• Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

     • V pondelok, 3. septembra 2018 o 8.00 h., sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie šk. roka 2018/19 za účasti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a ďalších hostí. Okrem slávnostných príhovorov si prítomní rodičia a žiaci vypočuli krátke recitačno-hudobné pásmo ako motivačné spríjemnenie prvých školských chvíľ. Ešte raz prajeme všetkým žiakom a ich učiteľom, aby im škola prinášala veľa potešenia a radosti z úspechov.

     • Oznam stravníkom

     • Vážení rodičia,

      v prílohe si môžete stiahnuť prihlášku na stravovanie v šk. roku 2018/2019 alebo si ju môžete osobne vyzdvihnúť v kancelárii ŠJ v čase od 8.00 do 13.00 hod.

      Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej prihláške.

      prihl.SJ_2018.pdf

     • EKO-výchovná exkurzia

     • Dňa 13. júna sa žiaci 7.ročníka zúčastnili exkurzie do OLO Centra v bratislavskej Spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle.  Tu sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých a užitočných informácií o ekologickom nakladaní s odpadom. V OLO Centre nás zaujímavou a interaktívnou formou zoznámili s tým, ako sa odpad správne triedi a čo všetko sa deje s odpadom od jeho vhodenia do zbernej nádoby / kontajnera, cez triedenie až po energetické využitie. Dozvedeli sa aké produkty sa z odpadu vyrábajú, ako dlho trvá, kým sa odpad rozloží v prírode. Videli celý kolobeh triedenia a recyklácie papiera, plastov aj skla. Pochopili, že zodpovedným prístupom k odpadom všetci prispejeme k ochrane životného prostredia.

      Druhá časť exkurzie sa uskutočnila v Aureliu – vedecko-zábavnom centre.  Aurelium je miestom, kde sa prelína zábava s učením. Centrum sa od klasických múzeí odlišuje tým, že návštevníci si majú možnosť jednotlivé exponáty sami vyskúšať. Samoobjavovaním, pozorovaním, manipuláciou s exponátmi sa žiaci zoznámili s množstvom fyzikálnych, chemických či biologických dejov.

      Do galérie Exkurzia Bratislava boli pridané fotografie.

     • Zábavný vedecký park VIDA

     • Na ploche vyše 4 600 m2 sa nachádza až 170 interaktívnych exponátov prostredníctvom, ktorých môžeme pochopiť tajomstvá vedy a techniky. A kde by ste mali zájsť, aby ste s týmto všetkým mohli stretnúť? Tak takéto náučné exponáty sme našli vo vedeckom parku VIDA v Brne, ktorý ponúka projekciu 3D filmov, máme možnosť si užívať predstavenia plné zábavných pokusov v Divadle vedy, VIDA tiež zabezpečuje výučbové programy pre deti od materských škôl až po stredoškolákov, témy sú naozaj veľmi zaujímavé ako napríklad život a význam včely medonosnej, podmorský život veľrýb, ako vzniká svetlo, kriminalistické metódy práce, obehový systém, pitva srdca.... Ak by to žiakom nestačilo môžu si zahrať hru Pevnosť VIDArd, kde pomocou indícií návštevníci hľadajú ukrytý poklad. Veríme, že tento výlet, ktorý sme so žiakmi absolvovali 1. júna, bol pre nich naozaj super zážitkom.

      Do galérie Zábavný vedecký park VIDA boli pridané fotografie.

     • Noc výskumníkov v ZŠ Pavla Horova v Bratislave

     • Výlet, ktorý sme si naplánovali na 25. mája,  sa začal presunom v mikrobuse do Bratislavy. Po príchode do nášho hlavného mesta sme si najskôr prezreli historické pamiatky v Starom meste. Naši žiaci boli aj našimi sprievodcami, lebo nám sami porozprávali o pamiatkach ako napríklad Michalskej bráne, Univerzitnej knižnici, Hviezdoslavovom námestí, budove Opere SND... Po krátke prestávke na obed, sme sa presunuli do Devínskej Novej Vsi, kde Rada rodičov v spolupráci so školou ZŠ  Pavla Horova opäť organizovala podujatie Noc výskumníkov. Tu sme mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi a poodhaliť tajomstvá rôznych  prírodovedných odborov. My sme načreli do tajomstiev genetiky, paleontológie, geochémie a fyziky.

      Do galérie Noc výskumníkov v ZŠ Pavla Horova v Bratislave boli pridané fotografie.

