• Víťazstvo našich žiakov v streleckej súťaži

     • Dňa 22.10.2021 sa konala v Trakoviciach strelecká súťaž o Pohár starostu obce Trakovice. Družstvo našich žiakov v zložení Silvia Vymyslická, Lukáš Horínek a Juraj Hnátovič sa umiestnili na 1. mieste a obhájili prvenstvo z predchádzajúcej súťaže. Taktiež aj v kategórii jednotlivcov sa našim žiakom darilo. Silvia Vymyslická a Lukáš Horínek sa vo svojej kategórii umiestnili na 1. mieste a Juraj Hnátovič obsadil 2. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme.

    • Projektové vyučovanie HOVORME O JEDLE
     • Projektové vyučovanie HOVORME O JEDLE

     • "Aj minimálne vzdelanie v oblasti potravín a výživy môže mať obrovský účinok na kvalitu ľudského života."

      V rámci IX. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE  na našej škole dňa 14.10.2021 prebiehalo projektové vyučovanie, ktoré bolo venované problematike potravín a výživy. Žiaci si spolu s triednymi učiteľmi vybrali tému, ktorej sa tento deň venovali. Pripravili si rôzne aktivity zamerané na zdravé stravovanie, na úlohu potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Triedy sa premenili na kuchynky zdravej výživy. Téma, ktorú si žiaci vybrali, bola zameraná na zručnosti žiakov v oblasti zásad zdravej výživy, pôvodu potravín, označovania potravín a objavovania významu potravín pre zdravý vývoj ľudského organizmu, plytvania s potravinami, kompostovaniu potravín, recyklácii odpadov, ale aj pohybovým aktivitám žiakov. V rámci tohto týždňa sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE" a fotografickej súťaže "OČAMI GURMÁNA".

      Pevne veríme, že dnešný projektový deň bude veľkým prínosom pre všetky zúčastnené deti.

     • Európsky deň jazykov

     • 26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia a celoživotného vzdelávania.

      Aj naša škola si pripomína dôležitosť posolstva tohto dňa, a preto sa už tradične na našej škole v dňoch 27. až 29. septembra na hodinách anglického a nemeckého jazyka uskutočnili rôzne aktivity. Žiaci sa od svojich učiteľov dozvedeli nové zaujímavé fakty o cudzích jazykoch, napríklad, že na svete existuje až 7000 jazykov. Výtvarne zdatní žiaci vyrábali pestrofarebné magnetky a odznaky, ktoré nám budú pripomínať tento významný deň. Niektorí vytvorili výučbové materiály - pexesá a kartičky na rozvoj a upevňovanie slovnej zásoby.  Tieto dni boli príjemným spestrením bežného vyučovacieho procesu pre žiakov aj učiteľov.

     • Be active - Európsky týždeň športu

     • V rámci Európskeho týždňa športu sme sa spoločne rozhýbali pri aktivitách, ktoré pripravili pre žiakov I. stupňa učitelia telesnej výchovy spolu so žiakmi 9. ročníka dňa 24. septembra 2021 v areáli zámku. Heslom toho týždňa bol Šport a zdravý životný štýl. Žiaci na jednotlivých stanovištiach absolvovali hravé pohybové aktivity, ktoré ukončili jabĺčkovým behom. Stali sme sa tak súčasťou európskej športovej rodiny.