• "Modelujeme z hmoty a hliny"
     • "Modelujeme z hmoty a hliny"

     • Dňa 15.2. 2016 sa žiačky našej školy Tereza Lukáčová IV.B, Simona Iršová III.A, Lucia Stehlíková III.C, Rebeca Križánková V.A, Elena Dobešová V.A zúčastnili v CVČ Holíč tvorivej súťaže pod názvom "Modelujeme z hmoty a hliny". Dievčatá pri tvorbe výrobkov z modelovacej hmoty uplatnili svoje zručnosti a fantáziu.

      Do galérie "Modelujeme z hmoty a hliny" boli pridané fotografie.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C sa uskutočnilo 3. 2. 2016 v ZŠ V.P.Tótha v Senici. Našu školu reprezentoval Matúš Michalička žiak IX.B, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola.

      Blahoželáme!

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo v stredu  13.januára 2016 v SOŠ Čabelku v Holíči. Suťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl a osemročných gymnázií. Našu školu úspešne reprezentovala Adela Erbertová žiačka 7.A, ktorá obsadila 2. miesto. Na súťaž ju pripravovala Mgr. Martina Tokošová.

       

      Srdečne blahoželáme!

    • Antická mytológia
     • Antická mytológia

     • S odkazmi gréckej mytológie sa bežne stretávame aj v modernej dobe – v literatúre, umení, médiách i v bežnej komunikácii. Jej základné pojmy by mal ovládať každý kultúrny človek. Pri vyučovaní dejepisu sa táto téma priam ponúka ako východisko pre zážitkové učenie a uplatnenie inscenačných vyučovacích metód. Na hodine dejepisu 13. januára v 6. B sme to poňali takto: Žiaci (vrátane učiteľky) oblečení ako grécki bohovia sa prezentovali so symbolmi svojej božskej moci a pôsobenia. Navzájom sa predstavili, predviedli a krátko o „sebe“, teda bohovi, ktorého predstavovali, porozprávali. Táto hodina mala veľký úspech, no obávam sa, že pri preberaní trójskej vojny budeme musieť využiť tradičnejšie metódy.

      Mgr. Ľudmila Barančicová

      Do galérie Antická mytológia boli pridané fotografie.

    • Farebná cesta časom
     • Farebná cesta časom

     • Žiačky chemického krúžku, ktoré sa zapojili do projektu SOŠ chemickej v Bratislave, svoju úlohu splnili na výbornú. V rámci projektu, ktorý sa skladal z dvoch častí, dievčatá  pripravili  pigmenty Berlínskej modrej a železitej červene, čiže Venetian red., vytvorili výtvarné dielo pomocou laboratórne pripravených pigmentov a  vyrobili zelený pigment – Verdigris.

      Farebná cesta časom previedla našich žiak z doby kamennej až do súčasnosti.

      Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Slovenskej komisie pre UNESCO, v zastúpení Výskumného ústavu detskej psychológie a pato-psychológie.

       

      Do galérie Farebná cesta časom boli pridané fotografie.

    • Modrá škola
     • Modrá škola

     • V rámci programu Modrá škola sa naši žiaci v priebehu októbra až decembra zúčastnili troch súťaží. Prvá súťaž bola výtvarná.  Žiaci základných škôl vyjadrovali svoje subjektívne vnímanie vody rôznymi technikami. Ďalšia súťaž Modrej školy 2015 bola fotografická. Z 509 prihlásených fotografií hodnotiaca komisia na čele s profesionálnym fotografom Ivanom Čanigom, ktorý je držiteľom titulu a certifikátu MASTER QEP, vyhodnotila tie najlepšie. Cieľom bolo inou formou videnia - cez objektív fotoaparátu – prispieť k hlbšiemu pochopeniu potreby vody pri každodenných aktivitách a vzbudiť u žiakov záujem a snahu zachytiť subjektívne vnímanie nenahraditeľnosti vody prostredníctvom fotografií.

      V II.kategórii sa na III. mieste umiestnil Dean Marčišovský z 9. B a II.miesto so svojimi fotografiami obsadil Samuel Polák z 9. A. Blahoželáme!

      http://www.modraskola.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=554&Itemid=411

      Do galérie Modrá škola boli pridané fotografie.

    • Výsledky Festivalu vody 2015
     • Výsledky Festivalu vody 2015

     • Tohtoročný festival vo Vodárenskom múzeu BVS, a.s. sa konal v pondelok 14. decembra v Bratislave. FESTIVAL VODY je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti „Modrá škola – voda pre budúcnosť“. Hlavným cieľom programu je budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.

      Prihlásených 34 žiackych projektov prezentovalo 85 autorov základných škôl a osemročných gymnázií. Tri kategórie posudzovala 7-členná hodnotiaca komisia, ktorá udelila 9 cien a jednu špeciálnu cenu.

