• Okresná žiacka konferencia : Rodina bez cigariet 8. ročník

     • Dňa 21.11.2019 sa štyria žiaci našej školy zúčastnili súťaže, žiackej konferencie Rodina bez cigariet. Prezentácie  boli zamerané na tému prevencie proti drogám a zdravému životnému štýlu.

      Piataci M. Sprušanský a D. Ivan s prezentáciou na tému Účinky drog na ľudský organizmus získali krásne 2. miesto v I. kategórii a ôsmačky K. Gombárová a V. Čáranová získali 6. miesto v II. kategórii s prezentáciou na tému Kritické momenty v živote mladého človeka. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • 21.11.2019 sa 19 žiakov, kamarátov anglického jazyka, zapojilo do školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, víťazom v kategórii 1A sa stal Andrej Anderlitschek (7.A) a prvé miesto v kategórii 1B získal Tomáš Škrovan (8.A). Ďakujeme všetkým žiakom za záujem a účasť v súťaži a víťazom prajeme prvenstvo v okresnom kole.

     • Prednáška Bez drog

     • Dňa 12.11.2019 sa na našej škole uskutočnila prednáška Bez drog. Prednášky sa zúčastnili žiaci 5.-9.ročníka. Žiaci sa na prednáške dozvedeli o škodlivých účinkoch drog či o ich vplyve na ľudský organizmus. Okrem toho im prednášajúci vysvetlil ako sa menia nálady a pocity ľudí, ktorí sú drogovo závislí.

     • Beseda s pani Hejdovou a jej postihnutým synom Markom - zbierame plastové vrchnáky na dobrú vec.

     • Na našej škole realizujeme separovaný zber v rámci Holíčskej ekotriedy v spolupráci s Mestom Holíč už niekoľko rokov. Pani uč. Mgr. Monika Neuročná je koordinátorkou väčšiny zberových aktivít na našej  škole, kde deti zbierajú okrem plastových vrchnákov i tetrapakové obaly, plechovky, papier, batérie, dokonca i  drobný elektroodpad. Dňa 12.11.2019 na našej škole usporiadala besedu pre žiakov 4. a  5. ročníka s pani Máriou Hejdovou z Letničia a jej postihnutým 10-ročným synom Markom. Pani Hejdová vyrozprávala svoj príbeh, aké to je fungovať v bežnom živote s chorým dieťaťom, ktoré trpí Dawnovým syndrómom, detskou mozgovou obrnou, epilepsiou, ťažkým stupňom hluchonemoty, mikrocefalom a oslabenou imunitou. Koľko rodina  potrebuje financií na rôzne ozdravné pobyty a rehabilitácie pre svojho syna Marka, aby zvládla jeho zdravotný  stav, tak aby napredoval a žil lepším životom. Bohužiaľ Markov zdravotný stav si vyžaduje neustále pravidelné rehabilitácie a rodina si ich z vlastných prostriedkov nemôže dovoliť financovať. Jeden vrchnák má približne 2,5 gramu a kilo vrchnákov stojí 20 centov. Za tonu vrchnákov vie získať až 150€ - 200€, čo je asi 100 vriec. Potrebuje plný kamión, do ktorého sa vmestí až 500 vriec, aby získala financie na 1 rehabilitačný pobyt v Maďarsku. Vrchnáky sa ďalej recyklujú  a týmto pomáhame nielen Marekovi, ale aj prírode. Stačí tomu venovať každý deň chvíľu a  reálny výsledok je vidieť až po dlhšom čase.

      Týmto by sme chceli požiadať všetkých žiakov, aby prispeli do zberu plastových vrchnákov, ktoré pomôžu malému Marekovi. Vrchnáky môžete odovzdať  v škole p. uč. Neuročnej a tá ich posunie ďalej  pani Hejdovej. Čím viac detí a ľudí sa zapojí do zbierania, tým lepšie.  Ďakujeme.   

