• Krajské kolo súťaže Mladý záchranár

     • Krásny areál termálneho kúpaliska v Topoľníkoch, okres Dunajská Streda, bol miestom konania XXV. ročníka krajského kola Súťaže mladých záchranárov CO trnavského kraja.

       23. mája 2019 sa zišlo 19 z 21 postupujúcich družstiev z okresných kôl, aby zabojovali o pohár prednostky Okresného úradu Trnava.  Trať dlhá cca 1100 metrov po dlhom daždivom období bola miestami podmáčaná. Nárazový vietor sa nedal odradiť a spôsoboval nemalé problémy na streľbe zo vzduchovky a „hasení“ džberovkou. Všetky družstvá boli vynikajúco pripravené, teoretické aj praktické vedomosti mali zvládnuté na jednotku. Tréma, stres a povestný kúsok šťastia potom zamotávali poradie výsledkovej listiny.

      Naše družstvo žiakov v zložení Monika Havelková, Nikola Bartošíková, Mário Štefík a René Marek si vybojovali 4.miesto, kde im len o kúsok unikol postup na Majstrovstvá SR. 

                  Súťažiacim srdečne blahoželáme k umiestneniu!

      .

     • Školský výlet Brno

     • Triedy I. A a I. B navštívili detské zábavné centrum BONGO v  Brne. Deti sa na výlet veľmi tešili . Vyšantili sa na rôznych atrakciách, preverili si odvahu a obratnosť na horolezeckej stene, poskákali si na bungee trampolíne , pretekali na autách a motorkách. Po všetkých aktivitách im chutil spoločný obed.  Pred odchodom domov si ešte nakúpili darčeky pre seba, súrodencov a rodičov. 

      Do galérie Školský výlet Brno boli pridané fotografie.

     • ECO RECYKLUJ TOUR

     • Thomas Puskailer nám 24. apríla predviedol eko-výchovný koncert  pod názvom ECO RECYKLUJ TOUR. Jeho cieľom bolo zábavnou formou zvýšiť environmentálne povedomie žiakov. Vysvetlil   im všetko o recyklácii, separácii či zbytočných obaloch. Súčasťou  hodinového interaktívneho programu boli súťaže, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šoubiznisu. Na záver deti potešil autogramiádou.

       

      Do galérie eco RECYKLUJ Tour boli pridané fotografie.

     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Je vypracovaný a schválený nový školský poriadok, ktorý bol schválený na Pedagogickej rade dňa 15.4.2019 a prerokovaný v Rade školy dňa 24.4.2019. Rodičia s ním boli oboznámení na triednych schôdzach RZ dňa 15.4.2019. V novom školskom poriadku je zakázané používanie mobilného telefónu počas vyučovacieho procesu, nakoľko žiaci zverejňovali fotografie a videá svojich spolužiakov a učiteľov na sociálnych sieťach, ktoré boli urobené v čase vyučovania, čím bol porušený zákon o ochrane osobných údajov. Školský poriadok je uverejnený na webovej stránke školy v časti dokumenty.

                                                                                                   Mgr. Renáta Studeničová

                                                                                                         riaditeľka školy

     • Školský výlet Červený kameň, jaskyňa Driny

     • Ak hľadáte skvelý tip na jednodňový výlet, vyberte sa na hrad Červený Kameň, tak ako to urobili vo štvrtok 23. mája žiaci III.B a III.C triedy s pani uč. Šimekovou, Vlkovou a Jarovičovou.

      Hrad Červený Kameň sa vypína nad obcou Častá neďaleko Modry a obkolesuje ho krása juhovýchodných Malých Karpát.

      V sprievode milej dámy žiaci nazreli do obdobia, kedy hrad obývali rody ako boli Turzovci, Fuggerovci či Pálfiovci. Prešli si prekrásne interiéry hradu, zoznámili sa so životom na hrade a čo to priučili hradnej etikete. Preskúmali pekne upravené nádvorie hradu, malý parčík s fontánkou a prešli sa novým francúzskym parkom.

      Po prehliadke hradu výlet pokračoval návštevou jaskyne Driny. Podzemná perla Malých Karpát – jaskyňa Driny je jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Žiaci absolvovali prehliadkový okruh v dĺžke 450 m, prevýšenie 10 m a 151 schodov. Malí návštevníci z Holíča na prehliadkovej trase obdivovali čarokrásnu kvapľovú  jaskynnú výzdobu a aj ukážku prenocovania netopiera. Doteraz sa v jaskyni zistilo 11 druhov netopierov.

