• Okresné kolo Biologickej olympiády
     • Okresné kolo Biologickej olympiády

     • Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C sa uskutočnilo 4. 2. 2015 v ZŠ V.P.Tótha v Senici. Našu školu reprezentoval Matúš Michalička žiak 8.B, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Pripravovala Mgr. Vaňková Katarína.

      Blahoželáme!

    • Obvodné kolo Matematickej olympiády
     • Obvodné kolo Matematickej olympiády

     • Obvodné  kolo Matematickej olympiády sa uskutočnilo 21.1. 2015 na ZŠ Školská v Holíči. V kategórii Z 5 sa na 2. mieste umiestnil žiak 5.A Daniel Švrček. Na súťaž ho pripravovala Mgr. Ľubica Kotvanová.

      Blahoželáme!

    • KOMPARO 2014
     • KOMPARO 2014

     • Dňa 6. novembra 2014 sa naša škola zapojila do projektu KOMPARO, v rámci ktorého sú periodicky  testovaní  žiaci základných škôl.  Testovania z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnili žiaci  9. ročníka, ktorí si tak overili úroveň svojich vedomostí  pred  Testovaním  9-2015,  ktoré sa bude konať 15. apríla 2015.

       

    • Vianočný koncert
     • Vianočný koncert

     • Na spríjemnenie predvianočného času si žiaci našej školy so svojimi učiteľkami pripravili krásny vianočný program, s ktorým sa predstavili 18. 12. 2014 deťom z materských škôl z Holíča. Ako darček venovali toto vianočné vystúpenie aj svojim rodičom a  starým rodičom. Vo vyše hodinovom programe ukázali svoj talent, schopnosti a zručnosti, začo boli odmenení búrlivým potleskom.

       

      Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

    • Laboratórne cvičenia podľa Poirota
     • Laboratórne cvičenia podľa Poirota

     • Stredná odborná škola chemická v Bratislave nám poskytla možnosť absolvovať laboratórne cvičenia zamerané na riešenie kriminalistických prípadov. Počas riešení úloh sme odhaľovali kriminalistické prípady s využitím jednoduchých chemických dejov. Súčasťou cvičenia bolo aj vyvolávanie daktyloskopických stôp.

      Žiaci chemického krúžku získali vedomosti o vlastnostiach a pôsobení látok na organizmus a ich vplyve na životné prostredie. Rozvíjali  si manuálne zručnosti pri vykonávaní jednoduchých chemických operácií.

      Cvičenia viedla p. Ing. Judita Dӧmӧtӧrová a pri každom laboratórnom stole pomáhal žiakom asistent - žiak SOŠ chemickej. Preto sme mali možnosť sa stretnúť s našou bývalou žiačkou Denisou Lukáčovou

      Cvičenia boli realizované v rámci projektu Odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

       

      Do galérie Laboratórne cvičenia podľa Poirota boli pridané fotografie.

    • Návšteva divadelného predstavenia
     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Kto by nepoznal dobrodruha Ferda? Odvážneho mravca, ktorý opustil mravenisko a vybral sa v ústrety nebezpečenstvám sveta! Zažil prvú lásku i prvé sklamanie! Musel čeliť nebezpečenstvám, ktoré naňho číhali na celkom obyčajnej lúke!

      Takýto veľký výlet do sveta chrobáčikov zažili dňa 10.11.2014 žiaci tried I.A, I.B, I.C, II.C, III.A, III.B a III.C zo ZŠ Bernolákova ul. Holíč.

      Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca, smiešneho Truhlíka, lúčneho koníka, či krásnej a povrchnej lienky v podaní hercov nitrianskeho divadla Andreja Bagara v Nitre bolo úžasným kultúrnym a emocionálnym zážitkom, s ktorým sa doma pred televízorom nestretneme.

      Pre väčšinu detí bola návšteva ozajstného divadla premiérou a ich očakávanie sa určite naplnilo.

      Do galérie Návšteva divadelného predstavenia boli pridané fotografie.

    • Rodina bez cigariet
     • Rodina bez cigariet

     • Naša škola sa zapojila do projektu Rodina bez cigariet v spolupráci s OZ Rodina a spoločnosť. V októbri  sa na našej škole uskutočnili preventívne prednášky na tému zdravý životný štýl, následne sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže „Rodina bez cigariet III. ročník“.

      Cieľom súťaže bolo umelecky stvárniť negatívny postoj k fajčeniu,  vyzdvihnúť zdravý životný štýl. Úlohou žiakov bolo vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: zdravý životný štýl, prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam.

      Vyhodnotenie tejto súťaže sa konalo 20. novembra v priestoroch ZOC MAX v Skalici. Diplomy, vecné ceny a tričko s vyobrazením vlastnej práce si prevzali aj žiaci našej školy.

      V 2. kategórii 3. miesto odborná porota udelila Magdaléne Böhmovej z IX.A  triedy. Ceny organizátora si odniesli za svoje práce aj žiaci Terézia Stachovičová zo VI..B triedy a Pavel Kotásek  z  9.B triedy. 

