• Ypsilon – slovina je hra
     • Ypsilon – slovina je hra

     • Tak znie názov zábavnej súťaže, ktorej hlavným poslaním je popularizovať slovenský jazyk a literatúru a motivovať žiakov k úspešnému zdolávaniu výziev v podobe testov. V nových priestoroch školskej knižnice sa sedemnásť žiakov 5. až 9. ročníka odhodlalo dňa 19. januára zmerať svoje aktívne myslenie, originalitu a vedomosti. Na vypracovanie testu mali žiaci 45 minút a svoje odpovede zaznamenávali priamo do vytlačeného testu so zameraním na jazykové zručnosti. Každý súťažiaci získa diplom o absolvovaní súťaže.  Prvé miesto bude odmenené smartfónom, druhé a tretie miesto vecnými cenami. Výsledky súťaže a ocenení budú zverejnení na stránke www.ypsilonsutaz.sk koncom januára.

      Pevne veríme, že na základe výsledkov bude môcť školský koordinátor konštatovať, že slovenčina je aj pre našich žiakov naozaj hrou.

     • Oznam ŠKD

     • Prosím rodičov detí ŠKD, ktorí ešte neuhradili poplatok do ŠKD za mesiac február až jún 2022, aby tak realizovali platbu v priebehu tohto týždňa od 17.01. - 21.01.2022. Číslo učtu a osobné číslo dieťaťa je platný ako pri prvej platbe za prvý polrok.

      Ďakujem, ved. vych. Kečkešová

     • Recyklo hry, zber mobilov- Cesta mobilu.

     • V našej škole sa uskutočnil zber mobilov od 7.9.2021 do 30.10.2021. Vyzbieralo sa 44 starých mobilných telefónov a nefunkčných batérií. Zapojili sa žiaci prvého aj druhého stupňa.

      Žiaci prvého stupňa v rámci školskej družiny s p. uč. Kečkešovou sa zapojili do projektu s úlohou " Vyrob si domáci telefón" . Vyrábali ho za pomoci plastových( jogurtových ) kelímkov prepojených šnúrou.
      Okrem toho si žiaci pripravili karneval s maskami zvierat , kde úlohou bolo: " Ako sa zvieratá dorozumievajú bez mobilu" .

      Na druhom stupni sa žiaci zapojili do projektu s úlohou " Výrobné a dopravné cesty mobilného telefónu" kde vypracovali pracovný list s rôznymi úlohami v rámci hodín Geografie za pomoci p. uč. Kondekovej a žiakov 9. ročníka.

      Žiačky Nikoleta Chrenková a Simona Iršová z 9. A triedy v rámci hodín Biológie vypracovali prezentáciu na tému " Krvavé minerály ", ktoré sú potrebné pre výrobu mobilných telefónov. Žiačky absolvovali aj rovesnícke vzdelávanie, pričom túto problematiku prezentovali svojim spolužiakom z nižších ročníkov.

      Za jednotlivé úlohy v projekte škola získala 700 bodov, v zbere starých mobilných telefónov 440 bodov. Celkovo sme získali 1140 bodov.
      Získané body budú slúžiť na zakúpenie vyučovacích pomôcok.

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme. P. učiteľky Majerčíková a Ištvančinová.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Ďakujeme Kataríne Dobešovej a Lukášovi Sebastiánovi Filínovi za účasť v okresnom kole OAJ, ktoré sa konalo online formou dňa 13.1.2022 a Lukášovi blahoželáme k získaniu pekného 3. miesta.

     • Biologická olympiáda

     • V utorok 11.1.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z Biológie.Olympiáda bola určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. Na olympiáde sa zúčastnilo sedem žiakov: Andrej Šebesta z 8.B, David Harskýz 8.B, Ján Paták z 8. B,  Adam Šebesta z 9.A, Filip Jelenčík z 9. A,Dominik Ščúry z 8. A a Matyáš Kadlic z 8. A triedy. Do okresného kolapostupujú Dominik Ščúry a Matyáš Kadlic. Srdečne gratulujeme.

     • Školské kolo Pytagoriády

     • V stredu 8. 12. 2021 riešili úlohy žiaci 3. – 5. ročníka; vo štvrtok sa s úlohami popasovali žiaci druhého stupňa 6. – 8. ročníka.

