• Oznam ŠJ

     • V nadväznosti na aktuálnu situáciu s ochorením COVID – 19, je možné v prvý deň choroby dieťaťa neodhlásenú stravu odobrať v školskej jedálni v čase od 14,00 – 14,30 hod.

     • Oznam pre rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD

     • Oznamujeme rodičom, že ranná prevádzka ŠKD bude zrušená v termíne od 3.9. do 18.9. 2020.

      Žiadame rodičov, aby zvážili nutnosť účasti svojich detí v ŠKD v termíne od 3.9. do 18.9.2020, kedy platia sprísnené opatrenia z dôvodu šírenia COVID - 19.

     • Školský rok 2020/2021

     • sa začína 2.9.2020  bez slávnostného otvorenia predstaviteľmi Mesta Holíč.

      Program prvého dňa je nasledovný:

      8.00 hod. - stretnutie triednych učiteliek s prvákmi na školskom dvore

      8.00 hod. - nástup žiakov 2.- 9.ročníka do tried

      8.00 -8.45 hod. - slávnostný príhovor riaditeľky školy, príhovor triednych učiteľov a organizačné pokyny na ďalšie dni

      ODPORÚČANIE: Žiadame rodičov, aby zvážili nutnosť účasti svojich detí v ŠKD v termíne od 3.9. do 18.9.2020, kedy platia sprísnené opatrenia z dôvodu šírenia COVID - 19.

      Otvorenie prebieha za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení. Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

      Prosíme rodičov, aby si naštudovali nasledovné usmernenie:

      Usmernenia_pre_rodicov.pdf​​​​​​​
     • Začiatok školského roka 2020/21

     • Vážení rodičia,

      pri nástupe vášho dieťaťa do školy 2.9. 2020 ste povinní vyplniť Zdravotný dotazník. 

      Uvedené tlačivo si môžete stiahnuť TU:

      Zdravotny_dotaznik.docx

      Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni vyplňte tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Uvedené tlačivo si môžete stiahnuť tu:

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

      Bližšie informácie o nástupe žiakov do školy  a organizácii vyučovania uverejníme na stránke školy posledný augustový týždeň.

                                                                  Mgr. Studeničová Renáta

                                                                  riaditeľka školy