      Našu školu reprezentovalo 10 súťažných tímov, ako po minulé roky aj teraz sme slávili veľký úspech. Súťaž sa stáva celoslovenskou záležitosťou, o čo viac si výsledky ceníme.

       

      II. kategórii

      Projekty z oblasti problematiky pitnej vody a vodárenstva

      1.  miesto : Terézia Stachovičová, Nikolas Steiner, Adrián Lukáč, žiaci 7. B

      1. miesto: Matúš Michalička, Daniel Richter, Denis Vymyslický, žiaci 9. B

       

      Projekty z oblasti problematiky vody zamerané na environmentálne témy

      2. miesto: Katarína Slobodová, Nicol Ivanová, Tereza Smolíčková, žiaci 8. B

       

      Naši najmenší - Martina Nosková, Vladimír Horák, Daniel Horváth, Nina Hanzalíková, Patrícia Pikartová, Adam Šebesta sa v I. kategórii neumiestnili, napriek tomu im patrí pochvala za vzornú reprezentáciu našej školy.

       

      Žiakov na súťaž pripravovali p. uč. Ravasová, Kotvanová, Štrbová.

      Do galérie Festival vody boli pridané fotografie.

    • Tvorivé vianočné dielničky
     • Tvorivé vianočné dielničky

     • V dňoch 9.a 10. 12. 2015 sa v našej škole konali tvorivé vianočné dielničky. Deti z oboch materských škôl sme privítali vo vianočne vyzdobenej spoločenskej miestnosti. Potom sme deti rozdelili do skupín, kde si vlastnoručne vyrábali vianočné darčeky. Pri práci im pomáhali vychovávateľky ŠKD a žiačky 9.ročníka. Deti si vytvorili vianočné ozdoby, rybičky, zdobili perníčky a nezabudlo sa ani na Mikulášsku rukavicu a čižmičku. Deti tvorili s nadšením a radosťou, a svoje výrobky si odniesli domov alebo do MŠ.

      Do galérie Tvorivé vianočné dielničky boli pridané fotografie.

     • Úspechy našich strelcov

     • Dňa 4.12.2015 sa konalo na našej škole III. kolo Krajskej školskej streleckej ligy a zároveň súťaž o pohár primátora mesta Holíč.

      V súťaži družstiev sme obsadili všetky 3 popredné miesta:

      1.miesto: družstvo B v zložení Jakúbek Igor 9.A, Čech Teodor 9.A, Špaček Dominik 9.A

      Družstvo sa stalo držiteľom putovného pohára primátora mesta Holíč.

      2.miesto: družstvo A v zložení Vymyslický Denis 9.B, Michalička Matúš 9.B Ružička MIchal 7.A

      3.miesto: družstvo C v zložení Trúba Lukáš 8.A, Nemeček Erik 7.A, Svitek Jozef 7.A

      V súťaži jednotlivcov sa na 1. mieste mladší chlapci umiestnil Ružička Michal 7.A

                                                 1.miesto starší žiaci obsadil Špaček Dominik 9.A

      Všetkým úspešným strelcom blahoželáme!

      Na súťaž žiakov pripravoval trenér Milan Vymyslický.

     • Technická olympiáda

     • Dňa 2.12. 2015  sa konalo na SOŠ Námestie sv. Martina v Holíči  Okresné kolo Technickej olympiády. Našu školu reprezentovali títo žiaci:

      Kategória A: Radoslav  Polák /8.A/

      Kategória B: Michal Ružička /7.A/

                          Nikolas Steiner /7.B/

      Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.  V teoretickej časti písali test, v praktickej časti zhotovovali výrobok z dreva, kde sa hodnotilo dodržanie postupu, dodržanie rozmerov výrobku a celkový estetický vzhľad.

      V  kategórii B sa na 1. mieste umiestnil  Michal Ružička.  Srdečne blahoželáme!

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Na súťaž žiakov pripravoval Ing. Pavel Škápik.

       

       

    • Skanzen Strážnice
     • Skanzen Strážnice

     • Aj keď do skutočných Vianoc zostáva ešte nejaký čas, my - žiaci 2.B, 2.C, 4.A a 4.B sme sa priblížili k pravej vianočnej atmosfére už teraz. Vybrali sme sa so svojimi pani učiteľkami do Skanzenu v Strážnici, kde sme spoznali výrobu vianočných oblátok, koláčikov, počúvali rozprávku pri drápaní peria, oboznámili sme sa ako prestierali kedysi ľudia vianočný stôl, pripravovali jasličky ( betlehém) a zaspievali sme si koledy.

