• Planetárium Brno
     • Planetárium Brno

     • V stredu 14. 10. 2015 sa už tradične naši piataci a šiestaci spolu s pani učiteľkami Kondekovou a Neuročnou zúčastnili výučbového programu v digitáriu vo hvezdárni v Brne. Videli príbeh tohto sveta, od Veľkého tresku až po súčasnosť. Dozvedeli sa ako na letnej oblohe možno vidieť umelé družice, videli ukážku hviezdnej oblohy, jasných hviezd a súhvezdí. Nakoniec  zažili virtuálny skok zo samotného prahu vesmíru – na padáku z výšky 40 km. Program bol veľmi zaujímavý a poučný.

                                                           

      Do galérie Planetárium Brno boli pridané fotografie.

    • Noc výskumníkov 2015
     • Noc výskumníkov 2015

     • Ako každý rok, tak aj tento, sme si nemohli nechať ujsť Európsku Noc výskumníkov. 9. ročník tohto festivalu sa uskutočnil 25. septembra. My sme mali  možnosť vidieť 70 vedeckých stánkov, v ktorých nás vedci oboznámili s rôznymi druhmi energií, 3D modelovaním v medicíne, spoznávali sme svoju zdatnosť, robota, ktorý vedel tancovať a mnohé iné zaujímavé vedecké poznatky. Zopár zaujímavostí Vám ponúkame aj formou tejto prezentácie.

                                                                                                           Mgr. K. Štrbová
                                                                                                      

      Noc_vyskumnikov_2015.ppt

      Do galérie Noc výskumníkov 2015 boli pridané fotografie.

    • Rodina bez cigariet
     • Rodina bez cigariet

     • Dňa 6.10.2015 sa žiaci našej školy –  Ema Štermenská,  Nicol Fanturová, Júlia Mikulová, Terézia Kolodejová, Ľubica Hajossyová, Adéla Obrtlíková, Lukáš Polák, Michal Spiegel a Jakub Kukliš zúčastnili Detskej konferencie občianskeho združenia Rodina a spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom Zdravotníctva SR v rámci projektu Rodina bez cigariet. Žiaci súťažili  vo vytvorení a prezentovaní svojich prezentácií vytvorených v programe Power Point na vybrané témy. Ema Štermenská a Nicol Fanturová so svojou prezentáciou na tému „Nebezpečenstvá sociálnych sietí a ako na ne“ sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Všetci súťažiaci boli odmenení tričkami a vecnými cenami. Ďakujem za účasť a gratulujem.

                                                                                                              Mgr. Mária Kondeková

      Do galérie Rodina bez cigariet boli pridané fotografie.

    • Exkurzia Plantex,Coca-Cola
     • Exkurzia Plantex,Coca-Cola

     • V utorok 6. októbra 2015 žiaci 6. ročníka navštívili ovocné sady firmy Plantex vo Veselom pri Piešťanoch. Oboznámili sa s ovocinárskou výrobou, ktorá predstavuje pestovanie, zber, uskladnenie, triedenie a balenie jabĺk. Zaujímavosťou ovocinárskej spoločnosti Plantex je, že ako jediná  vo východnej Európe využíva technológiu na ovplyvňovanie búrkovej činnosti. Dokážu využiť fyzikálne vlastnosti mrakov a zabrániť vzniku ľadovca, aby namiesto neho na zem dopadalo väčšie množstvo drobnejších kvapiek. Po prehliadke ovocných sadov, skladov a záhradného centra dostali žiaci na ochutnanie jabĺčka. Ďalším programom exkurzie bola návšteva výrobného  závodu spoločnosti Coca-Cola v Lúke pri Piešťanoch. Súčasťou exkurzie bol krátky film o histórii nápoja a spoločnosti Coca-Cola,  prezentácia o súčasných aktivitách, o výrobe nealkoholických nápojov a prehliadka výrobného závodu. V centre pre návštevníkov mali žiaci možnosť pozrieť si historické obrázky, reklamy a zaujímavosti zo sveta spoločnosti Coca-Cola.

                                                                                                                             Vaňková Katarína

      Do galérie Exkurzia Plantex,Coca-cola boli pridané fotografie.

    • Titanic
     • Titanic

     • Aj my sme sa pridali k ďalším návštevníkov, ktorí po zakúpení palubného lístka nastúpili na Titanic. Dňa 25. septembra sme sa preniesli časom do roku 1912, konkrétne do obdobia, kedy na svoju prvú plavbu vyplávala vtedy nepotopiteľná loď. 