       

      Napriek nepriaznivej predpovedi počasia sa výlet vydaril. Dážď malých výletníkov obišiel a deti sa vrátili domov s množstvom zážitkov z výletu.

      Do galérie Školský výlet Červený kameň, jaskyňa Driny boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo Olympiády zo SJL

     • V utorok 21. mája usporiadala naša škola  okresné kolo OSJL pre žiakov 3. a 4. ročníkov. Bol to  druhý ročník a zúčastnilo sa ho desať základných škôl. Žiaci si otestovali svoje znalosti z gramatiky, literatúry a slohu.

       Zo štvrtákov bola na  1. mieste Adela Lukovská /ZŠ Bernolákova 5, Holíč/ na 2. mieste bola Adela Blahová /ZŠ Vajanského, Skalica/ a 3. miesto obsadil Matúš Bajan /ZŠ s MŠ Unín/.

      Z tretiakov bol na 1. mieste Tomáš Vrbňák / Súkromná škola, Skalica/, na 2. mieste bola Eva Micháliková / ZŠ Bernolákova 5, Holíč/ a na 3. mieste bola Zuzana Baraníková / Súkromná škola, Skalica/.

      Ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom za účasť a tešíme sa na Vás opäť o rok.

      Do galérie Okresné kolo Olympiády zo SJL boli pridané fotografie.

     • Škola v prírode Čertov

     • V dňoch 13.5.-17.5.2019  sa žiaci 3.ročníka zúčastnili  Školy v prírode v rekreačnom zariadení Javorník . Hotel sa nachádza v krásnom prostredí chránenej krajinnej oblasti Čertov.

      Scenár tohtoročného animačného programu niesol názov ,,Záchrana planéty Zem“. Deti sa každý deň  rôznymi zábavnými a náučnými aktivitami  oboznamovali so životom v lese, potrebou chrániť prírodu, separáciou odpadu, spoznávali neživú prírodu a tvorili videá ,,Reklama na vodu“.

      V programe nechýbali súťaže, športové hry a turistické vychádzky .

      Nevynechali sme ani tak obľúbené BINGO. Spoločenská miestnosť sa vo chvíli premenila na televízne štúdio s malými hráčmi. Napätie striedali výkriky radosti. Pripravená  bola tiež opekačka. K dobrej nálade prispela aj diskotéka a  karneval. Aj napriek nepriaznivému počasiu si deti mohli užívať množstvo aktivít.

      Po týždni plnom zábavy, športu, turistiky sa tešili na svojich rodičov. Počas celého pobytu sa o deti starali pani učiteľky Šimeková, Vlková, Duffková, Mlčochová a pani zdravotníčka Šplíchalová.

       Naším cieľom bolo ukázať deťom iné formy zábavy a oddychu než pri počítačoch, čo sa nám aj podarilo splniť.

      Ďakujeme  všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a prispeli k úspešnému priebehu tejto akcie.

      Do galérie Škola v prírode  Čertov boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo Mladý záchranár 2019

     • V utorok 7.mája 2019 sa na štadióne v Kopčanoch konalo okresné kolo súťaže "Mladý záchranár CO". Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení žiakov 9.A: Monika Havelková, Mário Štefík, Nikola Bartošíková a René Marek. Umiestnili sa na  3.mieste a postupujú na krajské kolo, ktoré bude dňa 23. mája 2019 v Topoľníkoch okres Dunajská Streda.

      Súťaž obsahuje viacero disciplín, v ktorých musia súťažiaci preukázať nielen teoretické vedomosti z oblasti CO, dopravnej výchovy, požiarnej ochrany a zdravotníckej prípravy, ale i praktické zručnosti, ktoré zahŕňali streľbu zo vzduchovky, hasenie malých požiarov, orientáciu v teréne, použitie ochranných masiek, ako aj poskytovanie prvej pomoci.

      Žiakov pripravovala Mgr. Katarína Vaňková.

      Srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole!

     • Žltý kvietok – symbol nádeje v uliciach Holíča

     • Vo štvrtok 11. apríla 2019 opäť zaplnili ulice nášho mesta dobrovoľníci Ligy proti rakovine zo ZŠ na Bernolákovej, ktorí sa zapojili do 23. ročníka Dňa narcisov. Dvadsať žiakov  deviateho ročníka spolu s piatimi pedagógmi oslovovali našich občanov, ale navštívili tiež školy a všetky významné podniky a inštitúcie mesta. 

      Na MÚ v Holíči ich ako každoročne milo privítal a zbierku podporil i primátor mesta Zdenko Čambal.

