• Recitátori postúpili do krajského kola

     • Na okresnom kole Hurbanovho  pamätníka 28. 3. 2019 v Skalici našu školu reprezentovali Klaudia Valachovičová - I. kat. poézia a Dušan Ivan - II.kat. próza. Obidvaja recitátori vybojovali prvé miesta a postúpili do krajského kola Hollého pamätníka v Trnave, ktoré sa bude konať 3. mája 2019. Z ich úspechu sa tešíme a nezabudneme držať palce. 

     • Autoevalvácia (sebahodnotenie školy)

     • V týchto dňoch prebiehal na škole proces autoevalvácie školy. Ďakujeme žiakom II.stupňa, rodičom našich žiakov a pedagógom našej školy, ktorí vyplnili hodnotiaci (evaluačný) dotazník. Na základe spracovaných výsledkov bude vypracovaný Rozvojový program školy.

     • Hudobné dielne v ŠKD

     • Dňa 12.3.2019 sme v ŠKD oslávili hudobnými dielňami Svetový deň hudby pod názvom:"Poďte deti medzi nás, pani Hudba volá vás!" Deti si vlastnoručne vyrobili svoj hudobný nástroj - gitaru, dopĺňali noty na hudobný strom v pesničke "Naša mamka niečo má", zoznámili sa a zahrali si na Orffových hudobných nástrojoch a napokon si v hádankovom kvíze vyskúšali svoj um, kde riešili doplňovačky a hlavolamy.

      Do galérie Hudobné dielne v ŠKD boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo OSJL

     •            16. mája naša škola organizovala okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.a 4. ročníky ZŠ.  Prihlásilo sa 10 škôl,  súťaže sa zúčastnilo 38 detí z okresu Skalica. Po náročných testoch boli vyhlásení  víťazi, ktorí získali diplomy a knižné ceny. Z tretích ročníkov sa na prvom mieste umiestnil Filip Štefko, ZŠ Bernolákova 5 Holíč, druhá bola Adela Blahová,  ZŠ Vajanského Skalica a tretí bol Matúš Bajan, ZŠ s MŠ Unín. Zo štvrtých ročníkov 1. miesto obsadila Zuzana Šebestová, ZŠ Vajanského Skalica, 2.miesto patrilo Natálii Forrovej, ZŠ Brodské a 3.miesto obsadila Aneta Strhanová, Súkromná ZŠ Skalica. Všetkým deťom a pedagógom ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vás budúci školský rok.

     • Škola v prírode Duchonka

     • V dňoch 7.5.-11.5.2018  sa žiaci 2. ročníka zúčastnili  Školy v prírode v rekreačnom zariadení Fortunato . Chata sa nachádza v krásnom prostredí chránenej krajinnej oblasti Duchonka.

      Scenár tohtoročného animačného programu niesol názov ,,Po stopách pamiatok“. Deti každý deň v rôznych zábavných a náučných aktivitách spoznávali nové krajiny a najmä ich kultúrne pamiatky.

      V programe nechýbali súťaže, športové hry a turistické vychádzky .

      Nevynechali sme ani tak obľúbené BINGO. Spoločenská miestnosť sa vo chvíli premenila na televízne štúdio s malými hráčmi. Napätie striedali výkriky radosti. Každé Bingo bolo odmenené cenou, takže nakoniec boli spokojní všetci. Pripravená  bola tiež opekačka. K dobrej nálade prispela aj diskotéka a  karneval. Vďaka peknému počasiu sme si mohli užívať množstvo aktivít.

      Po týždni plnom zábavy, športu, turistiky sa tešili na svojich rodičov. Pre niektorých  to bola veľká skúška odvahy, ktorú sme všetci výborne zvládli. Počas celého pobytu sa o deti starali pani učiteľky Šimeková, Vlková, Orlíková , Mlčochová a pani zdravotníčka Šplíchalová.