      Palubné lístky nám zmenili na chvíľu našu identitu. Stali sme konkrétnymi osobami, ktoré sa skutočne  plavili na Titanicu. Prechádzali sme sa kajutami, a až pri vystúpení z nich sme sa dozvedeli, či sme tragédiu prežili alebo nie.

               Výstava Titanic pravdivo zobrazuje historické udalosti, spoločenskú a politickú situáciu na Slovensku a vo svete na začiatku 20. storočia. Mali sme možnosť vidieť exponáty, ktoré boli súčasťou vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich. Niektoré z nich boli aj originálne artefakty. Vďaka dokonalej rekonštrukcii kajút, strojovne alebo jedálne sme mohli vdýchnuť atmosféru prepychu a technického pokroku tohto fascinujúceho obdobia.

                                                                                 Mgr. Štrbová Katarína

      Do galérie Titanic boli pridané fotografie.

    • Výstava bonsajov
     • Výstava bonsajov

     • V rámci hodiny biológie sme so žiakmi 6.A navštívili výstavu bonsajov. V  priestoroch budovy fajansy  nás zaujali krásne tvarované dreviny.  Prezentované boli rôzne druhy listnatých, ihličnatých, izbových aj vonkajších drevín.  Člen Bonsai klubu  Juniperus z Holíča pán Ivan Polák nám porozprával o pestovaní a tvarovaní bonsajov. Ochotne nám odpovedal na zvedavé otázky o starostlivosti, zimovaní a úprave bonsajov.

                                                  Mgr. K. Vaňková

      Do galérie Výstava bonsajov boli pridané fotografie.

    • "Po stopách Márie Terézie"
     • "Po stopách Márie Terézie"

     • V sobotu 19.9.2015 sa geografický krúžok s prevažne novými členmi zúčastnil turistického pochodu - „PO STOPÁCH MÁRIE TERÉZIE. “ Našim cieľom bola 6 km trasa, počas ktorej sme navštívili kultúrno – historické pamiatky mesta Holíč. Úvodom sme sa zaregistrovali v Dome turistiky v Holíči, odkiaľ viedla naša cesta na Veterný mlyn, do Barokovej sýpky, Evanjelického tolerančného kostola a na Holíčsky zámok. O jednotlivých pamiatkach sme sa niečo viac dozvedeli počas krátkeho výkladu sprostredkovaného turistickými sprievodcami. Našu trasu sme ukončili opäť v Dome turistiky, kde nás čakalo milé prekvapenie - občerstvenie v podobe opekania špekačiek. Tu si každý účastník pochodu oddýchol a  prebral na pamiatku pamätný list. Trocha unavení, ale s dobrým pocitom a spomienkami sa tešíme aj na ďalší ročník tejto zaujímavej akcie.         

                                                                                                    Mgr. M. Kondeková

      Do galérie "Po stopách Márie Terézie" boli pridané fotografie.

    • Opäť sme spoznávali svoje mesto
     • Opäť sme spoznávali svoje mesto

     • V pekné septembrové dopoludnie 14.9. 2015 sa žiaci viacerých tried našej školy spoločne so svojimi vyučujúcimi vybrali v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bližšie spoznávať svoje mesto. Bolo to v predvečer sviatku    Sedembolestnej Panny Márie a naše prvé kroky tiež viedli smerom k sakrálnym pamiatkam Holíča. V rímsko-katolíckom Kostole sv. Martina a v Kostole Božského srdca Ježišovho sa nám s veľkou trpezlivosťou a zaujatím venoval správca farnosti P. Matúš Milan Kováč. Porozprával nám o histórii oboch kostolov, ich výstavbe, interiérovom vybavení,  výzdobe... Deti zaujalo najmä vysvetlenie významu a symboliky malieb, obrazov či sôch, rovnako aj rozprávanie a legendy zo života zobrazených svätých.

      V interiéri Evanjelického tolerančného kostola sme mali možnosť porovnať skromnejšie a strohejšie vybavenie tohto kostola s veľkolepejšou výzdobou navštívených katolíckych kostolov.

      Pristavili sme sa aj pri Loretánskej kaplnke Panny Márie a  Kaplnke sv. Floriána na cintoríne, hoci išlo len o vonkajšiu prehliadku. Nakoniec sme v stupňujúcom sa vetre vyšli nad mesto k rozostavanému pravoslávnemu chrámu, aby naše putovanie neobišlo žiadne vierovyznanie v Holíči.

