• Deti pomáhajú

     • Triedy 2.A a 2.B sa zapojili do zbierky pre ľudí, ktorým tornádo vo štvrtok zničilo domovy a všetko, čo roky budovali. Ďakujeme všetkým deťom aj rodičom, ktorí prispeli. Deti mali radosť, že pomohli.

     • Na výlet vláčikom

     • Detí 3.C sa dnes vybrali na výlet vláčikom do Kútov. Na stanici nás privítal pán prednosta  Peter Rajčãk, deťom ochotne poukazoval priestory železničnej stanice. Deti mali veľa otázok na ktoré im ochotne odpovedali aj zamestnanci riadiaceho centra. Za ich ochotu im ďakujeme.

     • Chemická rozprávka

     • V rozprávkach vždy vyhrá dobro nad zlom, tak to bolo aj v našej rozprávke. Avšak naša rozprávka, ktorú si pripravili žiaci deviateho ročníka pre žiakov I. stupňa bola chemická. Snažili sme sa spojiť zaujímavé chemické pokusy s dejom rozprávky, ktorý si napísali sami žiaci. Veľmi nás teší, že žiaci prvého stupňa sa spolu s deviatakmi preniesli do sveta rozprávky a hravou formou nám pomohli odkliať princeznú

     • Hurbanov pamätník

     • Dňa 22.06.2021 sa vo Františkánskom kláštore v Skalici uskutočnilo okresné kolo v prednese umeleckého textu Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovali: Linda Štrosová a Frederik Bartošík z 3.B, Daniela Gombárová zo 6.A a Denis Ivan zo 6.B. Linda, Frederik a Daniela získali každý vo svojej kategórii krásne druhé miesto. Všetci si z tejto súťaže zobrali krásne zážitky a cenné skúsenosti, ktoré im pomôžu v ďalšom napredovaní.

     • Vyhodnotenie súťaže

     • V pondelok 14.06.2021 boli poslednýkrát v tomto školskom roku pani riaditeľkou vyžrebovaní dvaja výhercovia, ktorí sa zúčastnili súťaže uverejnenej v Bernoláčiku. Stali sa nimi Timea Mucsková zo 4.A a Alex Dávidek zo 6.A. Nové čísla školského časopisu budú vychádzať v ďalšom školskom roku a určite v nich budú zaujímavé súťaže, na ktorých sa môžete všetci zúčastniť. Všetkým súčasným i budúcim čitateľom prajeme krásne prázdniny a budeme sa na vás tešit znovu v septembri.

     • Batikovanie

     • Batikovanie je starobylá remeselná technika využívaná pri zdobení a farbení rôznych predmetov, najmä textílií. Pomocou batiky zdobili látky rôzne národy už pred viac ako 2 000 rokmi.

      Naši štvrtáci si toto starobylé umenie osvojili a každý si vytvoril svoje originálne tričko.                                                                                                                                                                                                                              

     • Rovesnícke vzdelávanie

     • V rámci programu Zelená škola si žiak 9.A Tomáš Škrovan pripravil prezentáciu, kde mladších žiakov informoval o programe Zelená škola, do ktorého sme sa v tomto školskom roku zapojili. Prezentáciu obohatil informáciami o zvieratách žijúcich v našom okolí. Žiakov pútavá prezentácia zaujala a obohatila o nové poznatky.

     • "Superhrdinovia v zdravotníctve"

     • Taký je názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila SZŠ v Skalici pri príležitosti 60.výročia založenia školy. Naši žiaci sa zapojili do tejto súťaže a odmeneným žiakom v I.kategórii je žiak 3.B triedy Matej Bolf. Riaditeľka školy odovzdala Matejovi vecnú odmenu a poďakovala mu za vzornú reprezentáciu školy.

     • Objavujeme čaro chémie

     • Európske Lýceum v spolupráci so Združením učiteľov chémie uskutočnilo pre žiakov základných škôl súťažný projekt s názvom: Medzi-laboratórne porovnávacie testy. Po dlhej pauze v chemických aktivitách sme sa do tejto súťaže tiež zapojili. Podmienky boli zhoršené tým, že žiaci boli dlho na dištančnom vzdelávaní, no aj napriek tomu musíme skonštatovať, že žiaci porovnávacie výskumné práce zvládli. Získali cenné praktické zručnosti z chémie a všetky výsledky spracovali do prezentácie. Veríme, že v budúcom školskom roku si žiaci, Matyáš Kadlic a Samuel Pelikán zo 7.A, Nina Hanzalíková, Michaela Hollá, Simona Iršová a Nikola Rapsová z 8. A veľmi radi túto aktivitu znova zopakujú.

     • Deň detí a otvorenie outdoorovej triedy.

     • 1.jún sa v našej škole niesol v duchu osláv Medzinárodného dňa detí. Program pre žiakov prvého stupňa pripravili učitelia spolu s ôsmakmi a deviatakmi v areáli  školy. Žiaci prvého stupňa si zasúťažili na niekoľkých stanovištiach, kde sa nielen poriadne zapotili, ale si aj preverili svoje zručnosti a vedomosti z rozprávok. V učebni chémie bola pripravená chemická šou so zaujímavými pokusmi. Deťom  prvého a druhého ročníka sa najviac páčilo hádanie pesničiek, pri ktorých si aj spoločne zatancovali. Žiaci  vyšších ročníkov si zmerali svoje sily pri preťahovaní lanom a upútalo ich aj hľadanie pokladov spolu s veselými klaunmi. Čo sa vám najviac páčilo? Na čo sa dnes ešte tešíte? Na tieto otázky deti odpovedali rôzne. Niektoré potešilo voľno v škole i to, že nebudú žiadne domáce úlohy. Iné sa tešili na zmrzlinu a spoločné chvíle strávené s rodičmi. K dobrej nálade prispelo krásne slnečné počasie a detský smiech bolo počuť po celom školskom dvore.