       Našim cieľom bolo ukázať deťom iné formy zábavy a oddychu než pri počítačoch, čo sa nám aj podarilo splniť.

      Ďakujeme  všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a prispeli k úspešnému priebehu tejto akcie.

      Do galérie Śkola v prírode Duchonka boli pridané fotografie.

     • Projektové vyučovanie Veda hrou a Kúzelná fyzika

     • Dňa 9. mája sa v priestoroch telocvične Základnej školy na Bernolákovej uskutočnilo projektové vyučovanie s názvom „Veda hrou“. Bolo zamerané predovšetkým na pokusy z fyziky, ktoré si pre mladších žiakov I. stupňa pripravili šiestaci. Netradičné vyučovanie zorganizovala učiteľka fyziky a chémie Katarína Štrbová.

      Naši vedci zaplnili telocvičňu 22 stánkami s pokusmi, ktoré si sami vybrali a zanietene ich odprezentovali žiakom I. stupňa.

      Projektový deň „Veda hrou“ sme poňali aj ako amatéri /žiaci/ verzus profesionál, nakoľko pozvanie prijal aj Mgr. Michal Figura, ktorý sa žiakom predstavil s programom „Kúzelná fyzika“

      Zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom v podobe fyzikálnych kúziel prijali deti s mimoriadnym nadšením.

      Cieľom Kúzelnej fyziky je predovšetkým vzbudiť záujem detí o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto vednú disciplínu.

      Mnohé pokusy si mohli deti pod vedením skúsenejších žiakov vyskúšať a osvojiť si tak nové poznatky zážitkovou formou, ktorá sa i u žiakov našej školy teší stále väčšej obľube. 

       

     • Majstrovstvá okresu v malom futbale

     • Dňa 7.5.2018 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu mladších žiakov v malom futbale. Naši chlapci - Timotej Tolla, Samuel Křižan, Patrik Škrovánek, Michal Ralbovský, Peter Habala, Daniel Zima, Lukáš Vymyslický, Adam Krištofík, Tomáš Porubský - bez menšieho zaváhania vyhrali skupinu a postúpili do finále, kde zvíťazili nad ZŠ Vajanského 2, Skalica a tým obsadili celkové prvé miesto. Tým si zabezpečili postup na majstrovstvá kraja. Za tento vynikajúci výsledok im gratulujeme.

     • McDonald´s Cup

     • Dňa 4. mája sa v Základnej škole Mallého v Skalici uskutočnil Mc Donalds cup. Z ôsmych družstiev si najlepšie počínalo družstvo za Základnej školy Vajanského, ktoré nakoniec celý turnaj v mini futbale vyhralo.

      Naše družstvo v zložení  Pelikán Samuel, Šebesta Andrej, Ivan Dušan, Deščík Andrej, Křižan Adam, Látalová Agáta, Rehušová Sylvia vybojovalo krásne druhé miesto, keď podľahli len družstvu už spomínanej školy zo Skalice.

      Do galérie McDonald´s Cup boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo mladých záchranárov CO

     • Štvrtok 3.mája 2018 patrilo rekreačné stredisko Gazárka Šaštín - Stráže žiakom ZŠ, ktorí súťažili v okresnom kole "Súťaže mladých záchranárov CO". Spomedzi 12 škôl v okrese Skalica naše družstvo v zložení: Michal Ružička - 9.A, Monika Havelková - 8.A, Mário Štefík - 8.A, Michaela Lukáčová - 8.B sa umiestnilo na 2.mieste a postupujú na krajské kolo, ktoré bude dňa 10. mája 2018 v Trnave.

      Súťaž obsahuje viacero disciplín, v ktorých musia súťažiaci preukázať nielen teoretické vedomosti z oblasti CO, dopravnej výchovy, požiarnej ochrany a zdravotníckej prípravy, ale i praktické zručnosti, ktoré zahŕňali streľbu zo vzduchovky, hasenie malých požiarov, orientáciu v teréne, použitie ochranných masiek, ako aj poskytovanie prvej pomoci.