     • MDD v JUMP ARÉNE

     • Dňa 1.6.2018 sa rozhodli žiaci prevažne ôsmeho ročníka osláviť MDD výletom do JUMP ARÉNY v Bratislave. V JUMP ARÉNE sme si riadne zaskákali, vyskúšali si chôdzu po lane, vyjašili sa v penovej jame a pri adrenalínových atrakciách /skok z veže do airbagu/ sme si dodávali odvahu na prekonanie vlastných limitov. Svoje akrobatické prvky sme predvádzali na 27 pospájaných trampolínach.  Po aktívnom pohybe sme sa presunuli do nákupného centra, kde sme sa občerstvili a urobili si radosť niečím novým.

     • Pohár vedy „NEWTON 2018“

     • Je medzinárodná súťaž, prebiehajúca pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, za podpory Nadačného fondu Neuron a ďalších partnerov a sponzorov. Cieľom projektu je viesť mladú generáciu už od útleho veku k záujmu o vedu a výskum. Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a experimentujú. Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného finále. Tejto súťaže sa naši žiaci zúčastňujú pravidelne. Do medzinárodného finále sme sa síce ešte nedostali, ale výsledky našich žiakov sú vždy veľmi uspokojujúce. Aj tento školský rok sa zapojili dva tímy. Tím SLOVAKIA girls v zložení Adriána Janovičová, Isabela Iršová, Kristína Poláková, Michaela Lukáčová, Laura Horniaková a tím SEDEM ČASTÍC v zložení Rebecca Križanková, Lucia Steinerová, Nátália Václavíková, Romana Ščepková, Samuel Křižan, Marek Hudeček, Patrik Škrovánek. Počas štyroch mesiacoch bádali a experimentovali...týmto im chceme poďakovať za reprezentáciu našej školy.

                                                                                   Mgr. Štrbová Katarína

     • Výchovný koncert "ECO H2O TOUR"

     • Charizmatický spevák Thomas Puskailer vystúpil pre žiakov našej školy s interaktívnym programom ECO H2O TOUR. Svoje vystúpenie venoval environmentálnej tematike – vode. Upozornil žiakov na potrebu šetrenia vodou. Na svojom koncerte hravou formou informoval všeobecne o vode, jej výskyte na planéte, spôsobe jej využitia a nevyhnutnosti pre život. Potom sa zameral na každodenné využívanie a hlavne plytvanie vodou. Žiaci sa dozvedeli ako šetrne splachovať, sprchovať sa, či umývať si zuby. Súčasťou vystúpenia boli aj súťaže, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami zo šou biznisu. Na záver samozrejme nechýbala ani autogramiáda a spoločné fotografovanie.

      Do galérie Výchovný koncert "ECO H2O TOUR" boli pridané fotografie.

     • Úspech našich žiakov na Majstrovstvách Slovenska žiakov v streľbe zo vzduchovky

     • Aj v tomto školskom roku sa zverenci trénera Milana Vymyslického prebojovali na Školské majstrovstvá SR žiakov v streľbe zo vzduchovky dňa 13.4.2018 vo Svätom Petri, kde si medzi takmer stovkou súťažiacich zmerali pevnú ruku a presnú mušku. V kategórii jednotlivcov sa na 1. mieste v kategórii mladších žiakov umiestnil žiak V.A Lukáš Horínek. Družstvo mladších žiakov v zložení Lukáš Horínek, Silvia Vymyslická a Patrik Janda skončilo na 2. mieste a družstvo starších žiakov: Michal Ružička, Monika Havelková a Jozef Svitek sa umiestnili na 5. mieste. Súťažiacim a pánovi trénerovi blahoželáme k úspechu.  

       

       

     • Kvietok nádeje v uliciach nášho mesta /Deň narcisov/

     • V piatok 13. apríla 2018 zaplnili ulice nášho mesta dobrovoľníci Ligy proti rakovine zo ZŠ na Bernolákovej, ktorí sa zapojili do 22. ročníka Dňa narcisov.

      Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine, ktorá získala vašu dôveru, ktorú ste prejavili aj svojím finančným príspevkom.

      Zbierka sa vykonáva za účelom získania prostriedkov na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní Ligy proti rakovine, na podporu výskumných a klinických projektov.

      Aj vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 4243,67 eur.

      Nech každého, kto prispel a zapojil sa tak do boja proti tejto zákernej chorobe, hreje dobrý pocit z toho, že nezištne pomohol. Veď nikto z nás nevie, či my alebo niekto z našich blízkych nebude niekedy práve na túto pomoc odkázaný.

       

     • Svetový deň vody

     • Dňa 22. marca sme si na našej škole pripomenuli celosvetové podujatie, ktoré je venované vode. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov schválilo, že v roku 2018 je témou "PRÍRODA PRE VODU", resp. prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou.

