• OZNAM PRE RODIČOV – DOTÁCIE

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú  účinnosť nové právne úpravy zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorými  sa menia podmienky dotácií na stravu v školskej jedálni.

      Od nového školského roku 2021/2022 sa jedná najmä o nasledovné zmeny:

      • ukončenie plošného poskytovania dotácii na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
      • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytovanie dotácie a tou sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      V tejto súvislosti upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, že k poskytnutiu dotácii na stravu od 1.9.2021 je potrebné  predložiť:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, (vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      • čestné prehlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa každého zákonného zástupcu člena domácnosti /obaja rodičia/  (viď. nižšie)

      Zákonný zástupca dieťaťa doručí horeuvedené potvrdenia alebo čestné vyhlásenie na Mestský úrad Holíč – oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Bratislavská 5, Holíč, najneskôr  do 5.8. 2021.

      V opačnom prípade nebude možné poskytnúť dotáciu na stravu a za stravu bude zákonný zástupca dieťaťa platiť príspevok na stravovanie.

      Cestne_vyhlasenie_dotacie.doc​​​​​​​

          

     • Ocenenie úspešných žiakov školy

     • Dňa 30.6.2021 riaditeľka školy Mgr. Renáta Studeničová ocenila úspešných žiakov našej školy za školský rok 2020/21. Ocenenie si prevzali nasledovní žiaci: Tamara Bohušová, Margaréta Malachová, Nina Nemcová, Adam Šebesta /8.A/, Šimon Hajossy a Martin Ovečka /5.A/, Veronika Čáranová /9.A/  za výborný prospech a vzorné správanie, Tomáš Škrovan z 9.A za 1. miesto v okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku, za pomoc pri organizácii školských akcií a za rovesnícke vzdelávanie žiakov I. stupňa v rámci projektu Zelená škola, Frederik Bartošík, Linda Štrosová /3.B/ a Daniela Gombárová /6.A/ za 2. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hurbanov pamätník, Matej Bolf /3.B/ za reprezentáciu školy vo výtvarnej súťaži Suprhrdinovia v zdravotníctve, Lukáš Horínek z 8.A za 2. miesto v kategórii jednotlivcov Majstrovstiev SR v streľbe zo vzduchových zbraní. Pochvalu od RŠ si prevzala aj  Aneta Petriková /4.A/ za 1. miesto v literárnej súťaži Skalická poviedka a Klára Izabel Pašková /3.B/ za Cenu poroty v literárnej súťaži Skalická poviedka.

      Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

     • Výlet

     • Spoločný výlet 2.A a 2.B na farmu do Duboviec. Ďakujeme p. Kataríne Ondrušovej ml. za pekné dopoludnie a občerstvenie. Tešíme sa niekedy nabudúce.

     • Vyhodnotenie literárnej súťaže

     • Posledný deň školského roka sme vyhodnotili výsledky 2.ročníka literárnej súťaže Skalická poviedka. Žiačka 4.A triedy Aneta Petriková sa umiestnila na krásnom 1.mieste. Žiačke Klárke Izabel Paškovej bola udelená cena poroty. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa kreativity pri ďalšom písaní.

     • Turnaj v plachtovom volejbale

     • Dňa 28.6. 2021 sa na našej škole uskutočnil 1.ročník turnaja v Plachtovom volejbale. Súťažili medzi sebou 2 družstvá učiteľov a 2 družstvá žiakov 8.ročníka. Po vyrovnaných zápasoch zvíťazilo družstvo učiteľov v zložení: Lašáková, Horná, Neuročná a Bekešová. Na 2.mieste sa umiestnilo družstvo triedy 8.A v zložení: Hanzalíková, Jelenčík, Šebesta, Nádaský. Na 3.mieste sa umiestnilo opäť družstvo učiteľov v zložení: Duffková, Brunovský, Pochylý, Davidová -Valábiková. Riaditeľka školy ocenila víťazné družstvá.