• Korona prázdniny

     • Odrazu sme museli zastaviť všetku svoju bežnú rutinu, od kamarátov v škole po šport a iné aktivity, a teraz sedíme doma každý deň a snažíme sa pracovať.

      A takto vyzerajú naše pracovné dni.

      Deti posielajte svoje fotografie svojim triednym učiteľkám a my ich zverejníme.

      Do galérie "Korona prázdniny" boli pridané fotografie.

     • Deň Zeme

     • 22.apríl 2020 - Deň Zeme si pripomíname 50 rokov. Každoročne si tento sviatok pripomíname spolu so svojimi žiakmi rôznymi aktivitami, aby sme si uvedomili našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám poskytuje. Pri tejto príležitosti sme aj bez účasti našich žiakov zasadili okrasný strom.

      Boli by sme radi, aby ste aj vy urobili niečo pre našu Zem, napr. zasaď rastlinku, bylinku, malý stromček, počas vychádzky pozbieraj odpadky... 

     • Oznam o nehodnotení niektorých predmetov v čase prerušeného vyučovania

     • Na základe usmernenia ministerstva školstva riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy Holíč, Bernolákova 5,  že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, tieto predmety sa nevyučujú a zároveň nehodnotia, aj keď pôvodne boli hodnotené. Na našej škole to sú: telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, technika, náboženská výchova, etická výchova, fenomény sveta. 

      Upozornenie: Záverečné hodnotenie bude realizované pre všetky predmety, podľa usmernenia ministerstva školstva, po rozhodnutí riaditeľa a pedagogickej rady.

      Usmernenie_na_hodnotenie_ziakov_ZS_v_case_mimoriadnej_situacie..pdf

     • Prihlášky na stredné školy

     • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom a žiakom 9.ročníkov (+ žiakom, ktorí končia v nižšom ročníku), že vydávanie prihlášok na SŠ sa bude konať dňa 22.apríla 2020 (streda) v čase 13.00 - 16.00 hod. v priestoroch školy – hlavná budova, prízemie, kabinet výchovného poradcu Mgr. Monika Neuročná, za hygienických podmienok (rúško, rukavice, vlastné pero a odstup 2 m). Na chodbu do budovy a kabinetu môžu vchádzať rodič so žiakom, nie však viac ako 4 osoby.