• Vianoce sú dar

     •         V Kultúrno-osvetovom centre sa počas Vianočných dní konala medzi ZŠ, CVČ, ZUŠ a Špeciálnej ZŠ súťaž o najkrajší Vianočný stromček.

              Vďaka pani vychovávateľkám, ktoré využili svoju fantáziu a kreativitu, vytvorili Vianočný stromček z prírodného materiálu a tým  získali 1. miesto.

                            

     • Advent

     • Advent, advent štyri sviece,
      prvá z nich sa zatrbliece.
      Za ňou druhá, tretia zhorí,
      prinesieme stromček z hory.
      A keď štvrtá horí stíška,
      tešíme sa na Ježiška.

      Čas Adventu a čas Vianoc má magický charakter. S tým súvisia rôzne ľudové obyčaje, zvyky, tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie a aktívnejšie. Nebolo tomu ináč ani v Školskom klube detí. Od začiatku sme usilovne pracovali a vytvárali rôzne ozdoby, pozdravy, stromčeky. My sme si stromček nepriniesli z hory, ako sa hovorí v básničke, ale vyzdobili sme si stromčeky v triedach a v priestoroch školy. Nápadov bolo veľmi veľa a šikovných ručičiek ešte viac. Práca sa nám vyplatila a stromčeky nám v triedach svietili a krásne jagali.
      Nezabudli sme však ani na Svätého Mikuláša a čertov. Deti sa svojej fantázii vôbec nebránili  vytvorili naozaj strašidelných čertov.

     • Poďakovanie

     • Dňa 19.12.2019 sa konal na našej škole Vianočný benefičný koncert, na ktorom sa vyzbieralo 631,30 €. Na koncerte vystupovali žiaci školy pod vedením pedagógov, ktorí predviedli svoj talent a kreativitu. Výťažok z koncertu poputuje Marekovi Hejdovi z Letničia na jeho rehabilitáciu a liečbu.

      Za finančné príspevky srdečne ďakujeme.

     • OZNAM

     • Riaditeľka školy oznamuje, že poskytuje žiakom ZŠ Bernolákova 5, Holíč 

      riaditeľské voľno na deň 20. decembra 2019,  t.j.  piatok, 

      podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

      Nástup do školy je:  8.januára. 2020 t.j. streda.

     • Exkurzia Sereď

     • Dňa 17. decembra 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do novootvoreného Múzea holokaustu v Seredi. Naši starí a prastarí rodičia si isto pamätajú, že práve v období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov. Bola im tu prezentovaná veľmi zaujímavá prednáška o živote židovských detí v Slovenskom štáte počas vojny, dozvedeli sa veľmi tragické čísla o počte židov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch a mali možnosť vidieť autentické predmety, ktoré patrili týmto ľuďom, ako aj dobytčie vagóny, ktoré ich odvážali na miesta konečného vyhladenia. Na všetkých prítomných zanechala exkurzia hlboký dojem a veci ako je mier, cestovanie, chodenie do školy, ktoré dnes všetci berú ako samozrejmú vec si budú oveľa viac vážiť, pretože niektorí ľudia mohli  o nich niekedy len snívať a bohužiaľ i dnes,  v 21. storočí sú krajiny vo svete, kde ľudia o týchto pre nás samozrejmostiach stále len snívajú...

     • Vianočná Viedeň

     • December je mesiac, počas ktorého  sa skoro v každom väčšom meste  konajú vianočné trhy. V stredu 11. 12. 2019 sa naši deviataci, ôsmaci a siedmaci  zúčastnili exkurzie  historickej vianočnej Viedne. Prezreli si gotický chrám, nádhernú katedrálu Stefansdom, prešli sa pešou zónou až po zimné sídlo Habsburgovcov – palác Hofburg, videli budovu Rakúskeho parlamentu ako aj Viedenskú starú radnicu, pred ktorou sa už tradične konajú každý rok vianočné trhy. Sladké vône typických sladkých koláčikov, štrúdieľ rôznych druhov, perníčkov, praclíkov, karamelu, škorice ich lákala k stánkom, kde ich ponúkali predavači a nielen to, ale aj rôzne vianočné ozdoby, hračky a suveníry. Vo Viedni, hlavnom meste Rakúska, strávili zopár krásnych predvianočných chvíľ, ktoré ich nabudili na tú pravú vianočnú atmosféru šíriacu sa odvšadiaľ.