       Blahoželáme!

      Do galérie Rodina bez cigariet boli pridané fotografie.

    • Digitárium Brno
     • Digitárium Brno

     • 25. 11. 2014 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka spolu s pani učiteľkami Mgr. Kondekovou a Mgr. Tokošovou  zúčastnili exkurzie vo hvezdárni v Brne  na predstavení  „Úsvit kozmického veku“.

      Predstavenie nás previedlo najúžasnejším dobrodružstvom, do ktorého sa ľudstvo kedy pustilo. Videli sme konštrukciu prvých umelých družíc Zeme, výpravu prvého človeka do vesmíru, prvých pozemšťanov, ktorí sa prechádzali po Mesiaci. Pozreli sme sa na Mars, Venušu, či okraj Slnečnej sústavy. Na záver sme sa naučili orientovať na nočnej oblohe a spoznali jednotlivé súhvezdia našej oblohy.

      Do galérie Digitárium Brno boli pridané fotografie.

    • Kampaň "Červené stužky"
     • Kampaň "Červené stužky"

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola už tradične zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Preto si aj naši žiaci dňa 18. 11. 2014 pripravili niekoľko aktivít prebiehajúcich v jednotlivých ročníkoch:

      - prebehla rozhlasová relácia, kde žiaci boli oboznámení s kampaňou,

      - ráno deviataci, ktorí vyrobili červené stužky, pripínali tento symbol na oblečenie svojich spolužiakov,

      - deviataci sa zúčastnili besedy a aktivít spojených s problematikou AIDS, ktorú viedli pracovníčky ústavu regionálneho zdravotníctva zo Senice pod názvom Hrou proti AIDS,

      - deviataci spravili prezentácie a kvíz, ktorými chceli svojich spolužiakov upozorniť na dôležitosť problematiky HIV/AIDS,

      - deviatakom pracovníčky z CPPP v Holíči pripravili prednášku na tému- Obchodovanie s ľuďmi – Nikto nie je na predaj.

       Kampaň mala opäť pozitívny ohlas a už teraz sa tešíme na jej ďalší ročník, do ktorého sa určite opäť zapojíme.

                                                                                                    Mgr. Mária Kondeková

                                                                                                    koordinátor prevencie

      Do galérie Červené stužky boli pridané fotografie.

    • Zimná škola v prírode a LVVK 2015
     • Zimná škola v prírode a LVVK 2015

     • Máte radi zimné športy alebo chcete vyskúšať niečo nové?

                 Je tu pre Vás lyžovačka, pre žiakov 4., 5., 7. ročníkov.

                 Kde: Hotel Javorník Lazy pod Makytou, SKI Čertov

                 Kedy:15.2. - 21. 2. 2015    Odchod autobusu: 10.00 hod. - Zámocká ul.

                 Cena: 130 €  / v cene je 6 - krát ubytovanie a plná penzia 114 €, časť dopravy 16 €/.

                 Vleky platíme až na kurze, a to 30 € . Nie sú v cene pobytu.

                 Spôsob platby:     Pozor!!!    Platíme prevodom  alebo poštovou poukážkou.

                 Číslo účtu školy:  5047475233

                  Kód banky: 0900

                  Do poznámky treba napísať  meno, priezvisko, triedu žiaka.

                  Kedy platíme: Záloha 60€ do 30.11. 2014

                                            Doplatok  70 € do 12 .2. 2015

                   Škola zabezpečuje: inštruktorov, zdravotníka, hradí časť dopravy, zapožičia bezplatne    lyžiarsky výstroj

                   Zodpovední učitelia: Mgr. Zelenka Ľubomír / 7.roč./

                                                        Mgr. Ravasová Miriam / 4. - 5. roč./

                   Záväznú prihlášku odovzdaj čo najskôr, máme len 40 voľných miest pre všetkých!

                 Bližšie informácie na najbližších tr. schôdzkach RZ  

          www.hoteljavornik.sk

          www.skičertov.sk     

      ZOZNAM VECÍ:

      • Kartička poistenca, peniaze na vleky 30€ v drobných 5 , 2  a  1 eurovkách , v podpísanej obálke, odovzdať pri odchode p. uč.Vaňkovej a p.uč. Zelenkovi, prezúvky, spoločenské hry.
      • V čom budeš lyžovať: podkolienky do lyžiarok, oteplovačky, vetrovka, 2 rukavice, 2 čapice, šál, tričko s dlhým rukávom, mikina, pančuchy alebo spodky. Lyž.okuliare,v rámci možností aj lyž.prilbu.
      • V čom budeš na chate.
      • Hygienické potreby, uterák, spodné prádlo, pyžamo, plavky
      • Elastický obväz, kynedril, lieky podľa vlastnej potreby(s popisom dávkovania-odovzdať pri autobuse/.
      • Remienok na lyže, malý batoh, fľaša alebo termoska na čaj, pevná taška na lyžiarky.
      • Doplatiť lyž.kurz do 12. 2. 2015