                                                               Mgr. Monika Neuročná

     • Prvé strelecké súťaže v novej sezóne

     • Prvými súťažami sezóny 2019/2020 sú 4 kolá Krajskej školskej streleckej ligy. Prvé kolo O putovný pohár starostu obce Trakovíc sa uskutočnilo 25.10.2019 v Trakoviciach. Mládežníci zo streleckého krúžku pri ZŠ Bernolákova Holíč znovu dokázali ich kvality. V kategórii starších žiakov nás reprezentovali a uspeli Lukáš Horínek, ktorý si odniesol prvé miesto, Matej Šcuhta druhé miesto a siedme miesto obsadil Andrej Andelitschek, v kategórii mladších žiakov sa na prvom mieste umiestnil Juraj Hnátovič nasledoval ho Matyas Němec z druhým miestom. V kategórii mladších žiačok sa na prvom mieste umiestnila Silvia Vymyslická a na treťom Natália Paráková. Ako družstvo sa ZŠ Bernolákova Holíč umiestnilo na 1. mieste (Lukáš Horínek, Silvia Vymyslická a Juraj Hnátovič).

      Krajská školská strelecká liga pokračovala 8.11.2019 druhým kolom. O putovný pohár primátora mesta Holíč prišlo zabojovať 28 strelcov z jedenástich škôl západného Slovenska. Najlepší výsledok súťaže (285 z 300) dosiahol, a kategóriu starších žiakov aj vyhral náš strelec, Matej Šuchta. Druhé miesto v rovnakej kategórii obsadil Lukáš Horínek. Naši strelci bodovali i v ostatných kategóriách. V kategórii mladších žiakov zvíťazil Juraj Hnátovič, na druhom mieste Matyas Němec, siedme miesto obsadil Tomáš Rajčák a ôsme Dominik Meixner. V kategórii mladších žiačok sa na prvom mieste umiestnila Silvia Vymyslická a na treťom mieste Natália Paráková. Súťaž družstiev vyhralo s náskokom 57 bodov družstvo ZŠ Bernolákova Holíč v zložení Silvia Vymyslická, Lukáš Horínek a Juraj Hnátovič. Družstvo týmto obhájilo svoje prvenstvo z minulých rokov a získalo tak putovný pohár primátora mesta Holíč.

      Súčasťou druhého kola Krajskej školskej streleckej ligy boli aj Majstrovstvá okresu Skalica v streľbe zo vzduchovky. Naši strelci si s ich výsledkami vybojovali miestenky na Majstrovstvá kraja odkiaľ môžu postúpiť na majstrovná Slovenska.

      Súčasťou bola i ukážka ďalších disciplín športovej streľby. Monika Havelková a Lukáš Horínek predstavili olympijskú disciplínu „Vzduchová puška 40 (VzPu 40)“ strieľanú v stoji so športovými vzduchovými puškami. Tomáš Hurban predstavil ďalšiu olympijskú disciplínu „Vzduchová pištoľ 40 (VzPi 40)“ a Silvia Vymyslická, Juraj Hnátoviš a Matej Šuchta predstavili národnú disciplínu „Vzduchová puška 40 ľah (VzPu 40 ľah)“ strieľanú v polohe ľah so športovými vzduchovkami.

      Súťaž v Holíči sa uskutočnila so spolufinancovaním a podporou mesta Holíč, ZŠ Bernolákova Holíč a Športovo streleckého klubu BETA 77 Holíč.

      Ďalšie kolo čaká našich strelcov 22.11.2019 v Hlohovci a záverečné kolo bude 29.11 2019 opäť na domácej pôde v Holíči. Našim strelcom držíme palce a prajeme ďalšie strelecké úspechy.

       

      Ing. Lukáš JEDINÝ

      Do galérie Strelecká súťaž o pohár primátora boli pridané fotografie.

     • Imatrikulácia prvákov

     • Dňa 5. 11. boli prváci našej školy slávnostne prijatí do rodiny školákov. Slávnosť sa začala privítaním hostí a krátkou videoprojekciou, ktorá nám priblížila bežný školský deň prvákov. V duchu našich tradícií sa prváci predstavili pásmom ľudových piesní a tancov. Symbolickým pasovaním a zložením prváckeho sľubu sa stali ozajstnými členmi našej školy. Túto nezabudnuteľnú udalosť im bude pripomínať kniha a imatrikulačný list, ktoré si prevzali z rúk pani riaditeľky a primátora nášho mesta. Svoj slávnostný deň zvládli na veľkú jednotku.