      Ale ako by vyzeralo, keby sme ignorovali najznámejšiu pamiatku Holíča – zámok. Ten síce väčšina žiakov pozná z mnohých akcií a podujatí, ktoré sa tam konajú, no nezaškodí sa niečo dozvedieť aj o jeho histórii či voľakedajšom význame. V tomto má asi väčšina dosť veľké rezervy.  Nehovoriac o múzeu, kam tiež mnohí zavítali prvýkrát.

      Z informácií získaných počas tejto malej exkurzie si možno deti zapamätajú len zlomok. No dôležité je, že mnohým odkryla dovtedy neznámu tvár rodného mesta. Priviedla ich na miesta, kam by - podľa vlastných slov – samy určite nešli. A ak len trocha podnietila ich záujem o históriu, tradíciu a kultúru svojho mesta, splnila svoj účel. 

                                                                                                    Mgr. Hricová Miriam

       

      Do galérie Dni európskeho kultúrneho dedičstva boli pridané fotografie.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16

     • Dňa 2. septembra 2015 t.j. v stredu sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie šk. roka 2015/16 za účasti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a ďalších hostí. Okrem slávnostných príhovorov si prítomní rodičia a žiaci vypočuli krátke recitačno-hudobné pásmo ako motivačné spríjemnenie prvých školských chvíľ. Ešte raz prajeme všetkým žiakom a ich učiteľom, aby im škola prinášala veľa potešenia a radosti z úspechov.

      Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16 boli pridané fotografie.

    • Obzretie za školským rokom na ZŠ Bernolákova
     • Obzretie za školským rokom na ZŠ Bernolákova

     • Ďalší školský rok dorazil do svojho cieľa, deti sa rozbehli smerom k vytúženým prázdninám, aby nabrali nových síl na ďalšie vzdelávanie. Každý záver býva aj priestorom pre bilancovanie a bez zveličenia možno povedať, že podrobnejšia bilancia našej školy by naplnila niekoľko textových strán. Uplynulý školský rok bol naplnený mnohorakými aktivitami, podujatiami, akciami, ktoré sme aktuálne prezentovali na internetovej stránke našej školy alebo v miestnych médiách.

                  Naši pedagógovia sa snažia rozvíjať žiakov aj individuálnou prácou s každým, u koho sú predpoklady a najmä snaha dosiahnuť úspech v rôznych vedomostných, umeleckých či športových súťažiach. Sme hrdí na všetky úspechy našich žiakov, oceňujeme ich reprezentáciu školy a s radosťou im v závere školského roka udeľujeme pochvaly a odmeny.   Spolu s vysvedčením si 30. júna prevzalo pochvalné listy a knižné odmeny za umiestnenie v obvodných a okresných kolách súťaží a za úspešnú reprezentáciu školy 26 žiakov: Adam Šebesta 2.A, Tereza Lukáčová 3.B, Stanislav Suchovský 3.B, Patrik Dolinský 3.A, Adam Pelikán 4.B, Daniel Švrček 5.A, Karolína Mikulášková 6.A, Michal Ružička 6.A, Jozef Svitek 6.A, Erik Nemeček 6.A, Eva Jazmína Tomečková 7.A, Katarína Slobodová 7.B, Zdenko Pekár 8.A, Teodor Čech 8.A, Dominik Špaček 8.A, Igor Jakúbek 8.A, Denis Vymyslický 8.B, Matúš Michalička 8.B, Daniel Richter 8.B, Magdaléna Böhmová 9.A, Matej Hrica 9.A, Jana Horváthová 9.B, Stanislav Štrbáň 9.B, Lucia Bilická 9.B, Rebeka Šimkovičová 9.B, Jakub Okenica 9.B. Viacerí z nich boli ocenení zároveň aj za výborný prospech.

                  Za prípravu a realizáciu rozhlasových relácií boli ocenení Tamara Bélová 9.B a Pavel Kotásek 9.B, za účinkovanie v kultúrnych programoch organizovaných školou získali pochvaly žiaci z 1.B - Adam Lánik, Samuel Jakub Rossák, Vanesa Mišičáková, Nina Sentešiová, Terézia Poláková a žiaci z 1.C – Sylvia Rehušová, Agáta Látalová, Šárka Šefčíková, Sára Měchurová, Denis Valachovič, David Harský, Aleš Beran. Za výborné vyučovacie výsledky počas celej školskej dochádzky sme ocenili Tatianu Samsonovú, Adrianu Čavojskú obe z 9.A a Natáliu Ružičková, Moniku Malíkovú a Sofiu Pelčákovú z 9.B.