      Aj tento rok sa do boja proti rakovine zapojili členovia Jednoty dôchodcov, ktorí tak posilnili rad mladých dobrovoľníkov. Žltý narcis, ktorý je symbolom tejto zbierky, ale i morálnej pomoci a spolupatričnosti s tými, ktorí so zákerným ochorením bojujú, zdobil tak odev mnohých  Holíčanov.

      Deň narcisov je verejnoprospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá si za roky svojej existencie získala vašu dôveru, ktorú ste jej finančnými príspevkami prejavili aj tento rok.

      Zbierka sa vykonáva za účelom získania prostriedkov na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní Ligy proti rakovine, na podporu výskumných a klinických projektov.

      Aj vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať v našom meste sumu 4185,95 eur. Výška vyzbieranej sumy je živým dôkazom toho, že aj v meste Holíč žijú prosociálni ľudia, ktorým nie je osud chorých ľudí ľahostajný.  

      Nech vám žltý narcis pripomína, že zdravie je tou najdôležitejšou životnou hodnotou a pomoc a solidarita s chorými je nevyhnutnou súčasťou každodenného života.

      Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

     • Za divadelnou kultúrou...

     • Na muzikálové predstavenie Šľahačková princezná sa v pondelok 8. apríla 2019
      vybrali žiaci 5. a 6. ročníka so svojimi p. učiteľkami slovenského jazyka a
      literatúry. Veselé a dynamické predstavenie na Novej scéne v Bratislave sa
      všetkým páčilo a na záver nechýbalo ani tradičné občerstvenie v reštaurácii
      McDonald's. Krásne jarné počasie dotvorilo príjemnú výletnú atmosféru. 

     • Výučbová exkurzia do Mikulčíc

     • Posledný aprílový deň sa štvrtáci vybrali do Mikulčíc. Navštívili Slovanské hradisko z doby Veľkej Moravy. Toto významné miesto sa nachádza asi 3km juhovýchodne od Mikulčíc. Pre deti bola pripravená rozprávka o princeznej Dobroslave a spoznávanie hlaholiky. Potom nasledovala prehliadka archeologickej expozície. Žiaci sa mohli v múzeu oboznámiť  s keramikou, kamennými, striebornými a zlatými predmetmi, mohli vidieť meče, náušnice, gombíky, ktoré boli dôkazom osídlenia krajiny v najstarších dobách.  Vonkajší okruh hradiska  tvorili vyznačené základy 12 objavených kamenných stavieb – kostolov a jedného kniežacieho paláca z 9. storočia, bolo to významné miesto v dobe Veľkomoravskej ríše.

      Do galérie Exkurzia do Mikulčíc boli pridané fotografie.

     • Jar v ŠKD

     • Jar už prišla k nám!“

      radujú sa dietky.

      Slniečko už teplé je,

      kvitnú pestré kvietky.

       

      Deti v ŠKD svojimi prácami oživili triedy, chodby jarným slnkom, pestrými kvetmi, rozkvitnutými stromami a veľkonočnými vajíčkami.

     • Mimoriadne úspech našich strelcov

     • Majstrovstvá Slovenska žiakov a mládeže v streľbe zo vzduchových zbraní sa konali v dňoch 12.-14. 4. v Košiciach. Naši žiaci excelovali a umiestnili sa nasledovne: Silvia Vymyslická obsadila 1.miesto, Monika Havelková 2.miesto a Lukáš Horínek 3.miesto. Družstvo žiakov našej školy v zložení Horínek, Vymyslická, Hnátovič sa v súťaži družstiev umiestnil na 3.mieste. Všetkým strelcom gratulujeme a držíme palce v ďalších súťažiach!.

     • Recitátori postúpili do krajského kola

     • Na okresnom kole Hurbanovho  pamätníka 28. 3. 2019 v Skalici našu školu reprezentovali Klaudia Valachovičová - I. kat. poézia a Dušan Ivan - II.kat. próza. Obidvaja recitátori vybojovali prvé miesta a postúpili do krajského kola Hollého pamätníka v Trnave, ktoré sa bude konať 3. mája 2019. Z ich úspechu sa tešíme a nezabudneme držať palce. 

     • Autoevalvácia (sebahodnotenie školy)

     • V týchto dňoch prebiehal na škole proces autoevalvácie školy. Ďakujeme žiakom II.stupňa, rodičom našich žiakov a pedagógom našej školy, ktorí vyplnili hodnotiaci (evaluačný) dotazník. Na základe spracovaných výsledkov bude vypracovaný Rozvojový program školy.