      V rámci vyučovania chémie sa uskutočnila Vodná konferencia, v ktorej naši žiaci prezentovali svoje projekty, s ktorými sa predstavili na Festivale vody. Žiaci siedmeho ročníka si pripravili projekty o modelovaní dažďa a projekty s ekologickým zameraním. Tiež sme si zahrali vedomostný kvíz o vode a využili materiály, ktoré nám boli poskytnuté od BVS v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola.

      Do galérie Deň vody boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo Chemickej olympiády

     • Dňa 23. marca sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kategória D v ZŠ Vajanského v Skalici. Našu školu reprezentoval Tomáš Pekár z 9. B. Chemici svoje vedomosti preukázali v teoretickej aj praktickej časti. Napriek tomu, že sme tento školský rok mali len jedného zástupcu, s výsledok, ktorý  dosiahol v tejto súťaži Tomáš sme veľmi spokojní. Preto aj touto cestou mu chceme zablahoželať k 1. miestu. Veríme, že sa bude Tomášovi dariť aj v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 26. apríla v Trnave.

     • Okresné kolo súťaže Hurbanov pamätník

     • Na jubilejnom 50. ročníku súťaže v umeleckom prednese našu školu reprezentovala žiačka 6. B triedy Katarína Gombárová. Vo svojej kategórii obsadila krásne 2. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme.  Keďže sa súťaž konala v Hlbokom,  v pôsobisku J. M. Hurbana, súčasťou programu bola aj prehliadka Pamätnej izby a evanjelickej fary, na ktorej Hurban pôsobil. 

      Do galérie Okresné kolo súťaže Hurbanov pamätník boli pridané fotografie.

     • Veľkonočné dielničky

     • pripravili p. vychovávateľky ŠKD pre deti z MŠ, ktoré nás navštívili 27. a 28. marca 2018. Deti privítala p. vychovávateľka Surová v spoločenskej miestnosti, ktorú sme skrášlili veľkonočnou výzdobou. Deti sa rozdelili do 6. oddelení a tvorili výrobky k blížiacej sa Veľkej noci: vajíčka, kuriatka, sliepočky, zajačikov. Deti vystrihovali, lepili, kreslili a zdobili... Práca sa deťom páčila, výrobky si odniesli so sebou domov na pamiatku.

      Tešíme sa zasa o rok na návštevu detí z MŠ!

                                          vychovávateľky ŠKD

      Do galérie Veľkonočné dielničky boli pridané fotografie.

    • Zážitkové učenie v Strážnici
     • Zážitkové učenie v Strážnici

     • V pondelok 26.3.2018 sa žiaci II. B a II.C zúčastnili zážitkového vzdelávacieho programu ,,Fašanky, fašanky, Velká noc ide... ´´, ktorý pripravili pracovníci skanzenu Strážnice.

      Deti sa zoznámili so zvykmi zo Slovácka od začiatku pôstneho obdobia do Veľkej noci.

      ,,Tetičky povyprávjali ´´ ako to bolo kedysi v pôstnom období a čo sa počas pôstu ne / jedlo.

      Spoločne s dievčatami vynášajúcimi smrtku ( morenu ) sa deti preniesli zo zimného obdobia do obdobia jari.

      Počas putovania skanzenom sa deti prizerali vyrezávaniu píšťaliek, pleteniu korbáčov a výrobe klepáčov a rapkáčov. Sledovali zdobenie kraslíc rôznymi technikami a neušlo nám ani pečenie a ochutnávanie veľkonočných baránkov, šišiek, judášov a iných dobrôt.

       

      Program bol pripravený tak, aby bol zrozumiteľný a zaujímavý pre detských návštevníkov. Deti si vyskúšali spôsob života svojich vrstovníkov v dobe svojich prarodičov.

       

                                                     tr.uč.: Mgr. Renáta Šimeková, Mgr. Ivana Vlková

      Do galérie Zážitkové učenie v Strážnici boli pridané fotografie.

     • Beseda so spisovateľom Štefanom Nižňanským

     • Tradičné  marcové čitateľské aktivity sme v utorok 20. marca obohatili o zaujímavú besedu s Mgr. Štefanom Nižňanským, známym publicistom, dramaturgom, scenáristom a spisovateľom. Jeho dve rozprávkové knihy O dvanástich trpaslíkoch a Záhorácki permoníci, ktorých fantazijný dej je situovaný do nášho regiónu, sú vhodným čítaním pre žiakov nižších ročníkov. Besedu sme pre početný záujem rozdelili na dve časti. Najprv si s pánom spisovateľom podebatovali žiaci 4. ročníka, ktorí sa zaujímali nielen o knižné príbehy, ale aj o ich čarovné prostredie borovicových lesov pri Tomkoch. Ďalšie otázky sa týkali autorských inšpirácií i rodinného života autora – hlavne jeho vnukov. Úprimný čitateľský záujem detí ocenil aj pán spisovateľ, ktorý im prečítal úryvok o holíčskom veternom mlyne.