     • 13. ročník kampane Červené stužky

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej  kampane Červené stužky. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Preto si aj naši žiaci dňa 29.11. 2019 pripravili niekoľko aktivít prebiehajúcich  vo všetkých ročníkoch II. stupňa :

      • prebehla rozhlasová relácia, kde žiaci boli oboznámení s kampaňou,
      • ráno žiaci, ktorí vyrobili červené stužky, pripínali tento symbol na oblečenie svojich spolužiakov,
      • deviataci sa zúčastnili besedy a aktivít spojených s problematikou AIDS a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi,
      • žiaci vytvorili nástenku na chodbe školy na tému  kampaň Červené stužky,
      • žiaci na hodine etickej výchovy a náboženskej výchovy pozerali DVD film „Príbehy anjelov“.

      Kampaň mala opäť pozitívny ohlas a už teraz sa tešíme na jej ďalší ročník, do ktorého sa určite opäť zapojíme.

                                                                                                    Mgr. Mária Kondeková

                                                                                                     koordinátor prevencie

     • Ochranárik

     • Dňa 2.12.2019 sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra konalo vyhodnotenie okresného kola súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.“ Odmenení žiaci si prevzali ocenenia z rúk pani prednostky Viery Kučerovej, pána primátora Zdenka Čambala a vedúcich pracovníkov Hasičského záchranného zboru a Polície. V kategórii 1.stupňa sa na 1.mieste umiestnila Aneta Petríková, žiačka 3.A. V kategórii 2.stupňa obsadila 1.miesto Natália Václavíková, cenu prednostky získala Rebecca Križánková, obidve žiačky 9.A. Cenu primátora mesta Holíč si prevzala žiačka 8.B Tereza Lukáčová. Žiačky pracovali pod vedením Mgr.D.Janečkovej a Mgr.B.Petrákovej. Všetkým blahoželáme!

     • Okresná žiacka konferencia : Rodina bez cigariet 8. ročník

     • Dňa 21.11.2019 sa štyria žiaci našej školy zúčastnili súťaže, žiackej konferencie Rodina bez cigariet. Prezentácie  boli zamerané na tému prevencie proti drogám a zdravému životnému štýlu.

      Piataci M. Sprušanský a D. Ivan s prezentáciou na tému Účinky drog na ľudský organizmus získali krásne 2. miesto v I. kategórii a ôsmačky K. Gombárová a V. Čáranová získali 6. miesto v II. kategórii s prezentáciou na tému Kritické momenty v živote mladého človeka. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • 21.11.2019 sa 19 žiakov, kamarátov anglického jazyka, zapojilo do školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, víťazom v kategórii 1A sa stal Andrej Anderlitschek (7.A) a prvé miesto v kategórii 1B získal Tomáš Škrovan (8.A). Ďakujeme všetkým žiakom za záujem a účasť v súťaži a víťazom prajeme prvenstvo v okresnom kole.

     • Prednáška Bez drog

     • Dňa 12.11.2019 sa na našej škole uskutočnila prednáška Bez drog. Prednášky sa zúčastnili žiaci 5.-9.ročníka. Žiaci sa na prednáške dozvedeli o škodlivých účinkoch drog či o ich vplyve na ľudský organizmus. Okrem toho im prednášajúci vysvetlil ako sa menia nálady a pocity ľudí, ktorí sú drogovo závislí.

     • Beseda s pani Hejdovou a jej postihnutým synom Markom - zbierame plastové vrchnáky na dobrú vec.

