• Za divadelnou kultúrou...

     • Na muzikálové predstavenie Šľahačková princezná sa v pondelok 8. apríla 2019
      vybrali žiaci 5. a 6. ročníka so svojimi p. učiteľkami slovenského jazyka a
      literatúry. Veselé a dynamické predstavenie na Novej scéne v Bratislave sa
      všetkým páčilo a na záver nechýbalo ani tradičné občerstvenie v reštaurácii
      McDonald's. Krásne jarné počasie dotvorilo príjemnú výletnú atmosféru. 

     • Jar v ŠKD

     • Jar už prišla k nám!“

      radujú sa dietky.

      Slniečko už teplé je,

      kvitnú pestré kvietky.

       

      Deti v ŠKD svojimi prácami oživili triedy, chodby jarným slnkom, pestrými kvetmi, rozkvitnutými stromami a veľkonočnými vajíčkami.

     • Recitátori postúpili do krajského kola

     • Na okresnom kole Hurbanovho  pamätníka 28. 3. 2019 v Skalici našu školu reprezentovali Klaudia Valachovičová - I. kat. poézia a Dušan Ivan - II.kat. próza. Obidvaja recitátori vybojovali prvé miesta a postúpili do krajského kola Hollého pamätníka v Trnave, ktoré sa bude konať 3. mája 2019. Z ich úspechu sa tešíme a nezabudneme držať palce. 

     • Autoevalvácia (sebahodnotenie školy)

     • V týchto dňoch prebiehal na škole proces autoevalvácie školy. Ďakujeme žiakom II.stupňa, rodičom našich žiakov a pedagógom našej školy, ktorí vyplnili hodnotiaci (evaluačný) dotazník. Na základe spracovaných výsledkov bude vypracovaný Rozvojový program školy.

     • Hudobné dielne v ŠKD

     • Dňa 12.3.2019 sme v ŠKD oslávili hudobnými dielňami Svetový deň hudby pod názvom:"Poďte deti medzi nás, pani Hudba volá vás!" Deti si vlastnoručne vyrobili svoj hudobný nástroj - gitaru, dopĺňali noty na hudobný strom v pesničke "Naša mamka niečo má", zoznámili sa a zahrali si na Orffových hudobných nástrojoch a napokon si v hádankovom kvíze vyskúšali svoj um, kde riešili doplňovačky a hlavolamy.

      Do galérie Hudobné dielne v ŠKD boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo Chemickej olympiády

     • Dňa 22. marca sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kategória D v ZŠ Vajanského v Skalici. Našu školu reprezentovali žiačky 9.A Nicol Fanturová a Júlia Mikulová. Chemici svoje vedomosti preukázali v teoretickej aj praktickej časti. Ako dlhoročná učiteľka, ktorá žiakov každoročne pripravuje na chemickú olympiádu, musím tento rok podotknúť, že práve odhodlanosť týchto dievčat ich priviedla k úspešnému výsledku. Nicol Fanturová sa umiestnila na 1. mieste a Júlia Mikulová na 2. mieste. Veríme, že sa obidvom žiačkam bude dariť aj v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 26. apríla v Trnave.

       

     • Chemici sa hrajú...

     • Vedecké predmety na školách nepatria u žiakov medzi tie najobľúbenejšie. Často majú veľkú nechuť voči chémii či fyzike. Avšak napríklad taká chémia môže byť niekedy veľká zábava. Pomocou jednoduchých vedeckých pokusov môžeme žiakom ukázať, že chémia môže byť vlastne úplne zábavná. Preto sa snažíme, aby sa zo žiakov prostredníctvom experimentov stali malí bádatelia objavujúci čaro chémie.

      Do galérie Chemici sa hrajú... boli pridané fotografie.