• Školské kolo Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 23.2.2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese.

      Školského kola sa zúčastnilo 49 žiakov v troch vekových kategóriách a dvoch kategóriách žánrových: v prednese poézie a prózy.

      V I. kategórii v prednese poézie sa na 3. mieste umiestnila Hana Repáňová /2.C/, na 2. mieste Kristína Janíková /2.C/ a na 1. mieste Sally Sokolová /4.A/. V prednese prózy sa na 3. mieste umiestnila Mia Křižanová /4.A/, na 2. mieste Rebecca Herpay /2.B/ a na 1. mieste Linda Štrosová /4.B/.

      V II. vekovej kategórii v prednese poézie sa na 3.mieste umiestnil Patrik Krška /5.A/, na 2. mieste Natália Veselá /6.C/ a na 1. mieste Claudia Valachovičová /6.A/. V próze skončila Sofia Mária Šafránková /5.A/ na 3. mieste a 1. mieste sa umiestnil  Kristián Bartal /5.A/.

      V poslednej tretej vekovej kategórii sa v prednese poézie umiestnila na 3.mieste Sofia Dobiášová/8.A/, na 2. mieste Juraj Suchovský /7.C/  a 1. miesto obhájila Daniela Gombárová /7.A/. V prednese prózy obsadil 2. miesto Denis Ivan /7.B/ a 1. miesto Dušan Ivan /8.B/.

      Víťazom srdečne blahoželáme. V postupovom obvodnom kole nás budú reprezentovať žiaci, ktorí obsadili prvé miesta: Sally Sokolová, Linda Štrosová, Claudia Valachovičová, Kristián Bartal, Daniela Gombárová a Dušan Ivan.

     • Úspech našich žiakov v okresnom kole Geografickej olympiády

     • Dňa 17.2.2022 sa konalo okresné kolo GO. Z našej školy do tohto kola postúpili 4 žiaci. Všetci skončili ako úspešní riešitelia. V kategórii G na 2. mieste skončil Kristián Bartal z 5.A triedy, na 5. mieste sa umiestnil Tomáš Zálešák a na 9. mieste Marína Janíková, obidvaja z 5.C triedy. V kategórii E  bol na 3. mieste Adam Šebesta z IX.A triedy, ktorý postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22.4.2022. Všetkým srdečne blahoželáme.

     • Jarné prázdniny

     • V dňoch 28.2. až 4.3.2022 budú pre žiakov Trnavského kraja jarné prázdniny. Vyučovanie opäť začne 7.3.2022. Prosíme, aby ste žiakov pred nástupom do školy otestovali Ag samotestami. Pred nástupom do školy nezabudnite cez edupage vyplniť tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa. 

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 10.2.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C- TP.  Do okresného kola postúpili a olympiády sa zúčastnili žiaci ôsmeho ročníka- triedy 8. A : Dominik Ščúry, ktorý sa umiestnil na 3. mieste a Matyáš Kadlic, ktorý sa umiestnil na 4. mieste. Žiakom ďakujeme za účasť a srdečne gratulujeme k umiestneniu!

     • Chemická olympiáda

     • Dňa 11. februára sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády kategória D. Našu školu reprezentovali šiesti žiaci.

      1. miesto: Natália Holešová      7. A

      2. miesto: Matyáš Kadlic           8. A

      3. miesto: Dominik Ščúry          8. A

      Ďalšou úšpešnou riešiteľkou bola Lucia Stehlíková z 9. B. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a veríme, že sa im bude dariť aj v okresnom kole.

       

     • Medzinárodný úspech našej bývalej žiačky

     • Veľmi sme sa potešili úspechu našej bývalej žiačky Evy Jasmíny Tomečkovej. Na tohtoročnej medzinárodnej chemickej súťaži Grand Prix Chimique Bratislava získala zlatú medailu  a súčasne bola najlepšou riešiteľkou chemickej analýzy.

      Eva bola u nás všestrannou žiačkou. No najviac vynikala v záujme o chémiu, takže sme hrdí, že sme sa pričinili o správne nasmerovanie žiaka v jeho v budúcom povolaní. Toto nasmerovanie prebieha nielen pri samotnom vyučovaní, kde žiaci získavajú základné vedomosti, ale aj na chemickom krúžku. Preto dúfame, že sa medzi súčasnými žiakmi zasa nájde zanietenec, ktorý sa nadchne  pre chémiu a prírodné vedy.

     • Zápis žiakov do I.ročníka

     • Vážení rodičia,

      Základná škola Holíč, Bernolákova 5 aj v tomto školskom roku umožňuje rodičom vyplniť prihlášku žiaka do I. ročníka elektronicky.

      Uvedenú prihlášku nájdete na webovej stránke našej školy v hornej lište Elektronická prihláška žiaka do 1.ročníka. Po rozkliknutí vyplňte prihlášku a vytlačenú prineste k zápisu do školy.

      Ak túto možnosť nemáte, vyplníme elektronickú prihlášku pri zápise v škole spolu s vami.

      Termín zápisu bude 5. a 6. apríla 2022. Podrobnejšie usmernenie k priebehu zápisu zverejníme v najbližších dňoch.

                                                                 Mgr. Renáta Krajčovič Studeničová

                                                                   riaditeľka školy

     • Technická olympiáda - krajské kolo

     • Vo štvrtok 3.2.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády. Do tohto kola sa prebojovalo 6 žiakov z rôznych škôl celého Trnavského kraja. Našu školu reprezentoval Jakub Mikula, žiak 5.B triedy, ktorý sa stal úspešným riešiteľom a obsadil krásne 2.miesto.Srdečne gratulujeme