• Úspech v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa konalo dňa 28. novembra 2018 v priestoroch SSOŠ Via Humana v Skalici. V 11. ročníku olympiády reprezentovala ZŠ Bernolákova Nikola Bartošíková z IX. A triedy. Žiačka súťažila v kategórii C /žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl, žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií/.

      Písomná časť súťaže pozostávala z didaktického testu a z tvorby vlastného textu, resp. transformácie textu. Ústna časť bola tvorená samostatnou prípravou a prednesením rečníckeho prejavu na zadanú tému s uplatnením prvkov verbálnej i neverbálnej komunikácie.

       Nikola Bartošíková si vybojovala krásne 1. miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 12. februára 2019. Z úspechu sa spolu s ňou teší i triedny učiteľ Lukáš Vašíček, ktorý ju na olympiádu pripravoval.

      Žiačke prajeme veľa šťastia a elánu do ďalšej prípravy.       

     • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

     • Michal Durec (7.B) a Marek Flamík (9.A) postupujú do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku na základe výsledkov dosiahnutých v školskom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.11.2018. Všetkým 23 žiakom našej školy ďakujeme za záujem a účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách želáme úspech v okresnom kole.

     • Rodina bez cigariet

     • Dňa 20. 11.2018 sa v Skalici konal 7. ročník okresnej žiackej konferencie - Rodina bez cigariet. Žiaci si pripravili prezentácie na vybrané témy, ktoré odprezentovali pred porotou a ostatnými účastníkmi. Konferencie sa zúčastnilo 42 tímov zo základný škôl okresu Skalica. Najlepšie tímy z našej školy boli v 1.kategórii: Dobiašová Sofia, Cilečková Michaela a Dobešová Katarína za 6.ročník a Denis Valachovič, Sára Měchurová za 5. ročník.   Všetci žiaci sa na súťaž poctivo pripravovali pod vedením pani učiteľky Kondekovej.                                                                                                     

      Do galérie Rodina bez cigariet boli pridané fotografie.

     • Beseda so spisovateľkou Renátou Matúškovou.

     • Mestská knižnica v Holíči zorganizovala  pre našich štvrtákov besedu so spisovateľkou Renátou Matúškovou.  Pani spisovateľka pripravila pre deti zaujímavú knihu – Tajuplné povesti o slovenských hradoch a zámkoch. V knihe je 21 povestí o hradoch. Autorka deťom priblížila svoju tvorbu, rozprávala im o svojich zážitkoch pri písaní a nezabudla im pripomenúť, že v knihe sú aj interaktívna úlohy, doplňovačky a prešmyčky. Žiaci na záver poďakovali autorke za pútavé rozprávanie a organizátorom za pozvanie na besedu.

                                Mgr. Viera Pribylová

     • Beseda s ortopédom

     • Dňa 20.11.2018 prijal naše pozvanie MUDr. Roman Petrik, ortopéd. Žiaci z II.A triedy si hravou a pútavou formou rozšírili svoje prvé poznatky o ľudskom tele, konkrétne o kostre človeka. Naučili sa pomenovať niektoré kosti a identifikovať ich na vlastnom tele. Porozprával o zlomeninách, ich liečbe, prevencii a dôležitosti pohybu a zdravej výživy detí. V diskusii zodpovedal množstvo zaujímavých otázok našich druháčikov.

      Pánovi doktorovi  ďakujeme, vážime si čas, ktorý si pre našich žiakov našiel a želáme mu veľa zdravia a pracovných úspechov.                                                                         tr.uč.Dana Janečková

      Do galérie Beseda s ortopédom boli pridané fotografie.

     • Súťaž o Putovný pohár primátora mesta Holíč

     • Opäť po roku sa v našej telocvični dňa 9.11.2018 uskutočnila strelecká súťaž O putovný pohár
      primátora mesta Holíč, ktorá bola zároveň aj 2. kolom Krajskej školskej streleckej ligy
      a Majstrovstvami Skalického okresu žiakov a žiačok ZŠ v streľbe zo vzduchovej pušky. Zverencom
      trénera Milana Vymyslického sa opäť darilo a putovný pohár nášho pána primátora zostal naďalej
      v našich rukách a družstvo a jednotlivci našej školy postupujú do krajského kola.
      V kategórii starších žiakov sa Patrik Janda umiestnil na 2. mieste.
      V kategórii starších dievčat sa žiačka Monika Havelková umiestnila na 1. mieste a Nikola Bartošíková
      na 2. mieste. Silvia Vymyslická v kategórii mladších dievčat taktiež obsadila 1. miesto. Prvú priečku si
      vystrieľal v kategórii mladších žiakov žiak Lukáš Horínek, Juraj Hnátovič – 4. miesto a Tomáš Rajčák -
      5. miesto. Uvedení žiaci postupujú do krajského kola aj ako jednotlivci a aj ako družstvá starších
      a mladších žiakov. Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach. Riaditeľka školy ďakuje za
      reprezentáciu mesta Holíč a našej školy všetkým zúčastneným žiakom a realizačnému tímu v zložení:
      Milan Vymyslický,  Lukáš Jediný, Štefánia Matulová a Katarína Vymyslická.
      Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka školy

      Do galérie Súťaž o Putovný pohár primátora mesta Holíč boli pridané fotografie.

     • Testovanie 5-2018

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude v školskom roku 2018/2019 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ. Hlavné certifikačné testovanie sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda), zúčastnia sa ho žiaci 5.ročníka ZŠ. Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka.  Z organizačných dôvodov budú mať v tento deň riaditeľské voľno žiaci 6. – 9. ročníka. V tento deň budú z obedov odhlásení.

      I. stupeň sa učí podľa rozvrhu. Žiaci 1.- 5.ročníka, ktorí budú v škole, sa stravujú normálne.

      Harmonogram_T5-2018.pdf


     • Plavecký výcvik

     • Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku, sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili plaveckého výcviku v Senici. Plavecký kurz sa konal v mesiaci októbri a novembri. Svoje plavecké schopnosti si zdokonalilo 45 chlapcov a dievčat. Ukončením plaveckého kurzu boli plavecké preteky, kde si všetci zúčastnení zmerali sily vo svojej kategórii. Držali sme sa hesla „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“, a preto všetky deti odchádzali z kurzu  spokojné, plné zážitkov a nových zručností.

      Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

     • Školské majstrovstvá okresu v šachu

     • V priestoroch Hotela sv. Ľudmily v Skalici sa vo štvrtok 8. novembra 2018 konali Školské majstrovstvá okresu Skalica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu.

          Našu školu reprezentovali Filip Štefko /IV. A/, Liana Šefčíková /IV. A/, Martin Hollý /VI. B/ a Daniel Švrček /IX. A/. Liana sa umiestnila na 5. mieste a Filip na 7. mieste.  Daniel si suverénne vybojoval 1. miesto a bude môcť svoje šachové umenie predviesť v krajskom kole. Prajeme mu veľa šťastia v ďalších šachových partiách!

      Do galérie Śkolské majstrovstvá okresu v šachu boli pridané fotografie.