      V druhej časti besedy sa pán Nižňanský venoval žiakom 5. ročníka. Tých okrem rozprávkových kníh zaujali aj autorove aktivity v oblasti športu, najmä hokeja. Podozvedali sa tiež množstvo zaujímavých podrobností o tvorbe kníh, vzťahu pána spisovateľa k nášmu regiónu i nárečiu. Nakoniec si jedno poučenie odniesol aj on sám. V jeho knižke sa spomínajú záhorácke bazové špeciality, no pomenovanie bazy v záhoráčtine – hural bolo preňho novinkou. Možno tento poznatok využije vo svojej ďalšej knihe...

      Na záver besedy nechýbala autogramiáda, lebo viacerých čitateľov prezentované knihy natoľko zaujali, že neodolali a obohatili nimi vlastnú knižnicu. A všetkým zostal príjemný pocit z vydarenej besedy.

      Do galérie Beseda so spisovateľom Śtefanom Nižňanským boli pridané fotografie.

    • Majstrovstvá Trnavského kraja v streľbe – opäť prví!
     • Majstrovstvá Trnavského kraja v streľbe – opäť prví!

     • Pod vedením trénera Milana Vymyslického naši strelci zúročili svoje tréningy dňa 2.3. 2018, kedy sa v našej škole konali Majstrovstvá Trnavského kraja v streľbe zo vzduchovej pušky. Obidve družstvá v kategórii starších žiakov (Ružička Michal, Nemeček Erik, Havelková Monika) a mladších žiakov (Vymyslická Silvia, Horínek Lukáš, Janda Patrik) sa umiestnili na prvom mieste a postupujú na Majstrovstvá SR, ktoré sa budú konať v apríli.

     • Úspech na Pytagoriáde

     • O tom, že máme šikovných a nadaných žiakov niet pochýb. Svedčí o tom aj umiestnenie na okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 13.a 14. marca 2018.

      3.ročník: Filip Štefko (3.A) - 1.miesto. Pripravovala Mgr. Renáta Tomašovičová

      4.ročník:  Adam Lánik (4.B) - 2.miesto. Pripravovala Mgr. Katarína Duffková

      5.ročník: Adam Šebesta (5.A) - 3.miesto. Pripravovala PaedDr. Darina Langová

      6.ročník: Patrik Dolinský (6.A) - 2.miesto. Pripravovala Mgr. Renáta Studeničová

      8.ročník: Daniel Švrček (8.A) - 2.miesto. Pripravovala Mgr. Ľubica Kotvanová

      Srdečne blahoželáme!

     • Hurbanov pamätník

     • Hurbanov pamätník je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie/prózy a v tvorbe detských recitačných kolektívov. Jej hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti recitátorov či recitačných kolektívov.

      Recitačné umenie predviedli i žiaci našej školy v školskom kole, ktoré sa konalo 26. februára 2018. Do obvodného kola sa však prebojovali len tí najlepší v troch vekových kategóriách, v ktorých našu školu reprezentovali:

      I. kategória – poézia

      Claudia Valachovičová /II. A/, pripravovala: Mgr. Jana Pekárová

      I. kategória – próza

      Dušan Ivan /IV. B/ , pripravovala: Mgr. Katarína Duffková

      II. kategória – próza

      Katarína Gombárová /VI. B/, pripravovala: Mgr. Miriam Hricová

      III. kategória – próza

      Adam Pelikán /VII. B/, pripravoval: Mgr. Lukáš Vašíček

      Obvodná súťaž HP sa uskutočnila 2. marca 2018 v Základnej umeleckej škole v Holíči.

      Odborná porota ocenila pekným umiestnením i našich súťažiacich. Na treťom mieste sa umiestnil Adam Pelikán, na druhom Claudia Valachovičová a prvé miesto s postupom do okresného kola si vybojovala Katarína Gombárová.

      V tomto roku sa uskutoční jubilejný 50. Hurbanov pamätník . Okresná súťaž bude 6. apríla v Hlbokom.

      Do galérie Śkolské kolo Hurbanov pamätník boli pridané fotografie.