      Umiestneným družstvám odovzdali prednostovia Okresných úradov Senica a Skalica Vladimír Kocourek a Viera Kučerová diplomy, víťazné poháre, medaily a vecné ceny. Žiakov pripravovala Mgr. Katarína Vaňková.

      Blahoželáme!

       

      Do galérie Mladý záchranár CO boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo Chemickej olympiády

     • Dňa 22. marca sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kategória D v ZŠ Vajanského v Skalici. Našu školu reprezentovali žiačky 9.A Nicol Fanturová a Júlia Mikulová. Chemici svoje vedomosti preukázali v teoretickej aj praktickej časti. Ako dlhoročná učiteľka, ktorá žiakov každoročne pripravuje na chemickú olympiádu, musím tento rok podotknúť, že práve odhodlanosť týchto dievčat ich priviedla k úspešnému výsledku. Nicol Fanturová sa umiestnila na 1. mieste a Júlia Mikulová na 2. mieste. Veríme, že sa obidvom žiačkam bude dariť aj v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 26. apríla v Trnave.

       

     • Chemici sa hrajú...

     • Vedecké predmety na školách nepatria u žiakov medzi tie najobľúbenejšie. Často majú veľkú nechuť voči chémii či fyzike. Avšak napríklad taká chémia môže byť niekedy veľká zábava. Pomocou jednoduchých vedeckých pokusov môžeme žiakom ukázať, že chémia môže byť vlastne úplne zábavná. Preto sa snažíme, aby sa zo žiakov prostredníctvom experimentov stali malí bádatelia objavujúci čaro chémie.

      Do galérie Chemici sa hrajú... boli pridané fotografie.

     • Kráľ čitateľov 2019

     • Dňa 20.3.2019 si Mestská knižnica v Holíči pripravila pre žiakov 3.-4.roč ZŠ súťaž o najsčítanejšieho čitateľa. Súťažiaci si preverili svoje literárne a čitateľské schopnosti v písmenkovom labyrinte, literárnom kvíze ako i v rýchlosti čítania. Na víťaza čakala kráľovská koruna, vecná cena a preukaz čitateľa. O tom, že naša škola má šikovných čitateľov svedčí i výsledok súťaže:

       1.miesto: Filip Štefko   IV.A

       2.miesto: Filip Poláček  IV.B

       3. miesto: Marián Kwašnievský  IV.B

      Víťazom blahoželáme a organizátorom ďakujeme za peknú akciu. Tešíme sa o rok!

                                                                                          Mgr. Renáta Tomašovičová

      Do galérie Kráľ čitateľov 2019 boli pridané fotografie.

     • Karneval 2019

     • Tak ako každý rok, aj tento, sa 21.2.2019 konal v ŠKD detský karneval.  Deti si pripravili veľa rozmanitých masiek rôznych  rozprávkových a filmových hrdinov. Karneval sa začal v spoločenskej miestnosti úvodnou  promenádou. Potom deti tancovali, súťažili a zabávali sa.  Popri zábave sa mohli osviežiť malým občerstvením. Deti  sa dobre bavili a z karnevalu odchádzali spokojní a plní zážitkov. Už  teraz sa tešíme na ďalší karneval, ktorý pripravíme o rok.

                                                                  kolektív vychovávateliek ŠKD

      Do galérie Karneval 2019 boli pridané fotografie.

     • Beseda s dentálnou hygieničkou

     • Dňa 19.02.2019 nás v ŠKD navštívila dentálna hygienička Ing. Michaela Kršková zo stomatologického strediska STARDENT. Pútavou a hravou formou získali deti zo školského klubu detí nové vedomosti a zručnosti o zdravom chrupe, správnom postupe čistenia zúbkov, prevencii a zdravej výžive a v neposlednej rade aj o prekonávaní strachu zo „zubárskeho kresla“. Pani stomatologička súťaživou hrou  zistila, ako sa deti o svoje zúbky starajú a ako si ich ošetrujú. Deti, ktoré dokázali správne odpovedať dostali odmenu na čistenie zúbkov. Týmto sa chceme pani dentálnej hygieničke veľmi poďakovať za čas, ktorý venovala deťom  a vysvetlila im správnu starostlivosť o ich chrup.Veľmi pekne ďakujeme, deti z ŠKD i pani vychovávateľky.