     • Na našej škole realizujeme separovaný zber v rámci Holíčskej ekotriedy v spolupráci s Mestom Holíč už niekoľko rokov. Pani uč. Mgr. Monika Neuročná je koordinátorkou väčšiny zberových aktivít na našej  škole, kde deti zbierajú okrem plastových vrchnákov i tetrapakové obaly, plechovky, papier, batérie, dokonca i  drobný elektroodpad. Dňa 12.11.2019 na našej škole usporiadala besedu pre žiakov 4. a  5. ročníka s pani Máriou Hejdovou z Letničia a jej postihnutým 10-ročným synom Markom. Pani Hejdová vyrozprávala svoj príbeh, aké to je fungovať v bežnom živote s chorým dieťaťom, ktoré trpí Dawnovým syndrómom, detskou mozgovou obrnou, epilepsiou, ťažkým stupňom hluchonemoty, mikrocefalom a oslabenou imunitou. Koľko rodina  potrebuje financií na rôzne ozdravné pobyty a rehabilitácie pre svojho syna Marka, aby zvládla jeho zdravotný  stav, tak aby napredoval a žil lepším životom. Bohužiaľ Markov zdravotný stav si vyžaduje neustále pravidelné rehabilitácie a rodina si ich z vlastných prostriedkov nemôže dovoliť financovať. Jeden vrchnák má približne 2,5 gramu a kilo vrchnákov stojí 20 centov. Za tonu vrchnákov vie získať až 150€ - 200€, čo je asi 100 vriec. Potrebuje plný kamión, do ktorého sa vmestí až 500 vriec, aby získala financie na 1 rehabilitačný pobyt v Maďarsku. Vrchnáky sa ďalej recyklujú  a týmto pomáhame nielen Marekovi, ale aj prírode. Stačí tomu venovať každý deň chvíľu a  reálny výsledok je vidieť až po dlhšom čase.

      Týmto by sme chceli požiadať všetkých žiakov, aby prispeli do zberu plastových vrchnákov, ktoré pomôžu malému Marekovi. Vrchnáky môžete odovzdať  v škole p. uč. Neuročnej a tá ich posunie ďalej  pani Hejdovej. Čím viac detí a ľudí sa zapojí do zbierania, tým lepšie.  Ďakujeme.   

                                                               Mgr. Monika Neuročná

     • Prvé strelecké súťaže v novej sezóne

     • Prvými súťažami sezóny 2019/2020 sú 4 kolá Krajskej školskej streleckej ligy. Prvé kolo O putovný pohár starostu obce Trakovíc sa uskutočnilo 25.10.2019 v Trakoviciach. Mládežníci zo streleckého krúžku pri ZŠ Bernolákova Holíč znovu dokázali ich kvality. V kategórii starších žiakov nás reprezentovali a uspeli Lukáš Horínek, ktorý si odniesol prvé miesto, Matej Šcuhta druhé miesto a siedme miesto obsadil Andrej Andelitschek, v kategórii mladších žiakov sa na prvom mieste umiestnil Juraj Hnátovič nasledoval ho Matyas Němec z druhým miestom. V kategórii mladších žiačok sa na prvom mieste umiestnila Silvia Vymyslická a na treťom Natália Paráková. Ako družstvo sa ZŠ Bernolákova Holíč umiestnilo na 1. mieste (Lukáš Horínek, Silvia Vymyslická a Juraj Hnátovič).

      Krajská školská strelecká liga pokračovala 8.11.2019 druhým kolom. O putovný pohár primátora mesta Holíč prišlo zabojovať 28 strelcov z jedenástich škôl západného Slovenska. Najlepší výsledok súťaže (285 z 300) dosiahol, a kategóriu starších žiakov aj vyhral náš strelec, Matej Šuchta. Druhé miesto v rovnakej kategórii obsadil Lukáš Horínek. Naši strelci bodovali i v ostatných kategóriách. V kategórii mladších žiakov zvíťazil Juraj Hnátovič, na druhom mieste Matyas Němec, siedme miesto obsadil Tomáš Rajčák a ôsme Dominik Meixner. V kategórii mladších žiačok sa na prvom mieste umiestnila Silvia Vymyslická a na treťom mieste Natália Paráková. Súťaž družstiev vyhralo s náskokom 57 bodov družstvo ZŠ Bernolákova Holíč v zložení Silvia Vymyslická, Lukáš Horínek a Juraj Hnátovič. Družstvo týmto obhájilo svoje prvenstvo z minulých rokov a získalo tak putovný pohár primátora mesta Holíč.

