sa umiestnil na 1. mieste, pripravovala p.uč. Hrušecká a Patrik Dolinský zo 4.A na 5.mieste, pripravovala p.uč. Duffková.

      Blahoželáme!

    • Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády
     • Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády

     • Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády sa uskutočnilo 9. 3. 2016 na farskom úrade v Holíči. Našu školu reprezentovali žiaci: Nicol Ivanová 8. B, Katarína Slobodová 8. B, Terézia Habalová 7. B a Patrik Hakala 8. A. Žiaci sa umiestnili na 2. mieste.

      Na súťaž ich pripravovala Mgr. Lucia Marcinková.

    • Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka
     • Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

     • V piatok 11. marca 2016 sa náš recitačný tím zúčastnil na obvodnom kole
      súťaže Hurbanov pamätník, ktoré sa konalo v priestoroch Základnej umeleckej
      školy Holíč. Vybojovali sme jedno 2. miesto - Adam Pelikán, V.B (II.
      kategória - poézia) a jedno 1. miesto  - Michal Spiegel, VIII. B (III.
      kategória - próza). Michal Spiegel si svojím víťazstvom zabezpečil postup do
      okresného kola v Skalici.

      Do galérie Obvodné kolo Hurbanov pamätník boli pridané fotografie.

    • Okresné kolo Chemickej olympiády
     • Okresné kolo Chemickej olympiády

     • 10. marca sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kategória D v ZŠ Komenského v Senici. Našu školu zastupovali štyria nádejní chemici. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti v teoretickej a praktickej časti. Z umiestnenia našich žiakov máme veľkú radosť, pretože sme obsadili prvé tri miesta. Eva Jazmína Tomečková, ktorá je ôsmačkou, sa v konkurencii deviatakov umiestnila na 1. mieste, Dominik Špaček na 2. mieste a 3. miesto obsadil Matúš Michalička. Daniel Richter sa stal úspešným riešiteľom. Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim do krajského kola držíme palce.

      Na súťaž žiakov pripravovala Mgr. Katarína Štrbová

    • Hurbanov pamätník 2016
     • Hurbanov pamätník 2016

     • Dňa 18. februára 2016 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Víťazi školského kola postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 11.marca 2016.

      POÉZIA

      I.kategória - Tereza Lukáčová, IV.B                     

      II.kategória - Adam Pelikán, V.B                            

      III.kategória - Katerína Slobodová, VIII.B               

      PRÓZA

      I.kategória - Katarína Gombárová, IV.B                

      II.kategória - Lucia Steinerová, V.A                     

      III.kategória - Michal Spiegel, VIII.B                

      Blahoželáme!        

      Do galérie Hurbanov pamätník 2016 boli pridané fotografie.

    • Zbieram baterky
     • Zbieram baterky

     • V rámci celosvetového environmentálneho projektu – súťaže Zbieram baterky na školách sa žiaci štvrtého a piateho ročníka zúčastnili prednášky, kde sa dozvedeli o potrebe zberu a recyklácii batérií. Pozreli si krátky film o recyklácii priamo z továrne, kde sa recyklácia robí. Žiakom bola predstavená súťaž „Zbieram baterky“, do ktorej sa môžu zapojiť. Zúčastnením sa súťaže sa mení a rozvíja postoj detí k samotnému životnému prostrediu. Zberom batérií tak prispejeme k tomu, aby bolo naše životné prostredie čistejšie.

      Do galérie Zbieram baterky boli pridané fotografie.

    • LVVK 2016
     • LVVK 2016

     • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz pre žiakov 7. a 8.ročníka sa uskutočnil v termíne od 7.2. 2016 - 12.2. 2016 v SKI Čierny Balog.

      Do galérie LVVK 2016 boli pridané fotografie.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Okresné kolo Dejepisnej  olympiády  sa uskutočnilo v utorok 9. februára 2016  na Gymnáziu F.V. Sasinka v Skalici. Našu školu reprezentoval Daniel Richter žiak IX.B, ktorý obsadil 1.miesto v kategórii C a postupuje do krajského kola. V kategórii D sa na 7. mieste umiestnil Mário Jakúbek.

      Žiakov pripravovala Barančicová Ľudmila