      Do galérie Beseda s dentálnou hygieničkou boli pridané fotografie.

     • Úspešní recitátori

     • Na obvodnom kole recitačnej súťaže Hurbanov pamätník našu školu reprezentovala šestica žiakov, pričom štyria z nich sa umiestnili na medailových priečkach. Prvé miesta a postup do okresného kola si vybojovali tretiačka Klaudia Valachovičová (1. kategória – poézia, pripr. Mgr. Duffková a piatak Dušan Ivan (2. kategória – próza, pripr. Mgr. Hricová).  Za tretie miesta si odniesli diplomy piatačka Agáta Látalová (2. kategória – poézia) a siedmačka Tereza Lukáčová (3. kategória – poézia), obe pripr. Mgr. Hricová

    • Na stupni víťazov v krajskom kole OSJL
     • Na stupni víťazov v krajskom kole OSJL

     • Dňa 12. 2. 2019 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, do ktorého sa po 1. mieste v okresnom kole úspešne prebojovala žiačka IX. A triedy Nikola Bartošíková. Po absolvovaní písomného testu, transformácie textu a ústnej časti olympiády sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie výsledkov. Nikola Bartošíková v kategórii C zaslúžene získala diplom a sladkú odmenu za krásne 3. miesto. Jej učiteľ slovenského jazyka a literatúry Lukáš Vašíček je na ňu právom hrdý a praje jej veľa ďalších školských i osobných úspechov.

     • Školské kolo Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 6. 2. 2019 sa v ZŠ Bernolákova uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka.

      Výsledky:

      II. stupeň

      Poézia

      II. kategória /5. – 6. ročník/

      1. miesto  – Agáta Látalová
      2. miesto  – Katarína Dobešová
      3. miesto  – Romana Balážová

      Próza

      II. kategória

      1. miesto  – Dušan Ivan
      2. miesto  – Sofia Dobiašová
      3. miesto  – Juraj Hnátovič, Adam Křižan

      Poézia

      III. kategória /7. – 9. ročník/

      1. miesto  – Tereza Lukáčová

      Próza

      1. miesto  – Lucia Steinerová
      2. miesto – Timea Dinková
      3. miesto  – Veronika Čáranová, Adam Pelikán

      Agáta Látalová, Dušan Ivan, Tereza Lukáčová a Lucia Steinerová  postupujú do obvodného kola v umeleckom prednese poézie a prózy, ktoré sa uskutoční 19. februára 2019 v CVČ v Holíči. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im, aby na sebe ďalej svedomito pracovali.    

     • Poďakovanie

     • Riaditeľstvo školy ďakuje všetkým deťom, ich rodičom a známym  za finančný príspevok pre nášho žiaka Šimona. Vyzbierali  sme 3 500€. Veríme, že tieto finančné prostriedky pomôžu uľahčiť jeho liečbu.

      Všetci ste ukázali, že máte srdce na správnom mieste. Ešte raz... VEĽKÉ  ĎAKUJEME!

     • Druháci – malí chemici

     • V stredu 6.2. si druháci vyskúšali, aké je to obliecť si biely plášť a stať sa ozajstným chemikom. Žiaci VII.A triedy malým spolužiakom vysvetlili pojmy filtrácia a odparovanie. Starší žiaci druhákov oboznámili so všetkými pomôckami a spoločnými silami si filtráciu a odparovanie aj vyskúšali.

      Veľká vďaka patrí pani učiteľke Kataríne Štrbovej a žiakom VII.A triedy

      Do galérie Mladí chemici boli pridané fotografie.