      Súčasťou druhého kola Krajskej školskej streleckej ligy boli aj Majstrovstvá okresu Skalica v streľbe zo vzduchovky. Naši strelci si s ich výsledkami vybojovali miestenky na Majstrovstvá kraja odkiaľ môžu postúpiť na majstrovná Slovenska.

      Súčasťou bola i ukážka ďalších disciplín športovej streľby. Monika Havelková a Lukáš Horínek predstavili olympijskú disciplínu „Vzduchová puška 40 (VzPu 40)“ strieľanú v stoji so športovými vzduchovými puškami. Tomáš Hurban predstavil ďalšiu olympijskú disciplínu „Vzduchová pištoľ 40 (VzPi 40)“ a Silvia Vymyslická, Juraj Hnátoviš a Matej Šuchta predstavili národnú disciplínu „Vzduchová puška 40 ľah (VzPu 40 ľah)“ strieľanú v polohe ľah so športovými vzduchovkami.

      Súťaž v Holíči sa uskutočnila so spolufinancovaním a podporou mesta Holíč, ZŠ Bernolákova Holíč a Športovo streleckého klubu BETA 77 Holíč.

      Ďalšie kolo čaká našich strelcov 22.11.2019 v Hlohovci a záverečné kolo bude 29.11 2019 opäť na domácej pôde v Holíči. Našim strelcom držíme palce a prajeme ďalšie strelecké úspechy.

       

      Ing. Lukáš JEDINÝ

      Do galérie Strelecká súťaž o pohár primátora boli pridané fotografie.

     • Imatrikulácia prvákov

     • Dňa 5. 11. boli prváci našej školy slávnostne prijatí do rodiny školákov. Slávnosť sa začala privítaním hostí a krátkou videoprojekciou, ktorá nám priblížila bežný školský deň prvákov. V duchu našich tradícií sa prváci predstavili pásmom ľudových piesní a tancov. Symbolickým pasovaním a zložením prváckeho sľubu sa stali ozajstnými členmi našej školy. Túto nezabudnuteľnú udalosť im bude pripomínať kniha a imatrikulačný list, ktoré si prevzali z rúk pani riaditeľky a primátora nášho mesta. Svoj slávnostný deň zvládli na veľkú jednotku.

     • Zber gaštanov

     • Koncom septembra sme sa opäť zapojili do zberu gaštanov. Zbierali deti, rodičia, starí rodičia aj triedne učiteľky. Podarilo sa nám nazbierať 60 vriec gaštanov. Naše gaštany zo Záhoria budú ochutnávať zvieratká v našich lesoch, ale aj zvieratká na Orave.

      Vďaka patrí všetkým, ktorí sa do zberu zapojili !

     • Beseda s poľovníkmi

     • Do školského klubu detí dňa 16. 10. 2019 prijali pozvanie členovia  poľovníckeho združenia.

           Pod vedením pani Mgr. Hanzalíkovej žiakom prvého ročníka podrobne porozprávali o význame lesov, zveri, vtáctva, čím sa živia, ako ich treba prikrmovať cez zimné mesiace a hlavne aké je dôležité správanie sa v lese počas celého roka. Deti najviac upútali zvuky vábničiek. Či už jeleňa, diviaka, líšky, kačky... Nechýbali ani ukážky trofejí, ktoré si mohli poprezerať aj ohmatať.  Tiež sa zoznámili s poľovným psíkom Britou a dravým vtákom.

          Deti mali veľké množstvo otázok, na ktoré im poľovníci ochotne odpovedali. Veľmi pekne ďakujeme pani Mgr. Hanzalikovej a jej pomocníkom za krásne popoludnie. Ďakujeme