• OZNAM

     • Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v Školskej jedálni Holíč počas školského roku 2020/2021, že od 20.8.2020 v čase od 8,00 – 13,00 hod. je možné odovzdať vyplnenú prihlášku v kancelárii ŠJ.

      Tlačivo prihlášky si môžete stiahnuť tu

       zapismy_listok.pdf alebo pri vchode do ŠJ.

     • Rozlúčka deviatakov

     • Posledný stisk ruky,

      úsmev na rozlúčku

      alebo slzy možno, snáď,

      veď posledný raz

      chytíme do rúk kľučku,

      ktorú sme stlačili tisíckrát.

       

      Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou.

      Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročovali ďalej. Musia vykročiť každý svojou cestou, za ďalším životným „bojom“. Jedna kapitola knihy sa zatvára a jedna otvára. Nám neostáva nič iné ako popriať im na ich ceste veľa šťastia, ďalších úspechov a nových priateľstiev.

     • Rozlúčka štvrtákov

     • Veselé, zábavné, vtipné, poučné i sladké dopoludnie prežili žiaci 4. ročníkov.

      Dňa 25.6.2020 sa uskutočnila rozlúčka štvrtákov s prvým stupňom ZŠ. Lúčili sa žiaci IV. A pod vedením p. uč. Duffkovej, žiaci IV. B pod vedením p. uč. Šimekovej a žiaci IV. C pod vedením p. uč. Vlkovej.

      Štyri roky spoločného putovania ubehli veľmi rýchlo.

      Štvrtáci si zaspomínali na svoje nesmelé začiatky, na prvé písmenká abecedy, na prvé vypočítané príklady, na prvé prečítané riadky v Šlabikári .......

      Spolu si prezreli videoprezentácie zo štyroch rokov školských a mimoškolských činností.

      Triedne učiteľky zaželali ,, svojim štvrtákom“  do ďalších školských dní a rokov na II. stupni ZŠ veľa zdravia, trpezlivosti, veľa chuti do učenia a v žiackej knižke len a len samé dobré známky.

       

       

                                                                 Tr. uč. Duffková, Šimeková, Vlková