• Vyhodnotenie súťaže

     • Dňa 18.mája 2021 boli odmenení úspešní riešitelia súťažnej otázky, ktorá bola uverejnená v časopise Bernoláčik. Pani riaditeľka vyžrebovala Moniku Pavlačkovú z 3.B a Nikol Loveckú zo 6.A. Dievčatám srdečne blahoželáme a veríme, že nabudúce sa do súťaže zapojí ešte väčší počet žiakov.

    • Pomáhame s UNICEF
     • Pomáhame s UNICEF

     • Žiaci 6. - 9. ročníka sa na hodine anglického jazyka zapojili do dobrovoľnej činnosti určenej na podporu charitatívnej organizácie UNICEF počas pandémie Covid-19, ktorá poskytuje pomoc deťom po celom svete. Naši študenti sa dozvedeli o jej význame a práci prostredníctvom spracovania materiálov a vyplnením krátkej ankety mali žiaci príležitosť ovplyvniť témy a obsah, ktoré budú zahrnuté do učebníc angličtiny. Ako poďakovanie za odpovede v ankete venuje vydavateľstvo Macmillan Education organizácii UNICEF 1 £ (jednu libru) za každú dokončenú anketu. Všetkým žiakom, ktorí si našli čas pomáhať, patrí srdečná vďaka!

     • OZNAM O NÁSTUPE DO ŠKOLY

     • Od 12.mája 2021 t.j. streda nastupujú žiaci 5. - 9. ročníka na prezenčné vyučovanie okrem triedy 6.A, ktorá zostáva v karanténe do 14.mája. 6.A nastupuje do školy 17.5. 2021 v pondelok.

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

      6.A bude mať upravený rozvrh, ktorý im zašle triedna učiteľka.

     • OZNAM - zmena vyučovania ma II. stupni

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ Senica a rozhodnutia riaditeľky školy, žiaci II. stupňa prechádzajú od utorka 4.5.2021 na dištančnú formu vyučovania z dôvodu pozitívne testovaného žiaka 6. ročníka a z personálnych dôvodov. Platí rozvrh pre dištančné vyučovanie. /viď. nižšie/

      Žiaci II. stupňa sú automaticky odhlásení z obedov.

      Vyučovanie začne v pondelok 17.5.2021.