     • Hudobné dielne v ŠKD

     • Dňa 12.3.2019 sme v ŠKD oslávili hudobnými dielňami Svetový deň hudby pod názvom:"Poďte deti medzi nás, pani Hudba volá vás!" Deti si vlastnoručne vyrobili svoj hudobný nástroj - gitaru, dopĺňali noty na hudobný strom v pesničke "Naša mamka niečo má", zoznámili sa a zahrali si na Orffových hudobných nástrojoch a napokon si v hádankovom kvíze vyskúšali svoj um, kde riešili doplňovačky a hlavolamy.

      Do galérie Hudobné dielne v ŠKD boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo OSJL

     •            16. mája naša škola organizovala okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.a 4. ročníky ZŠ.  Prihlásilo sa 10 škôl,  súťaže sa zúčastnilo 38 detí z okresu Skalica. Po náročných testoch boli vyhlásení  víťazi, ktorí získali diplomy a knižné ceny. Z tretích ročníkov sa na prvom mieste umiestnil Filip Štefko, ZŠ Bernolákova 5 Holíč, druhá bola Adela Blahová,  ZŠ Vajanského Skalica a tretí bol Matúš Bajan, ZŠ s MŠ Unín. Zo štvrtých ročníkov 1. miesto obsadila Zuzana Šebestová, ZŠ Vajanského Skalica, 2.miesto patrilo Natálii Forrovej, ZŠ Brodské a 3.miesto obsadila Aneta Strhanová, Súkromná ZŠ Skalica. Všetkým deťom a pedagógom ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vás budúci školský rok.

     • Škola v prírode Duchonka

     • V dňoch 7.5.-11.5.2018  sa žiaci 2. ročníka zúčastnili  Školy v prírode v rekreačnom zariadení Fortunato . Chata sa nachádza v krásnom prostredí chránenej krajinnej oblasti Duchonka.

      Scenár tohtoročného animačného programu niesol názov ,,Po stopách pamiatok“. Deti každý deň v rôznych zábavných a náučných aktivitách spoznávali nové krajiny a najmä ich kultúrne pamiatky.

      V programe nechýbali súťaže, športové hry a turistické vychádzky .

      Nevynechali sme ani tak obľúbené BINGO. Spoločenská miestnosť sa vo chvíli premenila na televízne štúdio s malými hráčmi. Napätie striedali výkriky radosti. Každé Bingo bolo odmenené cenou, takže nakoniec boli spokojní všetci. Pripravená  bola tiež opekačka. K dobrej nálade prispela aj diskotéka a  karneval. Vďaka peknému počasiu sme si mohli užívať množstvo aktivít.

      Po týždni plnom zábavy, športu, turistiky sa tešili na svojich rodičov. Pre niektorých  to bola veľká skúška odvahy, ktorú sme všetci výborne zvládli. Počas celého pobytu sa o deti starali pani učiteľky Šimeková, Vlková, Orlíková , Mlčochová a pani zdravotníčka Šplíchalová.

       Našim cieľom bolo ukázať deťom iné formy zábavy a oddychu než pri počítačoch, čo sa nám aj podarilo splniť.

      Ďakujeme  všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a prispeli k úspešnému priebehu tejto akcie.

      Do galérie Śkola v prírode Duchonka boli pridané fotografie.

     • Projektové vyučovanie Veda hrou a Kúzelná fyzika

     • Dňa 9. mája sa v priestoroch telocvične Základnej školy na Bernolákovej uskutočnilo projektové vyučovanie s názvom „Veda hrou“. Bolo zamerané predovšetkým na pokusy z fyziky, ktoré si pre mladších žiakov I. stupňa pripravili šiestaci. Netradičné vyučovanie zorganizovala učiteľka fyziky a chémie Katarína Štrbová.

      Naši vedci zaplnili telocvičňu 22 stánkami s pokusmi, ktoré si sami vybrali a zanietene ich odprezentovali žiakom I. stupňa.

      Projektový deň „Veda hrou“ sme poňali aj ako amatéri /žiaci/ verzus profesionál, nakoľko pozvanie prijal aj Mgr. Michal Figura, ktorý sa žiakom predstavil s programom „Kúzelná fyzika“

      Zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom v podobe fyzikálnych kúziel prijali deti s mimoriadnym nadšením.

      Cieľom Kúzelnej fyziky je predovšetkým vzbudiť záujem detí o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto vednú disciplínu.

      Mnohé pokusy si mohli deti pod vedením skúsenejších žiakov vyskúšať a osvojiť si tak nové poznatky zážitkovou formou, ktorá sa i u žiakov našej školy teší stále väčšej obľube.