• Beseda s dentálnou hygieničkou

     • Dňa 19.02.2019 nás v ŠKD navštívila dentálna hygienička Ing. Michaela Kršková zo stomatologického strediska STARDENT. Pútavou a hravou formou získali deti zo školského klubu detí nové vedomosti a zručnosti o zdravom chrupe, správnom postupe čistenia zúbkov, prevencii a zdravej výžive a v neposlednej rade aj o prekonávaní strachu zo „zubárskeho kresla“. Pani stomatologička súťaživou hrou  zistila, ako sa deti o svoje zúbky starajú a ako si ich ošetrujú. Deti, ktoré dokázali správne odpovedať dostali odmenu na čistenie zúbkov. Týmto sa chceme pani dentálnej hygieničke veľmi poďakovať za čas, ktorý venovala deťom  a vysvetlila im správnu starostlivosť o ich chrup.Veľmi pekne ďakujeme, deti z ŠKD i pani vychovávateľky.

      Do galérie Beseda s dentálnou hygieničkou boli pridané fotografie.

     • Úspešní recitátori

     • Na obvodnom kole recitačnej súťaže Hurbanov pamätník našu školu reprezentovala šestica žiakov, pričom štyria z nich sa umiestnili na medailových priečkach. Prvé miesta a postup do okresného kola si vybojovali tretiačka Klaudia Valachovičová (1. kategória – poézia, pripr. Mgr. Duffková a piatak Dušan Ivan (2. kategória – próza, pripr. Mgr. Hricová).  Za tretie miesta si odniesli diplomy piatačka Agáta Látalová (2. kategória – poézia) a siedmačka Tereza Lukáčová (3. kategória – poézia), obe pripr. Mgr. Hricová

    • Na stupni víťazov v krajskom kole OSJL
     • Na stupni víťazov v krajskom kole OSJL

     • Dňa 12. 2. 2019 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, do ktorého sa po 1. mieste v okresnom kole úspešne prebojovala žiačka IX. A triedy Nikola Bartošíková. Po absolvovaní písomného testu, transformácie textu a ústnej časti olympiády sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie výsledkov. Nikola Bartošíková v kategórii C zaslúžene získala diplom a sladkú odmenu za krásne 3. miesto. Jej učiteľ slovenského jazyka a literatúry Lukáš Vašíček je na ňu právom hrdý a praje jej veľa ďalších školských i osobných úspechov.

     • Školské kolo Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 6. 2. 2019 sa v ZŠ Bernolákova uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka.

      Výsledky:

      II. stupeň

      Poézia

      II. kategória /5. – 6. ročník/

      1. miesto  – Agáta Látalová
      2. miesto  – Katarína Dobešová
      3. miesto  – Romana Balážová

      Próza

      II. kategória

      1. miesto  – Dušan Ivan
      2. miesto  – Sofia Dobiašová
      3. miesto  – Juraj Hnátovič, Adam Křižan

      Poézia

      III. kategória /7. – 9. ročník/

      1. miesto  – Tereza Lukáčová

      Próza

      1. miesto  – Lucia Steinerová
      2. miesto – Timea Dinková
      3. miesto  – Veronika Čáranová, Adam Pelikán

      Agáta Látalová, Dušan Ivan, Tereza Lukáčová a Lucia Steinerová  postupujú do obvodného kola v umeleckom prednese poézie a prózy, ktoré sa uskutoční 19. februára 2019 v CVČ v Holíči. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im, aby na sebe ďalej svedomito pracovali.    

     • Poďakovanie

     • Riaditeľstvo školy ďakuje všetkým deťom, ich rodičom a známym  za finančný príspevok pre nášho žiaka Šimona. Vyzbierali  sme 3 500€. Veríme, že tieto finančné prostriedky pomôžu uľahčiť jeho liečbu.

      Všetci ste ukázali, že máte srdce na správnom mieste. Ešte raz... VEĽKÉ  ĎAKUJEME!

     • Druháci – malí chemici

     • V stredu 6.2. si druháci vyskúšali, aké je to obliecť si biely plášť a stať sa ozajstným chemikom. Žiaci VII.A triedy malým spolužiakom vysvetlili pojmy filtrácia a odparovanie. Starší žiaci druhákov oboznámili so všetkými pomôckami a spoločnými silami si filtráciu a odparovanie aj vyskúšali.

      Veľká vďaka patrí pani učiteľke Kataríne Štrbovej a žiakom VII.A triedy

      Do galérie Mladí chemici boli pridané fotografie.

     • Zimné radovánky

     • Nová snehová nádielka rozžiarila deťom očká a roztiahla úsmevy na ich tváričkách. Deti na snehu vystrájali a zabávali sa. Využili svoju fantáziu a postavili rôznych snehuliakov aj veľkú húsenicu.

      Do galérie Zimné radovánky boli pridané fotografie.