• Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Vianoce plné šťastia, pohody, lásky a pokoja, v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov praje

                            Riaditeľstvo ZŠ a kolektív zamestnancov

     • Návrat žiakov do škôl

     • V januári 2021 by sa mali všetci žiaci vrátiť do škôl. Ministerstvo školstva na svojej webovej stránke zverejnilo základné informácie k návratu žiakov.  /https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

      V dňoch 17. a 18.12.2020 triedni učitelia žiakov 5. - 9. ročníka zisťujú u zákonných zástupcov, ktorú formu vyučovania si vyberú: prezenčnú -  podmienenú testovaním žiaka a jedného zákonného zástupcu alebo dištančnú. Na základe prihlásenia zriaďovateľ školy zabezpečí testovanie žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Bližšie informácie budeme postupne zverejňovať.