• Batikovanie

     • Batikovanie je starobylá remeselná technika využívaná pri zdobení a farbení rôznych predmetov, najmä textílií. Pomocou batiky zdobili látky rôzne národy už pred viac ako 2 000 rokmi.

      Naši štvrtáci si toto starobylé umenie osvojili a každý si vytvoril svoje originálne tričko.                                                                                                                                                                                                                              

     • Rovesnícke vzdelávanie

     • V rámci programu Zelená škola si žiak 9.A Tomáš Škrovan pripravil prezentáciu, kde mladších žiakov informoval o programe Zelená škola, do ktorého sme sa v tomto školskom roku zapojili. Prezentáciu obohatil informáciami o zvieratách žijúcich v našom okolí. Žiakov pútavá prezentácia zaujala a obohatila o nové poznatky.

     • "Superhrdinovia v zdravotníctve"

     • Taký je názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila SZŠ v Skalici pri príležitosti 60.výročia založenia školy. Naši žiaci sa zapojili do tejto súťaže a odmeneným žiakom v I.kategórii je žiak 3.B triedy Matej Bolf. Riaditeľka školy odovzdala Matejovi vecnú odmenu a poďakovala mu za vzornú reprezentáciu školy.

     • Objavujeme čaro chémie

     • Európske Lýceum v spolupráci so Združením učiteľov chémie uskutočnilo pre žiakov základných škôl súťažný projekt s názvom: Medzi-laboratórne porovnávacie testy. Po dlhej pauze v chemických aktivitách sme sa do tejto súťaže tiež zapojili. Podmienky boli zhoršené tým, že žiaci boli dlho na dištančnom vzdelávaní, no aj napriek tomu musíme skonštatovať, že žiaci porovnávacie výskumné práce zvládli. Získali cenné praktické zručnosti z chémie a všetky výsledky spracovali do prezentácie. Veríme, že v budúcom školskom roku si žiaci, Matyáš Kadlic a Samuel Pelikán zo 7.A, Nina Hanzalíková, Michaela Hollá, Simona Iršová a Nikola Rapsová z 8. A veľmi radi túto aktivitu znova zopakujú.

     • Deň detí a otvorenie outdoorovej triedy.

     • 1.jún sa v našej škole niesol v duchu osláv Medzinárodného dňa detí. Program pre žiakov prvého stupňa pripravili učitelia spolu s ôsmakmi a deviatakmi v areáli  školy. Žiaci prvého stupňa si zasúťažili na niekoľkých stanovištiach, kde sa nielen poriadne zapotili, ale si aj preverili svoje zručnosti a vedomosti z rozprávok. V učebni chémie bola pripravená chemická šou so zaujímavými pokusmi. Deťom  prvého a druhého ročníka sa najviac páčilo hádanie pesničiek, pri ktorých si aj spoločne zatancovali. Žiaci  vyšších ročníkov si zmerali svoje sily pri preťahovaní lanom a upútalo ich aj hľadanie pokladov spolu s veselými klaunmi. Čo sa vám najviac páčilo? Na čo sa dnes ešte tešíte? Na tieto otázky deti odpovedali rôzne. Niektoré potešilo voľno v škole i to, že nebudú žiadne domáce úlohy. Iné sa tešili na zmrzlinu a spoločné chvíle strávené s rodičmi. K dobrej nálade prispelo krásne slnečné počasie a detský smiech bolo počuť po celom školskom dvore.