• Poďakovanie

     • Dňa 19.12.2019 sa konal na našej škole Vianočný benefičný koncert, na ktorom sa vyzbieralo 631,30 €. Na koncerte vystupovali žiaci školy pod vedením pedagógov, ktorí predviedli svoj talent a kreativitu. Výťažok z koncertu poputuje Marekovi Hejdovi z Letničia na jeho rehabilitáciu a liečbu.

      Za finančné príspevky srdečne ďakujeme.

     • OZNAM

     • Riaditeľka školy oznamuje, že poskytuje žiakom ZŠ Bernolákova 5, Holíč 

      riaditeľské voľno na deň 20. decembra 2019,  t.j.  piatok, 

      podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

      Nástup do školy je:  8.januára. 2020 t.j. streda.

     • Exkurzia Sereď

     • Dňa 17. decembra 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do novootvoreného Múzea holokaustu v Seredi. Naši starí a prastarí rodičia si isto pamätajú, že práve v období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov. Bola im tu prezentovaná veľmi zaujímavá prednáška o živote židovských detí v Slovenskom štáte počas vojny, dozvedeli sa veľmi tragické čísla o počte židov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch a mali možnosť vidieť autentické predmety, ktoré patrili týmto ľuďom, ako aj dobytčie vagóny, ktoré ich odvážali na miesta konečného vyhladenia. Na všetkých prítomných zanechala exkurzia hlboký dojem a veci ako je mier, cestovanie, chodenie do školy, ktoré dnes všetci berú ako samozrejmú vec si budú oveľa viac vážiť, pretože niektorí ľudia mohli  o nich niekedy len snívať a bohužiaľ i dnes,  v 21. storočí sú krajiny vo svete, kde ľudia o týchto pre nás samozrejmostiach stále len snívajú...

     • Vianočná Viedeň

     • December je mesiac, počas ktorého  sa skoro v každom väčšom meste  konajú vianočné trhy. V stredu 11. 12. 2019 sa naši deviataci, ôsmaci a siedmaci  zúčastnili exkurzie  historickej vianočnej Viedne. Prezreli si gotický chrám, nádhernú katedrálu Stefansdom, prešli sa pešou zónou až po zimné sídlo Habsburgovcov – palác Hofburg, videli budovu Rakúskeho parlamentu ako aj Viedenskú starú radnicu, pred ktorou sa už tradične konajú každý rok vianočné trhy. Sladké vône typických sladkých koláčikov, štrúdieľ rôznych druhov, perníčkov, praclíkov, karamelu, škorice ich lákala k stánkom, kde ich ponúkali predavači a nielen to, ale aj rôzne vianočné ozdoby, hračky a suveníry. Vo Viedni, hlavnom meste Rakúska, strávili zopár krásnych predvianočných chvíľ, ktoré ich nabudili na tú pravú vianočnú atmosféru šíriacu sa odvšadiaľ.

     • 13. ročník kampane Červené stužky

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej  kampane Červené stužky. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Preto si aj naši žiaci dňa 29.11. 2019 pripravili niekoľko aktivít prebiehajúcich  vo všetkých ročníkoch II. stupňa :

      • prebehla rozhlasová relácia, kde žiaci boli oboznámení s kampaňou,
      • ráno žiaci, ktorí vyrobili červené stužky, pripínali tento symbol na oblečenie svojich spolužiakov,
      • deviataci sa zúčastnili besedy a aktivít spojených s problematikou AIDS a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi,
      • žiaci vytvorili nástenku na chodbe školy na tému  kampaň Červené stužky,
      • žiaci na hodine etickej výchovy a náboženskej výchovy pozerali DVD film „Príbehy anjelov“.

      Kampaň mala opäť pozitívny ohlas a už teraz sa tešíme na jej ďalší ročník, do ktorého sa určite opäť zapojíme.

                                                                                                    Mgr. Mária Kondeková

                                                                                                     koordinátor prevencie

     • Ochranárik

     • Dňa 2.12.2019 sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra konalo vyhodnotenie okresného kola súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.“ Odmenení žiaci si prevzali ocenenia z rúk pani prednostky Viery Kučerovej, pána primátora Zdenka Čambala a vedúcich pracovníkov Hasičského záchranného zboru a Polície. V kategórii 1.stupňa sa na 1.mieste umiestnila Aneta Petríková, žiačka 3.A. V kategórii 2.stupňa obsadila 1.miesto Natália Václavíková, cenu prednostky získala Rebecca Križánková, obidve žiačky 9.A. Cenu primátora mesta Holíč si prevzala žiačka 8.B Tereza Lukáčová. Žiačky pracovali pod vedením Mgr.D.Janečkovej a Mgr.B.Petrákovej. Všetkým blahoželáme!