      Na druhom stupni a v niektorých triedach aj na prvom stupni súťaž prebehla online.

      Žiaci boli zaregistrovaní cez Edupage, kde je zverejnená aj výsledková listina.

      Do okresného kola Pytagoriády a reprezentovať našu školu budú títo žiaci:

      Kategóra P3:

      III. A – Sára Polláková, Richard Petrík, Tamara Berkešová,  Laura Antalíková

      III. B – Matúš Budovič, Tomáš Zlámal, Natália Havelková

      III. C – Filip Rehák, Vanesa Jankovičová a Tomáš Irša

      Kategóra P4:

      IV. A – Samuel Měchura, Sebastián Šebesta, Mia Křižanová,  Tomáš Vulgan, Mário Haraba,       David Zabadal, Liliana Klein

      IV. B – Tereza Mišičáková

      Kategóra P5:

      V. A – Timotej Bízek, Aneta Petríková

      V. B – Vanda Brišková, Jakub Mikula

      V. C – Tobias Orth, Agáta Senderáková, Samuel Bruno Filín, Tomáš Zálešák, Marína Janíková  a  Mário Kováčik

      Kategóra P6:

      VI. A – Klára Šimková, Claudia Valachovičová, Šimon Hajossy

      VI. B – Nella Barciová, Lila Kubátová, Simona Menšíková, Karla Neuročná, Mária Klein, Karin Antonovici, Nikol Mikičová

      VI. C – Natália Pavlačková

      Kategóra P7:

      VII. A – Vladimír Václavík, Natália Holešová, Liana Šefčíková,  Martin Šteflík

      VII. B – Marián Kwašnievský, Denis Ivan, Peter Králik, Richard Danihél

      V kategórii P8 žiaľ nepostúpil nikto.

      Pri riešení úloh v okresnom kole prajeme všetkým veľa úspechov....

     • Základné inštrukcie k nástupu žiakov do školy 10.1.2022

     • 1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti - môže žiak priniesť vytlačené, alebo platí aj elektronické prostredníctvom EduPage. Ak žiak nebude mať vyhlásenie, nebude pustený 10. 1. 2022 do triedy na vyučovanie.

      2. Žiaci nosia v priestoroch školy rúška alebo respirátory.

      3. V tomto týždni dostanete od triednych učiteľov domáce AG testy v počte 5 ks. Nesmiete zabudnúť, že prebratím na podpis sa zaväzujete posielať hlásenie o vykonaní testu a jeho výsledku. (Ak dostanete 5 testov, tak musíte mať nahlásených 5 hlásení o domácom samotestovaní.)

      4. Vážení rodičia, neposielajte do školy choré deti s nádchou, kašľom a podobne, aby sme nemuseli zatvárať triedy, ak by sa neskôr zistila pozitivita žiaka na kovid.

      Vážení rodičia, milí žiaci a zamestnanci školy, 

      situácia s koronavírusom COVID-19 nás všetkých zamestnáva tak, ako sme nikdy nepredpokladali. Preto je v tomto období potrebná veľká vzájomná tolerancia a pochopenie sa. Dnes sa len predpokladá, aký bude vývoj v najbližších týždňoch či mesiacoch. Vzniklo a vzniká množstvo otázok, vznikajú problémy, ktoré  musíme  riešiť.

      Je to veru dosť náročné pre rodičov, žiakov i učiteľov. Je to náročné na psychiku, ale práca nám pomáha. 

      Stále však máme na prvom mieste ochranu zdravia vás a všetkých blízkych.

      Buďme zodpovední všetci.

      Želám nám všetkým pevné zdravie a nech nás všetko zlé obchádza.

      Mgr. Renáta Krajčovič Studeničová, riaditeľka školy

     • OZNAM O NÁSTUPE DO ŠKOLY

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne v pondelok 10. januára 2022. Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu, okrem pondelka, kedy 1.hodina bude triednická hodina, ostatné hodiny už podľa rozvrhu.

      Od pondelka bude tiež v prevádzke ŠKD aj s rannou družinou.

      Od tohto termínu sa školy budú opäť riadiť Školským semaforom.

      Minister školstva odporúča, aby sa žiaci pred nástupom pretestovali a aby sa ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.

      Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.