• TESTOVANIE ŽIAKOV II. STUPŇA – KLOKTACIE TESTY

     • Vážení rodičia žiakov II. stupňa,

      na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne: 

      • ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  
      • v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto Vám ponúkame možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa základných škôl.

      V súvislosti s tým  chceme zistiť predbežný záujem zo strany rodičov o túto formu testovania. Prostredníctvom svojich triednych učiteľov vyjadrite svoje stanovisko a v prípade, že máte záujem o kloktacie testy, vyplňte Prílohu č. 1A „Súhlas dotknutej osoby“ a Prílohu č. 1B „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka. Vyplnené prílohy odovzdajte svojmu triednemu učiteľovi.

      Testovanie žiakov 2.stupňa sa uskutoční po veľkonočných prázdninách v 14.týždni.   

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

      Prázdne tlačivá /si môžete stiahnuť nižšie/ alebo budú k dispozícii v škole na recepcii, kde si ich môžete vyzdvihnúť.

      Bližšie informácie o tomto testovaní si môžete pozrieť na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

      Suhlas_dotknutej_osoby__Zber_udajov.pdf

     • 10. ročník IQ olympiády pre žiakov 2. stupňa

     • Registrácia do 10. ročníka IQ olympiády je možná  do 31.03.2021 pre žiakov druhého stupňa základnej školy a 1. stupňa osemročných gymnázií.

      Opäť sa môžete tešiť na zaujímavé úlohy a samozrejme výhry. Kto vyhrá tento rok notebook? A kto bude mať nový tablet či smart hodinky? Alebo sa niekto teší na spoločenské hry či zaujímavé knihy?

      Každý žiak, ktorý sa chce zúčastniť súťaže, sa musí zaregistrovať na webovej stránke súťaže  https://test.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1

      Milí žiaci, želáme Vám veľa šťastia!!!

    • Rozprávkar
     • Rozprávkar

     • Do literárnej súťaže Rozprávkar, ktorú zorganizovalo Centrum voľného času v Holíči v spolupráci s Mestskou knižnicou, sa svojimi povesťami o novej vyhliadkovej veži zapojili aj žiaci našej školy – Dušan Ivan a Vanessa Mišičáková zo VII. B, Nikola Lovecká zo VI. A triedy.

      Najviac hlasov/lajkov od verejnosti získal Dušan Ivan povesťou O škriatkovi Valentínovi.

      Všetkým prajeme veľa zaujímavých podnetov v ich ďalšom tvorivom písaní.

      Povest_-_Dusan_Ivan.pdf

      Povest_-_Vanesa_Misicakova.pdf

      Povest_-Nikol_Lovecka.pdf

     • OZNAM PRE RODIČOV ohľadom školského stravovania žiakov I. stupňa v ŠJ

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ Senica z dôvodu karantény je v čase od 16.3. do 29.3.2021 vrátane uzatvorená prevádzka školskej jedálne. Prosíme rodičov, aby zabezpečili suchú stravu pre svoje deti, ktoré zostávajú v poobedňajších hodinách v školskom klube detí. 

       

     • Nástup žiakov od 15.3.2021

     • Krízový štáb mesta Holíč rozhodol, že od 15.3.2021 pokračuje prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      1. – 2. ročník končí vyučovanie o 11.30 hod.

      3. – 4. ročník končí vyučovanie o 12.00 hod.

       

      • Pri nástupe do školy žiak odovzdá triednej učiteľke čestné vyhlásenie zákonného zástupcu /príloha 11a, 11c/ spolu s kópiou o negatívnom výsledku testu alebo potvrdenia o výnimke oboch zákonných zástupcov. Ak žiak uvedené tlačivo neodovzdá, bude izolovaný a počká na rodiča.
      • Každý triedny učiteľ bude učiť vo svojej kmeňovej triede, nebudú sa striedať vyučujúci v jednotlivých triedach / ETV, NAV, TSV, HUV, ANJ, INF,.../ Rozvrh hodín si triedni učitelia upravia tak, aby sa vyučovali hlavné vzdelávacie oblasti, triedny učiteľ s aprobáciou ANJ odučí v danej triede aj tento predmet.
      • Žiak nosí počas celého dňa rúško alebo respirátor. Má so sebou aj náhradné rúško, respirátor pre prípad potreby.
      • Zamestnanci školy nosia počas dňa v škole respirátor FFP2.
      • Ak zákonný zástupca sa obáva nástupu žiaka do školy, upovedomí o tom písomne triednu učiteľku. Jeho absencia bude ospravedlnená. Rodič sa však pravidelne musí informovať o priebehu vyučovania a preberanom učive. Ak sa v priebehu 5 dní zákonný zástupca nebude informovať o preberanom učive, tak škola bude jeho absenciu považovať za neospravedlnenú. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVaR s hlásením o jej zanedbávaní.
      • II. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní okrem žiakov, ktorí nemajú v domácom prostredí podmienky na dištančné vyučovanie. Títo žiaci chodia do školy s tým, že sú otestovaní na ochorenie COVID-19 a prinesú do školy toto potvrdenie nie staršie ako 7 dní spolu s potvrdením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti spolu s kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku oboch zákonných rodičov.  

      Prevádzka ŠKD od 15.3.2021

       

      Ranná služba bude od 6.00 hod. do 7.45 hod. /len žiaci, ktorých rodičia ráno sú v zamestnaní prezenčne/.

      Poobedňajšia činnosť ŠKD bude rozdelená po jednotlivých triedach, žiaci sa nebudú spájať do oddelení.

      Prevádzka ŠKD v 4. ročníku bude zrušená.

      Činnosť ŠKD budú okrem vychovávateliek zabezpečovať asistentky a učitelia II. stupňa.

      Rodičia žiakov budú upozornení, aby zvážili nutnosť účasti svojich detí v ŠKD v čase, kedy platia sprísnené opatrenia v súvislosti so šírením COVID-19.

      Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka školy