                  Za kvalitnú odbornú prípravu týchto žiakov patrí zároveň veľké uznanie aj ich pedagógom. Veľmi si vážim prácu svojich kolegov, oceňujem ich obetavosť, trpezlivosť a kreativitu a želám im zaslúžený letný oddych. Viem, že od septembra ho znova zúročia v prospech našej školy.

       

      Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 

    • Bylinkový raj Sonnentor
     • Bylinkový raj Sonnentor

     • 23. júna  žiaci 4.a  prešli slnečnou bránou. Na južnej Morave v čejkovickom areáli Sonnentoru čakal na nich zaujímavý náučno-súťažný program. Deti prežili krásny čas uprostred vôní z byliniek, ochutnali detský čaj, pozreli si zaujímavý film o bylinkách a zažili veľa zábavy pri plnení  úloh. Cestou po Sonnentore ich sprevádzali milé zamestnankyne, ktoré ochotne odpovedali na všetky zvedavé otázky. Každý si domov odnášal vlastnoručne namiešaný čaj, spomienkovú fotografiu a certifikát. Výlet do Čejkovic sa oplatil a už sa niektorí tešíme, ako sa do slnečno-bylinkového raja vrátime, teraz už s rodinami.

      Renáta Tomašovičová, Magdaléna Balážiková

      Do galérie Bylinkový raj boli pridané fotografie.

    • Cyklistický výlet
     • Cyklistický výlet

     • V stredu 17. júna sa geografický krúžok s ďalšími žiakmi a pani učiteľkami Kondekovou, Štrbovou a  Kotvanovou vybral na cyklovýlet navštíviť náučný chodník - Perúnska lúka a Mŕtve rameno Lipa. Našou prvou zastávkou bol Kátovskýb kat. Potom sme pokračovali na Perúnsku lúku, kde sme sa oboznámili s náučnými panelmi o tejto chránenej krajinnej oblasti. Prialo nám pekné počasie a tak sme sa rozhodli v našom cyklovýlete pokračovať až na Baťov kanál, kde sme sa občerstvili a oddýchli. Trocha unavení, ale s dobrým pocitom sme sa vrátili okolo Skalických rybníkov späť do Holíča. Výlet sa nám veľmi páčil a už dnes rozmýšľame nad trasou nášho ďalšieho výletu.

      Do galérie Cyklistický výlet boli pridané fotografie.

    • Školský výlet ZOO Hodonín
     • Školský výlet ZOO Hodonín

     • Návšteva ZOO Hodonín odštartovala štvrtkový ( 11.6.2015 ) školský výlet žiakov I.B a I.C triedy.

      Vybavení dostatočným množstvom tekutín do horúceho počasia si žiaci pozreli zvieratá domáceho aj cudzokrajného pôvodu. Najväčšiu pozornosť pútali opice, levy, kozy, zebry, surikaty a exotické vtáky.

      Po prehliadke ZOO cesta pokračovala turistickým vláčikom do prístavu Hodonín. Rozprávková plavba sa začala na lodi Konstancie príchodom kráľovnej Konstancie, ktorá prišla v sprievode svojich dvoranov a na lodi ukryla kráľovský poklad. Úlohou posádky – žiakov bolo kráľovský poklad ochrániť pred pirátmi, ktorí napadli loď, vstúpili na palubu a chceli sa pokladu zmocniť. Ale ako to v rozprávkach býva, dobro víťazí nad zlom. Piráti boli porazení a utekajú z lode. Poklad bol zachránený a spravodlivo rozdelený medzi svojich ochrancov a posádku.

      Unavené nôžky, rozžiarené očká a množstvo zážitkov bolo to s čím sa deti vrátili domov.

      Mgr. Šimeková Renáta

      Do galérie Školský výlet ZOO Hodonín boli pridané fotografie.

    • Návšteva Viedne
     • Návšteva Viedne

     • V stredu, 20.5.2015, sa niekoľko žiakov našej školy pobralo na koncoročný výlet za hranice Slovenska, do neďalekej Viedne.  Navštívili sme najstaršiu zoologickú záhradu v Európe Tiergarten Schönbrunn, kde sú  asi najväčšou atrakciou chránené pandy veľké a koaly.  Po jej prehliadke sme obdivovali prekrásnu parkovú úpravu priľahlých zámockých záhrad. Naša cesta pokračovala do Prírodovedného múzea, kde sa v 39 sálach ponúka široké spektrum živočíchov, kameňov, minerálov. Po návšteve obchodného centra sme sa nachodení , ale  plní zážitkov vrátili opäť domov.

      Do galérie Návšteva Viedne boli pridané fotografie.