      Pri prechádzke skanzenom sme stretli Mikuláša s anjelom a čertmi, tajomné biele Lucie, koledníkov a tiež troch kráľov. Pomocou hrnčekového veštenia, liatia olova a plávajúcich sviečok v orechových škrupinkách sme sa mohli pokúsiť uhádnuť, čo nás budúci rok čaká. V poslednom domčeku nás čakal štedrovečerný stôl, z ktorého sme mohli ochutnať štedrovečerné pupáky a tiež vianočná dielnička, kde sme si mohli upiecť čertíka z kysnutého cesta, nazdobiť medovníček, či vyrobiť drobnú drevenú ozdobu na stromček.

      Bol to pre nás príjemne strávený deň.

      Do galérie Skanzen Strážnice boli pridané fotografie.

    • Projekt:: "Farebná cesta časom"
     • Projekt:: "Farebná cesta časom"

     • Žiaci chemického krúžku sa zapojili do projektu, ktorý organizuje SOŠ chemická v Bratislave. Projekt je založený na multidisciplinárnom prepojení chémie, fyziky, umenia, histórie, cudzieho jazyka, informatiky a odkazu kultúrneho dedičstva UNESCO. „Farebná cesta časom“, poskytuje žiakom možnosti ako získať informácie o pigmentoch, ich vlastnostiach a výskyte. Úlohou žiakov bolo pripraviť pigmenty Berlínskej modrej a železitej červene, čiže Venetian red. Druhou časťou projektu je vytvorenie výtvarného diela  a príprava zeleného pigmentu – Verdigris.

      Do galérie Projekt:"Farebná cesta časom boli pridané fotografie.

    • Spolupráca so Strednou odbornou školou chemickou v Bratislave pokračuje ...
     • Spolupráca so Strednou odbornou školou chemickou v Bratislave pokračuje ...

     • Už päť rokov sa zúčastňujeme aktivít, ktoré pre základné školy organizuje Stredná odborná škola chemická v Bratislave. Tak by tomu malo byť aj tento školský rok.

      Našou prvou aktivitou bola exkurzia na Deň otvorených dverí v tejto škole. Exkurzie sa zúčastnili žiaci chemického krúžku a žiaci, ktorí majú záujem o chémiu.

      Mali sme možnosť vidieť zaujímavé experimenty, ako napríklad horiaci gél, sloniu zubnú pastu, kyslíkovú bombu, sodíkové jojo, iskry v skúmavke, „výrobu“ piva. Študenti nám tiež ukázali ako sa stanovujú bielkoviny a cukry. V laboratóriu farmaceutickej chémie sme si pozreli ako sa pripravujú farmaceutické a kozmetické prípravky. Zaujímavou časťou bola aj „voňavá syntéza“ zložiek parfémov.

       

      Do galérie DOD na SOŠ chemickej boli pridané fotografie.

    • Projektový deň:"Hovorme o jedle"
     • Projektový deň:"Hovorme o jedle"

     • „Hovorme o jedle“,  tak sme nazvali projektový deň, ktorý sa konal v našej škole 27.októbra 2015. Tento deň bol venovaný zdravej výžive.  Žiaci v jednotlivých triedach  pripravili rôzne aktivity, ktorými si pripomenuli dôležitosť  výživy  pre svoje zdravie.  Venovali sa témam ako zdravý životný štýl, pitný režim, režim dňa. V  triedach žiaci robili aktivity na konkrétne témy: obilniny, zelenina a ovocie, mlieko a mliečne výrobky, pečivo, mäso, ryby, vajcia, strukoviny. Žiaci sa mohli tiež zúčastniť prednášky na tému Včelárstvo, ktorú viedla Ing. Zuzana Juríčková, predsedkyňa Slovenského zväzu včelárov a dlhoročná chovateľka včiel.

      Do galérie Projektový deň:"Hovorme o jedle" boli pridané fotografie.

    • Imatrikulácia 2015
     • Imatrikulácia 2015

     • Dňa 14. októbra 2015 sa v priestoroch telocvične ZŠ na Bernolákovej konala slávnostná imatrikulácia prvákov. Tento slávnostný akt si nenechali ujsť žiaci s rodičmi, učitelia, riaditeľka školy, primátor mesta a pozvaní hostia.

           Slávnosť prijatia žiakov do cechu žiackeho sa začala krátkou videoprojekciou, ktorá nám všetkým priblížila bežný školský deň prvákov. Celým programom nás svojím moderátorským umením sprevádzali žiačky deviateho ročníka.

           Symbolickým pasovaním sa prváčikovia stali ozajstnými členmi našej školy, ktorá sa na deväť rokov stane ich druhým domovom. Z rúk pani riaditeľky Renáty Studeničovej  a pána primátora Zdenka Čambala prevzali deti imatrikulačný list a knihu, ktorá im bude túto nezabudnuteľnú udalosť pripomínať. Po čestnom zložení prváckeho sľubu čakala na imatrikulovaných žiakov sladká odmena.

      Do galérie Imatrikulácia 2015 boli pridané fotografie.